Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

masinski fakultet

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"masinski fakultet" pronađeni su rezultati pretrage 59

[1] [1]


Tribometrija-ispitivanja

Seminar je na doktorskim studijama na masinskom fakultetu.... Tribometrija, tribologija, ispitivanje, diplomski rad, ispitivanja, masinski fakultet |
Tehnologije masinske obrade
Broj strana: 88

Matematika 2 prvi vezbe 2 deo

Napomena: materijal je pisan rucno. Matematia, limes, difereniciranje, zadaci, matematika zadaci, masinski fakultet matematika zadaci |
Matematika
Broj strana: 34

ELEMENTI PREKIDAČKE ALGEBRE

Elementi prekidacke algebre. Elementi prekidacke algebre, algebra, masinski fakultet |
Algoritmi i strukture podataka
Broj strana: 17

Termodinamički procesi

Skripta termodinamika, promene stanja, termodinamicki procesi. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, promena stanja, termodinamicki procesi, kvazistatisticka promena stanja, jednacine kvazistatisticke promene stanja, specificna toplota, politropska promena stanja
Termodinamika
Broj strana: 10

Kombinovani prenos toplote

Skripta termodinamika, kombinovani prenos toplote, ravan zid. Termodinamika, skripta terodinamika, toplota, masinski fakultet, ravan zid, cilindrican zid, kombinovani prenos toplote, konvekcija, fluid
Termodinamika
Broj strana: 5

Termodinamički potencijali

Skripta termodinamika, termodinamicki potencijali. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, termodinamicki potencijali, entalpija, unutrasnja energija, maxvelovi odnosi, holmholeova funkcija, gibsova funkcija, parcijalni izvori, velicina stanja, bornov termodinamicki cetvorougao
Termodinamika
Broj strana: 5

Termodinamika osnovni pojmovi

Skripta termodinamika, osnovni pojmovi, sta je termodinamika, velicine stanja.... Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, sta je termodinamika, velicine stanja, zapremina, struktura sistema, materija, kolicina materije, pritisak, unutrasnja energija, ekstenzivne velicine stanja, intenzivne velicine stanja, osnovni pojmovi termodinamika
Termodinamika
Broj strana: 10

Ravanski dijagrami stanja

Skripta termodinamika, ravanski dijagrami stanja. Termodinamika, skripta termodinamika, ravanski dijagrami stanja, dijagram, masinski fakultet, projekcija termodinamicckih povrsina, dijagram stanja vodene pare
Termodinamika
Broj strana: 3

Maksimalni rad i eksergija - primeri

Skripta termodinamika, maksimalni rad i eksergija. Termodinamika, skripta termodinamika, maksimalni rad, eksergija, masinski fakultet, vazduh, idealni gas, temperatura, zadaci, primeri |
Termodinamika
Broj strana: 3

Promena stanja, izentropska, izotermska, izohorska, izobarsk

Skripta termodinmika, promena stanja. Termodinamika, skripta termodinamika, promena stanja, izentropska promena stanja, izotermska promena stanja, izohorska promena stanja, izobarska promena stanja, masinski fakultet
Termodinamika
Broj strana: 8

Problem stabilnih brakova - algoritmi

Problem stabilnih brakova, algoritmi. Problem stabilnih brakova, algoritmi, masinski fakultet, vezbe |
Algoritmi i strukture podataka
Broj strana: 2

Sabatiev i Jouleov kružni tok

Skripta termodinamika, sabatiev i jouleov kruzni tok. Termodinamika, skripta termodinamika, kruzni tok, sabatiev kruzni tok, jouleov kruzni tok, masinski fakultet, termodinamicki ciklus, gasna turbina, izentropska kompresija
Termodinamika
Broj strana: 5

Energija lekcija termodinamika

Skripta termodinamika, energija, solarni sistem. Termodinamika, skripta termodinamika, solarni sistem, energija, masinski fakultet, postojane energije, nepostojane energije, diferencijali, elementarni hemijski rad, toplota, dogovori o znaku
Termodinamika
Broj strana: 9

Prostiranje toplote, provođenje toplote

Skripta termodinamika, provodjenje toplote, prostiranje toplote. Termodinamika, skripta termodinamika, toplota, prostiranje toplote, provodjenje toplote, masinski fakultet, toplotni fluks, temperaturno polje, jednoslojni ravan zid, viseslojni ravan zid
Termodinamika
Broj strana: 7

Mešavine idealnih gasova

Skripta termodinamika, mesavine idealnih gasova. Termodinamika, skripta termodinamika, idealni gasovi, mesavine idealnih gasova, masinski fakultet, sastav gasne mesavine, molarni sastav gasne mesavine, maseni sastav gasne mesavine, daltonov zakon, zapremina, relativna molekulska masa, gasna konstanta, specificna toplota mesavine
Termodinamika
Broj strana: 9

Razmena toplote zračenjem i koeficijent prolaza toplote

Skripta termodinamika, koeficijent prolaza toplote zracenjem. Termodinamika, skripta termodinamika, toplota, masinski fakultet, koeficijent prolaza toplote zracenjem, razmena toplote zracenjem, zracenje, ekran
Termodinamika
Broj strana: 5

Sortiranje izborom uzastopnih minimuma

Sortiranje izborom uzastopnih minimuma, sortiranjem umetanjem elemenata niza na odgovarajuca mesta, sortiranje poredjenjem parova uzastopnih elemenata, sortiranje koriscenjem stabla. Uzastopni minimum, algoritmi, masinski fakultet, programiranje
Algoritmi i strukture podataka
Broj strana: 15

Pretrazivanje - searching

Pretrazivanje - searching, sekvencijalno pretrazivanje, binarno pretrazivanje, binarno stablo, definicija stabla. Pretrazivanje - searching, sekvencijalno pretrazivanje, binarno pretrazivanje, binarno stablo, definicija stabla, masinski fakultet, algoritmi
Algoritmi i strukture podataka
Broj strana: 9

Jednačine stanja - primeri, zadaci

Skripta termodinamika, jednacine stanja primeri. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, jednacine stanja, zapremina, temperatura, zadaci, primeri, pritisak |
Termodinamika
Broj strana: 5

Eriksonov kružni tok

Skripta terrmodinamika, eriksonov kruzni tok. Termodinamika, skripta termodinamika, eriksonov kruzni tok, kruzni tok, masinski fakultet, eriksonov ciklus, gasna turbina, regenerator toplote
Termodinamika
Broj strana: 2

Promena stanja idealnih gasova, primeri

. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, idealni gasovi, promena stanja idealnih gasova, izobarska promena stanja, izohorska promena stanja, izotermna promena stanja, izoentropska promena stanja
Termodinamika
Broj strana: 9

Kružni procesi primeri za vezbanje

Primeri za vezbanje termodinamika, kruzni procesi. Termodinamika, skripta termodinamika, kruzni procesi, primeri za vezbanje, zadaci termodinamika, masinski fakultet, vazduh, idealni gas, karnov kruzni proces
Termodinamika
Broj strana: 6

Problem obilaska sahovske table skakacem

Problem obilaska sahovske table skakacem, algoritmi. Algoritmi, problem sahovske table, masinski fakultet, primeri |
Algoritmi i strukture podataka
Broj strana: 2

Rekurzija i rekurzivne funkcije

Rekurzija i rekurzivne funkcije, algoritmi. Rekurzija, rekurzivne funkcije, algoritmi, masinski fakultet, vezbe, predavanja |
Algoritmi i strukture podataka
Broj strana: 5

Uticaj parametara na termodinamički stepen korisnosti

Skripta termodinamika, Uticaj razlicitih parametara na termodinamički stepen korisnosti Rankineovog ciklusa. Termodinamika, skripta termodinamika, termodinamicki ciklus, uticaj razlicitih parametara, rankineov ciklus, masinski fakultet, para, turbina, temperatura, vrednost temperature
Termodinamika
Broj strana: 3

Prvi zakon termodinamike

Skripta termodinamika, prvi zakon termodinamike. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, prvi zakon termodinamike, zatvoreni sistemi, otvoreni sistemi |
Termodinamika
Broj strana: 5

Kondenzacija i ključanje

Skripta termodinamika, kondenzacija, kljucanje. Termodinamika, skripta termodinamika, kondenzacija, kljucanje, masinski fakultet, temperatura, vodena para, kapljicasta kondenzacija, nu broj, pritisak kljucanja
Termodinamika
Broj strana: 3

Prvi zakon termodinamike, primeri

Skripta termodinamika, prvi zakon termodinamike primeri za vezbanje. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, primeri termodinamika, prvi zakon termodinamike, idealni gas
Termodinamika
Broj strana: 5

Drugi zakon termodinamike

Skripta termodinamika, drugi zakon termodinamike, povratne promene stanja, cornetov ciklus, definicija drugog zakona termodinamike. Termodinamika, skripta termodinamika, drugi zakon termodinamike, povratne promene stanja, cornetov zakon, masinski fakultet, entropija, pogled na entropiju
Termodinamika
Broj strana: 4

Dieselov kružni proces

Skripta termodinamika, dieselov kruzni proces. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, diesel, dieselov kruzni proces, rudolf diesel, otov ciklus, visok pritisak |
Termodinamika
Broj strana: 3

Konvekcija lekcija termodinamika

Skripta termodinamika, konvekcija. Termodinamika, skripta termodinamika, konvekcija, toplota, toplotna prolaznost, masinski fakultet, koeficijent prelaza toplote, nu broj, vrste fluida, prinudna konvekcija, prirodna konvekcija
Termodinamika
Broj strana: 5

Vodena para primeri za vežbanje

Primeri za vezbanje iz termodinamike, vodena para. Termodinamika, skripta termodinamika, vezbanje termodinamika, masinski fakultet, vodena para, kruzni proces, primeri vodena para, primeri termodinamika
Termodinamika
Broj strana: 5

Mešavine idealnih gasova

Skripta termodinamika, mesavine idealnih gasova. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, idealni gasovi, mesavine idealnih gasova, maseni sastav, parcijalni pritisak |
Termodinamika
Broj strana: 5

Drugi zakon termodinamike, primeri

Skripta termodinamika, primeri drugi zakon termodinamike. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, drugi zakon termodinamike, vezbe termodinamika, primeri termodinamika, drugi zakon termodinamike vezbanje
Termodinamika
Broj strana: 3

Sekvencijalne mreze

Sekvencijalne mreze, Stacionarni registri, pomeracki registar, obostrani pomeracki registar, asinhroni brojaci, brojaci, sinhroni brojaci. Predavanja.. Sekvencijalne mreze, stacionarni registri, pomeracki registar, obostrani pomeracki registar, asinhroni brojaci, brojaci, sinhroni brojac, predavanja, masinski fakultet
Algoritmi i strukture podataka
Broj strana: 9

Veličine stanja mokre pare i veličine promena stanja

Skripta termodinamika, velicine stanja mokre pare, velicine promena stanja. Termodinamika, skripta termodinamika, mokra para, velicine stanja mokre pare, velicine promena stanja, latentna toplota, termodinamicke povrsine, masinski fakultet, analogni izraz
Termodinamika
Broj strana: 3

Zračenje lekcija termodinamika

Skripta termodinamika, zracenje, razmena toplote zracenjem izmedju dva tela, stefan boltzmanov zakon, refleksija, apsorpcija, dijatermija. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, zracenje, refleksija, apsorpcija, dijatermija, toplota, razmena toplote zracenjem, stefan boltzmanov zakon
Termodinamika
Broj strana: 4

Veličine stanja u jednofaznom području i pojedinačnih faza

Skripta termodinamika, velicine stanja u jednofaznom podrucju, velicine stanja u visefaznom podrucju, ravnoteza faza. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, velicine stanja jednofazno podrucje, visefazno podrucje, ravnoteza faza, pojedinacne faze
Termodinamika
Broj strana: 5

Stanje radne materije

Skripta termodinamika, stanje radne materije. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, radna materija, stanje radne materije, termodinamicka ravnoteza, mehanicka ravnoteza, hemijska ravnoteza, termicka ravnoteza, entalpija
Termodinamika
Broj strana: 3

Levokretni ciklusi sa realnom materijom

Skripta termodinamika, levokretni ciklusi sa realnom materijom, kompresorski parni rashladni ciklus, kompresorski parni grejni ciklus, . Termodinamika, skripta termodinamika, levokretni ciklusi, levokretni ciklusi saa realnom materijom, realna materija, rashladni ciklus, grejni ciklus, masinski fakultet, kompresorski parni ciklus
Termodinamika
Broj strana: 6

Realna materija - vodena para

Skripta termodinamika, realna materija, vodena para, termodinamicke povrsine, jednofazna supstanca, visefazna supstanca, promena stanja na termodinamickoj povrsini. Termodinamika, skripta termodinamika, realna materija, vodena para, termodinamicke povrsine, masinski fakultet, jednofazna supstanca, visefazna supstanca, promena stanja, termodinamicka povrsina
Termodinamika
Broj strana: 4

Naknadno pregrevanje pare

Skripta termodinamika, naknadno pregrevanje pare, istovremeno generisanje elektricne energije i toplote - kogeneracija. Termodinamika, skripta termodinamika, pregrevanje pare, elektricna energija, kogeneracija, toplota, istovremeno generisanje elektricne energije toplote, masinski fakultet, naknadno pregrevanje pare
Termodinamika
Broj strana: 3

Eksergija lekcija termodinamika

Skripta termodinamika, eksergija. Termodinamika, skripta termodinamika, eksergija, termodinamicka masina, toplota, termodinamicki ciklus, toplotni ponor, masinski fakultet, povratni proces
Termodinamika
Broj strana: 2

Idealni gas

Skripta termodinamika, idealni gas. Idealni gas, termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, gas, termicke jednacine stanja idealnog gasa, kaloricne jednacine stanja idealnog gasa, majerova relacija, specificne toplote
Termodinamika
Broj strana: 4

Nepovratni procesi

Skripta terodinamika, nepovratni procesi. Nepovratni procesi, termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, promena stanja, entropija, entropija izolovanog sistema |
Termodinamika
Broj strana: 2

Desnokretni parni ciklusi

Skripta termodinamika, desnokretni parni ciklusi. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, parni ciklusi, desnokretni parni ciklusi, rankineov ciklus, t-s dijagram, kolicina toplote, jednacine, stepen korisnosti
Termodinamika
Broj strana: 3

Desnokretni ciklusi

Skripta termodinamika, desnokretni ciklusi. Termodinamika, skripta termodinamika, desokretni ciklusi, elektricna energija, kruzni proces, masinski fakultet, specificna entropija |
Termodinamika
Broj strana: 3

Kružni ciklusi

Skripta termodinamika, kruzni ciklusi, toplotni rezervoari. Termodinamika, skripta termodinamika, kruzni ciklusi, toplotni rezervoar, toplota, hladjenje, masa, unutrasnja energija, masinski fakultet, kruzni proces
Termodinamika
Broj strana: 2

Levokretni ciklusi

Skripta termodinamika, levokretni ciklusi, ciklusi za hladjenje i grejanje. Termodinamika, skripta termodinamika, levokretni ciklusi, ciklusi hladjenje grejanje, grejanje, hladjenje, kruzni procesi, masinski fakultet, prenos toplote, kolicina toplote
Termodinamika
Broj strana: 2

Desnokretni kružni proces sa idealnim gasovima

Skripta termodinamika, desnokretni kruzni proces sa idealnim gasovima. Termodinamika, skripta termodinamika, desnokretni kruzni proces, kruzni proces, idealni gasovi, carnotov kruzni proces, otov kruzni proces, masinski fakultet
Termodinamika
Broj strana: 2

[1] [1]


"masinski fakultet" pronađeni su rezultati pretrage 59