Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

mehanika

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"mehanika" pronađeni su rezultati pretrage 53

[1] [1]


Kinematika

Vektori, zbir dva vektora, vektor polozaja, put i pomeraj, brzina materijalne tacke, brzina u Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu, formule i primeri. Kinematika, vektori, fizika, skola, merenja, paralelogram, ugao, mehanika, dimenzije, materijalna tacka, vektor polozaja, jednacina kretanja, lucna koordinata, put i pomeraj, vektor polozaja
Fizika i merenja
Broj strana: 5

Svet je stvorila fizika

Uradjeno u power point pezentaciji za potrebe ucenika osnovne skole.. Sila gravitacije mehanika, munja, naelektrisanje, elektricitet, |
Fizika
Broj strana: 15

Mehanički talasi II deo

. Mehanicki talasi, mehanika, fizika, merenje, akusticna impedanca, ravanski talasi, sferni talasi |
Fizika i merenja
Broj strana: 4

Savijanje u mehanici

Savijanje u mehanici. beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Savijanje, mehanika, srednja skola, sprege, sila, sistem, dimenzionisanje preseka, moment savijanja |
Mehanika
Broj strana: 6

Zavrtnji, mehanika zavrtnja

. Zavrtnji, mehanika, zavrtnja, vijak, navrtka, profil, zavojnica, vrste, crte?i, aksijalna, sila, trenje, normalna, zatezanje, odvijanje, zavijanje |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 4

Moment inercije homogenih tela - seminarski rad

Seminarski rad iz mehanike, moment inercije homogenih tela. Moment inercije, homogeno telo, sta rova teorema, moment inercije homogenih tela, mehanika, aksijalni moment inercije, seminarski rad
Mehanika
Broj strana: 14

Mehanika zadaci za kolokvijum

. Mehanika, zadaci, mehanika, kolokvijum, iz, mehanike |
Mehanika
Broj strana: 4

Slozene linije

Skripta mehanika, beleske sa casa slozene linije. Rad je rucno pisan.. Slozene linije, linije, skripta mehanika, srednja skola, mehanika, beleske sa casa, linjja, duz, homogena linija, poprecni presek, primeri
Mehanika
Broj strana: 10

Savijanje u mehanici

Savijanje u mehanici, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Savijanje, mehanika, sistem spregova, sistem sila, radno opterecenje, cisto savijanje |
Mehanika
Broj strana: 2

Ravanski nosaci

Ravanski nosaci, skripta mehanika, beleske sa casa. Rad je rucno pisan. Ravanski nosaci, skripta mehanika, beleske sa casa mehanika, srednja skola, mehanika, nosaci, konzole, gred, proste grede, sila
Mehanika
Broj strana: 4

Dimenzionisanje pri aksionom kretanju

Dimenzionisanje pri aksionom kretanju, beleske sa casa sa zadacima. Rad je rucno pisan!. Dimenzionisanje pri aksionom kretanju, aksiono kretanje, dimenzionisanje, napon istezanja, sila istezanja, povrsina poprecnog preseka, zadaci, beleske
Mehanika
Broj strana: 5

Dimenzionisanje nosaca

Beleske sa casa mehanika, Dimenzionisanje nosaca. Beleske sa casa, mehanika, srednja skola, dimenzionisanje nosaca, nosac, napon, sila, sila zatezanja, materijal, poprecni presek, nosivost, odredjivanje nosivosti
Mehanika
Broj strana: 4

Kulanovi zakoni

Kulanovi zakoni, beleske sa casa srednja skola. Kulanovi zakoni, mehanika, srednja skola, beleske sa casa, sila trenja, klizanje, intenzitet klizanja, skripta mehanika |
Mehanika
Broj strana: 3

Dijagram monenta uvijanja

Dijagram monenta uvijanja, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Dijagram monenta uvijanja, spreg, intenzitet spregova, celicno vratilo, primer, zadaci, beleske |
Mehanika
Broj strana: 4

Dijagram momenta linije

Dijagram momenta linije, zadaci i beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Dijagram momenta linije, dijagrami, moment linije, mehanika, srednja skola, beleske, zadaci |
Mehanika
Broj strana: 3

Dijagram momenta linije

Dijagram momenta linije, beleske sa casa mehanika. Dijagram momenta linije, mehanika, beleske sa casa mehanika, srednja skola, linije, moment linije |
Mehanika
Broj strana: 3

Resavanje proste grede opterecene silama

Resavanje proste grede opterecene silama momentom, kontinualnim opterecenjem, beleske sa casa iz mehanike. Mehanika, srednja skola, beleske sa casa, srednja skola, prosta greda, resdavanje proste grede, sila
Mehanika
Broj strana: 9

Proracun vratila

Proracun vratila, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Proracun vratila, nosaci, oblik stapa, zupcanik, kajisnik, uvijanje, savijanje, mehanika, beleske |
Mehanika
Broj strana: 2

Karakteristike uvijanja u mehanici

Karakteristike uvijanja u mehanici, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Karakteristike uvijanja, mehanika, beleske, primeri, torzija, naprezanje, aksiona statika |
Mehanika
Broj strana: 4

Dimenzionisanje lakih vratila

Dimenzionisanje lakih vratila, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Laka vratila, mehanika, napon, moment uvijanja, uvijanje, materijal, defomracija, hukov zakon, broj obrtaja |
Mehanika
Broj strana: 2

Dimenzionisanje lakih vratila

Dimenzionisanje lakih vratila beleske sa casa iz mehanike. Mehanika, vratila, dimenzionisanje lakih vratila, srednja skola, skripta mehanika, beleske sa casa |
Mehanika
Broj strana: 2

Moment sile za tacku

Moment sile za tacku, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Moment sile, tacka, mehanika, beleske, srednja skola, nepokretna tacka tela, obrtaj |
Mehanika
Broj strana: 2

Aksiona naprezanja

Aksiona naprezanja, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Aksiona naprezanja, mehanika, beleske, pritisak, istezanje, deformacija, izduzenje, sila |
Mehanika
Broj strana: 2

Naprezanje i vrste naprezanja

Naprezanje i vrste naprezanja, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Naprezanje, vrste naprezanja, mehanika, smicanje, savijanje, uvijanje, izvijanje, slozeno naprezanje |
Mehanika
Broj strana: 3

Smicanje, napon i definicija

Smicanje, napon i definicija, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Smicanje, napon, definicija smicanja, naprezanje materijala, materijal, naprezanje, primeri, beleske, mehanika |
Mehanika
Broj strana: 3

Pojam trenja

Pojam trenja, skripta mehanika, beleske sa casa. Rad je rucno pisan. Trenje, pojam trenja, skripta mehanika, beleske sa casa, srednja skola, mehanika, sila trenja, tezina tela, povrsina
Mehanika
Broj strana: 1

Aksioni moment inercije

Aksioni moment inercije, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Aksioni moment inercije, inercija, elementarna povrsina, polarni moment inercije, centrifugalni moment, beleske |
Mehanika
Broj strana: 3

Hajgens Stajnerova teorema

Hajgens Stajnerova teorema, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Hajgens stajnerova teorema, moment inercije, elementarna povrsina, primeri, zadaci, beleske, mehanika |
Mehanika
Broj strana: 4

Osnovne karakteristike trenja

Trenje, osnovne karakteristike, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Trenje, meheanika, beleske, primeri, tezina tela, horizontalna ravan, sila normalnog pritiska, suprotna sila |
Mehanika
Broj strana: 2

Projekcije sila na kordinatnoj osi

Projekcije sila na kordinatnoj osi, primeri sa grafikonima, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Projekcije sila, koordinatna osa, mehanika, srednja skola, beleske, sinus ugla, sila, grafikoni
Mehanika
Broj strana: 4

Hajgens-Stajnerova teorema

Hajgens-stajnerova teorema, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Hajgens stajnerova teorema, mehanika, srednja skola, beleske, moment inercije, centrifugalni moment inercije |
Mehanika
Broj strana: 4

Trenje pri kotrljanju

Trenje pri kotrljanju, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Trenje pri kotrljanju, trenje, kotrljanje, mehanika, beleske, otpor, rekacija, telo, sila, tezina |
Mehanika
Broj strana: 5

Graficko slaganje sila

Graficko slaganje sila, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Graficko slaganje sila, sila, mehanika, srednja skola, metod trougla, metod poligona, metod paralelograma |
Mehanika
Broj strana: 2

Veze i reakcija veza

Veze i reakcija veza, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Veze, reakcija veza, cilindricni zglob, glatka povrs, sferni zglob, reakcija veze, mehanika, srednja skola, beleske |
Mehanika
Broj strana: 1

Graficko predstavljanje sile

Graficko predstavljanje sile, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!
. Graficko predstavljanje sile, mehanika, grafikon, sila, predstavljanje, duzina vektora, vektor, intenzitet sile, razmera za silu
Mehanika
Broj strana: 2

Njutnovi zakoni sile

Definicije mase, dinamike, osnovni zakoni merenja, neki tipovi sila u mehanici, tezina i sila trenja, sila zatezanja, intenzitet sile reakacije podloge. Tezina, sila trenja, fizika, njutnovi zakoni, masa, dinamika, zakoni merenja, sile u mehanici, mehanika, sila, sila zatezanja, intenzitet sile reakcije podloge, gravitacija
Fizika i merenja
Broj strana: 4

Vrste veza

Vrste veza, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Vrste veza, mehanika, veze, srednja skola, tacka vesanja, cilindricni zglob |
Mehanika
Broj strana: 3

Osnovni pojmovi statike i aksiome statike

Osnovni pojmovi statike i aksiome statike, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Statika, aksiona statika, mehanika, materijalna tacka, srednja skola, smer |
Mehanika
Broj strana: 2

Analiticki nacini predstavljanja i slaganja sile

Analiticki nacini predstavljanja i slaganja sile, zadaci i beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Analitika, mehanika, srednja skola, slaganje sile, predstavljanje sile, rezultanta, beleske sa casa
Mehanika
Broj strana: 5

Teziste tela

Teziste tela, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Teziste tela, mehanika, srednja skola, beleske, teziste zapremine, zadaci iz mehanike |
Mehanika
Broj strana: 3

Kulonov zakon

Kulonov zakon, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Kulonov zakon, sila trenja klizanja, intenzitet sile, horizontalna ravan, strma ravan, mehanika, beleske, primeri |
Mehanika
Broj strana: 3

Spreg sila i moment sprega

Spreg sila i moment sprega, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Spreg sila, moment sprega, moment sile, sila, mehanika, srednja skola, beleske, rezultanta |
Mehanika
Broj strana: 2

Redukcija proizvoljnog sistema na tacku

Redukcija proizvoljnog sistema na tacku, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Redukcija proizvoljnog sistema, tacka, mehanika, srednja skola, beleske, metoda poligona, slaganje sila |
Mehanika
Broj strana: 2

Normalni napon pri savijanju

Normalni napon pri savijanju, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Normalni napon pri savijanju, mehanika, beleske, moment savijanja, dozvoljeni napon, dimenzionisanje |
Mehanika
Broj strana: 2

Aksijalno naprezanje i dijagram napona i diletacije

Aksijalno naprezanje i dijagram napona i diletacije beleske sa casa iz mehanike. Aksijalno naprezanje, dijagram napona, idiletacija, skripta mehanika, beleske sa casa, stepen sigunosti, srednja skola
Mehanika
Broj strana: 2

Varinjonova teorema

Varinjonova teorema, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Varinjonova teorema, moment rezultante, mehanika, srednja skola, beleske |
Mehanika
Broj strana: 1

Dijagram napona dilatacije

Dijagram napona dilatacije, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Dijagram napona dilatacije, karakteristike materijala, rastezanje materijala, fabricke laboratorije, epruvete, dilatacija, model elasticnosti, normalan napon, hikov zakon, beleske
Mehanika
Broj strana: 2

Hukov zakon smicanja

Hukov zakon smicanja, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Hukov zakon smicanja, modul klizanja, ugao klizanja, dimenzionisanje kod smicanja, mehanika, beleske, primeri |
Mehanika
Broj strana: 2

Otpornost materijala

Otpornost materijala, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Otpornost materijala, mehanika, deformacija tela, elasticna defomracija, spoljasne sile, unutrasnje sile |
Mehanika
Broj strana: 2

Geometrijske karakteristike nosaca

Geometrijske karakteristike nosaca, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Geometrijske karakteristike nosaca, deformacije zatezanja, staticki moment inercije, polarni moment inercije, otporni moment povrsine, poluprecnik, beleske, mehanika
Mehanika
Broj strana: 1

[1] [1]


"mehanika" pronađeni su rezultati pretrage 53