Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

membrana

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"membrana" pronađeni su rezultati pretrage 31


Ćelijska membrana

Ćelijska membrana, beleske sa csa. Rad je rucno pisan. ?elijska membrana, biologija, srednja skola, beleske, proteini, hidrati |
Biologija
Broj strana: 3

Membranski sistem ćelija

Skripta biologija, membranski sistem celija. Celije, membrana, celija, membranski sistem celija, sreddnja skola, plazmalema, organele, eukaritske celije, lipidni dvosloj, lipidi, glikokaliksa, proteini
Biologija
Broj strana: 2

Fiziologija granicnih membrana

Skripta fiziologija, Fiziologija granicnih membrana. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, membrana, granicna membrana, fiziologija granicne membrane, celijska membrana, kapilarna membrana
Fiziologija
Broj strana: 4

Barovo telo i Meri Lajon hipoteza - prezentacija

Meri lajon hipoteza i barovo telo, prezentacija. Barovo telo, hipoteza, prezentacija, bertran, bar, celija, membrana, hromatin, mukoze, oralne mukoze, somatske celije, metafazne celije, inaktivacija, kariotip, tarnerov sindrom
Ekologija
Broj strana: 14

Jonske struje kroz membranu

Skripta fiziologija, Jonske struje kroz membranu. Fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, membrana, jonska struja, jonske struje kroz membranu |
Fiziologija
Broj strana: 4

Popustljivost membrana u mirovanju

Skripta fiziologija, Popustljivost membrana u mirovanju. Fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, membrana, celijska membrana, popustljivost membrane, popustljivost membrane u mirovanju
Fiziologija
Broj strana: 2

Transport kroz ćelijsku membranu

Skripta biologija, transport kroz celijsku membranu. Transport kroz c elijsku membranu, centriole, celije, celija, membranski sistem celija, srednja skola, organele, eukaritske celije, lipidni dvosloj, proteini, cilije, flagelumi, bazalna tela, celijaska membrana, proteini kanala
Biologija
Broj strana: 3

Specijalizacije plazma membrane

Specijalizacije plazma membrane. Specijalizacija, plazma, membrana, biohemija, srednja skola, bazalni, lateralni, apikalni |
Biohemija
Broj strana: 2

Mitohondrije, gradja i funkcija

Skripta bilogija, mitohondrije. Mitohondrije, mitohondrijalna membrana, plazmalema, centriole, modeli plazmalema, citoplazma, derivati mikrotubula, celije, celija, membranski sistem celija, srednja skola, organele, atp sinteza, glikoliza
Biologija
Broj strana: 4

Ćelijske organele

Ćelijske organele,beleske sa casa. Rad je rucno pisan.. ?elijske organele, biologija, srednja skola, beleske, rnk, celijska membrana, granularni ep, glatki ep |
Biologija
Broj strana: 4

Morfologija bakterija

Skenirano (kucano). Morfologija, bakterija, op?ta, bakteriologija, oblik, karakteristike, vrste, bacili, loptaste, spirale, borelije, treponeme, gra?a, bakterijska, ?elija, citoplazma, membrana, zid, kapsula, hymenolepis, de?ja, pantlji?ara, diminuta, diphylobotrium, latum, echinococcus, granulosus, multilocularis, trematode, isospora, schistosoma, dermatitis
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 5

Dužinska konstansa i otpor membrane

Skripta fiziologija, Duzinska konstansa i otpor membrane. Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, duzinska konstansa, vremenska konstansa, membrana, otpor membrana, konstansa
Fiziologija
Broj strana: 2

Jajna opna

Jajna opna - osnovni pojmovi - beleske sa predavanja. Jajna opna, opna, ekologija, ekofiziologija, beleske, predavanja, membrana, plazma, plazmamembrana, ovarium, horion, area pelucidajajnik, jajovod, ljuska
Ekofiziologija
Broj strana: 1

Modeli ćelija

Skripta biologija, modeli celija. Celija, modeli celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, vilsonov model, model celija
Biologija
Broj strana: 3

Modifikacije procesa oplodjenja

Modifikacije procesa oplodjenja - beleske sa predavanja. Modifikacije procesa oplodjenja, oplodjenje, ekologija, ekofiziologija, beleske, predavanja, polispermija, spermatozoid, jajna celija, celija, fertilizaciona membrana, ginogenez, embrion, interspecijska hibridizacija, androgeneza, heteroploidija
Ekofiziologija
Broj strana: 1

Istorijat nauke o ćeliji

Skripta biologija, Istorijat nauke o ćeliji. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija |
Biologija
Broj strana: 3

Metode za ispitivanje ćelija

Skripta biologija, Metode za ispitivanje celija. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, lizozomi, metode za ispitivanje celija
Biologija
Broj strana: 1

Endozomski sistem

Skripta fiziologija, endozomski sistem. Fiziologija, medicinska skola, srednja skola, endozomi, endozomski sistem, mitohondrija, plazmalema, biologija, nukleus, membrana, kasni endozomi, granularni retikulum, hromatin, ribozomi
Fiziologija
Broj strana: 2

Endocitoza i egzocitoza

Skripta biologija. Celija, citoplazma jedro nukleus membrana nauka o celiji celija zivotinja celija biljaka biologija srednja skola citologija celijski skelet, endocitoza, egzocitoza |
Biologija
Broj strana: 4

Klasifikacija organizama prema građi ćelija

Skripta biologija, klasifikacija organizama prema gradji celija. Celija citoplazma jedro nukleus membrana nauka o celiji celija zivotinja celija biljaka biologija srednja skola citologija celijski skelet, klasifikacija organizama prema gradji celija
Biologija
Broj strana: 2

Endoplazmaticni retikulum

Skripta fiziologija, Endoplazmaticni retikulum. Fiziologija, medicinska skola, srednja skola, endoplazmaticni retikulum, mitohondrija, plazmalema, biologija, nukleus, membrana, eukariotska celija, granularni retikulum, hromatin, ribozomi
Fiziologija
Broj strana: 4

Podela zivih biva, virusi

Beleske sa casa, podela zivih bica, virusi, bakterije. Ziva bica, virusi, bakterije, biljke, zivotinje, celija, dnk, rnk, receptori, membrana, bakteriofage, liicki ciklus |
Biologija
Broj strana: 4

Egzocitoza

Skripta biologija, egzocitoza. Egzocitoza, celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, fagocitoza |
Biologija
Broj strana: 1

Lizozomi, pojam i uloga

Skripta biologija, lizozomi. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, lizozomi, organele, heterofagija
Biologija
Broj strana: 2

Prokariotska i eukariotska ćelija

Prokariotska i eukariotska ćelija, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Prokariotska, eukariotska ?elija, celija, biologija, membrana, srednja skola, beleske |
Biologija
Broj strana: 2

Oblik i veličina ćelija

Skripta biologija, oblik i velicina celija. Celija, modeli celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, vilsonov model, model celija
Biologija
Broj strana: 2

Intermedijelni - prelazni filamenti

Skripta biologija, prelazni filamenti. Celija citoplazma jedro nukleus membrana nauka o celiji celija zivotinja celija biljaka biologija srednja skola citologija celijski skelet, prelazni filamenti, filamenti, intermedijelni filamenti
Biologija
Broj strana: 2

Proteozomi, osnovna uloga

Skripta biologija, proteozomi. Proteozomi, uloga proteozoma, celije, membrana, celija, membranski sistem celija, sreddnja skola, plazmalema, organele, eukaritske celije, lipidni dvosloj, lipidi, glikokaliksa, proteini, peptidi
Biologija
Broj strana: 1

Jedro i hromozomi

Jedro i hromozomi - podsetnik u nekoliko recenica. Jedro, hromozomi, biologija, centromera, pore, endoplazmaticna mreza, membrana |
Biologija
Broj strana: 1

Citoplazma i ćelijski skelet

Skripta biologija, citoplazma i celijski skelet. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, celijski skelet
Biologija
Broj strana: 3

Ćelijski ciklus

Skripta biologija, celijski ciklus. Celije, celijski ciklus, hromozomi, biologija, skripta, skripta biologija, srednja skola, membrana, presinteticki ciklus, sinteticki ciklus, possiteticki ciklus, celijska membrana
Biologija
Broj strana: 1


"membrana" pronađeni su rezultati pretrage 31