Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

monetarna politika

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"monetarna politika" pronađeni su rezultati pretrage 10


Instrumenti monetarne politike

monetarna politika je skup pravila, propisa, mera i instrumenata kojima se u monetarnoj oblasti društvene reprodukcije reguliše nivo, struktura i dinamika novčane mase i cirkulacija novca u prometnim kanalima.
Monetarnu politiku utvrđuje i sprovodi Centralna banka, odnosno Narodna banka Srbije u našoj zemlji.
Kao što smo već rekli, zadatak monetarne politike jeste kontrola ponude novca u ekonomiji, u daljem tekstu ćemo objasniti na koji način se vrši kontrolu novca.
. Ekontna stopa, operacije na otvorenom tr?i?tu, obavezna rezerva, intervencije na deviznom tr?i?tu
Makroekonomija
Broj strana: 6

Trgovinska politika

. Trgovinska, politika, grafik, kriva, lm |
Monetarna
Broj strana: 2

Makroekonomska politika

. Makroekonomska, politika, privreda, zastajanje, kasnjenje, vrste, monetarna, politika |
Makroekonomija
Broj strana: 2

Narodna banka Srbije - seminarski rad

Narodna banka Srbije - Seminarski rad. Narodna banka srbije, seminarski rad, finansije, ekonomija, monetarna politika, platni sistem, bankarsko poslovanje |
Finansije
Broj strana: 17

Narodna banka Srbije seminarski rad

Seminarski rad na temu "Narodna banka Srbije". Ekonomija, narodna banka srbije, guverner, novac, seminarski rad, ekonomija, ekonomski fakultet, maturski rad, dinar, kurs, kurs dinara, monetarna politika, devizna politika
Ekonomija
Broj strana: 12

Koncept i struktura kreditnog rizika

. Koncept, struktura, kreditnog, rizika, kreditni, rizik, o?ekivani, neo?ekivani, gubitak, streni, za?tita, trendovi, trend, selekcija, zahtev, diversifikacija, sistem, limit, klauzule, trendovi, revizija, kamatna, stopa, cilj, restriktivna, monetarna, politika, ekspazivna, upravljanje, valutni, rizik, depresijacija, terminske, transakcije, fju?ersi, opcije, valutne
Bankarstvo
Broj strana: 4

Inflacija, nezaposlenost i Filipsova kriva seminarski rad

. Inflacija, nezaposlenost, ilipsova kriva, makroekonomska analiza, ekonomski fakultet, makroekonomija, seminarski rad, teorija inflacije novca, monetarna politika, vrste nezaposlenosti, fikcijska nezaposlenost, strukturna nezaposlenost, prisilna nezaposlenost
Makroekonomija
Broj strana: 15

Otvorena ekonomija sa fiksnim deviznim kursevima

. Otvorena, ekonomija, fiksnim, deviznim, kursevima, fiksni, devizni, kurs, grafikon, fiskalna, politika, monetarna, kriva |
Monetarna
Broj strana: 6

Otvorena ekonomija sa fluktuirajucim deviznim kursevima

. Otvorena, ekonomija, fluktuirajucim, deviznim, kursevima, fiskalna, politika, zatvorena, ekonomija, otvorena, fluktuirajuci, devizni, kurs |
Monetarna
Broj strana: 4

Evropska unija

Evropske ekonomske integracije i evropska unija, lekcija MEO. Evropska unija, evropske ekonomske integracije, ecsc, evropski monetarni fond, monetarna politika, eu, clanice eu |
Međunarodni ekonomski odnosi
Broj strana: 3


"monetarna politika" pronađeni su rezultati pretrage 10