Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

narodna

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"narodna" pronađeni su rezultati pretrage 55

[1] [1]


Skripta iz narodne knjizevnosti

Osnovne odlike narodne knjizevnosti, epske pesme, lerske pesme, pripovetka, basna, bajka, novela, prica o zivotinjama, saljiva prica, zagonetka, poslovica, pitalicam hajducki ciklus, vukovi pevaci, marko kraljevic, mrnjavcevici, nemanjici, prvi kosovski boj, drugi kososvki boj, uskocki ciklus, elementi fantastike u usmenoj knjizevnosti. Skripta, narodna, knjizevnost, srpksi, jezik, fakultet, srednja, skola, epske, pesme, lerske, pesme, pripovetka, basna, bajka, novela, prica, o, zivotinjama, saljiva, prica, zagonetka, poslovica, pitalicam, hajducki, ciklus, vukovi, pevaci, marko, kraljevic, mrnjavcevici, nemanjici, prvi, kosovski, boj, drugi, kososvki, boj, uskocki, ciklus, elementi, fantastike, u, usmenoj, knjizevnosti
Knjizevnost
Broj strana: 114

Bajka - seminarski rad

Diplomski rad za univerzitet. Bajka, narodna bajka, narodna bajka u nastavi dece na predskolskom uzrastu, seminarski rad, srpskijezik, knjievnost, narodna bajka kroz vekove, vuk karadzic i narodna bajka, diplomski rad, narodna bajka kao umetnicko delo
Knjizevnost
Broj strana: 25

Medjunarodna trgovina

. |
Ekonomija
Broj strana: 11

Narodna banka Srbije - seminarski rad

narodna banka Srbije - Seminarski rad. narodna banka srbije, seminarski rad, finansije, ekonomija, monetarna politika, platni sistem, bankarsko poslovanje |
Finansije
Broj strana: 17

Narodna knjizevnost

narodna knjizevnost

NAPOMENA: rad je rucno pisan. narodna knjizevnost, srpski jezik, srednja skola, knjizevnost, srpski jezik i knjizevnost, epska poezija, lirska poezija |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Narodna banka Srbije seminarski rad

Seminarski rad na temu "narodna banka Srbije". Ekonomija, narodna banka srbije, guverner, novac, seminarski rad, ekonomija, ekonomski fakultet, maturski rad, dinar, kurs, kurs dinara, monetarna politika, devizna politika
Ekonomija
Broj strana: 12

Žanrovi narodne književnosti - lirika

. Lirika, hriscanske pesme, mitoloske pesme, narodna knjizevnost, knjizevnost, srpski jezik, zanrovi narodne knjizevnosti, dodolske pesme, kraljicke pesme |
Knjizevnost
Broj strana: 11

Stil narodne bajke seminarski rad

Sve o stilu narodne bajke. Bajka, narodna bajka, stil, knjizevnost, stil narodne bajke, narodna bajka |
Knjizevnost
Broj strana: 7

KNJIŽEVNOST

Podela književnosti, osobine, primeri. Knji?evnost, narodna knji?evnost, umetni?ka knji?evnost, poezija, proza, lirika, epika, drama, epsko-lirska, mitolo?ke pesme, obredne pesme, obi?a pesme, ljubavne pesme, porodi?ne pesme, posleni?ke pesme, ?aljive pesme, rodoljubive pesme, neistorijski ciklus, pretkosovski ciklus, kosovski ciklus, pokosovski ciklus, o marku kraljevi?u, oslobo?enje srbije, oslobo?enje crne gore, balade, romanse, bajke, novele, legende, basne, pri?e o ?ivotinjama, ?aljive pri?e, poslovice, izreke, zagonetke, pitalice, brzalice, opisne pesme, rodoljubive pesme, ljubavne pesme, misoane pesme, socijalne pesme, elegije, satiri?ne pesme, pesme u prozi, idile, poema, ep, epopeja, epska pesme, komedija, tragedija, drama u u?em smislu, pripovetka, satira, novela, putopis, biografija, autobiografija, dnevnik, memoari
Srpski jezik
Broj strana: 9

Narodna pesma Banovic Strahinja

. Narodna, pesma, banovic, strahinja, srpski, jezik, i, knjizevnost |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 5

Međunarodna koordinacija

. Me?unarodna, koordinacija, bazelski, sporazum, kapital, stopa |
Bankarstvo
Broj strana: 1

Srpska narodna književnost

Srpski jezik i knjizevnost, Srpska narodna književnost. Srpski jezik, knjizevnost, skripta srpski jezik, osnovna skola, srpska narodna knjizevnost, tipovi srpske knjizevnosti, nastanak narodne knjizevnosti
Srpski jezik
Broj strana: 1

Osobine epske poezije

. Epska poezija, osobine epske poezije, srpski jezik, narodna epska pesma, pesme dugog i kratkog stiha |
Srpski jezik
Broj strana: 14

Danga, Radoje Domanović priprema za čas

. Domanovic, danga, satira, alegorija, nenarodna vlast, narod, zig, danga radoje domanovic priprema za cas, priprema, priprema za cas, srpski jezik, priprema za cas srpski jezik |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 6

Ekstradicija seminarski rad

Borba protiv kriminaliteta, koja se ogleda u blagovremenom i efikasnom suprotstavljanju kriminalitetu na međunarodnom planu, ne bi mogla efikasno da se ostvaruje bez međunarodne krivično-pravne pomoći. Međunarodna pravna pomoć označava pomoć koju pravosudni i drugi nadležni organi jedne države ukazuju pravosudnim i drugim organima druge države povodom, ili u vezi, sa izvršenim krivičnim delima, a na osnovu zaključenih međunarodnih ugovora i domaćeg zakonodavstva. ekstradicija predstavlja najvažniji vid međunarodne krivično-pravne pomoći, s ciljem da se onemogući učiniocima krivičnih dela da izbegnu krivično gonjenje, odnosno izvršenje kazne bekstvom iz jedne države u drugu. . Pravo, ekstradicija, medjunarodni odnosi, medjunarodni odnosi, ekstradicija, seminarski, rad
Međunarodni odnosi
Broj strana: 9

Državni Trezor - seminarski rad

. Pojam dr?avnog trezora, izvr?enje bud?eta i zna?aj trezora, me?unarodna iskustva u organizovanju trezora, mogu?i pravci za formiranje trezora u na?im uslovima, odnos dr?avnog trezora i centralne banke
Bankarstvo
Broj strana: 10

Narodna epska poezija, sistematizacija priprema za čas

. Ciklusu, epska poezija, junaci, odlike, sistematizacija, priprema, priprema za cas, srpski jezik, knjizevnost, narodna epska pesma priprema za cas |
Srpski jezik
Broj strana: 8

Ispitna pitanja iz Medjunarodne ekonomije

Materijal sadrzi sva ispitna pitanja sa usmenog dela ispita od juna 2010. do februara 2011. godine. Ispitna pitanja, usmeni deo ispita, medjunarodna ekonomija, dominiko salvatore, danica popovic
Medjunarodna ekonomija
Broj strana: 6

Pojam demokratije - prezentacija

Prezentacija na temu pojam demokratije. Demokratija, prezentacija, pojam demokratije, oblici demokratije, vrste demokratije, modeli demokratije, posredna demokratija, neposredna demokratija, poluneposredna demokratija, klasicna demokratija, narodna demokratija, razvojna demokratija
Sociologija
Broj strana: 10

Jablanova moba, narodna lirska pjesma

Obrađuje se lirska, narodna pjesma "Jablanova moba"; kompletna priprema za čas. Posleni?ke pjesme, stilske figure |
Crnogorski jezik
Broj strana: 2

Banović Strahinja

. Banovic strahinja, banovic strahinja analiza dela, epska narodna pesma banovic strahinja, srpska narodna epska pesma, epski svet, junastvo, srpska gospoda, vlah alija, banjska, devet jugovica, jug bogdan
Srpski
Broj strana: 1

Efekti carinske unije

Efekti carinske unije, staticki efekat, dinamicki efekti sa graficima, lekcija MEO. Efekti carinske unije, meo, medjunarodni ekonomski odnosi, staticki efekat, dinamicki efekat, dzejkob va r, komplementarnost, konkurentnost, grafici, ekonomija obima, investicije
Medjunarodna ekonomija
Broj strana: 6

Narodna epska knjizevnost - kontrolni rad

. Kontrolni, kontrolni zadatak, narodna epska knjizevnost, knjizevnost, pitanja za kontrolni srpski jezik |
Srpski jezik za I razred gimnazija
Broj strana: 2

Instrumenti monetarne politike

Monetarna politika je skup pravila, propisa, mera i instrumenata kojima se u monetarnoj oblasti društvene reprodukcije reguliše nivo, struktura i dinamika novčane mase i cirkulacija novca u prometnim kanalima.
Monetarnu politiku utvrđuje i sprovodi Centralna banka, odnosno narodna banka Srbije u našoj zemlji.
Kao što smo već rekli, zadatak monetarne politike jeste kontrola ponude novca u ekonomiji, u daljem tekstu ćemo objasniti na koji način se vrši kontrolu novca.
. Ekontna stopa, operacije na otvorenom tr?i?tu, obavezna rezerva, intervencije na deviznom tr?i?tu
Makroekonomija
Broj strana: 6

Vetar i sunce, narodna pripovetka priprema za čas

. Vetar i sunce, vetar i sunce narodna pripovetka, vetar, sunce, narodna pripovetka, priprema, priprema za cas, vetar i sunce priprema za cas |
Srpski jezik
Broj strana: 4

Srpska djevojka, narodna lirska ljubavna pesma priprema

Priprema za čas.. Srpska djevojka, narodna lirska pesma, tema, motivi, poruka, pesnicke slike, priprema |
Srpski jezik
Broj strana: 5

Ženidba Kralja Vukašina (narodna pjesma)

. |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 2

Predrag i Nenad, narodna pjesma priprema za čas

Kompletna priprema za cas srpskog jezika, Predrag i Nenad, narodna pjesma
. narodna epsko/lirksa pjesma, balada, priprema |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 3

Narodna knjizevnost - podela i vrste, priprema za čas

. narodna knizevnost priprema za cas, srpski jezik, knjizevnost, narpdna knjizevnost, priprema, pripremaza cas |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Poetička načela narodne književnosti

Srpski jezik i knjizevnost, Poetička načela narodne književnosti. Srpski jezik, knjizevnost, skripta srpski jezik, osnovna skola, narodna knjizevnost, poeticka nacela narodne knjizevnosti, poezija, lirika, epika, balade, legende, predanja, basne, bajke, mit, saljive price
Srpski jezik
Broj strana: 2

Globalni plan rada nastavnika, narodna tradicija

Godisnji globalni plan rada nastavnika iz predmeta narodna tradicija, treci razred. narodna tradicija, nastavni plan rada, globalni plan rada, nastavne metode, oblici rada, nastavna sredstva, nastavna jedinica
Narodna tradicija
Broj strana: 2

Marko Kraljević i orao, epska narodna pjesma (1.čas)

. |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Priprema za čas analize lirske pjesme Momak i djevojka

Kompletna analiza narodne lirske pjesme Momak i djevojka - srednja škola.. Narodna, pjesma, momak, djevojka, narodna pesma, srpski jezik, nastavni plan, obrada dela, analiza dela, srednja skola, plan casa za nastavnike
Pripreme za čas srpskog jezika i književnosti
Broj strana: 3

Nastavna obrada narodne pesme "Vila zida grad"

Mitološka lirska narodna pesma "Vila zida grad" obrađuje se u petom razredu osnovne škole. Mitolo?ka, narodna, lirska, pesma |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 3

Priprema "Zekina kućica"

Realizovana je nastavna jedinica "Zekina kućica" kroz niz aktivnosti koje aktivno uključuju učenike u rad.. Priprema za ?as, ?itanje, klju?ne ideje i detalji, zekina ku?ica, narodna pri?a, prvi razred
Bosanski jezik
Broj strana: 7

Finansijsko poslovanje-osnovno

. Bankarska garancija bankarska doznaka inkaso naplata akreditiv instrumenti platnog prometa blagajna, dnevnica, putarina, taxi, usluge, blagajnicki, dnevnik, klirinski, nacin, placanja, narodna, banka, srbije, nostro, akreditiv, loro, akreditiv, opozivi, akreditiv, neopozivi, akreditiv, potvrdjeni, nepotvrdjeni, akreditiv, prenosivi, neprenosivi, akreditiv, domicilirani, akreditiv, inostranstvo, konvertibilna, doznaka, obicna, garancija, solidarna, garancija, uslovna, garancija, supergarancija
Finansijsko poslovanje
Broj strana: 3

Nastavni plan zdravstveno vaspitanje

. Nastavni plan, zdravstveno vaspitanje, narodna tradicija, gradjansko vaspitanje, fizicka kultura, likovna kultura, nastavna sredstva, nastavni ciljevi |
Nastavni planovi
Broj strana: 2

Marko Kraljević i orao, epska narodna pjesma (2.čas)

. |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Banović Strahinja priprema za čas

Priprema za čas. Prvi čas obrade novog gradiva.. Banovic strahinja, narodna epska pesma, priprema za cas, obrada |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 4

Zlatna jabuka i devet paunica, narodna bajka - analiza

Detaljna analiza dela. Knji?evni rod, knji?evna vrsta, tema, likovi, osobine likova, realisti?ni i fantasti?ni motivi, stilske figure, poruka, bajka |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 2

Ljubavni rastanak, lirska pesma

Srpski jezik, analiza pesme ljubavni rastanak

Napomena: rad je rucno pisan. Srpski jezik, osnovna skola, srednja skola, srpski jezik i knjizevnost, ljubavni rastanak, analiza pesme ljubavni rastanak, lirska narodna pesma, lirska narodna pesma ljubavni rastanak
Srpski jezik
Broj strana: 2

Kad ustane kuka i motika - sastav

narodna pesma "Pocetak bune protiv dahija" - sastav na tu temu. Starac foho, pocetak bune protiv dahija, sveti trifun, turci, srbi, dahije, ilija bircanin, srpski kezik, narodne pese, analiza pesme, srpska istorija, kosovo, ustanak, karadjordje
Srpski jezik
Broj strana: 2

Usmeno izražavanje i slušanje- Zeki kućica

Priprema za čas, Usmeno izražavanje i slušanje, Razumijevanje i saradnja, Zekina kućica, narodna priča, prvi razred
. Priprema za ?as, usmeno izra?avanje i slu?anje, razumijevanje i saradnja, zekina ku?ica, narodna pri?a, prvi razred
Bosanski jezik
Broj strana: 3

Fiksni i fluktuirajuci devizni kurs

Devizni kurs, fiksni i fluktuirajuci devizni kurs, lekcija MEO. Devizni kurs, meo, fiksni devizni kurs, fluktuirajuci devizni kurs, platni bilans, devize, valutni paritet |
Medjunarodna ekonomija
Broj strana: 3

Banović Strahinja analiza

Banović Strahinja analiza dela. Srpski jezik, knjizevnost, srpski jezik i knjizevnost, srednja skola, osnovna skola, analiza dela, banovic strahinja, banovic strahinja analiza, vlah alija, narodna epska pesma, vuk stafanovic karadzic
Srpski jezik
Broj strana: 1

Ženidba Maksima Crnojevića analiza

Ženidba Maksima Crnojevića analiza. Srpski jezik, knjizevnost, srpski jezik i knjizevnost, srednja skola, osnovna skola, analiza dela, zenidba maksima crnojevi?a analiza, zenidba maksima crnojevi?a, epska pesma, narodna epska pesma, zenidba maksima crnojevi?a epska pesma
Srpski jezik
Broj strana: 1

Сунце се девојком жени анализа дела

Сунце се девојком жени анализа дела, лирска народна песма. Sunce se devojkom zeni, sunce se devojkom zeni analiza dela, lirska narodna pesma, lirska narodna pesma sunce se devojkom zeni, devojka, sunce, mladic, lepota, ljudska zudnja, zvezda danica, danica, od nje posta zvijezda danica, zemaljski elementi, mitski elementi, dve lepote, sjaj, sastanak, sastanak kod vode
Srpski jezik
Broj strana: 1

Podela književnosti

U materijalu je data samo klasifikacija, nema objasnjenja o pojedinacnim knjizevnim vrstama.. Podela knjizevnosti, narodna i umetnicka knjizevnost, lirika, epika, drama |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 1

Početak bune protiv dahija analiza

Početak bune protiv dahija analiza. Srpski jezik, knjizevnost, srpski jezik i knjizevnost, srednja skola, osnovna skola, analiza dela, pocetak bune protiv dahija analiza, pocetak bune protiv dahija epska narodna pesma analiza, epska pesma
Srpski jezik
Broj strana: 1

Бановић Страхиња анализа дела

Бановић Страхиња анализа дела, епска народна песма. Banovic strahinja, banovic strahinja analiza dela, epska narodna pesma banovic strahinja, srpska narodna epska pesma, epski svet, junastvo, srpska gospoda, vlah alija, banjska, devet jugovica, jug bogdan, junak, ban, delo banovic strahinja, banovic strahinja osobine
Srpski jezik
Broj strana: 1

[1] [1]


"narodna" pronađeni su rezultati pretrage 55