Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

nastanak

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"nastanak" pronađeni su rezultati pretrage 48


Uvod u pravo skripta

Koncepti za ispit (za ispitna pitanja) ukupno 120 lekcija

1. Uvod u pravo kao samostalna disciplina
2. Drzava kao drustvena zajednica i organizacija
3. Razlicita znacenja drzave u pravnoj teoriji i doktrini
4. Operativna znacenja drzave
5. Prostor (podrucje) i stanovnistvo drzave
6. Drzavna vlast i suverenost
7. Odnos glavnih elemenata drzave, vrste drzave i svetska drzava
8. Funkcija i delatnost drzave
9. Promene drzavnog i pravnog poretka
10. nastanak i prestanak drzave
11. Drzavna organizacija – pojam, nacela i elementi
12. Drzavna sluzbena lica i drzava kao ustanova ...
... 120. Karakteristicni pravni sistema Zapada

. Uvod u pravo, ispitna pitanja, koncepti, uvod u pravo, skripta pravo, skripta uvod u pravo, drzava kao drustvena zajednica, pravo kao samostalna disciplina,
Uvod u pravo
Broj strana: 41

Uvod u pravo skripta

Skripta uvod u pravo, 120 ispitnih pitanja. Uvod u pravo, pravo, uvod u pravo skripta, operativna znacenja drzave, podrucje i stanovnistvo drzave, drzavna vlast, funkcija i delatnost drzave, nastanak i prestanak drzave
Uvod u pravo
Broj strana: 40

Nastanak neoklasicne sinteze

. Neoklasicna sinteza, samjuelson, hiksov is-lm model, filipsova kriva, kritike neoklasicne sinteze, is-mp-ia model |
Makroekonomija
Broj strana: 14

Nastanak principata

. Principat, avgust, dioklecijan, agonija republike, nastanak principata, spartakov ustanak, rimska drzava, populari, sula, pompej, cezar, kras, politicka kriza, dijarhija, senat, magistratura, fiscus, aerarium, rimski mir, pax romana, nobili, ekvestri, cinovnistvo, gradska sirotinja, seljastvo, robovi
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Atletika-TROSKOK, nastanak i razvoj seminarski rad

Kompletan gotov seminarski rad, sa slikama, i kenematickom analizom pokreta u troskoku.. Atletika, seminarski rad, troskok, sport, fizicko vaspitanje |
Fizicko vaspitanje
Broj strana: 18

Sociologija obrazovanja

Društvene i teorijske determinante nastanka sociologije obrazovanja, nastanak i razvoj sociologije obrazovanja u svetu i kod nas, sociologija obrazovanja i druge nauke. Sociologija, obrazovanje, sociologija obrazovanja, determinante, definicija sociologije obrazovanja, teorijsko metodolo?ki pristup, marksizam, socijalizacija, stadijumi socijalizacije, vaspitanje, faktori, ?kola, dru?tvena ustanova, obrazovanje, znanje, ve?tine, navike, permanentno obrazovanje, formalno, neformalno, spontano, artikulacija, institucionalizacija, diferencijacija, petrifikacija, scientizacija, justifikacija, demokratizacija, visoko obrazovanje, neposredne funkcije, dru?tvene funkcije, inovacija, kvalifikacija, legitimacija, reprodukcija, unesco, maks veber, bouls, ginkis, obrazovna privilegija, obrazovni kapitalizam, mehanizmi socijalne selekcije u obrazovanju, javni jezik, formalni jezik, nauka, kultura, religija
Sociologija
Broj strana: 20

Nastanak i razvoj Pirota seminarski rad

. Seminarski rad, nastanak i razvoj pirota, pedagogija, nastanak i razvoj pirota seminarski rad, glavna obelezja pirota, klima pirota |
Pedagogija
Broj strana: 13

Maturski rad iz istorije umetnosti - Pop art

. Pop art, roj lihtenstajn, endi vorhol, dzasper dzons, dejvid hokni, piter blejk, ricard hamilton, usmerenja pop arta, nastanak pop arta, zuta stampa, ilustracije, mediji, stripovi idoli muzike io filma, merlin monro, elizabet tejlor, elvis prisli, bitlsi, koka kola, campbells soup, pepsi cola, dzeki kenedi, whaam, american flag
Istorija umetnosti
Broj strana: 22

Mobilna telefonija - seminarski rad

Seminarski rad na temu mobilna telefonija. Seminarski rad, mobilna telefonija, nastanak i razvoj mobilne telefonije, mobilne komunikacione mreze, komunikacija, gsm, sim, sim kartica, bss, bts, gprs, edge, umts, 3g tehnologija, mreza
Upravljanje i nadzor distributivnih sistemima
Broj strana: 16

Roman - nastanak i razvoj

Roman, nastanak i razvoj romana, vrste romana. Roman, nastanak i razvoj romana, zaceci romana, vrste romana, drustveni roman, porodicni roman, psiholoski roman, ljubavni roman, istorijski roman, kriminalisticki roman
Knjizevnost
Broj strana: 4

Pojam i nastanak države seminarski rad

Država je organ vladajuće klase za ostvarenje njenih klasnih interesa. U XVI veku termin je prvi put upotrebio Makijaveli. Država je istorijska kategorija, što znači da je jednom nastala i da će iščeznuti. U prvobitnoj zajednici, društvu sa gentilnim uređenjem, nije postojala još nikakva organizovana vlast. Razvojem materijalnih proizvodnih snaga, podelom rada, proširenjem razmene i formiranjem tržišta u okviru gensa i izvan njega, pojavom privatnog vlasništva i cepanjem plemenskih organizacija na vlasnike (bogate) i nevlasnike (siromašne), propada gentilno uređenje. Na ruševinama starih plemenskih zajednica izrasta nova društvena organizacija sa postojanje mantagonističkih klasa. Kao rezultat nepomirljivosti klasa nastaje država. . Pojam drzave, karakteristike drzave, elementi drzave, nastanak drzave, teorija drzave, seminarski rad, gradjansko pravo
Gradjansko Pravo
Broj strana: 11

BLUETOOTH

Sadržaj
1.UVOD 3
1.1.Pristup problemu 3
1.2.Osnova problema 3
1.3.Rješenje problema 3
2.BLUETOOTH 4
2.1.Naziv Bluetooth 5
2.2.Nastanak 6
2.3.Specifikacije 8
2.4.Poređenje sa drugim tehnologijama 11
2.5.Sigurnost 12
3.UPOTREBA
16
3.1. Uspostavljanje konekcije 20
4. ZAKLJUČAK. Informatika, internet, bluetooth, povezivanj
Fizika
Broj strana: 22

Nastanak života na zemlji - prezentacija

Seminarski rad na temu kako je nastao zivot na zemlji. Seminarski rad, zivot, zivot na zemlji, aristotel, kako je nastao zivot na zemlji, biogeneza, dnk, rnk, evolucia, biogenetski zakon, celije |
Biologija
Broj strana: 11

Ustav Nemačke seminarski rad

nastanak i donosenje ustava Njemacke . Ustav njemacke, ustavno pravo, seminarski rad, donosenje ustava nemacke, savezna vlada, zakonodavna vlast |
Ustavno Pravo
Broj strana: 11

Postanak muzike

. Postanak muzike, muzicka kultura, muzicko, muzika, gong, seng, nastanak muzike, bicina, sinik |
Muzicka kultura
Broj strana: 1

Nastanak rimskog carstva

Skripta istorija, nastanak rimskog carstva

Napomena: rad je rucno pisan. Istorija, skripta istorija, srednja skola, rimsko carstvo, nastanak rimskog carstva, rim |
Istorija
Broj strana: 1

Nastanak Engleske države

. Istorija, skripta istorija, srednja skola, istorija srednja skola, engleska, nastanak engleske drzave, engleska drzava, kelti, sase |
Istorija
Broj strana: 1

Tragedija - nastanak i razvoj

nastanak i razvoj tragedije kao dramskog dela. Tragedija, dramsko delo, nastanak i razvoj tagedije, sofokle, dionis, aristotel, delovi tragedije, karakteristike tragedije |
Knjizevnost
Broj strana: 2

Obligacioni ugovori - maturski rad

nastanak obligacionog ugovora, Pojam obligacionih ugovora, vrste, sve vezano za obligacioni ugovor. Obligacije, obligacioni ugovori, pravo, maturski rad, seminarski rad, ugovori, predmet ugovora, forma ugovora, obligacioni odnosi, volja, saglasnost ugovornih strana, prestanak obligacionih ugovora, osnov ugovora, zakljucivanje obligacionih ugovora
Pravo
Broj strana: 14

Nastanak i razvoj živog sveta

Beleske sa casa iz biologije, nastanak i razvoj živog sveta


Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, zivi svet, nastanak zivog sveta, razvoj zivog sveta, zoologija, logos, zivotinja, biljka, organska evolucija
Biologija
Broj strana: 2

Staroslovenski jezik

U tekstu je obradjen nastanak staroslovenskog jezika kroz istoriju. Glagoljica, prve pisane knjige, pisani spomenici, ruskoslovenski |
Srpski jezik
Broj strana: 5

Stvaranje Francuske države

. Istorija, skripta istorija, srednja skola, istorija srednja skola, franskuska, nastanak franskuske drzave, francuska drzava, galija, franci, plantagenet, franci osvajaju francusku, filip |
Istorija
Broj strana: 5

Nastanak novca i njegova uloga u savremenoj privredi - seminarski rad

nastanak novca i njegova uloga u savremenoj privredi. nastanak novca i njegova uloga u savremenoj privredi |
Makroekonomija
Broj strana: 10

Drama

Drama, pojam, podela, nastanak i struktura. Drama, dramska dela, umetnicka knjizevnost, dramski monolog, nastanak drame, knjizevnost, podela drame, kompozicija drame, henrik ibzen, dzems dzojs
Knjizevnost
Broj strana: 5

Energetski resursi

Energetski resursi, vrste resursa, podele, nastanak i sastav, nalazišta, ekološki problemi, elektrane. Mineralna goriva, vodne snage, sun?eva energija, plima, oseka, vetar, potro?nja, fosilna goriva, ugalj, nafta, zemni gas, uljani skriljci, treset, kameni ugalj, mrki ugalj, sapropel, prabitumen, nalazi?ta, problemi, ekolo?ke posledice, drvo, alkohol, biogas, hidroelektrane, elektrane, nuklearne elektrane
Prirodni resursi i zaštita
Broj strana: 8

Organizacione kulture

Skenirano. Tipologija, organizacione, kulture, mo?i, uloga, zadatka, podr?ke, mo?, zadatak, uloga, podr?ka, subkulture, vertikalne, horizontalne, dijagonalne, podra?avaju?a, ortogonalna, kontrakultura, nastanak, promena, erozija, strategija, nacionalne, kulture, nacionalna, podela, vrste
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 6

Carstvo biljaka, nastanak i razvoj biljaka

Beleske sa casa iz biologije, Carstvo biljaka, nastanak i razvoj biljaka

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, biljke, carstvo biljaka, nastanak biljaka, razvoj biljaka, nastanak i razvoj biljaka
Biologija
Broj strana: 2

Praistorija, nastanak i razvoj čoveka

. Istorija, osnovna skola, istorija kao nauka, o istoriji kao nauci, praistorija, nastanak coveka, razvoj coveka, praistorija, pracovek |
Istorija
Broj strana: 1

Franačka država

Franačka država, skripta istorija

Napomena: rad je rucno pisan. Istorija, skripta istorija, srednja skola, franacka drzava, nastanak franacke drzave, franci, reka rajna, karlo veliki
Istorija
Broj strana: 2

Jezik u sinhroniji i dijahroniji

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Jezik, sinhroniji, dijahroniji, sinhronija, dijahronija, karakteristike, nastanak, razvoj, opis, osobine |
Lingvistika
Broj strana: 8

Opcijski ugovori

Pojam i nastanak opcijskih ugovora
vrste opcija
faktori koji uticu na formiranje cene opcija
vrednovanje opcija. Opcijski ugovori, vrste opcije, vrednovanje opcija |
Berzansko poslovanje
Broj strana: 9

Nastanak feudalnog društva, osnovni pojmovi

Skripta istorija, nastanak feudalnog društva, osnovni pojmovi

Napomena: rad je rucno pisan. Istorija, skripta istorija, srednja skola, feudalno drustvo, feud, nastanak feudalnog drustva, robovlasnik, kmet
Istorija
Broj strana: 1

Periodni sistem elemenata priprema za čas

nastanak tablice periodnog sustava elemenata

Napomena: rad je na hrvatskom. Periodni sustav, pperiodni sistem elemenata, priprema za cas, nastanak tablice periodnog sistema |
Tehnologija zanimanja s vježbama
Broj strana: 6

Nastanak i pojam kalasa-Marksističko shvatanje

Ukratko o nastanku i pojmu klase i marksističko shvatanje klasa. Klasa, nastanak, pojam, shvatanje, marks, marksisti?ko |
Sociologija
Broj strana: 1

Carstvo životinja, pojam i podela

Beleske sa casa iz biologije, Carstvo životinja, pojam i podela


Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, zivotinje, pojam zivotinja, carstvo zivotinja, zivotinjsko carstvo, nastanak zivotinja, podela zivotinja
Biologija
Broj strana: 2

Bacillus

Skenirano. Bacillus, bacili, spore, nastanak, karakteristike, izgled, oboljenja, patogen, inkubacija, antraks, crni, pri?t, anthracis, cereus, subtilis, corynebacterium, diphteriae, difterija, gravis, intermedius, mitis, infekcija, neuraminidaza, remer, elek, digteroidi, listeria, monocztogenes, aerobni, uslovi, listerioza, meningitis, rhusiopathias, erizipeloida
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 2

Društvene promene i razvitak porodice

. Dru?tvene promene, razvitak porodice, porodica, jugoslovenska savremenost, pretpostavke porodice jugoslovenskoj savremenosti putevima dru?tvene integracije porodice menljivost (promena) unutar porodi?nih odnosa dobitnici gubitnici procesu tranzicije iz ugla porodi?ne svakodnevnice (1991-2001) polazni teorijski okvir tranzicija i slu?aj srbije osnovni pokazatelji bilansnih kretanja nastanak ciklusa savremene porodice porodica kao zajednica u razvoju postojanost i promene u sastavu uticaji na porodi?an ?ivot; odlazak ?lanova prodice iz doma?instva pove?ana intimnost kao mogu?i razlog psiholo?kih poreme?aja
Sociologija porodice
Broj strana: 4

Nastanak prvih topografskih karti u svetu i kod nas

. nastanak prvih topografskih karti u svetu i kod nas, topografija, kriminologija, nastanak prvih topografskih karti, topografske karte, kriminalisticka akademija |
Policijska topografija
Broj strana: 1

Privredno prestupno pravo, pojam, predme, nastanak, izvori

Skripta prekršajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, privredno prestupno pravo, pojam privredno prestupnog prava, predmet privredno prestupnog prava, nastanak privredno prestupnog prava, izvori privredno prestupnog prava
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Struktura i razvoj društvene svijesti

Materijal obrađuje strukturu i razvoj društvene svijesti, kroz objašnjavanje pojmova, razvoja i djelovanje segmenata (Filozofije, Umjetnosti, Religije, Morala, Nauke i ideologije) koji su bitno utjecali na sam nastanak i razvoj te današnju strukturu društvene svijesti.. Filozofija, umjetnost, religija, moral, nauka, ideologija, diogen iz sinope
Sociologija
Broj strana: 5

Srpska narodna književnost

Srpski jezik i knjizevnost, Srpska narodna književnost. Srpski jezik, knjizevnost, skripta srpski jezik, osnovna skola, srpska narodna knjizevnost, tipovi srpske knjizevnosti, nastanak narodne knjizevnosti
Srpski jezik
Broj strana: 1

Osnovno pojmovi o jeziku

-razvoj jezika u ljudskom drustvu
-pojam komunikacije
-nastanak jezika. Komunikacija, osnovni pojmovi o jeziku, srpski jezik, srpski, lingvistika, teorija komunikacije, semiotika, teorija informacije, bitna svojstva jezika
Srpski jezik
Broj strana: 3

Zatvorske kazne i izvršenje

Skripta penologija, kriminologija: nastanak kazne i penitensijarnih ustanova, stanje u prvim zatvorima i njihovi reformatori, sistemi celijskog osamljenja u izvrsenju zatvorske kazne, kombinovani, progresni sistemi izvrsenja kazne, moderni sistem izvrsenja kazne. Penologija, skripta penologija, kriminologija, nastanak kazne, penitensijarne ustanove, stanje u prvim zatvorima, reformatori zatvora, celijsko osamljenje, kombinovani sistem izvrsenja kazne, progresni sistem izvrsenja kazne, moderni sistem izvrsenja kazne, zatvor, celija, osudjenik
Penologija
Broj strana: 4

Policija, istorijski osvrt i mesto u društvu

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, policija mesto u drustvu, nastanak policije, razvoj policije, nastanak i razvoj policije
Policija u zajednici
Broj strana: 2

Osobine živih bića

Beleske sa casa iz biologije, Osobine živih bića

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, ziva bica, osobine zivih bica, postanak zemlje, nastanak zivota, hidrosfera, atmosfera, biosfera
Biologija
Broj strana: 2

O istoriji kao nauci

. Istorija, osnovna skola, istorija kao nauka, o istoriji kao nauci, praistorija, nastanak coveka, razvoj coveka |
Istorija
Broj strana: 2

Organogeneza - osnovni pojmovi

Organogeneza, primer nastanka oka kod vodozemaca - beleske sa predavanja. Organogeneza, ekologija, ekofiziologija, beleske, predavanja, vodozemci, nastanak oka, ektodeerm, socivo, roznjaca, ocni mehur
Ekofiziologija
Broj strana: 1

Priprema - Srpski jezik među slovenskim jezicima

nastanak slovenskog jezika i grupe slovenskih jezika, među kojima se nalazi i srpski jezik.. Srpski jezik, slovenski jezici, praslovenski jezici, praindoevropski jezici, indoevropski jezici |
Srpski jezik
Broj strana: 5


"nastanak" pronađeni su rezultati pretrage 48