Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

neodre

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"neodre" pronađeni su rezultati pretrage 6


Vrste reči

Vrste reči, podela, primeri. Imenice, zamenice, pridevi, brojevi, glagoli, prilozi, predlozi, uzvici, veznici, re?ce, promenljive, nepromenljive, pade?i, broj, rod, zajedni?ke, vlastite, zbirne, gradivne, misaone, apstraktne, brojevne, glagolske, pluralia tantum, pore?enje, odre?eni, neodre?eni vid, opisni, prisvojni, gradivni, vremenski, mesni, funkcija, atribut, predikat, brojevi, osnovni, redni, zbirni, glagoli, konjugacija, lice, vreme, na?in, glagolski vid, predmet radnje, rod, broj, li?ne, neli?ne, upitne, neodre?ene, odri?ne, op?te, prisvo, pokazne, upitno-odnosne, predlozi, prilozi, veznici, re?ce, uzvici
Srpski jezik
Broj strana: 4

Prisvojne, odnosno-upitne i neodređene zamenice

Prisvojne, odnosno-upitne i neodređene zamenice

Napomena rad je rucno pisan. Srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, srpski, zamenice, prisvo zamenice, odnosno upitne zamenice, neodredjene zamenice, odricne zamenice, opste pridevske zamenice
Srpski jezik
Broj strana: 6

Clanovi

. Clanovi, clan, odredjeni, neodredjeni, der, die, das, ein, eine, promena, mnozina, rod, promena |
Lingvistika
Broj strana: 2

Glagoli (verb)

- podele
- odredjeni i neodredjeni glagolski oblici
- pravilni glagoli u indikativu i aktivu
- nepravilni glagoli u aktivu i pasivu
- prezent glagola sa nepravilnom promenom
. Glagoli, verb, podela, vrste, konjugacija, tvorba, pravilni, nepravilni, samostalni, pomocni, prelazni, neprelazni, licni, bezlicni, slozeni, prosti, odredjeni, neodredjeni, glagolski, oblici, aktiv, pasiv
Lingvistika
Broj strana: 5

Articles

Članovi: upotreba, vežbanja. ?lan, article, articles, ?lanovi, a, an, the, odre?eni, neodre?eni, nulti, upotreba, ve?banje, primeri, re?enice |
Engleski jezik
Broj strana: 3

Nastavni listic - pridevi

Primer za proveru znanja bez odgovora - odredjeni i neodredjeni pridevi,komparacija. . Odredjeni, neodredjeni pridevi, komparacija, nastavni listic, provera znanja, vezba |
Srpski jezik gramatika
Broj strana: 1


"neodre" pronađeni su rezultati pretrage 6