Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

note

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"note" pronađeni su rezultati pretrage 31


Prezentacija - štampac i monitor

Power Point prezentacija na temu "Monitor i stampac". Stampac, prezentacija, monitor, izlazni uredjaj, ekran monitora, katodna cev, notebook, racunari, lcd, crt, rezolucija, laserski stampac, mlazni stampac, maticni stampac, barkod printeri, kertridzi, toner, a4 papir,
Racunarstvo i informatika
Broj strana: 25

Potencijali za razvoj geoturizma u zaledju Budvanske rivijere seminarski rad

1. Sta je to GEOTURIZAM ?

Geoturizam je ukratko definiran kao turizam koji podržava, podupire, unaprijeđuje i uvažava geografski karakter mjesta koje se posjećuje – njegov okoliš, kulturu, estetiku, naslijeđe i dobrobit ljudi koji tamo obitavaju.
Koncept održivog turizma nije nikakva novost kod turističkog planiranja destinacija, ali je u prošlosti takav koncept ponajprije podrazumjevao podupiranje u očuvanju ekološke ravnoteže okoline i minimiziranje negativnih utjecaja masovnog turizma. E sad, pojam geoturizma je blisko povezan sa tim konceptom ali znatno proširen jer ne samo da ima veze sa očuvanjem geografskog karaktera destinacije nego uvažava punu kombinaciju prirodnih obilježja i karaktera ljudi koje razlikuju jednu destinaciju od druge. Najbliži su ovom konceptu danas agroturizam i ekoturizam, ali geoturizam pod kapu stavlja i njih i druge forme i znatno proširuje priču.
Geoturizam obuhvaća obadvije komponente, kako kulturalnu, tako i onu vezanu za očuvanje okoline, kao i utjecaj i važnost turizma na ekonomiju i životne stilove u destinaciji.
U čemu je stvar? U silnim nastojanjima da udovolji svakome i napravi uvjete da se turisti osjećaju kao “kod kuće”, turistička industrija riskira i žrtvuje prave vrijednosti i specifičnosti koje su u biti ono prvo što privlači posjetitelje u određenu destinaciju.
Rezultat toga je gubitak najznačajnijih karakteristika lokalne sredine, erozija lokalnih običaja i kuhinje, izostanak autentične regionalne arhitekture i uopće gubitak kulturnog identiteta i prepoznatljivosti brojnih turističkih destinacija.
Geoturizam obuhvaća obadvije komponente, kako kulturalnu, tako i onu vezanu za očuvanje okoline, kao i utjecaj i važnost turizma na ekonomiju i životne stilove u destinaciji.
U čemu je stvar? U silnim nastojanjima da udovolji svakome i napravi uvjete da se turisti osjećaju kao “kod kuće”, turistička industrija riskira i žrtvuje prave vrijednosti i specifičnosti koje su u biti ono prvo što privlači posjetitelje u određenu destinaciju.
Rezultat toga je gubitak najznačajnijih karakteristika lokalne sredine, erozija lokalnih običaja i kuhinje, izostanak autentične regionalne arhitekture i uopće gubitak kulturnog identiteta i prepoznatljivosti brojnih turističkih destinacija.

. Turizam, geoturizam, potencijali za razvoj geoturizma, budvanska rivijera, prostor, seminarski rad, geografija, budva, kulturne manifestacije
Turizam i prostor
Broj strana: 29

Program za mikrokontroler PIC 16F84 koji svira note - prezen

Pezentacija zadatka: Napisati program za mikrokontroler PIC 16F84 koji će preko zvučnika vezanog na port A4 svirati note C dura.
. Arhitektura racunara, program, algoritam, programiranje, prezentacija, mikrokontroler, mikrokontroler pic16f84, arhitektura racunarskih sistema, program za mikrokontroler pic 16f84 koji svira note
Arhitektura računara
Broj strana: 23

Neoklasična sinteza

U ovom radu će biti reči o neoklasičnoj sintezi koja je nstala 50. godina XX veka i predstavlja spoj:
- postmaršalijanske mikroekonomske analize i
- kejnzijanske makroekonomske analize.
Razvoj neoklasične sinteze se analizira kroz sledeće varijante:
• Samjuelsonovo 45-to stepeno kejnzijanstvo,
• Hiksov IS-LM model,
• fiskalizam Lernera,
• kejnzijanstvo zasnovano na Filipsovoj krivi.. Funkcija nacionalnog dohotka, funkcija potrosnje, investicije, linija pune zaposlenosti, kriva ukupne potrosnje, ravnotezni nivo nacionalnog dohotka, depresivni gep, inflacioni gep, opsta ravnoteza, neoklasicna sinteza, kejnz
Bankarstvo
Broj strana: 11

Inflacija i nezaposlenost

U ovom radu obradićemo osnovne probleme inflacije i nezaposlenosti, kao i njihovu međusobnu vezu.

U prvom delu rada govorićemo o pojmu i vrstama inflacije, troškovima koje ona izaziva, a zatim ćemo razmotriti različite uzroke inflacije kroz analizu dva najčešće obrađivana modela inflacije- inflacija tražnje i inflacije troškova.

Drugi deo rada posvećen je problemu nezapsolenosti. Poseban akcenat ćemo staviti na analizu agregatne ponude i tražnje radne snage i ravnoteže na agregatnom tržištu rada.

U trećem delu rada obradićemo međuzavisnost inflacije i nezaposlenosti kroz model kratkoročne i dugoročne Filipsove krive.

. Inflacija, nezaposlenost, medjuzavisnost inflacije i nezaposlenosti, pojam inflacije, vrste inflacije, pojam nezaposlenosti, vrste nezaposlenosti, trziste radne snage, kratkorocna filipsova kriva, dugorocna filipsova kriva
Osnovi ekonomije
Broj strana: 16

Devizni kurs - seminarski rad

Seminarski rad na temu devizni kurs, teorije o deviznom kursu, podela i promene deviznog kursa. Seminarski rad, devizni kurs, meo, medjunarodni ekonomski odnosi, fiksni devizni kurs, fluktuirajuci devizni kurs, mnogostruki devizni kurs, devalvacija, revavacija, paritet, teorije o deviznom kursu, kurs ravnoteze, grafici, funkcije deviznog kursa, devizna kontrola
Međunarodni ekonomski odnosi
Broj strana: 18

Ravnoteza u AS-AD modelu

. Ravnoteza, as-ad, modelu, as, ad, model, neoklasicni, kenzijanski, monetaristicki |
Monetarna
Broj strana: 6

Hemijska ravnoteza

Skripta hemija, hemijska ravnoteza. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, hemijska ravnoteza |
Hemija
Broj strana: 3

Teorija ravnoteze

. Teorija, ravnoteze, ravnoteza, bernard, sajmon, faktor, nulta, tacka, zadovoljstvo |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 1

Telesne tečnosti i acidobazna ravnoteža

- Pojam acidobazne ravnoteže u novorođenčadi
- Metabolička i respiratorna acidoza i alkaloza
- Bilans vode i elektrolita
- Dehidracija i rehidracija. Voda i elektroliti, acidobazna ravnoteza, acidoza, alkaloza, dehidracija, rehidracija, telesne tecnosti, voda, pedijatrija, elektroliti, acidoza
Pedijatrija
Broj strana: 9

Devizna kontrola i devizni kurs

Lekcija iz medjunarodnih ekonomskih odnosa, devizna kontrola i devizni kurs. Devizni kurs, devizna kontrola, devize, mere devizne kontrole, kurs ravnoteze, valute, faktori koji uticu na kurs, tekuci bilans
Međunarodni ekonomski odnosi
Broj strana: 6

Projektovanje tehnoloških procesa CAD-CAM - grafički rad

Grafički rad na temu projektovanje tehnoloskih procesa. Graficki rad, tehnoloski proces, projektovanje, delovi, program proizvodnje, tehnoloski element, tehnoloske linije, rezim rada, broj operacija, ritam tehnoloskog postupka, oprimalne velicine, ritam serije, prosecan intenzitet toka, tehnoloska oprema, uravnotezenje toka linije, ukupan broj radnika, broj radnika, normativni elementi, proracun potrebne radne snage, radna snaga, broj masina, smene, automatizacija, mehanizacija, izbor sredstava, tehnoloska osnova, sveden program
RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJA
Broj strana: 12

Belančevine, mineralne materije i vitamini

. Belan?evine, vitamini, minerali, hrana, ishrana, namirnice, proteini, proteidi, nukleoproteidi, fosfoproteidi, hemoproteidi, glukoproteidi, lipoproteidi, azotna ravnote?a, telesna te?nost, ko?tano tkivo, kalcijum, fosfor, magnezijum, kalijum, natrijum, hlor, sumpor, gvo??e, bakar, cink, selen, fluor, hipovitaminoza, avitaminoza, folna kiselina, energetske potrebe organizma, biolo?ke potrebe organizma, oksidativni priocesi
Prehrambena tehnologija
Broj strana: 10

Stanje radne materije

Skripta termodinamika, stanje radne materije. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, radna materija, stanje radne materije, termodinamicka ravnoteza, mehanicka ravnoteza, hemijska ravnoteza, termicka ravnoteza, entalpija
Termodinamika
Broj strana: 3

Finansijsko posredovanje

. Finansijsko, posredovanje, potro?nje, ravnote?ne, suficitarne, deficitarne, direktan, prenos, tr?i?te, novac, kapital, hov, vlasnici, akcije, obi?ne, prioritetne, obveznice, korporativne, posredan, indirektan, kreditne, institucije, banke, investitori
Bankarstvo
Broj strana: 2

Vremenska uskladjenost i kredibilitet vlade

. Vremenska, uskladjenost, kredibilitet, vlade, vlada, klasicna, teorija, trziste, rada, modeli, graficki, ravnoteza, nadnica, kedijansko, traznja, rad |
Makroekonomija
Broj strana: 4

Ravnoteza u Mandel-Flemingovom modelu

. Ravnoteza, mandel-flemingovom, modelu, mandel, fleming, model, grafik |
Monetarna
Broj strana: 2

Sistemi ljudskog organizma - seminarski rad

Seminarski rad na temu sistemi ljudskog organizma. Ljudski organizam, ljudski sistemi, sistemi u ljudskom organizmu, bubrezi, bubreg, eritrociti, proteini, vancelijska tecnost, acidibazna ravnoteza, koncentracija hlorida, ph mokrace, alkaloza, acidoza
Biologija
Broj strana: 7

Veličine stanja u jednofaznom području i pojedinačnih faza

Skripta termodinamika, velicine stanja u jednofaznom podrucju, velicine stanja u visefaznom podrucju, ravnoteza faza. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, velicine stanja jednofazno podrucje, visefazno podrucje, ravnoteza faza, pojedinacne faze
Termodinamika
Broj strana: 5

Relativna atomska i molekulska masa

Skripta hemija, relativna atomska i molekulska masa. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, hemijska ravnoteza, atomska masa, molekulska masa, relativna atomska i molekulska masa
Hemija
Broj strana: 2

Donanova ravnoteža i Nerstov zakon (jednačina)

Skripta fiziologija, Donanova ravnoteza i Nerstov zakon (jednacina). Fiziologija, skripta fiziologija, srednja skola, fakultet, skripta iz fiziologije, donanova ravnoteza, nerstov zakon, nestorova jednacina, potencijal membrane
Fiziologija
Broj strana: 2

Teorije u organizaciji preduzeća

Skenirano. Teorije, organizacija, preduze?a, me?uljudskih, odnosa, me?uljudski, odnosi, eksperiment, zaklju?ci, autokratsko, demokratsko, liberalno, teorija, dono?enja, odluka, dono?enje, odluke, odlu?ivanje, ekonomska, firme, firma, birokratije, birokratija, ravnote?e, ravnote?a, nulta ta?ka, skala, zadovoljstva
Organizacija preduzeća
Broj strana: 4

Barokna muzika

Veza muzike i knjizevnosti. Barokna, muzika, barok, note, notni, zapis, klaudio, monteverdi, rokoko, ranc |
Muzicko
Broj strana: 3

Marginalisticki pravac - pitanja za drugi kolokvijum

Marginalisticki pravac pitanja i odgovori za drugi kolokvijum iz ekonomskih doktrina. Marginalisticki pravac, ekonomske doktrine, drugi kolokvijum ekonomske doktrine, marginalisti, ekonomska misao, marginalisticka revolucija, opadajuca marginalna korisnost, valrasovo vidjenje iste ekonomije, valrasov model opste privredne ravnoteze, marsalova teorija vrednosti, marsalijanski krst, marsalova teorija vrednosti
Ekonomske doktrine
Broj strana: 5

Hemijski elementi, simboli i formule

Skripta hemija, hemijski elementi, simboli i formule. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, hemijska ravnoteza, hemijski elementi, simboli i formule
Hemija
Broj strana: 1

Dijagrami za drugi kolokvijum iz ekonomskih doktrina

Dijagrami za drugi kolokvijum iz ekonomskih doktrina, zamka likvidnosti, ravnotezna realna nadnica, agregatna ponuda, kejnsov dijagram.... Dijagrami, grafici ekonomske doktrine, zamka likvidnosti, ravnotezna realna nadnica, puna zaposlenost, kejnsov dijagram, agregatna ponuda, agregatna traznja
Ekonomske doktrine
Broj strana: 3

Hemijske reakcije

Skripta hemija, hemijske reakcije. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, hemijska ravnoteza, energetske promene pri hemijskim reakcijama
Hemija
Broj strana: 3

Persi Biš Šeli

Persi biš šeli, život i dela. Persi bis seli, bis seli, seli, timoty seli, szon house academy, iton, gotski roman, roman, the necessity of atheism, dablin, queen mab, meri godvin, queen mab, alastor or the spirit of solitute, hymn to intellectual beauty, mont blanc, laon and cythna, the revolution of the golden city, history of a six week\\ s tour, the revolt of islam, the esdaile notebook, prometheus unbound, prometej, jupiter, demogorgon, anarchy, peter bell the third, a philosophical view of reform, the triumph of life, iton
Engleska književnost
Broj strana: 1

Materija, hemijske supstance i jedinjenja

. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, hemijska ravnoteza, materija, hemijske supstance, hemijska jedinjenja |
Hemija
Broj strana: 1

Principi pravilne ishrane

Principi pravilne ishrane, sastavljanje obroka, unošenje neophodnih materija. Principi, pravilan, ishrana, pravilna ishrana, obrok, namirnice, vitamini, ravnote?a |
Prehrambena tehnologija
Broj strana: 3

Rastvori i sastav rastvora

Skripta hemija, rastvori i sastav rastvora. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, hemijska ravnoteza, materija, hemijske supstance, hemijska jedinjenja, rastvori, sastav rastvora
Hemija
Broj strana: 3


"note" pronađeni su rezultati pretrage 31