Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

obrazac

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"obrazac" pronađeni su rezultati pretrage 8


Biznis plan

Celokupan biznis plan preduzeća, priroda posla (proizvod, kupci, promocija, distribucija), ključni ljudi, plan prodaje, obrazac potražnje, politika obrazovanja cena, kako stići do kupca, prognoza dobiti, finansijska osnova, upravljački informacioni sistem, prognoza novčanih tokova za prvu godinu, prognoza dobiti/gubitka, isplate po mesecima . Biznis plan, plan, biznis, preduze?e, priroda posla, proizvod, kupci, promocija, distribucija, ljudi, plan prodaje, prodaja, obrazac, potra?nja, obrazac potra?nje, obrazovanje cena, cene, dobit, finansijska osnova, informacioni sistem, nov?ani tokovi, gubitak, isplate
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 16

Obračun troškova i rashoda

Skenirana skripta. Obra?un, tro?kova, rashoda, tro?kovi, rashodi, rashod, poreklo, funkcionalno, podru?je, na?in, kvalifikovanje, reagovanje, promene, zarade, plate, li?ni, dohodak, nabavka, proizvodnja, prodaja, uprava, finansiranje, uprave, direktne, pojedina?ne, indirektne, op?te, varijabilni, fiksni, finansijski, vanredni, kjnigovodstveno, obuhvatanje, otpisa, otpis, amortizacije, amortiyacija, materijala, proizvodnih, usluga, zarada, neproizvodnih, usluga, nabavna, vrednost, ostali, otpisivanje, vremensko, funkcionalno, linearno, konstantno, degresivno, obrasci, obrazac
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 10

Obrazac: Potražnja i politika obrazovanja cena

obrazac koji pokazuje kako i na koji način obrazovati cene,. Cene, potra?nja, maloprodajna cena, obrazovanje cena |
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 1

Obrazac za posmatranje i vrednovanje školskog časa

obrazac za posmatranje i vrednovanje školskog časa. Indikator, procena standarda, obrazac za posmatranje skolskog casa, obrazac za vrednovanje skolskog casa, skolski cas, standard
Stručno usavršavanje
Broj strana: 2

IZVJEŠĆE O USPJEHU UČENIKA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM RAZDOBLJU

Prazan obrazac o uspehu ucenika. Uspjeh, procjena, realizacija nastave, izostanci ucenika, pedagoske mjere sprecavanja, razlozi izricanja pedagoskih mjera |
Pedagogija
Broj strana: 2

PROCJENA USPJEHA UČENIKA

obrazac O PROCJENI USPJEHA UČENIKA. Pozitivno ocjenjenih ucenika, ucenici s nedovoljnim ocjenama, ucenici s uocenim vecim brojem izostanaka, poduzete mjere |
Pedagogija
Broj strana: 1

Obrazac za pripremu casa

Kako napisati pripremu za cas. Priprema, nastava, cas, obrazac, obrazac za pripremu, casa |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 1

Proračuni modula zupčanika prema dopuštenom našrezanju u kor

. Prora?uni, modula, zup?anika, prema, dopu?tenom, naprezanju, korenu, zupca, modul, zup?anik, naprezanje, koren, zupca, obrazac |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 1


"obrazac" pronađeni su rezultati pretrage 8