Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

organizam

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"organizam" pronađeni su rezultati pretrage 17


Mikroorganizmi u atmosferi i pedosferi seminarski rad

Mikroorganizmi
3.Klasifikacija mikroorganizama
4.Istorija mikroorganizama
5.Ekološki faktori
6.Rasprostranjenost i značaj mikroorganizama
7.Svijet mikroorganizama
8.Mikroorganizmi u atmosferi
8.1.Zajednice mikroorganizama u vazduhu
8.1.1.Mikroorganizmi otvorenih prostora
8.1.2.Mikroorganizmi zatvorenih prostora
9.Mikroorganizmi u pedosferi
9.1.Uloga mikroorganizama u zemljištu
9.1.1.Transformacija biljnih ostataka i humifikacija
9.1.2.Mikrobiološko razlaganje humusnih materija-dehumifikacija
9.1.3.Mikrobiološko razaranje matičnog supstrata
10.Zaključak
11.Literatura
. Mikroorganizmi, ekologija, ekologija mikroorganizma, klasifikacija mikroorganizma, ekoloski faktori, znacaj mikroorganizma, virusi, sastav vazduha
Ekologija mikroorganizama
Broj strana: 14

Voda i minerali u organizmu - seminarski rad

Voda i minerali u organizmu, seminarski rad. Voda, minerali, organizam, ljudski organizam, telo, procenat vode u organizmu, natrijum, gvozdje, telesna voda, gubici vode, apsorpcija minerala, kalcijum, visak minerala, poremecaj zbog viska minerala, poremecaj zbog manjka minerala, manjak minerala
Opsta fiziologija sa biofizikom
Broj strana: 13

Ljudski organizam - prezentacija

Prezentacija ljudski organizam, u vidu ankete. Ljudski organizam, covek, voda, molekuli, dnk, mikroelementi, makroelementi, kalmodulin, kalcijum, ekstraceluralna tecnost, natrijum, intracelularna tecnost
Biohemija
Broj strana: 6

Medicinski otpad i odlaganje - seminarski rad

Medicinski otpad i odlaganje - seminarski rad. Medicinski otpad i njegovo odlaganje, seminarski rad, ekologija, mikroorganizmi, medicinski otpad, |
Ekologija mikroorganizama
Broj strana: 15

Ekoloska nisa

Skripta biologija, ekoloska nisa

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, skripta biologija, srednja skola, ekoloska nisa, ekoloski faktori, zivotna sredina, organizam, nadmorska visina, ekspozicija, jezero, akumulacija, ekoloski lanci
Biologija
Broj strana: 3

Sistemi ljudskog organizma - seminarski rad

Seminarski rad na temu sistemi ljudskog organizma. Ljudski organizam, ljudski sistemi, sistemi u ljudskom organizmu, bubrezi, bubreg, eritrociti, proteini, vancelijska tecnost, acidibazna ravnoteza, koncentracija hlorida, ph mokrace, alkaloza, acidoza
Biologija
Broj strana: 7

Ciroza jetre

Rad iz interne medicine na temu "Ciroza jetre". Ciroza jetre, interna medicina, mediina, jetra, celija, zlezda, varenje, organizam, organ, lopatica, etiologija, alkoholna ciroza, patologija, hipoalbuminemija, hiperamonemija, koagulopatija, ginekomastija, encefalopatija, hepaticna koma
Interna medicina
Broj strana: 10

Bazalni metabolizam - prezentacija

Prezentacija na temu bazalni metabolizam. Bazalni metabolizam, prezentacija, organizam, merenje bazalnog metabolizma, celije, bm, vrednost bazalnog metabolizma, faktori bazalnog metabolizma, variranje vrednosti bazalnog metabolizma
Biologija
Broj strana: 12

Dermatofite

Seminarski rad na temu "Dermatofite". Dermatofite, biologija, seminarski rad, gljive, ahlorofilne, patogenitet, sistemska mikoza, organizam, keratin, ringworm, tinea, infekcija, zoofilicne |
Biologija
Broj strana: 13

Hranljive materije-masti, ugljeni hidrati,polusaharidi

Hranljive materije-masti, ugljeni hidrati,polusaharidi, skrob, definicije, namirnice i podela namirnica, iskorišćenost i promet hranljivih materija u organizmu, složeni ugljeni hidrati, saharaoza, maltoza, laktoza, glukogen, imulin, pektinske materije, lipidi. Hrana, materija, masti, hidrati, ugljeni hidrati, polusaharid, skrob, namirnice, organizam, saharoza, maltoza, glukoza, glukogen, imulin, pektinske materije, lipidi, trigliceridi
Prehrambena tehnologija
Broj strana: 13

Psihoaktivne supstance

Da li su ljudi dovoljno edukovani o uticaju psihoaktivnih supstanci na ljudski organizam i da li znaju kako da se zastite od toga? Kako spreciti da dodjete u kontakt sa psihoaktivnim supstancama i kako ga resiti . Psihoaktivne supstance, anketa, ispitanici, istrazivanje, resavanje problema
Biohemija
Broj strana: 11

Kriobiologija - seminarski rad

Seminarski rad na temu kriobiologija. Seminarski rad, kriobiologija, ekologija, biologija, dzejms arnot, organizmi, zaledjivanje zivih organizama, bakterije, biljke, beskicmenjaci, kicmenjaci, covek
Uporedna fiziologija
Broj strana: 10

Sepsa

. U skladu sa aktuelnim shvatanjima generalizovane infekcije, u savremenoj medicinskoj terminologiji upotrebljavaju se slede?i pojmovi: bakterijemija ozna?ava prisustvo ?ivih bakterija u krvi, ?to se dokazuje pozitivnim nalazom hemo kulture (pri ?emu, izuzev eventualnog prolaznog povi?enja telesne temperature, nema drugih znakova generalizovanog sistemskog oboljenja), bakterijemija mo?e biti prolazna (tranzitorna), ali se mo?e i ponavljati, ?ak i u pravilnim vremenskim intervalima (intermitentna), izazvana istom ili razli?itim bakterijama, septikemija je sistemska bolest izazvana ?irenjem mikroorganizama i njihovih toksina krvlju, sepsa je ?iri pojam od septikemije i ozna?ava sistemski inflamatorni odgovor izazvan mikroorganizmima, bez obzira da li se oni raznose krvlju (?to se naj?e??e de?ava) ili ostaju u lokalnom ?ari?tu
Bolnicke infekcije
Broj strana: 12

Klasifikacija organizama prema građi ćelija

Skripta biologija, klasifikacija organizama prema gradji celija. Celija citoplazma jedro nukleus membrana nauka o celiji celija zivotinja celija biljaka biologija srednja skola citologija celijski skelet, klasifikacija organizama prema gradji celija
Biologija
Broj strana: 2

Ekoloski faktori

Skripta biologija, Ekoloski faktori

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, skripta biologija, srednja skola, ekoloski faktori, faktori, zivotna sredina, organizam, organizmi, nadmorska visina, ekspozicija, reljef, bioticki faktori, antropogeni faktori, ekoloski lanci
Biologija
Broj strana: 3

Podela epitela prema funkciji

Podela epitela prema funkciji - beleske sa predavanja. Podela epitela prema funkciji, podela epitela, epitel, ekologija, ekofiziologija, beleske, predavanja, zastitni epitel, pokrovni epitel, apsorpcioni epitel, transportni epitel, zlezdani epitel, celije, organizam, endokrina zlezda, pankreas
Ekofiziologija
Broj strana: 2

Hronobiologija i proucavanje bioloskih ritmova

Hronobiologija i proucavanje bioloskih ritmova. Biologija, srednja skola, bioloski ritmovi, hronobiologija, bioloski sat, organizam, plimski, mesecni, cirkadijalni, cirkasemilunarni, cirkalunarni, cirkaanualni, cirkadijalni, egzogeni ritam
Biologija
Broj strana: 3


"organizam" pronađeni su rezultati pretrage 17