Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

organizmi

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"organizmi" pronađeni su rezultati pretrage 22


Zarazne bolesti

Prezentacija u Power Point-u. Zarazne bolesti, tuberkuloza, malarija, koleta, crvena krvna zrnca, komarac, pandemija, epidemiologija, simptomi, patogeni, mikroorganizmi |
Interna medicina
Broj strana: 29

Organizmi slatkih voda

Skripta biologija, organizmi slatkih voda. organizmi slatkih voda, skripta biologija, biologija, organizmi, srednja skola, zooplantonski organizmi, pelagijal |
Biologija
Broj strana: 3

Mikroorganizmi u atmosferi i pedosferi seminarski rad

Mikroorganizmi
3.Klasifikacija mikroorganizama
4.Istorija mikroorganizama
5.Ekološki faktori
6.Rasprostranjenost i značaj mikroorganizama
7.Svijet mikroorganizama
8.Mikroorganizmi u atmosferi
8.1.Zajednice mikroorganizama u vazduhu
8.1.1.Mikroorganizmi otvorenih prostora
8.1.2.Mikroorganizmi zatvorenih prostora
9.Mikroorganizmi u pedosferi
9.1.Uloga mikroorganizama u zemljištu
9.1.1.Transformacija biljnih ostataka i humifikacija
9.1.2.Mikrobiološko razlaganje humusnih materija-dehumifikacija
9.1.3.Mikrobiološko razaranje matičnog supstrata
10.Zaključak
11.Literatura
. Mikroorganizmi, ekologija, ekologija mikroorganizma, klasifikacija mikroorganizma, ekoloski faktori, znacaj mikroorganizma, virusi, sastav vazduha
Ekologija mikroorganizama
Broj strana: 14

Medicinski otpad i odlaganje - seminarski rad

Medicinski otpad i odlaganje - seminarski rad. Medicinski otpad i njegovo odlaganje, seminarski rad, ekologija, mikroorganizmi, medicinski otpad, |
Ekologija mikroorganizama
Broj strana: 15

Kontrola kvaliteta na osnovu mikrobioloških pokazatelja

Kontrola kvaliteta na osnovu mikrobioloskih pokazatelja na konkretnom primeru mlekare, prezentacija. Kontrola kvaliteta, mikrobiologija, mikrobioloski pokazatelji, biologija, prezentacija, mikroorganizmi, tehnoloski postupak, materijal, metode, metodi, bakterije, indentifikacija bakterija, otklanjanje bakterija
Biologija
Broj strana: 15

Kriobiologija - seminarski rad

Seminarski rad na temu kriobiologija. Seminarski rad, kriobiologija, ekologija, biologija, dzejms arnot, organizmi, zaledjivanje zivih organizama, bakterije, biljke, beskicmenjaci, kicmenjaci, covek
Uporedna fiziologija
Broj strana: 10

Dezinfekcija i dezinfekciona sredstva - prezentacija

Prezentacija na temu dezinfekcija i dezinfekciona sredstva, power point prezentacija, medicina. Prezentacija, medicina, medicinski fakultet, dezinfekcija i dezinfekciona sredstva, dezinfekcija, dezinfekciona sredstva, mikroorganizmi, unistavanje mikroorganizma, mehanicka sredstva, hemijska sredstva, bioloska sredstva, spiritivini diluti, alkohol, oksidaciona sredstva, pemfigus, hiper mangan, halogeni elementi, jedinjenja hlora, soli+teskih metala, acidi borici
Virusologija
Broj strana: 14

Poreklo živog sveta u kopnenim vodama

Skripta biologija, poreklo zivog sveta u kopnenim vodama. Biologija, kopnene vode, zivi svet, zivotinje, biljke, srednja skola, more, organizmi, morske vode, slatke vode, gregorci, ribe |
Biologija
Broj strana: 5

Sepsa

. U skladu sa aktuelnim shvatanjima generalizovane infekcije, u savremenoj medicinskoj terminologiji upotrebljavaju se slede?i pojmovi: bakterijemija ozna?ava prisustvo ?ivih bakterija u krvi, ?to se dokazuje pozitivnim nalazom hemo kulture (pri ?emu, izuzev eventualnog prolaznog povi?enja telesne temperature, nema drugih znakova generalizovanog sistemskog oboljenja), bakterijemija mo?e biti prolazna (tranzitorna), ali se mo?e i ponavljati, ?ak i u pravilnim vremenskim intervalima (intermitentna), izazvana istom ili razli?itim bakterijama, septikemija je sistemska bolest izazvana ?irenjem mikroorganizama i njihovih toksina krvlju, sepsa je ?iri pojam od septikemije i ozna?ava sistemski inflamatorni odgovor izazvan mikroorganizmima, bez obzira da li se oni raznose krvlju (?to se naj?e??e de?ava) ili ostaju u lokalnom ?ari?tu
Bolnicke infekcije
Broj strana: 12

Osmotska i jonska regulacija

Skripta biologija, osmotska i jonska regulacija. Biologija, osmotska regulacija, jonska regulacija, zivi svet, zivotinje, biljke, srednja skola, organizmi, morske zivotinje, slatkovodne zivotinje
Biologija
Broj strana: 3

Ekoloski faktori

Skripta biologija, Ekoloski faktori

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, skripta biologija, srednja skola, ekoloski faktori, faktori, zivotna sredina, organizam, organizmi, nadmorska visina, ekspozicija, reljef, bioticki faktori, antropogeni faktori, ekoloski lanci
Biologija
Broj strana: 3

Zagadjivanje prirodnih voda

Zagadjivanje prirodnih voda, zagadjujuce stupstance u otpadnoj vodi i njihov uticaj na ekosistem recipijenta. Prirodne vode, zagadjenje, biologija, supstance, ekosistem, recipijent, hemijska industrija, organske materije, suspendovane cestice, patogeni organizmi, nutrijenti, teski metali, suva materija, boja, miris, temperatura
Biologija
Broj strana: 5

Carstvo protista

Beleske sa casa iz biologije, Carstvo protista, alge, amebe


Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, protisti, carstvo protista, alge, jednocelijske alge, jednocelijski organizmi, amebe, podela ameba
Biologija
Broj strana: 4

Bezbednost u biotehnologiji

Skripta biologija, Bezbednost u biotehnologiji

. Biologija, skripta biologija, srednja skola, biologija srednja skola, antibiotici, otpad, organizmi, organske materije, biotehnologija, medicina, farmacija, bezbednost u biotehnologiji
Biologija
Broj strana: 3

Raznovrsnost živog sveta

Beleske sa casa iz biologije, Raznovrsnost živog sveta

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, zivi svet, ziva bica, raznovrsnost zivog sveta, organizmi
Biologija
Broj strana: 2

Rasprostranjenost pojedinih grupa životinja

Skripta biologija, rasprostranjenost pojedinih grupa životinja. Biologija, rasprostranjenost vrsta, zivi svet, zivotinje, biljke, srednja skola, organizmi, vrste zivotinja, zivotinjski svet, rasprostranjenost pojedinih grupa zivotinja
Biologija
Broj strana: 2

Životinje u slatkoj vodi

Skripta biologija, srednja skola. Biologija, kopnene vode, zivi svet, zivotinje, biljke, srednja skola, organizmi, slatke vode, zivotinje u slatkoj vodi, slatkovodne zivotinje |
Biologija
Broj strana: 3

Disperzije slatkovodnih beskicmenjaka

Disperzije slatkovodnih beskicmenjaka, sta odredjuje disperziju, evolucija i naslednost, odrzavanje disperzije, heritabilnost, posledice disperzije. Disperzija, heritabilnost, biologija, beskicmenjaci, evolucija, naslednost, slatkovodni beskicmenjaci, kolonizacija, staniste, gerris, sezonski polifenizam, vodena buba, propagula, hidrologija, geologija, lokalitet, organizmi
Biologija
Broj strana: 3

Ekoloski znacaj temperature vode

Ekoloski znacaj temperature vode, termicki rezim stanista, ekoloski znacaj vode i vlaznosti, ekoloske grupe biljaka u odnosu na vodu. Biologija, ekologija, biljke, stanoviste, voda, temperatura vode, termicki rezzim, ekoloske grupe, atmosfera, radijacija, propustljivost atmosfere, provodljivost toplote, sterotermni organizmi, euritermni organizmi, frigorifilne, termofilne
Biologija
Broj strana: 4

Razvoj receptornog, kondutorskog i efektornog sistema

Razvoj receptornog, kondutorskog i efektornog sistema tokom evolucije - skripta. Receptorni sistem, konduktorski sistem, efektorni sistem, ekologija, ekofiziologija, evolucija, jednocelijski organizmi, efektori, stimulus, reakcija, culno receptorne celije, sprovodna celija, efektorni misici, senzitivni neuron
Ekofiziologija
Broj strana: 4

Biotehnoloski pogled u buducnost

Skripta biologija, biotehnoloski pogled u buducnost. Biologija, skripta biologija, srednja skola, biologija srednja skola, antibiotici, otpad, organizmi, organske materije, biotehnologija, medicina, farmacija, bezbednost u biotehnologiji, biotehnoloski pogled u buducnost, celije, inzinjerske nauke
Biologija
Broj strana: 2

Alge i njihova podela

Alge i njihova podela, beleske sa casa. Rad je rucno pisan.. Alge, podela algi, beleske, biologija, srednja skola, hromatofore, autotrofni organizmi, visecelijska |
Biologija
Broj strana: 2


"organizmi" pronađeni su rezultati pretrage 22