Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

osnovna skola

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"osnovna skola" pronađeni su rezultati pretrage 388

[1] [1]
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 8


Promena glagola

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Promena glagola

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, glagoli, promena glagola, glagolski oblici
Latinski jezik
Broj strana: 3

Glagolski oblici

Sve vezano za glagolske oblike mozete ovde saznati. Ovo je gradivo iz 5-og i iz 6-og razreda !. Glagolski, oblici, infinitiv, infinitivna, osnova, prezent, perfekat, futur, radni, glagolski, pridev, aorist, potencijal, imperativ, futur, 2, imperfekat, pluskvamperfekar, trpni, glagolski, pridev, glagolski, prilog, sadasnji, glagolski, prilog, prosli, srpski, jezik, osnovna, skola, 5, razred, 6, razred
Srpski jezik
Broj strana: 10

Proteozomi, osnovna uloga

Skripta biologija, proteozomi. Proteozomi, uloga proteozoma, celije, membrana, celija, membranski sistem celija, sreddnja skola, plazmalema, organele, eukaritske celije, lipidni dvosloj, lipidi, glikokaliksa, proteini, peptidi
Biologija
Broj strana: 1

Godisnji plan za 6. razred

. Godisnji plan, sesti razred, osnovna skola |
Srpski jezik
Broj strana: 17

Trajna složena tkiva

Trajna slozena tkiva, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, trajna slozena tkiva, biljke, tkivo, pojam tkiva, gradja tkiva, tvorna tkiva, trajna tkiva, celije, podela tkiva, celijski zid, pokoricna tkiva, provojna tkiva
Biologija
Broj strana: 6

Poruka i signal

Poruka i signal, skripta informatika.

Rad je rucno pisan. Informatika, srednja skola, osnovna skola, poruka, signal, sms, internet, racunarstvo, racunar, sistem, digitalni signal, prenos podataka
Informatika
Broj strana: 6

Trajna prosta tkiva

Trajna prosta tkiva, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, tkivo, trajna prosta tkiva, pojam tkiva, gradja tkiva, tvorna tkiva, trajna tkiva, celije, podela tkiva, celijski zid, mehanicka tkiva
Biologija
Broj strana: 3

Plod kod skrivenosemenica

Plod skrivenosemenica, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, skrivenosemenice, plod skrivenosemenica, mesak, caura, bobica, kostunica, jagoda, ruza, kupina
Biologija
Broj strana: 3

Oprašivanje i oplođenje kod skrivenosemenica

Oprasivanje i oplodjenje kod skrivenosemenica, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, skrivenosemenice, oprasivanje skrivenosemenica, oplodjenje skrivenosemenica, sinergida, jajni aparat, oprasivanje, samooprasivanje
Biologija
Broj strana: 5

Znacaj, uloga i osnovna tehnoloska svojstva saobracaja

Skripta boilogija, Znacaj, uloga i osnovna tehnoloska svojstva saobracaja

napomena: rad je rucno pisan. Saobracaj, biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, integralni sistem saobracaja, sistem saobracaja, transport, integralni transport, zeleznica, znacaj uloga i osnovna tehnoloska svojstva saobracaja, tehnoloska svojstva saobracaja, znacaj saobracaja
Biologija
Broj strana: 2

Pojam skrivenosemenice

Skrivenosemenice, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, skrivenosemenice, pojam skrivenosemenice, dikotile, monokotile, plod biljke
Biologija
Broj strana: 2

Cvet biljaka

Cvet biljaka, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, cvet, cvet biljaka, cvetni pupolak, list, casica, perigon, pojam cveta, prasnici, tucak
Biologija
Broj strana: 3

Voda - od jezera do naših usta

Ovde se opisuje prerada vode. Voda, prerada vode, prerada vode, prerada vode, prerada vode, svet oko nas, osnovna skola |
Svet oko nas
Broj strana: 1

Pojam mahovine

Pojam mahovine, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, pojam mahovine, mahovina, biljke, gametofit, zivotni ciklus mahovine
Biologija
Broj strana: 3

Klasična orjentacija u kriminologiji

Skripta iz kriminologije, Klasična orjentacija u kriminologiji, predstavnici, osnovna učenja, kritike i savremeni neoklasicizam, desni realizam, antropoloska, italijanska skola. Kriminologija, skripta, skripta kriminologija, klasicna orjentacija, savremeni neoklasicizam, desni realizam, neoklasicizam, zlocin, klasicna skola, antropoloska skola, italijanska skola
Kriminologija
Broj strana: 3

Samoglasničke osnove imenice

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Samoglasničke osnove

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, samoglasnici, samoglasnicke osnove, samoglasnicke osnove latinski, imenice, jednakoslozne imenice, nejednakoslozne imenice
Latinski jezik
Broj strana: 3

Sistematika biljaka

Sistematika biljaka, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, sistematika biljaka, biljke, gametofit, sporofit, silur, gimija
Biologija
Broj strana: 1

Latinska abeceda

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Latinska azbuka

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, azbuka, latinska azbuka, latinska abeceda, izgvor starih rimljana
Latinski jezik
Broj strana: 3

Prva konjugacija, indikativ prezenta aktiva

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Prva konjugacija, indikativ prezenta aktiva

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, konjugacija, prva konjugacija, prezent, present, indikativ prezenta aktiva
Latinski jezik
Broj strana: 6

Savremene tendencije u sitemu vaspitanja i obrazovanja

Skripta iz skolske i porodicne pedagogije, deo 6, savremene tendencije u sistemu vaspitanja. Skolska porodicna pedagogija, osnovna skola, savremene tendencije u sistemu vaspitanja i obrazovanja, kritike posojecih sistema obrazovanja, utemeljivanje novog sistema vaspitanja i obrazovanja, moderan koncept obrazovanja i vaspitanja, uciteljski fakultet
Skolska i porodicna pedagogija
Broj strana: 9

Kuda ide ovaj svet, sastav

. Kakav je zivot, kuda nas vodi, sastav, iz, srpskog, jezika, srpski, jezik, sastav, osnovna, skola |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Pojam četinara

Pojam četinara, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, cetinari, pojam cetinara, zimzeleno drvece, zbunovi, drvece, sisarica, muska sisarica
Biologija
Broj strana: 2

Moji nemiri rad iz srpskog jezika

Sastav iz srpskog jezika. Pismeni, nemiri, osnovna skola, srpski jezik, pismeni zadatak srpski jezik, moji nemiri sastav srpski jezik, knjizevnost, |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Pojam tkiva

Pojam tkiva, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, tkivo, pojam tkiva, gradja tkiva, tvorna tkiva, trajna tkiva, celije, podela tkiva, celijski zid
Biologija
Broj strana: 3

Pojam i gradja korena

Pojam i gradja korena, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, koren, koren biljaka, osnovna skola, biljke, pojam korena, gradja korena
Biologija
Broj strana: 4

List biljke

List biljke, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, list biljke, pojam gradja lista biljke, biljke, fotosinteza, transpiracija, uloga lista biljke
Biologija
Broj strana: 3

Prva deklinacija

Beleske sa casa iz latinskog jezika, 1 ili A deklinacija

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, pridevi, imenice, menjanje prideva, zenski rod, imenice zenskog roda
Latinski jezik
Broj strana: 2

Izdanik biljke

Izdanik biljke, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, izdanik biljke, izdanik, nadzemni deo biljke, krtola, lukovica
Biologija
Broj strana: 4

Kontrolni rad iz srpskog za takmicenje

Ovo je jedan kontrolni sa opstinskog takmicenja iz Srpskog Jezika za sedmi razred. Srpski jezik, test, kontrolni, takmicenje, sedmi razred, osnovna skola |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Stablo biljke, pojam i gradja

Stablo biljke, pojam i gradja, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, stablo biljke, pojam gradja stabla biljke, biljke, stablo, nadzemni deo biljke, zeljasto stablo, drvenasto stablo, valjasto stablo
Biologija
Broj strana: 3

Lingua latina

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Lingua latina

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, lingua latina, latium, roma, faunus, moesia
Latinski jezik
Broj strana: 3

Aedificia in Roma

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Aedificia in Roma, gradjevine rima
NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, aedificia in roma, gradjevine u rimu, gradjevine rima
Latinski jezik
Broj strana: 1

Paprati i golosemenice

Paprati i golosemenice, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, paprati, pojam paprati, golosemenice, pojam golosemenica, semene paprati
Biologija
Broj strana: 5

Tertia declination

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Tertia declination

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, treca deklinacija, tertia declination, mesovita deklinacia, suglasnici, samoglasnici, imenice, pridevi, suglasnicke osnove, samoglasnicke osnove
Latinski jezik
Broj strana: 4

Indikativ imperfekta pomoćnog glagola biti

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Indikativ imperfekta pomoćnog glagola, objasnjenje i primeri.

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, pomocni glagol, indikativ imperfekta pomocnog glagola, imperfekat
Latinski jezik
Broj strana: 1

Kakav bi bio svet kada bi se lijepo ponasali - sastav

Sastav sedmi razred, kakav bi bio svet kada bi se lepo ponasali. Sastav, srpski jezik, sastav iz srpskog jezika, sedmi razred, osnovna skola |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Priprema za čas matematike

Priprema za čas: kružnica. Kruznica, priprema za cas, osnovna skola, priprema za cas matematike, nastavni plan, |
Matematika
Broj strana: 3

Vrste reci, latinski

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Vrste reci

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, reci, vrste reci, latinske vrste reci
Latinski jezik
Broj strana: 1

Srednji rod, suglasničke osnove

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Srednji rod, suglasničke osnove


NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, srednji rod, rod imenica, suglasnicke osnove srednji rod, srednji rod latinski
Latinski jezik
Broj strana: 2

Pojam lišajeva

Lišajevi, pojam, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, lisajevi, pojam lisajeva, biljke, alge, gljive, talust, umereni parazitizam
Biologija
Broj strana: 2

Promena imenica i pitanja i funkcija padeza

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Promena imenica i pitanja i funkcija padeza

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, imenice, promena imenica, padezi, funkcija padeza, pitanja padeza, reci, pitanja i funkcija padeza
Latinski jezik
Broj strana: 2

Treća deklinacija

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Treća deklinacija

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, treca deklinacija, mesovita deklinacia, suglasnici, samoglasnici, imenice, pridevi
Latinski jezik
Broj strana: 3

Sredstva turisticke agencije

. osnovna sredstva turisticke agencije, obrtna sredstva turisticke agenije, sredstva u naturalnom obliku, sredstva u novcanom obliku, agncijsko poslovanje, turisticka skola |
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 5

Paprati, rastavići, prečice

Paprati, rastavici, precice, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, beleske sa casa, paprati, rastavici, precice, pojam paprati, pojam rastavica, pojam precice
Biologija
Broj strana: 5

Indicativus praesentis activi

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Indicativus praesentis activi, primeri na latinskom

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, indicativus praesentis activi, imenice, pridevi, padezi, primeri latinski
Latinski jezik
Broj strana: 5

Test iz engleskog jezika (written test II)

Test sa resenjem. Engleski jezik, test sa resenjima engleski jezik, written test, osnovna, skola, engleski osnovna skola, |
Engleski jezik
Broj strana: 1

Pomoćni glagol biti ili postojati

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Pomoćni glagol biti ili postojati

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, glagoli, pomocni glagol, biti, pomocni glagol biti, postojati, pomocni glagol postojati
Latinski jezik
Broj strana: 1

Račun raspodele i mešanja

Primeri računa raspodele i mešanja. Racun raspodele i mesanja, primer racuna raspodele i mesanja, racun raspodele, racun mesanja, matematika, osnovna skola, srednja skola, zadaci matematika, racun mesanja sa dve supstance
Matematika
Broj strana: 9

Inicijalni test 6 razred

. Inicijalni test srpski jezik 6 razre osnovna skola |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Red reči u rečenici

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Red reči u rečenici

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, reci, recenica, red reci u recenici, red reci latinski jezik
Latinski jezik
Broj strana: 1

[1] [1]
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 8


"osnovna skola" pronađeni su rezultati pretrage 388