Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

pesme

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"pesme" pronađeni su rezultati pretrage 69

[1] [1]


Skripta iz narodne knjizevnosti

Osnovne odlike narodne knjizevnosti, epske pesme, lerske pesme, pripovetka, basna, bajka, novela, prica o zivotinjama, saljiva prica, zagonetka, poslovica, pitalicam hajducki ciklus, vukovi pevaci, marko kraljevic, mrnjavcevici, nemanjici, prvi kosovski boj, drugi kososvki boj, uskocki ciklus, elementi fantastike u usmenoj knjizevnosti. Skripta, narodna, knjizevnost, srpksi, jezik, fakultet, srednja, skola, epske, pesme, lerske, pesme, pripovetka, basna, bajka, novela, prica, o, zivotinjama, saljiva, prica, zagonetka, poslovica, pitalicam, hajducki, ciklus, vukovi, pevaci, marko, kraljevic, mrnjavcevici, nemanjici, prvi, kosovski, boj, drugi, kososvki, boj, uskocki, ciklus, elementi, fantastike, u, usmenoj, knjizevnosti
Knjizevnost
Broj strana: 114

Oblik koji pesma stvara - Robert Frost

Seminarski rad o poznatom američkom pesniku Robertu Frostu i pesmi "Oblik koji pesma stvara". Govori o piščevom pogledu na svet oko sebe i detaljnoj analizi pomenute pesme.. Robert frost, pisac, oblik koji pesma stvara, pesma, oblik, inauguracija predsednika kendija, the pasture, pa?njak, spring pools, prole?ne lokve
Engleska književnost II
Broj strana: 22

Osobine epske poezije

. Epska poezija, osobine epske poezije, srpski jezik, narodna epska pesma, pesme dugog i kratkog stiha |
Srpski jezik
Broj strana: 14

KNJIŽEVNOST

Podela književnosti, osobine, primeri. Knji?evnost, narodna knji?evnost, umetni?ka knji?evnost, poezija, proza, lirika, epika, drama, epsko-lirska, mitolo?ke pesme, obredne pesme, obi?a pesme, ljubavne pesme, porodi?ne pesme, posleni?ke pesme, ?aljive pesme, rodoljubive pesme, neistorijski ciklus, pretkosovski ciklus, kosovski ciklus, pokosovski ciklus, o marku kraljevi?u, oslobo?enje srbije, oslobo?enje crne gore, balade, romanse, bajke, novele, legende, basne, pri?e o ?ivotinjama, ?aljive pri?e, poslovice, izreke, zagonetke, pitalice, brzalice, opisne pesme, rodoljubive pesme, ljubavne pesme, misoane pesme, socijalne pesme, elegije, satiri?ne pesme, pesme u prozi, idile, poema, ep, epopeja, epska pesme, komedija, tragedija, drama u u?em smislu, pripovetka, satira, novela, putopis, biografija, autobiografija, dnevnik, memoari
Srpski jezik
Broj strana: 9

Pesme pokosovskog ciklusa

. Zene, cast, postenje, hrabrost, pokosovski ciklus, srpski jezik, pesme |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Epika - epska poezija

Epika, epska poezija, razvitak i osnovne odlike. Epik, epika, epska poezija, osnovne odlike epske poezije, epske pesme, lirske epske pesme |
Knjizevnost
Broj strana: 3

Analiza pesme Dioba Jakšića

. Analiza pesme dioba jak?i?a; glavni likovi;stilske figure; |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Hasanaginica dramska struktura pesme

Analiza dela. Hasanaginica, dramska struktura pesme hasanaginica, pesme, drama, srpski jezik, knjizevnost, hasanaginica analiza dela |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 6

Albatros - analiza pesme

Analiza pesme "Albatros" Sarl Bodlera. Albatros, analiza pesme, srpski jezik, interpretacija, sarl bodler, bodler, strofa, epiteti |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Pesme o radu (posleničke Pesme)

Lektira za sedmi razred - analiza šest pesama:
1. Nadžnjeva se momak i devojka
2. Jablanova moba
3. Žetvu žela lepota devojka
4. Zao gospodar
5. Moba u nedelju
6. Žetelice se blagosiljaju . Srpski jezik, lektira, sedmi razred, pesme o radu, poslen?ke pesme, nad?njeva se momak i devojka, jablanova moba ?etvu ?ela lepota devojka, zao gospodar, moba u nedelju, ?etelice se blagosiljaju
Srpski jezik
Broj strana: 3

Žanrovi narodne književnosti - lirika

. Lirika, hriscanske pesme, mitoloske pesme, narodna knjizevnost, knjizevnost, srpski jezik, zanrovi narodne knjizevnosti, dodolske pesme, kraljicke pesme |
Knjizevnost
Broj strana: 11

Vuče, vuče bubo lenja, analiza pesme

Помоћ студентима у анализи дела дечије књижевности и примери стилских фигура у тексту.. Knjizevnost, vuce vuce bubo lenja, ljubivoje rsumovic, analiza, vuce vuce bubo lenja analiza pesme
Uvod u tumačenje književnosti
Broj strana: 3

Lirska pesma u srpskom romantizmu

Srpski jezik i knjizevnost, Lirska pesma u srpskom romantizmu. Srpski jezik, knjizevnost, skripta srpski jezik, osnovna skola, srednja skola, lirske pesme, romantizam, srpski romantizam, branko radicevic, djulici, djura jaksic, jovan jovanovic zmaj, djacki rastanak, tuga
Srpski jezik
Broj strana: 3

Ljubavni rastanak, lirska pesma

Srpski jezik, analiza pesme ljubavni rastanak

Napomena: rad je rucno pisan. Srpski jezik, osnovna skola, srednja skola, srpski jezik i knjizevnost, ljubavni rastanak, analiza pesme ljubavni rastanak, lirska narodna pesma, lirska narodna pesma ljubavni rastanak
Srpski jezik
Broj strana: 2

Aleksa Šantić analiza pesama

Analiza pesama ,,Moja otadzbina'', ,,Vece na skolju'', ,,Pretpraznicko vece''. Aleksa santic analiza pesama pesme, moja otadzbina, pretpraznicko vece, vece na skolju, aleksa santic, analiza pesama alekse santica
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Osobine lirske pjesme - priprema za cas

Osobine lirske pesme - priprema za cas. Prvi, razred, lirska, pesma, bosanski, jezik, knjizevnost, priprema za cas, nastavna jedinica, tok casa, nastavna tema |
Bosanski jezik i književnost
Broj strana: 2

Jovan Dučić - Jablanovi (analiza pesme)

JABLANOVI
Jovan Dučić
Pesmu „Jablanovi“ čine tri katrena, dakle, tri strofe od po četiri stiha; rima je obgrljena (abba, cddc, effe), vrsta stiha- paralelni dvanaesterac (6+6). Pesma u celini izgleda ovako:
Zašto noćas tako šume jablanovi,
Tako strasno, čudno? Zašto tako šume?
Žuti mesec sporo zalazi za hume,
Daleke i crne, ko slutnje; i snovi.

U toj mrtvoj noći pali su na vodu,
Ko olovo mirnu i sivu, u mraku.
Jablanovi samo visoko u zraku
Šume, šume, čudno, i drhću u svodu.

Sam, kraj mutne vode, u noći, ja stojim
Ko potonji čovek. Zemljom prema meni,
Leži moja senka. Ja se noćas bojim,
Sebe, i ja strepim sam od svoje seni.
Smisao pesme je egzistencijalni strah, strah od smrti. Pesma “Jablanovi” donosi subjektivni doživljaj prirode. Umetnički pejzaž izjednačava se sa stanjem u ljudskoj duši, a to je Dučić jasno eksplicirao u svojoj pesmi “Podne” : “ Sve je tako tiho. I u mojoj duši
produženo vidim ovo mirno more...”
Pejzaž čini slika u kojoj dominiraju jablanovi, iza kojih je mesec na zalasku sa obrisima brežuljakaza koje će zaći. Pozadinu pesme čini crna, mrtva noć, a u prvi plan izbija pored jablanova, prizor vode, olovno mirne i sive u čijoj se dubini nazire izvrnuta slika jablanova, sa mesecom, sivim nebom i čovekovom senkom. To je vizuelna slika koju bi slikar mogao sa mnogo uspeha nacrtati, a uz ovu vizuelnu sliku dao je Dučić I akustičnu sliku, u čijoj pozadini je tišina poentirana mrtvilom noći i mirnoćom vode, dok se u prvom planu nalazi šuštanje jablanova- 4 puta naglašeno u pesmi. Pesma započinje nizom upitnih rečenica koje predstavljaju pitanja bez odgovora I kojima se uvodi radoznalost, otkriva se da pesnika muči tajna, želja da tu tajnu odgonetne. Prilogom “tako” iz prvog stiha: ”Zašto noćas tako šume jablanovi”,
postiže se iluzija da jablanovi šume tu odmah pored nas , otuda će se ovaj prilog tri puta ponoviti tokom pesme. Na sličan način deluje i onomatopejski glagol – šume- Za šuštanje jablanova u pesmi se uporno pita. No, ne bi se tako uporno pitalo da je u pitanju obično šuštanje – dakle odgovor je u nekoj drugoj, skrivenoj, važnijoj pojavi koja pripada duhovnom svetu. Spoljašnji šum prekvalifikuje se u duševni nemir. Pesma je napisana u pripovedačkom prezentu- šume, drhću, stojim, strepim- time se sugeriše neposredno prisustvo čulnog sveta, i aktivno učešće lirskog subjekta u njegovom percipiranju. Pesma počinje subjektivnom intonacijom, a ubrzo sledi privid objektivne deskripcije- žuti mesec sporo zalazi za hume, a senka jablanova ogleda se u sivoj, mutnoj void- da bi kraj pesme bio ponovo subjektivno intoniran sa semantički naglašenim prvim licem- ja stojim, ja se noćas bojim itd... Središte pesme je, dakle depersonalizovano- slika noćnog pejzaža data je u trećem licu. Taj pejzaž kreće se od najudaljenije tačke – kosmičkih daljina, prizor meseca, ka crnim humovima na horizontu, do sive I mutne vode da bi se fiksirala senka pesničkog subjekta ove pesme, a onda se svela na njegovo duševno stanje. Duševno stanje tako je postal krajnje ishodište pesme, glavna poenta pesme. Čitav pejzaž podredjen je osnovnoj ideji straha od smrti, a jablanovi šume upravo zato što je pesnički subjekat usamljen i oseća strah pred životom.. Vrsta stiha, strofe, rime; tematika pesme, osnovni motivi pesme, stilsko- izra?ajna sredstva, detaljna analiza pesni?kih slika
Srpski jezik
Broj strana: 2

Epika, epsko lirske vrste, balade

Srpski jezik i knjizevnost, Epika, epsko lirske vrste balada. Srpski jezik, knjizevnost, skripta srpski jezik, osnovna skola, epika, baladde, lirske pesme, epsko lirske balade, epsko lirske vrste
Srpski jezik
Broj strana: 2

Miroslav Antić - analiza pesama

. Bosonoga pesma, kroj, ljubav, bukvar, srpski jezik, knjizevnost, miroslav antic, mika antic pesme |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Đura Jakšić - Otadzbina - pripreme za čas

Obrada pesme otadzbina - Đura Jakšić, priprema za čas. Otadzbina, djura jaksic, priprema za cas, obrada pesme, nastavna jedinica, tema casa, ciljevi casa, nastavna sredstva |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 5

Podela na knjizevne rodove i vrste

Srpski jezik, Podela na knjizevne rodove i vrste. Srpski jezik, srednja skola, knjizevnost, knjizevni rodovi, podela na knjizevne rodove i vrste, knjizevne vrste, lirska poezija, obica pesme, ljubavne pesme, religiozne pesme
Srpski jezik
Broj strana: 2

Desanka Maksimović - Putnik trece klase

O pesniku, kratki osvrt na rad Desanke Maksimovic, i kratka analiza pesme Pitnik trece klase. Desanka maksimovic, humanost, ljubav, razumevanje, analiza pesme, srpski jezik, putnik trece klase, zenska lirika, nove pesme, pesme i zavicaj
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Viljem Vordsvort

Viljem Vordsvord, njegov život i dela, pesme koje se smatraju početkom romantizma. Viljem vordsvord, kambrija, st, johns, kembridz, francuska revolucija, lyrical ballads, dorset, tintern abbey, an evening walk, descriptive sketches, the rime of the ancient mariner, lirske balade, preface, the prelude, meri ha?inson, she was a phantom of delight, poems in two volumes, resolution and independence, the excursion, the prelude, hog, lamb, the white dove of rylstone, peter bell, ecclestical sketches, aneta velonod orleansa
Engleska književnost
Broj strana: 2

Romeo i julija prepricano

ROMEO I JULIJA


Vilijem Šekspir (1564-1616) je bio jedan od najboljih dramatičara i pesnika Engleske, i smatra se jednim od najtalentovanijih pisaca svih vremena. Napisao je 36 drama, 154 soneta i 2 narativne pesme. Od toga su najpoznatija dela: Kralj Lir, Otelo, Hamlet, Romeo i Julija, Makbet.

Delo Romeo i Julija je tragedija napisana od strane Vilijema Šekspira u njegovoj ranoj karijeri. Radnja je smeštena u Veroni, Italiji i opisuje istinit događaj o dvoje mladih ljubavnika čije su se zvezde razdvojile.

Već u uvodu se otkriva kako su dve ugledne porodice: Montegijevi i Kapuleti u svađi. Tako na glavnom veronskom trgu izbija svađa između pojedinih članova ove dve porodice, koja se završava upozorenjem kneza Eskala. Naslućuje se da je Romeo iz porodice Montagi zaljubljen u Rosalinu, devojku iz porodice Kapuletija.
Glava porodice Kapuleti organizuje zabavu, a Romeova ljubav prema Rosalini navodi ga da dođe na to slavlje.
Na zabavi maskirani Romeo susreće Juliju, koja je takođe iz porodice Kapuleti. Između njih se javlja ljubav, bez ograničenja koje nameće mržnja između njihovih porodica. Romeo tek tada shvata pravi smisao života.

Nakon veoma kratkog međusobnog pokazivanja ljubavi, u jednoj svađi, Tibaldo, Kapuletijev sinovac, ubija Merkuzija, Romeovog prijatelja. Želeći da osveti smrt svog dobrog prijatelja, Romeo ubija Tibalda. Zatim mora pobeći, jer uskoro dolazi knez. Zgrožen prizorom, knez osuđuje Romea na prognanstvo u Mantovu, ali njegovi osećaji prema Juliji sprečavaju ga da ode i on se skriva kod monaha Lorenca.

Otac i majka žele Juliju udati za Parisa, uglednog, bogatog i mladog plemića. Zbog večne ljubavi na koju se zavetovala Romeu, Julija radije bira smrt nego udaju za Parisa. Monah Lorenco, želeći da spreči tragediju, daje Juliji napitak koji bi trebalo da je uspava, kako bi svi mislili da je zapravo mrtva, a potom šalje poruku Romeu da je ona ustvari živa. Međutim, glasnik ne stiže na vreme da kaže Romeu istinu. On odlazi u grobnicu Kapuletija i misleći da mu život bez Julije više nema smisla, ispija otrov i umire. Neposredno nakon toga Julija se budi i videvši da joj se muž ubio zbog tuge uzima bodež i oduzima i sebi život.

Nakon tragedije, u grobnicu dolaze ostali članovi obe porodice. Nad mrtvim telima njihove dece oni se mire jer shvataju da je uzrok njihove smrti nerazumna mržnja koja je nametnula granice istinskoj i velikoj ljubavi i time donela svima veliku nesreću.

Smrt Romea i Julije možda čak i ne predstavlja njihov kraj, već krajnje ispunjenje njihove ljubavi. Iz sveta koji ne bi mogao da ih razume čak i kada bi to hteo, oni su otišli tamo gde jedino mogu biti zajedno.
. Romeo, julija, sekspir, analiza dela, romeo i julija analiza, romeo i julija, 50 poena analiza, prepricavanje, analiza, prepricavanje i analiza, srednja skola
Srpski jezik
Broj strana: 2

Sveti Sava u narodnim epskim pesmama

. Sveti sava, sveti sava u narodnim epskim pesmama, epske pesme, sveti savo hasim pasa, rastko nemanjic, hilandar |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Savremena poezija priprema za čas

-podsecanje na opste karakteristike lirskog knjizevnog roda
-uocavanje razlika izmedju tradicionalne pesnicke forme i savremene pesme. -savremena poezija, knjizevnost, savremena knjizevnost
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Među javom i međ snom

Analiza pesme. Me?u, javom, me?, snom, san, java, jasno, racionalno, raumno, emotivno, stvarala?ko, stvaranje, pesme, pesma, laza, kosti?, analiza |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Smrt majke Jugovića analiza

Smrt majke Jugovića analiza. Srpski jezik, knjizevnost, srpski jezik i knjizevnost, srednja skola, osnovna skola, analiza dela, smrt majke jugovica analiza, epske pesme, smrt majke jugovica, smrt majke jugovica epska pesma
Srpski jezik
Broj strana: 1

Pohvala nesanici Ivan V. Lalic analiza

. Ivan v, lalic, pohvala nesanici, pesme, poezija, pohvala nesanici analiza |
Srpski
Broj strana: 2

Branko Miljkovic - o piscu

Motivi,stih,spoj klasičnog i modernog. Programska pesme, poetika, struktura, branko miljkovic, srpski jezik, srednja skola |
Srpski jezik za IV razred gimnazije
Broj strana: 3

Lirske narodne pesme analiza

Analiza lirskih pesama, Ljubavni rastanak, najveća je žalost za bratom, Ive jaše kroz Orašje, Srpska devojka, Pjevala bih al ne mogu sama, Momak i devojka, Dragi i nedragi, kujundžija i hitroprelja, Zadružna kuća, Majka sina u ružu rodila. Srpski jezik, knjizevnost, narodne lirske pesme, lirske pesme, narodne lirske pesme analiza, ljubavni rastanak analiza, srpska devojka analiza, najveca je zalost za bratom analiza, ive jase kroz orasje analiza, momak i devojka analiza, zadruzna kuca analiza, kujundzija i hitroprelja, majka sina u ruzi rodila analiza, pjevala bih al ne mogu sama analiza
Srpski jezik
Broj strana: 2

Septembar Stevan Raičković beleške sa časa

Analiza pesme Septembar , Beleške na času. Septembar, stevan raickovi?, srpski jezik, knjizevnost, lirska pesma |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 1

Ostajte ovdje, Aleksa Šantić, analiza

Анализа песме за потребе студирања.. Analiza, aleksa santic, ostajte ovdje, ostajte ovdje aleksa santic, ostajte ovdje analiza pesme, ostajte ovdje analiza |
Srpski jezik
Broj strana: 4

Hasanaginica analiza pesme

Hasanaginica analiza dela

Napomena: Rad je rucno pisan. Srpski jezik, knjizevnost, srpski jezik i knjizevnost, srednja skola, osnovna skola, analiza dela, hasanaginica, analiza dela hasanaginica, balada, lirsko epska balada hasanaginica
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Priprema za čas Kanconijer Frančesko Petrarka

Kompletna priprema za čas obrade pjesama iz Kanconijera Frančeska Petrarke - srednja škola.. Kanconijer, francesko, petrarka, obrada pesme, srednja skola, plan rada, plan casa, nastavni plan
Pripreme za čas srpskog jezika i književnosti
Broj strana: 2

Kad ustane kuka i motika - sastav

Narodna pesma "Pocetak bune protiv dahija" - sastav na tu temu. Starac foho, pocetak bune protiv dahija, sveti trifun, turci, srbi, dahije, ilija bircanin, srpski kezik, narodne pese, analiza pesme, srpska istorija, kosovo, ustanak, karadjordje
Srpski jezik
Broj strana: 2

Vuk Stefanović Karadžić

Bitne godine u radu Vuka Stefanovića Karadžiića. Vuk stefanovi? karad?ii?, jadar, velika ?kola, be?, jernej kopitar, re?nik, pjesmarica, pesme, umotvorine, reforma, pravopis, jezik |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Ženidba Milića Barjaktara i Uroš i Mrnjavčevići analiza

Ženidba Milića Barjaktara i Uroš i Mrnjavčevići analize pesama. Srpski jezik, knjizevnost, srpski jezik i knjizevnost, srednja skola, osnovna skola, analiza dela, zenidba milica barjaktara, uros i mrnjavcevic, zenidba milica barjaktara analiza, uros i mrnjavcevic analiza, vukasin mrnjavcevic, despot ugljesa, vojvoda gojko, epske pesme
Srpski jezik
Broj strana: 1

Cudesni svitac - Dobrica Eric

Cudesni svitac - Dobrica Eric - kratka analiza sa casa. Srpski jezik, osnovna skola, cudesni svitac, dobrica eric, pesme, analiza pesme |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 3

Među svojima - Dis

Istraživački zadaci, analiza pesme. Pono?, grobovi, dva cveta, sirota gozba, ti?ina, ulice straha |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Ponoć, Đura Jakšić analiza

Ponoć, Đura Jakšić analiza pesme. Srpski jezik, knjizevnost, srpski jezik i knjizevnost, srednja skola, osnovna skola, analiza dela, ponoc analiza dela, ponoc analiza, djura jaksic, ponoc djura jaksic, pesma ponoc djura jaksic
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 1

Podne Jovan Ducic (analiza)

. Kakva je kompozicija pesme? koje su stilske figure? kakva je rima? sve to i jos po nesto saznacete ovde, ancholino |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Među svojima - Analiza

Vladislav Petković Dis, Medju svojima, kratka analiza pesme. Pono? zvezda, porodica, otad?bina, grob, ti?ina, ulice straha, dva cveta, sirota gozba, tema, poruka |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Stari Vujadin, tema i ideja

Ukratko, tema i ideja pesme stari Vujadin. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, stari vujadin, tema stari vujadin, ideja stari vujadin |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Ciklus hajdučkih pesama, Mali Radojica, Stari Vujadin

Hajdučke pesme, Mali Radojica, Stari Vujadin, kratka analiza. Ciklus hajdu?kih pesama, hajduci, mali radojica, stari vujadin, stilske figure, stereotip, slovenska antiteza, gradacija, hiperbola, tema, poruka, motiv, metafora, epiteti
Srpski jezik
Broj strana: 2

Momčilo Nastasijević- Tuga u kamenu

Podaci o piscu; analiza pesme Tuga u kamenu ( svaka strofa pojedinačno).. Tema, motivi, momcilo, nastasijevic, tuga, kamenu |
Srpski jezik
Broj strana: 5

Senjanin Tadija - kratka analiza

. Srpski, senjanin tadija, srpski jezik, epska pesma, uskocke pesme, prepricano delo senjanin tadija, analiza dela senjanin tadija |
Srpski jezik
Broj strana: 1

VETAR-Ivan V. Lalić

Kratka analiza pesme. Vetar, de?ak, majka, strah, mala java, lirika, deskriptivna, ditrih |
Srpski jezik
Broj strana: 2

NEBO - Stevan Raičković

Nebo, Stevan Raičković, analiza pesme, definicija simbola, definicija misaone (refleksivne) pesme. Nebo, golub, nebo, plava boja, simbol, tema, knji?evni rod, knji?evna vrsta, lirika, misaona pesma, refleksivna pesma, versifikacija, katren
Srpski jezik
Broj strana: 2

Љубавни растанак анализа песме

Анализа песме. Tema, pesni?ke slike, metafora, epitet, gradacija, hiperbola, alegorija, lirski deseterac, srpski jezik, analiza pesme ljubavni rastanak |
Srpski jezik
Broj strana: 1

[1] [1]


"pesme" pronađeni su rezultati pretrage 69