Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

plasti

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"plasti" pronađeni su rezultati pretrage 11


Plastični otpad - prezentacija

Prezentacija na temu plasticni otpad iz zastite zivotne sredine. Plasticni otpad, prezentacija, zastita zivotne sredine, zivotna sredina, otpad, plastika, proizvodnja plastike, izvori plasticnog otpada, veliki potrosaci plastike, kese, flase, kutije
Zastita zivotne sredine
Broj strana: 37

Polilaktid prezentacija

Prezentacija iz biotehnologije, polilaktid. Polilaktid, biopolimer, biorazgradivost, plastika, bioplastika, prezentacija, biotehnologija, podela plastike prema poreklu, prirodna plastika, sinteticka plastika
Biotehnologija
Broj strana: 28

Tehnoloski postupci prerade plasticnih masa

Rad na temu Tehnoloski postupci prerade plasticnih masa. Plastika, postupci prerade plasticnih masa, ekstrudiranje, brizganje, duvanje, kalandrovanje, plasticna masa, masinski materijali, kalandrovanje, presovanje, kompresija
Masinski materijali
Broj strana: 28

Priprema metalne povrsine

Kako se cisti i priprema povrsina metala, da bi zatim mogli da premazemo zastitnim mazivima.. Ciscenje, kondicioniranje, mehanicko, hemijsko, termicko ciscenje, veziva, pigmenti, punila, rastvaraci, razredjivaci, plastifikatori, ocvrscivaci, dodaci
Mašinstvo
Broj strana: 16

Osnovni pojam plastida

Plastidi, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Plastidi, biologija, srednja skola, beleske, hloroplasti, leukoplasti, hlorofil, fotosinteza |
Biologija
Broj strana: 1

Opterecenja masinskih delova - power point prezentacija

Power Point prezentacija na temu "Ponasanje masinskih delova pod dejstvom opterecenja". Prezentacija, vrste opterecenja, naponi, naprezanja, delovi, masinski delovi, kinemtaske velicine, nosivost, provera cvrstoce, masinski elementi, moment sile, moment sprega, sila, staticka opterecenost, dinamicka opterecenost, napon, deformacija, plasticna deformacija, elasticna deformacija, izvijanje, kontaktno naprezanje
MASINSKI ELEMENTI
Broj strana: 8

Plastične mase i izolacija, boje i lakovi

Plastične mase i izolacija, boje i lakovi, hidroizolacioni materijali, vrste i sastav. Plasti?ne mase, izolacija, boje, lakovi, hidroizolacioni materijali |
Gradjevinski materijali
Broj strana: 3

Plastične mase i izolacija, boje i lakovi

Plastične mase i izolacija, boje i lakovi, plastične mase za oblaganje i unutrašnju dekoraciju, hidroizolacije na bazi bitumena, termoizolacioni materijali.

NAPOMENA:Materijal je rucno pisan!. Plasti?ne mase, izolacija, boje, lakovi, oblaganje, dekoracija, bitumen, hidroizolacija, termoizolacija
Gradjevinski materijali
Broj strana: 3

Zelene alge

Zelene alge, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Zelene alge, biologija, srednja skola, aerofite, vakuola, jedro, hloroplasti, razmnozavanje, vegetativno, konjugacija |
Biologija
Broj strana: 3

Zemljlište kao kompleks ekoloških faktora

Skripta biologija, zemljliste kao kompleks ekoloskih faktora. Zemljiste, ekoloski faktor, zemljiste kao ekoloski faktor, biologija, skripta biologija, srednja skola, pedoloski noz, platnene kese, plasticne kese, metalni cilindri
Biologija
Broj strana: 2

Indukcija embriogeneze

Indukcija embriogeneze - beleske sa predavanja. Indukcija embriogeneze, indukcija, embriogeneza, embrion, ekologija, ekofiziologija, predavanja, beleske, gastrulacija, jajna celija, transplatacija, autoplasticna transplatacija, heteoplasticna transplatacija, homoplasticna transplatacija, ksenoplasticna transplatacija, reaktor, reaktant, ektoderm, trbusni ektoderm, vreme kompeticije, primarni organizator
Ekofiziologija
Broj strana: 2


"plasti" pronađeni su rezultati pretrage 11