Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

podrucje

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"podrucje" pronađeni su rezultati pretrage 10


Uvod u pravo skripta

Koncepti za ispit (za ispitna pitanja) ukupno 120 lekcija

1. Uvod u pravo kao samostalna disciplina
2. Drzava kao drustvena zajednica i organizacija
3. Razlicita znacenja drzave u pravnoj teoriji i doktrini
4. Operativna znacenja drzave
5. Prostor (podrucje) i stanovnistvo drzave
6. Drzavna vlast i suverenost
7. Odnos glavnih elemenata drzave, vrste drzave i svetska drzava
8. Funkcija i delatnost drzave
9. Promene drzavnog i pravnog poretka
10. Nastanak i prestanak drzave
11. Drzavna organizacija – pojam, nacela i elementi
12. Drzavna sluzbena lica i drzava kao ustanova ...
... 120. Karakteristicni pravni sistema Zapada

. Uvod u pravo, ispitna pitanja, koncepti, uvod u pravo, skripta pravo, skripta uvod u pravo, drzava kao drustvena zajednica, pravo kao samostalna disciplina,
Uvod u pravo
Broj strana: 41

Uvod u pravo skripta

Skripta uvod u pravo, 120 ispitnih pitanja. Uvod u pravo, pravo, uvod u pravo skripta, operativna znacenja drzave, podrucje i stanovnistvo drzave, drzavna vlast, funkcija i delatnost drzave, nastanak i prestanak drzave
Uvod u pravo
Broj strana: 40

Floristička podela kopna - prezentacija

Floristicka podela kopna, . Flore, floristicka podela kopna, kopno, ekologija, biologija, prezentacija, floristicka podrucja, klima, biljke, zivotinje, monsunsko podrucje, tropske familije, tropska klima, havajska ostrva
Ekologija
Broj strana: 30

Tularemija prezentacija

. Prezentacija, medicina, medicinski fakultet, tularemija, tularemija prezentacija, chapin, kuga, endemsko podrucje tularemija |
Patologija
Broj strana: 24

Projektovanje tehnoloških procesa - prezentacija

Prezentacija na temu projektovanje tehnoloskih procesa iz predmeta proizvodno masinstvo. Prezentacija, tehnoloski proces, ciklus, obrada, vreme, predmet, transport, model protocne linije, ciklus vremena, duzina trajanja, neprekidni tok, sema, predmeti obrade, sinhronizacija vremena, probni rad, elementarne operacije, podrucje, radno mesto, montazna linija, gubici, varijanta
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 24

Značaj diverziteta žaba (ordo Anura) u Bosni i Hercegovini seminarski rad

U ovom seminarskom radu se pristupa iznošenju činjenica o opštim karakteristikama, ugroženosti, značaju, dok će poseban akcenat biti stavljen na diverzitet vrsta reda Aura koje naseljavaju područje Bosne i Hercegovine. . Znacaj diverziteta zaba u bosni i hercegovini, diverzitet zaba, zabe, ordo anura, seminarski rad, zastita diverziteta
Zastita biodiverziteta
Broj strana: 19

Afrička floristička podobnost - prezentacija

Prezentacija na temu africka floristicka podobnost. Afrika, flora, africka floristicka podobnost, ekologija, ekosistem, biljke, zivotinje, vegetacija, savansko podrucje, stepsko podrucje, pustinjsko podrucje, stepe, pustinje
Ekologija
Broj strana: 9

Knjizevni jezici na srpskom podrucju do XIX veka

Knjizevni jezici na srpskom podrucju do XIX veka, beleske sa casa, rad je pisan rucno. Knjizevni jezici, srpsko podrucje, srpski jezik, beleske, srednja skola, crkvenoslovenski jezik, dusanov zakonik
Srpski jezik
Broj strana: 2

Veličine stanja u jednofaznom području i pojedinačnih faza

Skripta termodinamika, velicine stanja u jednofaznom podrucju, velicine stanja u visefaznom podrucju, ravnoteza faza. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, velicine stanja jednofazno podrucje, visefazno podrucje, ravnoteza faza, pojedinacne faze
Termodinamika
Broj strana: 5

Osnove slatkovodnih ekosistema

Osnove slatkovodnih ekosistema. Bilogija, slatkovodni sistem, slivno podrucje, porecje, sliv, tekuce vode, stajace vode, loticki sitemi, tekucice |
Biologija
Broj strana: 4


"podrucje" pronađeni su rezultati pretrage 10