Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

ponuda

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"ponuda" pronađeni su rezultati pretrage 13


Ekonomija

Rad na temu Ljudski resursi, izbor i selekcija kandidata, formular za prijavljivanje.... Ljudski resursi, ekonomija, ekonomski fakultet, selekcija kandidata, izbor kandidata, konkurencija, ponuda, traznja, suficit, deficit, intervju, testovi
Ljudski resursi
Broj strana: 15

Elasticnost ponude i traznje

Rad iz predmeta Osnovi Ekonomije. Elasticnost, ponuda, traznja |
Makroekonomija
Broj strana: 13

Oftamoloska klinika klinickog centra u Kragujevcu - seminar

Oftamoloska klinika klinickog centra u Kragujevcu - seminarski rad. Seminarski rad, medicinski fakultet, oftamoloska klinika, klinicki centar, relevantni podaci, ciljno trziste, konkurencija, direktna konkurencija, indirektna konkurencija, karakteristike usluga, usluzni susreti, dijagram usluznog procesa, ponuda i traznja, hitni slucajevi, ocni pregledi, operacije, poliklinicko odeljenjem ocna ambulanta, pacijenti, marketing u medicini
Marketing u medicini
Broj strana: 25

Projektovanje informacionih sistema - seminarski rad

Seminarski rad na temu projektovanje informacionog sistema za konkretno preduzece. Seminarski rad, projektovanje informacionih sistema, projektovanje info sistema, preduzece, dobavljac, reklamacija, uplata, otpremnica, faktura, ponuda, zahtev za ponudu, dijagram konteksta, klijent, dijagram toka, interfejs, skladista podataka, tokovi-podata, funkcije, root dijagram, nabavka, racun, hijerarhijski dekomponovan informacioni sistem, obracun reklamacije, matrica, dijagram prethodjenja, opis primitivnih procesa, generisanje narudzbenice, narudzbenica, provera proizvoda, pravljenje kataloga, katalog, modeliranje podataka, entiteti, atributi, sifra proizvoda, sifra dobavljaca, postanski broj, sifra zahteva, sifra uplate, dijagram zavisnosti entiteta, relacioni model podataka, specifikacija
Projektovanje Informacionih sistema
Broj strana: 16

Novac, banke i finansijski instrumenti

Cilj ovog rada je da objasni suštinu novca, šta određuje ponudu i tražnju za novcem, na koji način banke stvaraju novac, i na kraju da objasni osnovne finansijske intrumente.

U prvom delu rada govoriće se o pojmu i vrstama novca, njegovim funkcijama, novčanim agregatima i ponudi i tražnji za novcem.

Drugi deo rada obradiće temu bankarskog sistema, razvoja banaka i njihove uloge u kreiranju novca.

Treći deo rada posvećen je osnovnim vrstama finansijskih instrumenata.

. Novac, pojam i vrste novca, funkcije novca, novcani agregati, ponuda novca, potraznja za novcem, bankarski sistem i stvaranje depozita, proces stvaranja novca, finansijski instrumenti, obveznice, akcije, menice, blagajnicki zapisi
Osnovi ekonomije
Broj strana: 16

Izrada ponude za ustupanje građevinskih radova

Izrada ponude za ustupanje gradevinskih radova, preuzimanje dokumntacije za izradu ponude, ustupanje radova, formiranje projektnog tima tj. tima za realizaciju projekta, pregled licitacione dokumentacije, utvrdivanje cene radova, predmet radova, normativi i standardi u građevinarstvu, tekst ponude, podnošenje ponuda, postupak otvaranja ponuda i izbor najpovoljlnijeg izvođaca.
NAPOMENA:materijal je rucno pisan.. Izrada ponude, ponuda, ustupanje, gradjevinski, radovi, ustupanje radova, projektni tim, realizacija projekta, projekat, licitaciona dokumentacija, cene radova, predmet radova, normativi, standardi, gra?evinarstvo, tekst ponude, izvo?a?, izvo?a? radova
Betonske konstrukcije
Broj strana: 8

Poslovna pisma u robnom prometu seminarski rad

Kratka i jasna objašnjenja osnovnih pisanih sastava u poslovnoj korespondenciji na jednom mestu.. Upit, ponuda, porudzbenica, faktura, otpremnica, komisijski zapisnik, bonifikacija, urgencija, reklamacija, tender, seminarski rad, nabavka, prodaja
Kancelarijsko poslovanje
Broj strana: 6

Pregovori za ispunjenje ugovora, zaključivanje ugovora

Skripta obligaciono pravo: pravni znacaj pregovora za ispunjenje ugovora, zakljucenje ugovora u privredi, zakljucenje ugovora javnim nadmetanjem. Obligaciono pravo, obligaciono pravo skripta, ugovor, zakljucenje ugovora, ispunjenje ugovora, pravni znacaj pregovora za ispunjenje ugovora, privreda, zakljucenje ugovora javnim nadmetanjem, ponuda, telegram, teleprinter
Obligaciono pravo
Broj strana: 6

Dijagrami za drugi kolokvijum iz ekonomskih doktrina

Dijagrami za drugi kolokvijum iz ekonomskih doktrina, zamka likvidnosti, ravnotezna realna nadnica, agregatna ponuda, kejnsov dijagram.... Dijagrami, grafici ekonomske doktrine, zamka likvidnosti, ravnotezna realna nadnica, puna zaposlenost, kejnsov dijagram, agregatna ponuda, agregatna traznja
Ekonomske doktrine
Broj strana: 3

Emisija vrednosnih papira

. Emisija, vrednosnih, papira, vrednosni, papiri, javna, ponuda, direktan, plasman, tehnologija, aukcija, preuzimanje, rizika, inicijalna, cena, akcija |
Bankarstvo
Broj strana: 3

Način i sredstva za obezbeđivanje pravnih poslova

Beleške sa predavanja. Na?in, sredstva, obezbe?ivanje, pravnih, poslova, pravni, poslovi, kapara, neva?e?i, pravni, posao, ponuda, poverilac, prihvatanje, odustanica, ugovorna, kazna, kaucija, avans, penali, jemstvo, ugovorni, odnos, obaveze, sporazum
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Will, Shall

Will, Shall, njihove upotrebe, primeri. Will, \\ ll, won\\ t, volja, insistiranje, buducnost, predvidjanje, namera, verovatnoca, ubededjenje, navika, zakljucak, kapacitet, snaga, upotreba, koriscenje, primeri, klase, shall, shan\\ t, znacenje, obaveza, naredba, pretnja, obecanje, savet, ponuda, buducnost, mogucnost
Kontrastivna analiza
Broj strana: 3

Dobijanje AS krive

. Dobijanje, as, krive, kriva, agregatna, ponuda, klasicna, neoklasicna, output, grafik, dugorocna |
Monetarna
Broj strana: 3


"ponuda" pronađeni su rezultati pretrage 13