Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

prava

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"prava" pronađeni su rezultati pretrage 108

[1] [1]


3D modeliranje prave šape

Prezentacija na temu 3D modeliranje prave šape, predmet Računarsko projektovanje tehnologija. 3d modeliranje prave sape, prava sapa, kreiranje modula, modulske forme, asocijativni model, relacije, vizuelna komunikacija, geometrijski model, inzenjerski model, tehnoloski model, proizvodni model, model, zicani model, povrsinski model, kreiranje parametara, odnos roditelj-dete, familija delova, objekti, racunarsko projektovanje-tehnologija
RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJA
Broj strana: 22

Ugovor o spediciji - seminarski rad

. Spedicija, privredno pravo, ugovor o spediciji, znacaj spedicije, otpremanje, pravna priroda ugovora o spediciji, zakljucenje ugovora, obaveze speditera, prava speditera, spediter, odgovornost-speditera
Privredno pravo
Broj strana: 14

Prava kupca i prodavca

Skripta obligaciono pravo: prava kupca i prodavca, prava kupca ako prodavac nije isporucio robu, prava prodavca ako kupac nije platio. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, kupac, prodavac, roba, proizvod, prava kupca prodavca, prava kupca ako prodavac nije isporucio robu, prava prodavca ako kupac nije platio
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Obračun troškova i rashoda

Skenirana skripta. Obra?un, tro?kova, rashoda, tro?kovi, rashodi, rashod, poreklo, funkcionalno, podru?je, na?in, kvalifikovanje, reagovanje, promene, zarade, plate, li?ni, dohodak, nabavka, proizvodnja, prodaja, uprava, finansiranje, uprave, direktne, pojedina?ne, indirektne, op?te, varijabilni, fiksni, finansijski, vanredni, kjnigovodstveno, obuhvatanje, otpisa, otpis, amortizacije, amortiyacija, materijala, proizvodnih, usluga, zarada, neproizvodnih, usluga, nabavna, vrednost, ostali, otpisivanje, vremensko, funkcionalno, linearno, konstantno, degresivno, obrasci, obrazac
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 10

Romantizam

. Romantizam, romanticar, zan zak ruso, johana volfganga fon gete, herder, mozer, gete, gotz von berlichingen, the sorrows of young werther, lyrical ballads, kolridz, wilhelm tell, the betrothed, feudalizam, storm and stress, idealizacija prirode, politicki pokret, knjizevnost, pravac
Engleska književnost
Broj strana: 1

Prava i dužnosti deteta

Skripta porodicno pravo: prava deteta, pravo deteta da zna svoje poreklo, pravo deteta na licne odnose, pravo deteta na razvoj i obrazovanje, poslovna sposobnost maloletnika, pravo deteta na misljenje, duznosti deteta. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, dete, prava deteta, duznosti deteta, prava duznosti deteta, pravo deteta da zna svoje poeklo, pravo deteta na licne odnose, pravo deteta na razvoj obrazovanje, poslovne sposobnosti maloletnika
Porodično pravo
Broj strana: 4

Dejstva braka

Skripta porodicno pravo: dejstvo braka, dejstvo braka na licni status, uzajamne duznosti i prava, licne slobode i prava supruznika, . Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, brak, dejstvo braka, vodjenje domacinstva, licni status, dejstvo braka na licni status, uzajamne duznosti prava, licne slobode supruznika, prava supruznika, odredjivanje mesta stanovanja
Porodično pravo
Broj strana: 3

Sadržina roditeljskog prava

Skripta porodicno pravo: sadrzina roditeljskog prava, zastupanje deteta od strane roditelja, pravni polozaj roditelja kome dete nije povereno nakon razvoda, . Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, roditeljsko pravo, sadrzina roditeljskog prava, zastupanje deteta, zastupanje deteta od strane roditelja, pravni polozaj roditelja kome dete nije povereno nakon razvoda, razvod
Porodično pravo
Broj strana: 4

Izvori medjunarodnog privrednog prava

Beleške sa predavanja. Izvori, medjunarodnog, privrednog, prava, me?unarodno, privredno, pravo, podela, poreklo, normi, konvencije, meko, pravo, dejstvo, primena, sadr?ina, lex, mercatoria, formularni, ugovori, op?ti, uslovi, uzanse, kondifikacija, obi?aji, norma
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 7

Prava i slobode gradjana

. Licna prava, politicke slobode, socijalna i ekonomska prava, pravo na zdravu zivotnu sredinu |
Ustav i pravo gradjana
Broj strana: 1

Znacaj prava i izvori saznanja

. Rimsko pravo, izvori saznanja, vojna demokratija, demokratija, politicki poreda, pravni poredak, podela stvari, zastita svojine, drzavina, sluzbenost, klasifikacija ugovora, robovlasnicko, rimljani, robovi, pravne, vanpravne, zbornici, zakoni, dela pravnika, spisi istoricara, knjizevna dela, justinijanova kodifikacija, gajeve institucije, zakon 12 tablica, tarent, neapolis, sirakuza, tit livije, tacit, apian, principat, comitia curiata, bratstvenicka, skupstina, ticiji, luceri, ramni, senat, reks
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Pojam i podela osnovnih sredstava

Skenirano. Pojam, podela, osnovnih, sredstava, osnovna, sredstva, osnovna, obrtna, u pripremi, priprema, u funkciji, funkcija, zemlji?ta, ?ume, gradjevinski, objekti, oprema, zasade, osnovno, stado, materijalna, prava, van funcije, f-ja, f-je
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

Primena i tumačenje prava

Beleške sa predavanja. Primena, tuma?enje, prava, pravo, ugovorna, zakonska, odredba, ciljno, analogno, analogija, subjektivno |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

Subjektivna gradjanska prava

Beleske sa predavanja. Subjektivna, gradjanska, prava, atributi, fizicka, lica, prebivaliste, boraviste, narodnost, pravna, lica, pravno, lice |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Osovine i vratila

. Osovine, vratila, vratilo, osovina, element, funkcija, konstrukcija, zadatak, optere?enje, savijanje, vrste, prava, kolenasta |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 3

Pojam i predmet privrednog prava

Skripta obligaciono pravo: pojam i predmet privrednog prava, istorijski razvoj privrednog prava, izvori privrednog prava. Obligaciono pravo, privredno pravo, obligaciono pravo skripta, privredno pravo skripta, pojam predmet privrednog prava, istorijski razvoj privrednog prava, izvori privrednog prava, privrednopravni odnosi, ugovri, bankarski poslovi, hartije od vrednosti, hamurabijev zakonik
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Nadzor nad vršenjem roditeljskog prava

Skripta porodicno pravo: nadzor nad vrsenjem roditeljskog prava, potpuno lisenje roditeljskog prava, delimicno lisenje roditeljskog prava, prestanak i produzenje roditeljskog prava. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, roditeljsko pravo, nadzor nad vrsenjem roditeljskog prava, lisenje roditeljskog prava, potpuno lisenje roditeljskog prava, delimicno lisenje roditeljskog prava, prestanak roditeljskog prava
Porodično pravo
Broj strana: 5

Uslovi za sklapanje braka

Skripta porodicno pravo: formalni uslovi za sklapanje braka, sklapanje braka, vencanje, registracija braka. Porodicno prava, skripta porodicno pravo, sklapanje braka, vencanje, formalni uslovi za sklapanje braka, registracija braka, brak, maticar, prijava vencanja
Porodično pravo
Broj strana: 3

Diskreciona prava ili pravila

. Diskreciona, prava, pravila, makroekonomija, valas, sadzvort, stabilizaciona, politika |
Makroekonomija
Broj strana: 1

Bračno pravo i uslovi za sklapanje braka

Skripta iz porodicnog prava: bracno pravo, osnovna nacela bracnog prava, veridba, raskid veridbe i gradjansko pravna odgovornost, uslovi za sklapanje braka. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, brak, bracno pravo, osnovna nacela bracnog prava, veridba, raskid veridbe, pravna odgovornost, gradjansko pravna odgovornost, sklapanje braka, uslovi za sklapanje braka
Porodično pravo
Broj strana: 5

Akcije - pojam i vrste akcija

Obligaciono pravo skripta: akcije, pojam i vrste akcija, prava i obaveze akcionara, . Obligaciono pravo, skipra obligaciono pravo, akcije, akcionarsko drustvo, akcionari, prava akcionara, obaveze akcionara, pojam akcija, vrste akcija, dividenda, redovne akcije, prioritetne akcije
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Pojam i značaj naslednog prava

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, klasicni period, izmene u klasicnom perioodu, nasledno pravo, poja naslednog prava, znacaj naslednog prava, nasledjivanje, nasledjivanje prema zakonu 12 tablica, nasledni redovi po pretoru, nasledjivanje u porodici
Rimsko pravo
Broj strana: 2

Praktikum rimsko pravo

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta-rimsko pravo, pravni fakultet, praktikum rimsko pravo, praktikum, o pravu, pravo, podela prava, izvor prava |
Rimsko pravo
Broj strana: 1

Krivične sankcije i uprava za njihovo izvršenje

Skripta penologija, kriminologija: krivicne sankcije, pojam, vrste i osnovne karakteristike, pravni okvir i osnovni principi izvrsenja krivicnih sankcija, medjunarodni standardi u izvrsenju krivicnih sankcija, uprava za izvrsenje krivicnih sankcija . Penologija, skripta penologija, kriminologija, skripta kriminologija, krivicne sankcije, pojam vrste karakteristike krivicnih sankcija, osnovni principi izvrsenja krivicnih sankcija, uprava za izvrsenje-krivicnih sankcija, vrste zavoda po stepenu obezbedjenja, pravni okvir
Penologija
Broj strana: 5

Potklasicno pravo, Justinijanova kodifikacija

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, potklasicno pravo, pravnici, nova uloga ucenih pravnika, zbornici, zbornici pre justinijana, justinijanova kodifikacija, kodifikacija, recepcija rimskog prava
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Nacelo povlascenije nacije

Beleske sa predavanja. Nacelo, povlascenije, nacije, povlascenija, nacija, klauzula, gatt, dejstvo, usmereno, prava, povlastice, vrste, princip, reciprocitet, ogranicenja, izuzeci, izuzetak, sistem
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Marginalisticki pravac - pitanja za drugi kolokvijum

Marginalisticki pravac pitanja i odgovori za drugi kolokvijum iz ekonomskih doktrina. Marginalisticki pravac, ekonomske doktrine, drugi kolokvijum ekonomske doktrine, marginalisti, ekonomska misao, marginalisticka revolucija, opadajuca marginalna korisnost, valrasovo vidjenje iste ekonomije, valrasov model opste privredne ravnoteze, marsalova teorija vrednosti, marsalijanski krst, marsalova teorija vrednosti
Ekonomske doktrine
Broj strana: 5

Rad osudjenih lica i prava na osnovu rada

Skripta penologija, kriminologija: Rad osudjenih lica i prava na osnovu rada, zdravstvena zastita osudjenih lica i prava osudjene zene koja ima dete, obrazovanje osudjenih lica i verska prava, . Penologija, skripta penologija, kriminologija, zatvor, osudjena lica, osudjenici, rad osudjenih lica, zdravstvena zastita osudjenih lica, obrazovanje osudjenih lica, verska prava osudjenih lica, prava osudjene zene koja ima dete
Penologija
Broj strana: 3

Zajedničko vršenje roditeljskog prava

Skripta porodicno pravo: zajednicko vrsenje roditeljskog prava, samostalno vrsenje roditeljskog prava. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, roditeljsko pravo, vrsenje roditeljskog prava, zajednicko vrsenje roditeljskog prava, samostalno vrsenje roditeljskog prava, roditelji, deca, dete, brak, porodica
Porodično pravo
Broj strana: 2

Pojam i predmet međunarodnog privrednog prava

Beleške sa predavanja. Pojam, predmet, me?unarodnog, privrednog, prava, me?unarodno, privredno, pravo |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Sistem principa u medjunarodnim trgovinskim ugovorima

Beleske sa predavanja. Sistem, principa, medjunarodnim, trgovinskim, ugovorima, medjunarodni, trgovinski, ugovori, nacelo, princip, formalni, fakticki, minimalna, prava, nacionalni, tretman, preferencijalni, sistem, pravicni, sistem, otvorenih, vrata, otvorena, vrata
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Položaj, smeštaj, ishrana osuđenih

Skripta penologija, kriminologija: polozaj osudjenih lica i prava osudjenih lica, smestaj, ishrana i odevanje osudjenih lica, dopisivanje, telefonski razgovori, posete osudjenih lica, . Penologija, skripta penologija, kriminologija, osudjenici, osudjena lica, polozaj osudjenih lica, smesta ishrana odevanje osudjenih lica, posete osudjenih lica, telefonski razgovori osudjenih lica, dopisivanje osudjenih lica, prava osudjenih lica
Penologija
Broj strana: 3

Izbor i odgovornost staratelja

Skripta porodicno pravo: izbor staratelja, odgovornost staratelja, prava i duznosti staratelja, prestanak duznosti staratelja. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, staratelj, staratelji, izbor staratelja, duznosti staratelja, starateljstvo, odgovornost staratelja, prestanak duznosti staratelja, prava staratelja, krivicno pravna odgovornost staratelja
Porodično pravo
Broj strana: 4

Jemstvo, krivica, šteta, slučaj i viša sila

Skripta rimsko pravo. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, jemstvo, krivica, steta, uracunljivost, visa sila, obligacije, izvori obligacija, pravni fakultet, formalizam rimskog prava, teski nehat, laki nehat
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Škola prirodnog prava, istorijska pravna škola

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, prirodno pravo, skola prirodnog prava, istorijsko pravna skola, pandekstiti, triparticija, sistem triparticija, dekard, bekom
Rimsko pravo
Broj strana: 2

Reakcija društva na zločin i sankcije

Skripta kriminologija: reakcija drustva na zlocin i sankcije, vidovi reakcije drustva na zlocin, formalna socijalna kontrola, novi trendovi u kontroli kriminaliteta. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalitet, zlocin, sankcija, reakcije drustva na zlocin i sankcije, kontrola kriminaliteta, formalna socijalna kontrola kriminaliteta, princip jurisdikcije, princip nepostupanja po sluzbenoj duznosti, princip prava na odbranu
Kriminologija
Broj strana: 3

Zaštita tržišta i njegovih učesnika

Skripta obligaciono pravo: zastita trzista, zastita potrosaca. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, trziste, potrosaci, zastita trzista, zastita potrosaca, konkurencija, sporazumi, zloupotreba dominantnog ponasanja, nelojalna konkurencija, spekulacije, prava potrosaca
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Ugovor o prevozu stvari vazduhoplovstvom

Skripta obligaciono pravo: ugovor o prevozu stvari vazduhoplovstvom. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, prevoz stvvari, ugovor o prevozu stvari vazduhoplovstvom, obaveze prevozioca, obaveze narucioca prevoza, odgovornost prevozioca, ostvarivanje prava
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Zastupanje i zastupnici privrednog društva

Beleške sa predavanja. Zastupanje, zastupnici, privrednog, dru?tva, privredno, dru?tvo, direktor, upravni, odbor, ortak, likvidacioni, upravnik, izvor, prava, pravo, likvidacija, ste?aj, zakon, reorganizacija, ste?ajni, postupak, faze
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Integracioni oblik preduzeca

. Integracioni, oblik, preduzeca, pravac, pravci, vertikalna, horizontalna, prednosti, konglomeratska, monopol |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 2

Odnos međunarodnog privrednog prava u domaćem zakonodavstvu

Beleške sa predavanja. Odnos, me?unarodnog, privrednog, prava, doma?em, zakonodavstvu, me?unarodno, pravo, privredno, doma?e, zakonodavstvo, uslov, propisi, ugovor, zakon |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Pravo na pritužbe, žalbe i pravnu pomoć osuđenika

Skripta penologija, kriminologija: pravo na prituzbe, zalbe i pravnu pomoc osudjenika, ogranicenja prava i slobode osudjenika, posebna prava osudjenih lica, premestaj osudjenih lica i prekid izdrzavanja kazne zatvora. Penologija, skripta penologija, kriminologija, prituzbe, zalbe, pravna pomoc, osudjenik, ogranicenja prava slobode osudjenika, posebna prava osudjenika, kazna zatvora, prekid izdrzavanja kazne zatvora, premestaj osudjenih lica
Penologija
Broj strana: 2

Socijalno osiguranje

2. kolokvijum. Socijalno, osiguranje, na?ela, osiguranici, prava, za?tita, sprovodioci, pio, uloga, penziono, zakon, obaveze, faktori |
Rizik i osiguranje
Broj strana: 2

Nacionalni sistemi prava i medjunarodni ugovorni odnosi

Beleske sa predavanja. Nacionalni, sistemi, prava, medjunarodni, ugovorni, odnosi, elementi, inostranosti, inostranost |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Jemstvo i zakonsko založno pravo u privrednim odnosima

Skripta obligaciono pravo: jemstvo u privrednim odnosima, zaloga i zakonsko zalozno pravo u privrednim odnosima, . Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, jemstvo, zalog, zalozno pravo, privredni odnosi, koalizija, pitanje sukoba, ostvarivanje zakonskog zaloznog prava, nacelo specijalnosti, ugovor, ugovor o jemstvu
Obligaciono pravo
Broj strana: 2

Prava, obaveze i odgovornosti privrednih drustava, Pravne ci

Beleske sa predavanja. Prava, obaveze, odgovornosti, privrednih drustava, pravne, cinjenice |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Njutnovi zakoni

Ukratko prvi, drugi i treci njutnov zakon, definicije i formule. Njutn, prvi, drugi, treci, zakon, definicija, formula, gravitacija, ubrzanje, sila, fiyicki, velicina, masa, telo, konstanta, hukov zakon, huk, deformacija, akcija, reakcija, pravac, intenzitet, smer
Fizika
Broj strana: 2

Lišenje poslovne sposobnosti

Skripta porodicno pravo: Lisenje poslovne sposobnosti, prava i duznosti staranja o licu lisenog poslovne sposobnosti, prestanak starateljstva. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, lisenje poslovne sposobnosti, poslovna sposobnost, prestanak starateljstva, staratelj, prava duznosti staranja lica lisenog poslovne sposobnosti, vracanje poslovne sposobnosti
Porodično pravo
Broj strana: 3

Vrste i funkcije porodice

Skripta porodicno pravo: vrste i funkcije porodice, ostvarivanje prava na slobodno roditeljstvo. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, porodica, vrste porodice, funkcija porodice, roditeljstvo, roditelj, deca, ostvarivanje prava na roditeljstvo, zivotna zajednica, bracna zajednica, vanbracna zajednica, velika porodica, jednoroditeljska porodica
Porodično pravo
Broj strana: 2

Škola elegantne jurisprudencije

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, rimsko pravo, pravni fakultet, skola elegantne jurisprudencije, prodor rimskog prava u praksu, uticaj rimskog prava |
Rimsko pravo
Broj strana: 1

[1] [1]


"prava" pronađeni su rezultati pretrage 108