Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

pravna

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"pravna" pronađeni su rezultati pretrage 33


Sinteticka pitanja

. |
Uporedna pravna tradicija
Broj strana: 100

Uporedna pravna tradicija skripta

Skripta uporedna pravna tradicija, 86 strana, 96 ispitnih pitanja. Uporedna pravna tradicija skripta, pravni fakultet, skripta uporedna pravna tradicija, izvori saznanja, izvori prava, srodstvo u plemenskim drustvima, razvoj porodice, razvoj braka, primitivno pravo i njegove odlike, odlike prvih kodifikacija, hamurabijev zakonik
Uporedna pravna tradicija
Broj strana: 86

Traicija

. |
Uporedna pravna tradicija
Broj strana: 58

Komutativna pravda

Seminarski rad iz Pravne etike

Komutativna pravda. pravna etika, pravo, komutativna pravda, pravni fakultet |
Pravo
Broj strana: 13

Pravna sposobnost

. pravna sposobnost, ropstvo, sloboda, status civitatis, status famliae, aktivno biracko pravo, pasivno biracko pravo, patrijarhalno ropstvo, pravni polozaj, stvarni polozaj, oblici borbe, izvori ropstva, ublazavanje polozaja robova, mancipium, kolonat, cives, latini, perigrini, prirodne obligacije
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Sintetička pitanja iz Uporedne pravne tradicije

Odgovori na sinteticka pitanja iz uporedne pravne tradicije. Sinteticka pitanja, odgovori, uporedna pravna tradicija, sineticka pitanja iz uporedne pravne tradicije, uporedna pravna tradicija
Uporedna pravna tradicija
Broj strana: 20

Pravni odnos

Beleške sa predavanja. Pravni, odnos, elementi, subjekti, fizi?ka, pravna, lica, sadr?ina, objekt |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Krivičnopravna zaštita autorskih prava - Haris Agić

. Pravo, krivicno pravna zastita autprskih prava, autorska prava, seminarski rad, pravo seminarski |
Pravo
Broj strana: 16

Uporedna pravna tradicija

Uporedjivanje za vreme Hamurabija,Sparte,Atine,Egipat,Gortina kroz stvarno pravo,obligaciono,bracno/porodicno,nasledno,krivicno i sudski postupak. Hamurabi, sparta, atina, egipat, gortina, stvarno pravo, obligacije, bracno, porodicno, nasledno, krivicno, sudski postupak
Pravo
Broj strana: 5

Ugovor o spediciji - seminarski rad

. Spedicija, privredno pravo, ugovor o spediciji, znacaj spedicije, otpremanje, pravna priroda ugovora o spediciji, zakljucenje ugovora, obaveze speditera, prava speditera, spediter, odgovornost-speditera
Privredno pravo
Broj strana: 14

Ustav Švajcarske seminarski rad

LITERATURA I IZVORI

1. Festić, Ibrahim, Upravna vlast zakonitost, Svjetlost, Sarajevo, 1982.
2. Otajagić, Ferid, Državna javna subjektivna prava s posebnim osvrtom na unutrašnja prava države, Studentska štamparija Univerziteta Sarajevo, Sarajevo 2005.
3. Sinanović, Faruk, Pojam i pravna priroda izvršne vlasti, Grin Gračanica, Gračanica, 2010.
4. Trnka, Kasim, Ustavno pravo, Fakultet za javnu upravu, Sarajevo, 2006.
. Ustav svajcarske, seminarski rad, ustavno pravo, pravo, svajcarska, ustav, uticaj francuske revolucije, federalizam, kantoni, suverenost kantona
Ustavno Pravo
Broj strana: 17

Ekstradicija seminarski rad

Borba protiv kriminaliteta, koja se ogleda u blagovremenom i efikasnom suprotstavljanju kriminalitetu na međunarodnom planu, ne bi mogla efikasno da se ostvaruje bez međunarodne krivično-pravne pomoći. Međunarodna pravna pomoć označava pomoć koju pravosudni i drugi nadležni organi jedne države ukazuju pravosudnim i drugim organima druge države povodom, ili u vezi, sa izvršenim krivičnim delima, a na osnovu zaključenih međunarodnih ugovora i domaćeg zakonodavstva. ekstradicija predstavlja najvažniji vid međunarodne krivično-pravne pomoći, s ciljem da se onemogući učiniocima krivičnih dela da izbegnu krivično gonjenje, odnosno izvršenje kazne bekstvom iz jedne države u drugu. . Pravo, ekstradicija, medjunarodni odnosi, medjunarodni odnosi, ekstradicija, seminarski, rad
Međunarodni odnosi
Broj strana: 9

Zastita pronalazaka

Skripta etika, Zastita pronalazaka. Etika, skripta etika, srednja skola, pravo, eticka pitanja, pravna pitanja, eticka i pravna pitanja, zakonodavstvo, zastita pronalazaka |
Etika
Broj strana: 3

Bračno pravo i uslovi za sklapanje braka

Skripta iz porodicnog prava: bracno pravo, osnovna nacela bracnog prava, veridba, raskid veridbe i gradjansko pravna odgovornost, uslovi za sklapanje braka. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, brak, bracno pravo, osnovna nacela bracnog prava, veridba, raskid veridbe, pravna odgovornost, gradjansko pravna odgovornost, sklapanje braka, uslovi za sklapanje braka
Porodično pravo
Broj strana: 5

Klasično rimsko pravo i pravna nauka

Skripta rimsko pravo. Rimsko pravo, rimsko pravo skripta, pravna nauka, klasicno rimsko pravo, zakoni, senatske odluke, edictum peretuum, constitutiones principum, ciceron, ulpijam, gaj kasije longin
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Pravni položaj žene u starom veku

Pravni polozaj zene u Vavilonu,Atini,Egiptu,Sparti,Helenizmu,Gortini.. Uporedna pravna tradicija, pravni polozaj zene, vavilon, atina, sparta, egipat, helenizam, gortina, zena, zena u starom veku, polozaj zene u vavilonu
Uporedna pravna tradicija
Broj strana: 3

Eticka i pravna pitanja - biotehnologija

Skripta etika, Eticka i pravna pitanja - biotehnologija. Etika, skripta etika, srednja skola, pravo, eticka pitanja, pravna pitanja, eticka i pravna pitanja, biotehnologija, nauka, eticki problemi
Etika
Broj strana: 4

Subjektivna gradjanska prava

Beleske sa predavanja. Subjektivna, gradjanska, prava, atributi, fizicka, lica, prebivaliste, boraviste, narodnost, pravna, lica, pravno, lice |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Pojmovnik iz Uporedne pravne tradicije

Pojmovnik latinskih naziva iz pravne tradicije (Hamurabijev zakonik,Egipat,Sparta,Gortinski zakonik,Atina,Helenizam). Uporedna pravna tradicija, pojmovnik, latinski nazivi, hamurabijev zakonik, egipat, sparta, gortinski zakonik, atina, helenizam
Uporedna pravna tradicija
Broj strana: 3

Eticka i pravna pitanja - biopiratstvo

Skripta etika, eticka i pravna pitanja, biopiratstvo. Etika, skripta etika, srednja skola, pravo, eticka pitanja, pravna pitanja, eticka i pravna pitanja, biopiratstvo, patent |
Etika
Broj strana: 2

Zakonska regulativa vezana za GMO

Skripta etika. Etika, skripta etika, srednja skola, pravo, eticka pitanja, pravna pitanja, eticka i pravna pitanja, zakonodavstvo, zakonska regulativa vezana za gmo, zakonska regulativa, monopolisti
Etika
Broj strana: 3

Kolizione norme

1. SADRŽAJ 2
2. UVOD 3
3. STRUKTURA KOLIZIONIH NORMI 4
4. pravna KATEGORIJA 5
5. TAČKA VEZIVANJA 6
6. VRSTE KOLIZIONIH NORMI 7
6.1. JEDNOSTRANE I VIŠESTRANE KOLIZIONE NORME 7
6.2. SAMOSTALNE I NESAMOSTALNE KOLIZIONE NORME 8
7. O PRAVNOJ PRIRODI KOLIZIONIH NORMI 9
8. KOLIZIONE NORME ZA STVARNOPRAVNE ODNOSE 10
8.1. STVARNA PRAVA NA NEKRETNINAMA 10
9. KOLIZIONE NORME ZA UGOVORE U ODSUSTVU AUTONOMIJE VOLJE 11
10. ZAKLJUČAK 13
11. LITERATURA 14

. Kolizione norme
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 11

Škola prirodnog prava, istorijska pravna škola

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, prirodno pravo, skola prirodnog prava, istorijsko pravna skola, pandekstiti, triparticija, sistem triparticija, dekard, bekom
Rimsko pravo
Broj strana: 2

Pojam i funkcija države

Beleške sa predavanja. Pojam, funkcija, dr?ave, zakonodavna, upravna, sudska |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

Zakonska regulativa vezana za GMOu Srbiji

. Etika, skripta etika, srednja skola, pravo, eticka pitanja, pravna pitanja, eticka i pravna pitanja, zakonodavstvo, zakonska regulativa vezana za gmo, zakonska regulativa, monopolisti, zakonska regulativa vezana za gmo u srbiji
Etika
Broj strana: 3

Priprema za čas Uspravna zemlja (izbor) V. POpa

. Knjizevnost, priprema, priprema za cas, uspavana zemlja |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Rizici od tehnika geneticke modifikacije

Skripta etika, Rizici od tehnika geneticke modifikacije. Etika skripta etika srednja skola pravo eticka pitanja pravna pitanja eticka i pravna pitanja zakonodavstvo zakonska regulativa vezana za gmo, rizici od tehnika geneticke modifikacije, geneticka modifikacija, rizici gm
Etika
Broj strana: 4

Stvarna i pravna zabluda, sila, pretnja i prinuda

Skripta prekršajno pravo. Prekrsajno pravo, prekrsajno, pravni fakultet, skripta prekrsajno pravo, stvarna zabluda, pravna zabluda, sila, prtnja, prinuda |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Preduzeće kao ekonomski i poslovni sistem

Skenirana skripta, delovi koji su bili slabo vidljivi su otkucani. Preduze?e, poslovni, ekonomski, sistem, ekonomska, aktivnost, preduze?e, transformacioni, procesi, cilj, ciljevi, poslovna, samostalnost, pravna, preduzetni?ka, funkcija, ekonomika
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 2

Pravo na pritužbe, žalbe i pravnu pomoć osuđenika

Skripta penologija, kriminologija: pravo na prituzbe, zalbe i pravnu pomoc osudjenika, ogranicenja prava i slobode osudjenika, posebna prava osudjenih lica, premestaj osudjenih lica i prekid izdrzavanja kazne zatvora. Penologija, skripta penologija, kriminologija, prituzbe, zalbe, pravna pomoc, osudjenik, ogranicenja prava slobode osudjenika, posebna prava osudjenika, kazna zatvora, prekid izdrzavanja kazne zatvora, premestaj osudjenih lica
Penologija
Broj strana: 2

Izbor i odgovornost staratelja

Skripta porodicno pravo: izbor staratelja, odgovornost staratelja, prava i duznosti staratelja, prestanak duznosti staratelja. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, staratelj, staratelji, izbor staratelja, duznosti staratelja, starateljstvo, odgovornost staratelja, prestanak duznosti staratelja, prava staratelja, krivicno pravna odgovornost staratelja
Porodično pravo
Broj strana: 4

Zakonodavstvo Evropske Unije

Skripta etika, Zakonodavstvo Evropske Unije. Etika skripta etika srednja skola pravo eticka pitanja pravna pitanja eticka i pravna pitanja zakonodavstvo zakonska regulativa vezana za gmo zakonska regulativa, zakonodavstvo evropske unije, uredbe evropskog parlamenta, evropska komisija
Etika
Broj strana: 2

Organizacija sudstva u srednjem veku

Sudstvo u Vizantiji,Serijatu,Germanskom pravu,Engleskoj. Sudstvo, vizantija, serijat, germansko pravo, engleska, organizacija sudstva u srednjem veku, srednji vek, uporedna pravna tradicija |
Uporedna pravna tradicija
Broj strana: 1


"pravna" pronađeni su rezultati pretrage 33