Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

pravo

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"pravo" pronađeni su rezultati pretrage 349

[1] [1]
1 2 3 4 5 6 7 ... 7


Pitanja i odgovori pravo EU

Blic pitanja i odgovori iz predmeta pravo EU, pitanja za ispit . pravo evropske unije, ispitna pitanja, eu, primarno pravo eu, sekundarno pravo eu, uredba, odluka, vrednosti, ciljevi, nadleznost eu, evropski parlament, mastriht, ugovor, ekonomska unija, monetarna unija, supsidijarnost, evropski savet, savet ministara, prvostepeni sud, sud, finansijski sud, komunitarno pravo, ezuc, eez, evro, jea, nato
Pravo EU
Broj strana: 16

Pravni odnos

Beleške sa predavanja. Pravni, odnos, elementi, subjekti, fizi?ka, pravna, lica, sadr?ina, objekt |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Pravo svojine

Beleške sa predavanja. Pravo, svojine, stvarno, upotrebe, raspolaganja, svojina, privatna, dsru?tvena, zadru?na, sticanje, na?in, svojinska, tu?ba |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Ustav lekcija ustavno pravo

. Ustav, ustavno pravo |
Ustavno Pravo
Broj strana: 13

Mašine i alatke - seminarski rad

Seminarski rad na temu masine i alatke, osnovni ulazni i izlazni parametri, osnovni delovi masina, smetnje i otklanjanje, odrzavanje. Masine, alatke, obrtno kretanje, pravolinijsko kretanje, parametri, smetnje, delovi masina, kriticni elementi tehnickog sistema, odrzavanje, podmazivanje, pregled maziva, univerzalni strug, spojnica, zupcanik, sema pogona, suport, radno vreteno, zupcasta pumpa, plan odrzavanja
Mašine i alati u obradi metala deformisanjem
Broj strana: 19

Ugovor o spediciji - seminarski rad

. Spedicija, privredno pravo, ugovor o spediciji, znacaj spedicije, otpremanje, pravna priroda ugovora o spediciji, zakljucenje ugovora, obaveze speditera, prava speditera, spediter, odgovornost-speditera
Privredno pravo
Broj strana: 14

Pojam razvoda braka

Skripta porodicno pravo: pojam razvoda braka, sistemi razvoda braka, . Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, razvod braka, brak, pojam razvoda braka, sistemi razvoda braka, punovaznost braka, prestanak punovaznosti braka, mesoviti sistem razvoda braka, sistem sankcije razvoda braka
Porodično pravo
Broj strana: 2

Prava i dužnosti deteta

Skripta porodicno pravo: prava deteta, pravo deteta da zna svoje poreklo, pravo deteta na licne odnose, pravo deteta na razvoj i obrazovanje, poslovna sposobnost maloletnika, pravo deteta na misljenje, duznosti deteta. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, dete, prava deteta, duznosti deteta, prava duznosti deteta, pravo deteta da zna svoje poeklo, pravo deteta na licne odnose, pravo deteta na razvoj obrazovanje, poslovne sposobnosti maloletnika
Porodično pravo
Broj strana: 4

Geometrija

Korisna aplikacija za lakše savladavanje geometrije.. Geometrija, mnogougao, kvadrat, pravougaonik, krug, trougao |
Matematika
Broj strana: 6

Obligacioni ugovori - maturski rad

Nastanak obligacionog ugovora, Pojam obligacionih ugovora, vrste, sve vezano za obligacioni ugovor. Obligacije, obligacioni ugovori, pravo, maturski rad, seminarski rad, ugovori, predmet ugovora, forma ugovora, obligacioni odnosi, volja, saglasnost ugovornih strana, prestanak obligacionih ugovora, osnov ugovora, zakljucivanje obligacionih ugovora
Pravo
Broj strana: 14

Godišnji odmori i odsustva - seminarski rad

Godišnji odmori i odsustva - seminarski rad. Godi?nji odmori i odsustva |
Pravo
Broj strana: 15

Pravne, običajne i moralne norme

Beleške sa predavanja. Pravne, obi?a, moralne, norme, vrste, pravila, elementi, hipoteza, sankcija, dispozicija |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Državina, pravo zaloge

Beleške sa predavanja. Dr?avina, pravo, zaloge, vrsta, zaloga, prva, druga, tre?a |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

Pojam i vrste pravnog posla

Beleške sa predavanja. Pojam, vrste, pravnog, posla, pravni, posao, ugovor, oblik, pravni, uslovi, raskidni, podela |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Dejstvo pravnih poslova

Beleske sa predavanja. Dejstvo, pravnih, poslova, pravni, poslovi, posao, odnos |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

Prava i slobode gradjana

. Licna prava, politicke slobode, socijalna i ekonomska prava, pravo na zdravu zivotnu sredinu |
Ustav i pravo gradjana
Broj strana: 1

Totalitarna drzava - seminarski rad

Problem oko vlasti u okviru same države. Totalitarizam, totalitarna dr?ava, fa?izam, totalitarna drzava, pojam totalitarizma, pojam demokratije |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 13

Bračne parnice

Skripta porodicno pravo: bracne parnice, nadleznosti u pokretanju bracnih parnica, postupak posredovanja u bracnom sporu, postupak za mirenje supruznika u sporu za razvod braka, presude u bracnim parnicama i pravni lekovi protiv njih. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, pravni fakultet, bracne parnice, nadleznosti u pokretanju bracnih parnica, postupak za mirenje u sporu za razvod braka, razvod braka, brak, presude, presude u bracnim parnicama, pravni lekovi
Porodično pravo
Broj strana: 7

Izvori medjunarodnog privrednog prava

Beleške sa predavanja. Izvori, medjunarodnog, privrednog, prava, me?unarodno, privredno, pravo, podela, poreklo, normi, konvencije, meko, pravo, dejstvo, primena, sadr?ina, lex, mercatoria, formularni, ugovori, op?ti, uslovi, uzanse, kondifikacija, obi?aji, norma
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 7

Bračno pravo i uslovi za sklapanje braka

Skripta iz porodicnog prava: bracno pravo, osnovna nacela bracnog prava, veridba, raskid veridbe i gradjansko pravna odgovornost, uslovi za sklapanje braka. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, brak, bracno pravo, osnovna nacela bracnog prava, veridba, raskid veridbe, pravna odgovornost, gradjansko pravna odgovornost, sklapanje braka, uslovi za sklapanje braka
Porodično pravo
Broj strana: 5

Pojam i funkcija države

Beleške sa predavanja. Pojam, funkcija, dr?ave, zakonodavna, upravna, sudska |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

Organ starateljstva

Skripta porodicno pravo: organ starateljstva, stavljanje pod starateljstvom i postavljanje staratelja. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, staratelj, starateljstvo, organ starateljstva, stavljanje pod starateljstvom, postavljanje staratelja
Porodično pravo
Broj strana: 2

Dečaci Pavlove Ulice-Ferenc Molnar

Dečaci pavlove ulice
U Pavlovoj ulici živela je grupa dečaka čije je najveći neprijatelj bila ratnička grupa crvenih košulja iz botaničke bašte. Povod za sukob ove dve grupe je zaplena klikera malom plavokosom dečaku Nemačeku iz Pavlove ulice od strane braće Pastor, članova protivničke grupe.
Jednog dana, prilično dosadan čas hemije prekionuo je iznenadni zvuk muzike. Bila je to vesela mađarka melodija koja je imala ritam marša. Dečji pogledi su sa eksperimenta odlutali kroz otvoren prozor, tražeći izvor muzike i dok je profesor uzalud pokušavao da povrati njihovu pažnju, dečaci iz Pavlove ulice su se krišom dopisivali. Između njih je kružila poruka: "Posle podne u tri glavna skupština. Biranje predsednika na gradilištu. Obnarodovati".
Gradilište u Pavlovoj ulici bilo je centar sveta za ove dečake. Ono je bilo domovina, grad, šuma, stenovit brdski kraj, jednom rečju sve ono za šta su ga proglasili. Na njemu su svi bili oficiri, a samo je mali Nemeček bio redov. Njega su svi dečaci potcenjivali. Smatrali su ga plašljivim i nedovoljno zrelim za njihovo društvo, ali nisu znali da taj mali plavi dečak nije ni nezreo ni plašljiv, već izuzetno hrabar i uvek spreman da sve učini za svoju družinu.
Kad se čas završio, dečaci su bila veseli, i njihovu razdraganost nije mogla pomuti ni činjenica što je prodavac slatkiša tog dana povećo cene. Našli su se na gradilištu i na skupštini su izabrali vođu, Janoša Boku koji je sa jedanaest glasova pobedio svog druga Gereba. Sutradan popodne vođa dečaka iz Pavlove ulice sa Nemačekom i još jednim dečakom otišlo je u botaničku baštu, na "teren" crvenih košulja. Odlučili su da prodru na njihovo ostrvo, a da bi to ostvarili, morali su da prođu kroz razne prepreke i opasnosti. Kad su prodrli u protivničku teritoriju iznenadili su se kad su među svojim neprijateljima videli Gereba. Boki je to palo najteže, jer mu je Gereb bio njegov drug, imao je poverenja u njega, a ovaj ga je izdao.
Nekoliko dana posle toga Nemaček je odlučio da sam ode na teritoriju crvenih košulja po zastavu svoje grupe koju su crvenokošuljaši zaplenili. Dok je sedeo na drvetu i čekao da mu se oslobodi prolaz čuo je Gereba koji kaže da niko od njegovih drugova nije hrabar, To ga je mnogo povredilo, pa nije mogao da izdrži, a da se ne suprostavi takvom mišljenju. Kada je Feri Ač, vođa crvenih košulja video da je Nemačak sam došao po zastavu zadiviila ga je njegova hrabrost, pa ga je pozvao u svoju družinu, ali mališa ga je ponosno odbio. Kaznili su ga tako što su ga zagnjurili u plitko jezero, a on je ćutke sve podneo, iako je bio prehlađen.
Pred glavnu bitku za odbranu gradilišta družina Pavlove ulice ostala je bez jedinog svog redova, jer mali Nemeček razboleo. Uzrok njegove bolesti je bilo kupanje u haldnoj vodi, prvi put za domovinu, drugi put slučajno i treći put skad su ga crvenokošuljaši na to primorali. U međuvremenu Gereb poslao je pismo komandantu i generalu Boki u kojem priznaje grešku za izdaju, moli ga za oproštaj i traži da se vrati u družinu kao običan redov i učestvuje u borbi za spas gradilišta. Boka i njegovi oficiri primaju Gereba, a Boka još naređuje da sa o Gerebovoj grešci ne govori. Dečaci obe ratničke družine prihvataju objavu rata, a time i pravila ratovanja. Neće biti tuče, biće upotrebljen samo peščane bombe, pravilno rvanje i borba kopljem. Presudan momenat za ishod bitke bio je kad je pred Ača stao Nemeček, koji je za čitavu glavu bio niži od njega. Taj mali plavi i bolesni dečak oborio je na zemlju Feri Ača, a onda i sam pao preko njega pri čemu se onesvestio. To je bila njegova poslednja borba u životu u kojoj je dobio čin kapetana.
Dečaci Pavlove ulice su pobedili, a veliku radost pobede pomutila je činjenica da se Nemeček smrtno razboleo. Obilazili su ga drugovi iz družine, čak i Fren Ač i članovi njegove grupe. Dečaci su bili mnogo tužni znog bolesti svoga malog drugara. Divili su mu se jer je on za svoju družinu učinio više od ostalih. Dok je veter tresao prozore sobe u kojoj se mali kapetan mučio u groznicu, čule su se njegove reči izgovorene šapatom: "Sa gradilišta duva. S dragog gradilišta duva".To pokazuje koliku je ljubav ovaj dečak imao prema svom igralištu.
Ubrzo, posle Nemečekove smrti, na gradilište su došli radnici da ga prekopaju. Zajedno sa Nemačekom nestali su dečja igra i bezbrižni dečji dani.
Boske, januar 2011
Roman Dečaci Pavlove ulice Autor Fernec Molnar Tema
Nemirno detinjstvo dečaka iz Pavlove ulice koje su oni provodili u ratnim igrama, kopirajući junake iz pročitanih avanturističkih romana
Mesto i vreme radnje
Budimpešta, krajem 19. veka
Glavni likovi
Nemaček, Janoš Boka, Gereb, Feri Ač, braća Poter
Poruka
"Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka"
Čovek se meri delima koje čini. Fizički slabije od sebe ne treba da maltretiramo i da ih ponižavamo, jer pravo jačeg vlada među životinjama, ali i ne među ljudima ljude.
Glavni negativci romana:
Braća Poter
U braći Poter nema nimalo dečačke topline. Uvek su skloni nasilju, naročito prema malim i nejakim dečacima. Pisac za njih kaže: "Oni su uvek išli opuštene glave, mrko i namrgođeno su gledali, bili su crni, suncem opaljeni momci i još ih niko nikad nije video da se smeju. Njih se valjalo bojati".

. Glavni, likovi, analiza dela, nemecek, gereb, fren, ac, fernec, molnar, decaci, pavlove, ulice, bra?a, poter, decaci pavlove ulice analiza dela, ferenc molnar decaci pavlove ulice
Srpski jezik
Broj strana: 4

Prestanak privrednih subjekata

Beleške sa predavanja. Prestanak, privrednih, subjekata, privredni, subjekat, ste?aj, likvidnost, likvidacija, zakon, reorganizacija, prinudno, poravnjanje, ustupak, dugova, dugovi, ste?ajni, postupak
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Subjektivna gradjanska prava

Beleske sa predavanja. Subjektivna, gradjanska, prava, atributi, fizicka, lica, prebivaliste, boraviste, narodnost, pravna, lica, pravno, lice |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Dejstva braka

Skripta porodicno pravo: dejstvo braka, dejstvo braka na licni status, uzajamne duznosti i prava, licne slobode i prava supruznika, . Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, brak, dejstvo braka, vodjenje domacinstva, licni status, dejstvo braka na licni status, uzajamne duznosti prava, licne slobode supruznika, prava supruznika, odredjivanje mesta stanovanja
Porodično pravo
Broj strana: 3

Nadzor nad vršenjem roditeljskog prava

Skripta porodicno pravo: nadzor nad vrsenjem roditeljskog prava, potpuno lisenje roditeljskog prava, delimicno lisenje roditeljskog prava, prestanak i produzenje roditeljskog prava. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, roditeljsko pravo, nadzor nad vrsenjem roditeljskog prava, lisenje roditeljskog prava, potpuno lisenje roditeljskog prava, delimicno lisenje roditeljskog prava, prestanak roditeljskog prava
Porodično pravo
Broj strana: 5

Pojam hraniteljstva i uslovi zasnivanja

Skripta porodicno pravo: pojam hraniteljstva i uslovi zasnivanja, pravno dejstvo hraniteljstva, prestanak hraniteljstva i pravne posledice prestanka, . Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, hraniteljstvo, pojam hraniteljstva, hranitelj, hraniteljska porodica, uslovi zasnivanja hraniteljstva, pravno dejstvo hraniteljstva, prestanak hraniteljstva, pravne posledice prestanka hraniteljstva
Porodično pravo
Broj strana: 3

Pojam i vrste srodstva

Skripta porodicno pravo: pojam i vrste srodstva, krvno srodstvo, srodstvo po usvojenju, srodstvo po tazbini. Porodicno pravo, skripta porodicno ravo, srodstvo, pojam srodstva, pojam vrste srodstva, krvno srodstvo, srodstvo po usvojenju, usvojenje, srodstvo po tazbini, tazbina, zakljucivanje braka
Porodično pravo
Broj strana: 3

Primena i tumačenje prava

Beleške sa predavanja. Primena, tuma?enje, prava, pravo, ugovorna, zakonska, odredba, ciljno, analogno, analogija, subjektivno |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

Brak i bracne smetnje

Skripta porodicno pravo: materijalni uslovi za sklapanje braka, maloletstvo kao bracna smetnja, bracnost kao bracna smetnja, srodstvo kao bracna smetnja, nesposobnost za rasudjivanje, starateljski odnos kao bracna smetnja, . Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, brak, sklapanje braka, smetnje za sklapanje braka, maloletstvo kao bracna smetnja, nesposobnost rasudjivanja, starateljski odnos kao bracna smetnja, srodstvo kao bracna smetnja, bracne smetnje
Porodično pravo
Broj strana: 6

Način i sredstva za obezbeđivanje pravnih poslova

Beleške sa predavanja. Na?in, sredstva, obezbe?ivanje, pravnih, poslova, pravni, poslovi, kapara, neva?e?i, pravni, posao, ponuda, poverilac, prihvatanje, odustanica, ugovorna, kazna, kaucija, avans, penali, jemstvo, ugovorni, odnos, obaveze, sporazum
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Sistem principa u medjunarodnim trgovinskim ugovorima

Beleske sa predavanja. Sistem, principa, medjunarodnim, trgovinskim, ugovorima, medjunarodni, trgovinski, ugovori, nacelo, princip, formalni, fakticki, minimalna, prava, nacionalni, tretman, preferencijalni, sistem, pravicni, sistem, otvorenih, vrata, otvorena, vrata
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Pojam, vrste i elementi pravnog sistema

Beleške sa predavanja. Pojam, vrste, elementi, pravnog, sistema, pravni, sistem, oblasti, podela, vrste |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

Pojam i vrste staratelja

Skripta porodicno pravo: pojam staratelja, vrste staratelja, . Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, staratelj, starateljstvo, pojam staratelja, vrste staratelja, sticenik, individualno starateljstvo, grupno starateljstvo, kombinovano starateljstvo
Porodično pravo
Broj strana: 2

Posledice prestanka braka

Skripta porodicno pravo: posledice prestanka braka smrcu, posledice prestanka braka ponistenjem i razvodom braka. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, brak, prestanak braka, posledice prestanka braka, posledice prestanka braka smrcu, posledice prestanka braka ponistenjem, posledice prestanka braka razvodom, razod braka
Porodično pravo
Broj strana: 2

Lišenje poslovne sposobnosti

Skripta porodicno pravo: Lisenje poslovne sposobnosti, prava i duznosti staranja o licu lisenog poslovne sposobnosti, prestanak starateljstva. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, lisenje poslovne sposobnosti, poslovna sposobnost, prestanak starateljstva, staratelj, prava duznosti staranja lica lisenog poslovne sposobnosti, vracanje poslovne sposobnosti
Porodično pravo
Broj strana: 3

Međunarodno privredno pravo-ispitna pitanja

. Me?unarodno, privredno, pravo, ispitna, pitanja, ispit |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 1

Pojam i predmet međunarodnog privrednog prava

Beleške sa predavanja. Pojam, predmet, me?unarodnog, privrednog, prava, me?unarodno, privredno, pravo |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Odnos međunarodnog privrednog prava u domaćem zakonodavstvu

Beleške sa predavanja. Odnos, me?unarodnog, privrednog, prava, doma?em, zakonodavstvu, me?unarodno, pravo, privredno, doma?e, zakonodavstvo, uslov, propisi, ugovor, zakon |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Pojam i vrste privrednih subjekata

Beleške sa predavanja. Pojam, vrste, privrednih, subjekata, privredni, subjekti, subjekat, organizacioni, oblik, delatnosti, akcionarsko, dru?tvo, doo, orta?ka, preduzetnici, fizi?ko, lice, radnja, registracija, agencija
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Nacelo slobode saobracaja

Beleske sa predavanja. Nacelo, slobode, saobracaja, principi, plovidba, sloboda, mora, more, konvencija, teritorijalna, pravila, teritorijalno, moreuz, prolaz, kanal, resenje, bratislavski, sporazum, drumski, zeleznicki, saobracaj, vazdusni, prostor
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Pravo na pritužbe, žalbe i pravnu pomoć osuđenika

Skripta penologija, kriminologija: pravo na prituzbe, zalbe i pravnu pomoc osudjenika, ogranicenja prava i slobode osudjenika, posebna prava osudjenih lica, premestaj osudjenih lica i prekid izdrzavanja kazne zatvora. Penologija, skripta penologija, kriminologija, prituzbe, zalbe, pravna pomoc, osudjenik, ogranicenja prava slobode osudjenika, posebna prava osudjenika, kazna zatvora, prekid izdrzavanja kazne zatvora, premestaj osudjenih lica
Penologija
Broj strana: 2

Nacelo povlascenije nacije

Beleske sa predavanja. Nacelo, povlascenije, nacije, povlascenija, nacija, klauzula, gatt, dejstvo, usmereno, prava, povlastice, vrste, princip, reciprocitet, ogranicenja, izuzeci, izuzetak, sistem |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Nacionalni sistemi prava i medjunarodni ugovorni odnosi

Beleske sa predavanja. Nacionalni, sistemi, prava, medjunarodni, ugovorni, odnosi, elementi, inostranosti, inostranost |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Prava, obaveze i odgovornosti privrednih drustava, Pravne ci

Beleske sa predavanja. Prava, obaveze, odgovornosti, privrednih drustava, pravne, cinjenice |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

Izbor i odgovornost staratelja

Skripta porodicno pravo: izbor staratelja, odgovornost staratelja, prava i duznosti staratelja, prestanak duznosti staratelja. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, staratelj, staratelji, izbor staratelja, duznosti staratelja, starateljstvo, odgovornost staratelja, prestanak duznosti staratelja, prava staratelja, krivicno pravna odgovornost staratelja
Porodično pravo
Broj strana: 4

Zastupanje i zastupnici privrednog društva

Beleške sa predavanja. Zastupanje, zastupnici, privrednog, dru?tva, privredno, dru?tvo, direktor, upravni, odbor, ortak, likvidacioni, upravnik, izvor, prava, pravo, likvidacija, ste?aj, zakon, reorganizacija, ste?ajni, postupak, faze
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Vuk Stefanović Karadžić

Bitne godine u radu Vuka Stefanovića Karadžiića. Vuk stefanovi? karad?ii?, jadar, velika ?kola, be?, jernej kopitar, re?nik, pjesmarica, pesme, umotvorine, reforma, pravopis, jezik |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Individualna obeležja privrednog društva

Beleške sa predavanja. Individualna, obele?ja, privrednog, dru?tva, privredno, dru?tvo, za?tita, poslovnog, imena, poslovno, ime, zakon |
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 2

[1] [1]
1 2 3 4 5 6 7 ... 7


"pravo" pronađeni su rezultati pretrage 349