Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

predikat

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"predikat" pronađeni su rezultati pretrage 16


Rečenica i njeni delovi

Pojam recenice i delovi recenice, subjekat, predikat.... Recenica, sprki jezik, reci, pojam recenice, delovi recenice, subjekat, predikat, objekat, atribut, apozicija, priloske odredbe, proste recenice, slozene recenice, predikatske recenice
Srpski jezik
Broj strana: 17

Predikat i vrste predikta

predikat i vrste predikta, vezbanje srpski jezik. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, analiza dela, predikat, vrste predikta, vezbanje srpski jezik
Srpski jezik
Broj strana: 2

Prisprema za cas:Vrste predikata

Priprema za cas gramatike. Predvidjeno za osnovne skole. Obuhvata metode, oblike rada, ciljeve casa, plan table, primere, definicije.. Predikat, vrste predikata, obrada, imenski predikat, glagolski predikat, imenske reci
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 6

Vrste reči

Vrste reči, podela, primeri. Imenice, zamenice, pridevi, brojevi, glagoli, prilozi, predlozi, uzvici, veznici, re?ce, promenljive, nepromenljive, pade?i, broj, rod, zajedni?ke, vlastite, zbirne, gradivne, misaone, apstraktne, brojevne, glagolske, pluralia tantum, pore?enje, odre?eni, neodre?eni vid, opisni, prisvojni, gradivni, vremenski, mesni, funkcija, atribut, predikat, brojevi, osnovni, redni, zbirni, glagoli, konjugacija, lice, vreme, na?in, glagolski vid, predmet radnje, rod, broj, li?ne, neli?ne, upitne, neodre?ene, odri?ne, op?te, prisvo, pokazne, upitno-odnosne, predlozi, prilozi, veznici, re?ce, uzvici
Srpski jezik
Broj strana: 4

Participi

Participi, upotreba, podela, funkcije. Particip, participle, sadasnji, prosli, pasivni, glagol, progresivni oblik, adjektival, konverzije, atributativno, predikativno, subjekat, konstrukcije nominala, podela, vrste, funkcije, koriscenje, primeri
Kontrastivna analiza
Broj strana: 5

Imenski i glagolski predikat

. Imenski i glagolski predikat |
Srpski jezik
Broj strana:

Atributska i predikatska funkcija imenica

Atributska i predikatska funkcija imenica, vezbanje srpski jezik. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, analiza dela, atribut, predikat, imenica, funkcija imenica, atributska funkcija imenica, predikatska funkcija imenica
Srpski jezik
Broj strana: 3

Recenica i njeni delovi

Ukratko i recenicama i njenim delovima. Recenice, srpski jezik, gramatika, delovi recenice, predikat, subjekat, objekat, atribut, apozicija |
Srpski jezik
Broj strana: 6

Osmi razred test

. Zavisne re?enice, sintagme, komunikativna, predikatska re?enica, naporedni odnosi |
Srpski jezik gramatika
Broj strana: 2

Nepotpune rečenice

Nepotpune rečenice, podela, primeri. Bez subjekat, bez predikata, inpersonalne, elipti?ne |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Osnovni modeli predikatske rečenice priprema za čas

. Recenice, predikatske recenice, osnovni modeli predikatske recenice, priprema, priprema za cas, srpski jezik, knjizevnost, priprema za cas srpski jezik |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Glavni rečenični članovi vežbanje

Glavni rečenični članovi vežbanje. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, reci, recenice, recenicni clanovi, glavni recenicni clanovi, subjekat, predikat, objekat
Srpski jezik
Broj strana: 6

Prosta recenica, subjekatski i predikatski skup riječi

Prosta recenica, subjekatski i predikatski skup rijeci. Prosta recenica, prosto prosirena recenica, slozena recenica, glagolski predikat, imenski predikat, subjekatski skup rijeci, predikatski skup rijeci
Srpski jezik gramatika
Broj strana: 2

Paralelni subjekti u rečenici

. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, subjekat, predikat, reci, recenice, reci u recenici, paralelni subjekat u recenici, paralelni subjekat |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Vežbanje srpski jezik

Vezbanje iz gramatike, srpski jezik

Napomena: rad je rucno pisan. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, gramatika, reci, recenice, vrste reci, sintagma, sluzba reci u recenici, subjekat, predikat, objekat, atribut, glagolski blik
Srpski jezik
Broj strana: 5

Sintaksa i komunikativna i predikatska recenica

Srpski jezik, Sintaksa i komunikativna i predikatska recenica. Srpski jezik, srednja skola, knjizevnost, sintaksa, komunikativna i predikatska recenica, sintakticke jedinice, gramatika
Srpski jezik
Broj strana: 2


"predikat" pronađeni su rezultati pretrage 16