Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

prekrsajni postupak

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"prekrsajni postupak" pronađeni su rezultati pretrage 15


Rokovi u prekrsajnom postupku

Rokovi u prekrsajnom postupku. Rokovi, rokovi u prekrsajnom postupku, prekrsajni postupak, pravo, pravni fakultet, rok za zalbu, materijalnopravni troskovi, procesnopravni troskovi |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Posebni prekršajni postupci

Skripta prekršajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, posebni prekrsajni postupci, posebni prekrsajni postupci prema maloletnicima, postupak za naknadu stete zbog neopravdanog kaznjavanja
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Troskovi u prekrsajnom postupku

Troskovi u prekrsajnom postupku. Troskovi u prekrsajnom postupku, troskovi, prekrsajni postupak, pravo, pravni fakultet, pausalni iznos, troskovi za svedoke, svedok, troskovi uvidjaja |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Osnovna nacela prekrsajnog postupka

Osnovna nacela prekrsajnog postupka. Osnovna nacela prekrsajnog postupka, prekrsajni postupak, postupak, prekrsaj, sudija, drzavni organ, pravo, pravni fakultet, nacelo zakonitosti, ocena dokaza, utvrdjivanje istine, nacelo zabrane
Prekrsajno pravo
Broj strana: 3

Prekrsajno procesno pravo i preksajni postupak

Prekrsajno procesno pravo i preksajni postupak. Prekrsajno pravo, prekrsajni postupak, procesno pravo, pravni fakultet, predmet, zadatak, opsti postupak, posebni postupak, prvostepeni postupak, postupak po pravnim lekovima
Prekrsajno pravo
Broj strana: 3

Prekrsajno procesni subjekti

Prekrsajno procesni subjekti i organi za vodjenje prekrsajnog postupka i njihova nadleznost. Prekrsajno procesni subjekti, subjekt, prekrsaj, prekrsajni postupak, pravo, pravni fakultet, organi, sudija za prekrsaje, opstinski sudija, vece za prekrsaje
Prekrsajno pravo
Broj strana: 4

Prekrsajna prijava u prekrsajnom postupku

Prekrsajna prijava u prekrsajnom postupku. Prekrsajna prijava, prekrsajni postupak, donosenje odluke, saopstavanje odluke, pravo, pravni fakultet |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Zahtev za pokretanje prekrsajnog postupka

Zahtev za pokretanje prekrsajnog postupka. Zahtev, pokretanje prekrsajnog postupka, prekrsajni postupak, prekrsaj, sud, pravo, pravni fakultet, nadlezni organi, drzavna uprava, ovlsaceni inspektori, javni tuzilac
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Izuzece i okrivljeni kod prekrsajnog postupka

Izuzece i okrivljeni kod prekrsajnog postupka. Izuzece, okrivljeni, prekrsajni postupak, prekrsaj, pravo, pravni fakultet, sudija, izuzece sudije |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Branilac i osteceni kod prekrsajnog postupka

Branilac i osteceni kod prekrsajnog postupka. Branilac, osteceni, prekrsajni postupak, prekrsaj, pravo, pravni fakultet, okrivljeni, punomocje, svedok |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Podnesci i zapisnici kod prekrsajnog postupka

Podnesci i zapisnici kod prekrsajnog postupka. Podnesci, zapisnici, prekrsajni postupak, prekrsaj, pravo, pravni fakultet, izjava, pismeni akt, sudija, zapisnicar |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Imovinsko pravni zahtev u prekrsajnom postupku

Imovinsko pravni zahtev u prekrsajnom postupku. Pravni zahtev, imovinski zahtev, prekrsajni postupak, prekrsaj, sud, drzavni organ, pravo, pravni fakultet, ostecena lica, prvostepeni organ, osteceni
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Postupak dokazivanja

postupak dokazivanja. postupak dokazivanja, prekrsajni postupak, svedok, ispitivanje, pravo, pravni fakultet, skripta prekrsajnog prava, prekrsajno pravo, otkrivanje dokaza, izvodjenje dokaza, proveravanje dokaza, ocena dokaza
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Saslusanje svedoka

Saslusanje svedoka. Saslusanje svedoka, saslusanje, svedok, pravo, pravni fakulet, prekrsajni postupak, dokaz |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Dostavljanje pismena i razmatranje spisa

Dostavljanje pismena i razmatranje spisa. Razmatranje spisa, prekrsajni postupak, licno dostavljanje spisa, zastupnik, punomocnik, branilac, prepisivanje spisa |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2


"prekrsajni postupak" pronađeni su rezultati pretrage 15