Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

prenos

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"prenos" pronađeni su rezultati pretrage 47


Prenosnici

. Prenosnici, prenosnik, tipovi, broj, obrta, obrtni, momenat, frikcioni, radne, povr?ine, prenosni, stepen, iskori??enja, cilindri?ni, koni?ni |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 4

Prenosna vratila

. Prenosna, vratila, prenos, snaga, obrtni, momenat, prenosno, vratilo, delovi, zadatak, kardanski, zglobovi, dijagram, vilju?ka, broj, obrtaja |
Arhitektura računara
Broj strana: 6

Proračun prenosnih elemenata reduktora grafički rad

Proračun prenosnih elemenata reduktora. Proracun, elementi, reduktor, masinski elementi, masinski fakultet, graficki rad, graficki rad masinski elementi |
Masinski elementi
Broj strana: 22

Pužni prenosnik

. Pu?ni, prenosnik, ?ema, rotaciija, obimna, radijalna, aksijalna, ugao, trenje |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 2

Mašina alatki - projektni zadatak

Projektni zadatak masina alatki. Masina, alatki, materijal, materijal predmeta obrade, valjkasto glodalo, glodalo, koturasto glodalo, karakteristike alata, ekstremne vrednosti, kvalitet obradjene povrsine, dozvoljeni ugib, proracun ekonomicne brzine, broj obrtaja, brzine pomocnog kretanja, snaga masine, strukturni dijagram glavnog prenosnika, kinematska sema prenosnika, slezingerov dijagarm, zub zubcanika, vratila, proracun modula, proracun stepena sigurnosti, proracun vratila
Mašine i alati u obradi metala deformisanjem
Broj strana: 18

Kaišni prenosnici

. Kai?ni, prenosnici, prenosnik, vrste, tipovi, prednosti, nedostaci |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 3

ADSL - prezentacija

Power Point prezentacija o ADSL. Adsl, dsl, digitalna pretplatnicka linija, prenos podataka, internet, asimetricni servis, simetricni servis, dsl modem, racunarske mreze, prezentacija |
Računarske mreže
Broj strana: 12

Stepenasti menjacki prenosnik

. Menjac, prenosnik, cetiri brzine, motor |
Tehnički materijali
Broj strana: 10

Zupčasti prenosnici

. Zup?asti, prenosnici, prenosnik, primena, mehani?ki, op?ti, pojmovi, par, povr?ina, bok, profil, debljina, korak, modul |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 3

Lancani prenosnici - seminarski rad

Proracun lancanika. Lanac, lancanik, proracun lancanika, seminarski rad, lancani prenosnici, mehanicki prenosnici, arhitektura racunara, graficki rad, dijagramska snaga, prenosni odnos
Arhitektura računara
Broj strana: 11

Menjački prenosnici

. Menja?ki, prenosnici, transmisije, transformacija, obrtni, momenat, stepenasti, kontinualni, kombinovani, prinudna, automatizovana, komanda, prenos |
Mašinstvo
Broj strana: 2

Sekte seminarski rad

Osnovna obelezja sekti. Psihomutacija. Kako sekte prenose sadrzaje svojih ucenja. Kako se ponasati ako je neko u sekti.. - sekte, pojava sekti, podela sekti, mladi u sekti, seminarski rad, sekte seminarski rad
Sociologija
Broj strana: 17

Digitalni telekomunikacijski sistemi - seminarski rad

Seminarski rad na temu digitalni telekomunikacijski sistemi. Digitalni telekomunikacijski sistemi, seminarski rad, telekomunikacija, razvoj digitalnih telekomunikacijskigh sistema, antonio meucci, alexander graham bell, telefon, digitalna mreza, tehnologija komutacije, medijumi za prenos informacija, koaksijalni kablovi, opticka vlakna, tehnologija prenosenja, sonet, atm, adsl, wireless, kablovski distributivni sistemi, kds
Upravljanje i nadzor distributivnih sistemima
Broj strana: 21

Diferencijalni prenosnik

. Diferencijalni, prenosnik, ?ema, pogonski, most, to?kovi, zup?anik, prenosnici, vozilo |
Mašinstvo
Broj strana: 4

GPS - Global Positioning System - seminarski rad

Seminarski rad na temu GPS (Global Positioning System). Seminarski rad, gps, global positioning system, sta je gps, globalni pozicioni sistem, kako radi gps, segmenti gps-a, upotreba gps-a, gps pracenje osoba, gps pracenje vozila, pasivno gps pracenje, aktivno gps pracenje, prenosni gps uredjaj, koordinisano pracenje, gps pracenje brodova, gps pracenje zivotinja, buducnost gps-a
Upravljanje i nadzor distributivnih sistemima
Broj strana: 18

Kombinovani prenos toplote

Skripta termodinamika, kombinovani prenos toplote, ravan zid. Termodinamika, skripta terodinamika, toplota, masinski fakultet, ravan zid, cilindrican zid, kombinovani prenos toplote, konvekcija, fluid
Termodinamika
Broj strana: 5

Sekte - seminarski rad

Seminarski rad na temu sekti. Seminarski, sekte, psihomutacija, sociologija, pojava sekti, kontrola ponasanja, kontrola osecanja, kako sekte prenose sadrzaje, podela sekti, pseudohriscanske sekte, dalekoistocne sekte, pseudohinduisticke sekte, sinkretisticke sekte, sadonisticke sekte, podleznost sektama
Sociologija
Broj strana: 16

Magistrale, matična ploča - seminarski rad

Materijal govori o magistralama na maticnoj ploci koje sluze za prenos informacija. U materijalu se mogu naci odg na pitanja: vrste magistrala, struktura magistrale, arbitraza itd..... Magistrale, arbitraza, hijerarhije magistrala, elementi magistrala, vremensko uskladivnje, upravljacke linije, pci
Arhitektura računara
Broj strana: 17

Planetarni menjački prenosnik

. Planetarni, menja?ki, prenosnik, prenos, mehani?ki, sistem, satelit, frikcioni, element, stepen, prenosa, zup?anik |
Mašinstvo
Broj strana: 4

Upravljanje vozilom

. Upravljanje, vozilom, vozilo, komandni, mehanizam, prenosni, izvr?ni, vratilo, upravljanja, upravlja?ki, prenosnik, pu?em, pu?, zup?asti |
Mašinstvo
Broj strana: 4

Poruka i signal

Poruka i signal, skripta informatika.

Rad je rucno pisan. Informatika, srednja skola, osnovna skola, poruka, signal, sms, internet, racunarstvo, racunar, sistem, digitalni signal, prenos podataka
Informatika
Broj strana: 6

Depoziti

Skenirano. Depoziti, izvor, td, ?d, od, fond, mmf, now, ra?un, banke, rok, dospe?a, certifikati, prenosivi, neprenosivi, indikativni, penzioni |
Kreditna analiza preduzeća
Broj strana: 5

Levokretni ciklusi

Skripta termodinamika, levokretni ciklusi, ciklusi za hladjenje i grejanje. Termodinamika, skripta termodinamika, levokretni ciklusi, ciklusi hladjenje grejanje, grejanje, hladjenje, kruzni procesi, masinski fakultet, prenos toplote, kolicina toplote
Termodinamika
Broj strana: 2

Nabavka robe

Skenirano. Nabavka, robe, roba, proizvo?a?, potro?a?, evidencija, zalihe, nabavna, vrednost, nabavnoj, vrednosti, knji?enje, prodajnim, cenama, proda, cene, promet, robe, na malo, mar?a, rabat, prihodi, rashodi, izmirenje, obaveza, dobavlja?ima, dobavlja?i, kupovina, prijem, isplata, pla?anje, bez odlaganja, sa rokom, 90 dana, rok, 15 dana, respektivno, menice, nalog, prenos
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 7

Pitanja za prijemni informacione tehnologije

Pitanja sa odgovorima za prijemni ispit iz informacionih tehnologija, 50 pitanja. Informacione tehnologije, pitanja za prijemni informacione tehnologije, clipboard, copy, baza podataka, prenos podataka, google, caps lock, velika slova, pitanja i odgovori informacione tehnologije, pitanja za kolokvijum informacione tehnologije
Informacione tehnologije
Broj strana: 8

Gradivo za prvi kolokvijum

. 30, navedite i ukratko opi?ite ?etiri definicije informatike? 31, ?ta je elektronska komunikacija? 32, ?ta omogu?uje mre?e za prenos podataka? 33, ?ta omogu?uju banke podataka? 34, multimedija predstavlja: 35, informacija je: 36, komunikacija je: 37, podatak je: 38, ?ta je virtuelna realnost? 39, probleme distribucije informacija prema, v, sri?eu sa stanovi?ta poslovnog menad?menta mo?emo podeliti u slede?e 40, pobrojati i opisati strukturu informacionog sistema? 41, navedite generacije kompjutera prema fazama razvoja? 42, na osnovu karakteristika hardverskih komponenti, pouzdanosti sistema, raspolo?ivosti softvera i nabavne cene, 43, navedite ulogu i vrste mikroprocesora? 44, navedite ulogu i vrste interfejs? 45, navedite tipi?nu, hardversku konfiguraciju desktop (neprenosivor) jednokorisni?kog personalnog ra?unara? 46, osnovne karakteristike novog informacionog okru?enja su slede?e: 47, navedite zadatak komunikacionih kanala? 48, kontroler perifernih u/i jedinica ima zadatak: 49, navedite osnovne elemente hardvera sa funkcionalnog stanovi?ta? 50, pored memorisanja i obrade podataka kao osnovnog, ostali zadaci glavne memorije su slede?i: 51, u okviru glavne memorije mo?emo razlikovati pet osnovnih podru?ja: 52, ?ta je rom? 53, ?ta je ram? 54, ke? (cash) memorija slu?i kao: 55, navedite najva?nije zadatke upravlja?ke jedinice ra?unara? 56, navedite najjednostavnije obja?njenje toka operacija u aritmeti?ko-logi?koj jedinici ra?unara? 57, ?ta je tastatura? 58, mi? je: 59, jedinica za opti?ki ulaz je : 60, pobrojati i opisati osnovne vrste ?tampa?a koji su u ?iroj upotrebi? 61, navedite prema ?emu se rangira kvalitet monitora? 62, navedite eksterne (periferne) memorije koje se danas najvi?e primenjuju? 63, ?ta je magnetna traka? 64, ?ta je magnetni disk (navedite vrste)? 65, prema hardverskim karakteristikama, diskovi se mogu upore?ivati po: 66, sa aspekta rada sa bazama podataka, diskovi se mogu podeliti prema: 67, magnetna disketa je: 68, zip disketa je: 69, kompakt disk je: 70, navedite vrste i karakteristike kompakt diskova? 71, dvd ure?aj je: 72, mikrofilm je: 73, organizacija podataka podrazumeva ure?enost podataka kojom se defini?e: 74, datoteke se me?usobno razlikuju prema slede?im osobinama: 75, opi?ite organizaciju datoteka? 76, navedite osnovna obele?ja direktne organizacije koja se mogu identifikovati: 77, prema j, martinu mogu se identifikovati ?etiri vrste organizacije podataka: 78, baza podataka se obi?no defini?e: 79, mo?e se konstatovati da su prednosti baze podataka u odnosu na ni?e organizacione strukture podataka slede?e: 80, sistem za upravljanje bazom podataka je (dbms): 81, postoje ?etiri elementa vezana za pojam baze podataka koje treba razmotriti: 82, op?te logi?ki i fizi?ki aspekt baze podataka? 83, navedite strukture baze podataka? 84, opi?ite hijerarhijski dbms? 85, opi?ite mre?nu strukturu dbms? 86, opi?ite relacioni dbms? 87, relacioni modeli baza podataka imaju slede?e osobine: 88, navedite prednosti i nedostatke razli?itih baza podataka? 89, opi?ite koncept distribuirane baze podataka? 90, navedite karakteristike operativnog sistema windows xp (navesti i karakteristike programske grupe contol panel) ? 91, definisati pojmove: desktop, shortcut, task bar ? 92, definisati pojmove: folder, file i clipboard? 93, ?ta zna?i kompresija podataka (navesti bar 3 primera komprimovanih datoteka)? 94, navedite programe za multimedijalne aplikacije koje podr?ava operativni sistem windows? slede?e aktivnosti: 95, operativni sistem multimedijalnih sistema windows xp je univerzalni sistem koji omogu?ava, pored ostalog, 97, navedite pet klju?nih faza u procesu prevo?enja izvornog programa (sources programs objects program)? 96, ?ta su programi prevodioci?
Pedagoska informatika
Broj strana: 7

Mehanički stepenasti menjački prenosnik

. Mehani?ki, stepenasti, menja?ki, prenosnik, stepen, prenosa, prenos, zupci |
Mašinstvo
Broj strana: 3

Finansijsko posredovanje

. Finansijsko, posredovanje, potro?nje, ravnote?ne, suficitarne, deficitarne, direktan, prenos, tr?i?te, novac, kapital, hov, vlasnici, akcije, obi?ne, prioritetne, obveznice, korporativne, posredan, indirektan, kreditne, institucije, banke, investitori
Bankarstvo
Broj strana: 2

Hidrodinamički menjački prenosnici

. Hidrodinami?ki, menja?ki, prenosnici, prenosnik, pumpno, kolo, vratilo, obrtni, momenat, prenos, presnosni |
Mašinstvo
Broj strana: 1

Nesimetrični diferencijalni prenosnik

. Nesimetri?ni, diferencijalni, prenosnik, motorna, vozila, obrtni, momenat |
Mašinstvo
Broj strana: 1

Finansijsko poslovanje-osnovno

. Bankarska garancija bankarska doznaka inkaso naplata akreditiv instrumenti platnog prometa blagajna, dnevnica, putarina, taxi, usluge, blagajnicki, dnevnik, klirinski, nacin, placanja, narodna, banka, srbije, nostro, akreditiv, loro, akreditiv, opozivi, akreditiv, neopozivi, akreditiv, potvrdjeni, nepotvrdjeni, akreditiv, prenosivi, neprenosivi, akreditiv, domicilirani, akreditiv, inostranstvo, konvertibilna, doznaka, obicna, garancija, solidarna, garancija, uslovna, garancija, supergarancija
Finansijsko poslovanje
Broj strana: 3

Naponi u kaišu

. Napon, kai?, prenos, prenosnik, sila, nedostaci |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 4

Servo uređaji

. Servo, ure?aji, ure?aj, zahtevi, upravlja?ki, prenosnik, zavojnica, kombinacije, vrste, podela, pneumatski, prednosti |
Mašinstvo
Broj strana: 3

Tovarni list, skladišnica, teretnica

Skripta obligaciono pravo: teretnica, skladistnica, tovarni list. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, skladistnica, teretnica, tovarni list, vrste teretnice, prenos teretnice, sadrzina teretnice, prenosivi tovarni list
Obligaciono pravo
Broj strana: 6

Proračun prečnika podeone kružnice malog zupčanika

. Mehanika, precnik malog zupcanika, zupcanik, kruznica, prenosni odnos, dinamicka izdrzljivost, napon u boku zupca |
Mehanika
Broj strana: 5

Audio mikseta i reprodukcija zvuka

Audio mikseta i reprodukcija zvuka, uredjaj za reprodukciju. Audio ikseta, zvuk, reprodukcija, uredjaj, signal, multimedija, izlazni modula miksete, modul, direktan zvuk, reflektivan zvuk, ambijentalana buka, cd player, kasetofoni, gramofoni, zvucne kartice, prenosni uredjaji, kucni bioskop, dat uredjaji
Proizvodnja multimedijalnog sadrzaja
Broj strana: 5

Nalozi za plaćanje

. Nalozi, pla?anje, uplata, isplata, gotovinski, nalog, prenos, bezgotovinski, interni, ?ek, akreditiv, trasant, doznake, loro, nostro, dokumentarna, inkasa, naplata, nalogodavac, akreditiv, dokumentarni, avaliranje, akceptiranje, ?iriranje, otvaranje, vo?enje, ga?enje, ra?una, ra?un, kompezacija, zakonska, sudska, ugovorna, asignacija, cesija, preuzimanje duga
Bankarstvo
Broj strana: 4

Sistemi za kočenje

. Sistemi, ko?enje, ko?nica, izvr?ni, organ, prenosni, mehanizam, ko?ioni, cilindar, papu?ica, papu?a, disk, ko?nice |
Mašinstvo
Broj strana: 4

Sredstva kojima se prenosi informacija priprema za čas

. Sredstva, komunikacija, informacije, sredsta za prenosenje informacija, informatika, priprema za cas, priprema |
Informatika
Broj strana: 2

Maziva i njegove funkcije

Maziva, osnovne i ostale funkcije maziva. Mazivo, funkcije maziva, materijal, sila trenja, podmazivanje, habanje, ostecenje, klizne povrsine, smanjenje trenja i habanja, hladjenje, komponente sistema, zastita, korozija sistema, amortizacija, vibracija, prenos snage, kretanje, elektroizolacija, kontrola procesa, funkcionisanje sistema
Tribologija
Broj strana: 5

Vezba - masine i alati

Vezba iz predmeta masine i alati u obradi metala deformisanjem. Masine, alati, vezba, strug, prenosnici, pomocno kretanje, prenosnici sa promenljivim klinom, klin, vratilo, zupcanik, kanal, lisnata opruga, spreg, zupcanik, nortonov prenosnik, meanderov prenosnik, akcijalno pokretni zupcanik
Mašine i alati u obradi metala deformisanjem
Broj strana: 2

Transformacioni procesi u preduzeću

Skenirana skripta. Transformacioni, procesi, preduze?u, preduze?e, poslovni, vlasni?ki, privatizacija, modeli, vau?erski, model, insajderski, prodaja, kapitala, kapital, aukcija, tender, prenos
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 2

Vežba - mašine i alati

Vežba iz predmeta mašine i alati u obradi metala deformisanjem . Vezba, masine, alati, pretvaraci, strugovi, kretanje kod strugova, podela, krivaje, kinematski parovi, zupcasti parovi, puzni parovi, zupcasta letva, puzasta letva, prenosnik, glavno kretanje, broj obrtaja, sematski prikaz, navrtka, uleziste, postolje
Mašine i alati u obradi metala deformisanjem
Broj strana: 2

Sile u kaišu

. Sile, kai?u, kai?, prenos, snage, preno?enje, obrtni, momenat |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 3

Osnovni pojmovi telekomunikacije

Osnovni pojmovi telekomunikacije, skripta informatika

Rad je rucno pisan. Telekomunikacija, informatika, srednja skola, signal, podatak, velicina, informacija, komunikacija, prenos podataka, akusticni signal
Informatika
Broj strana: 2

Menjački prenosnici sa kontinualnim prenosom

. Menja?ki, prenosnici, kontinualnim, prenosom, kontinualni, prenos, prednosti, zahtevi, frikcioni |
Mašinstvo
Broj strana: 3

Klasifikacija sistema za oslanjanje vozila

. Klasifikacija, sistema, oslanjanje, vozila, sistem, vozilo, tip, zavisno, nezavisno, popre?na, ravan, podu?na, dve, ravni, dvema, ravnima, prenosni, odnos |
Mašinstvo
Broj strana: 4


"prenos" pronađeni su rezultati pretrage 47