Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

priroda

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"priroda" pronađeni su rezultati pretrage 35


Antropogeni ekosistemi - prezentacija

Prezentacija na temu antropogeni ekosistemi, konkretni primeri, prezentacija na 47 slajdova. Prezentacija, antropogeni ekosistemi, skosiste, zastita zivotne sredine, ruderalna vegetacija, balkansko poluostrvo, srbija, rederalna flora, vegetacija, segetalna vegetacija, biljke, zivotinje, antropogene sume, agroekosistemi, dunav, reke, priroda
Zastita zivotne sredine
Broj strana: 47

Prvi srpski ustanak

Prvi srpski ustanak, zanimljiva prezentacija za 4. razred osnovne skole . Prvi srpski ustanak, stari vujadin, turci, krnjevo, skola, kuluk, harac, vuk karadzic, misar |
Priroda i drustvo
Broj strana: 15

Nasilje u školi

Nasilje u porodici je fenomen koji se javlja svuda u svetu, u svim kulturama i nezavisno od ekonomskog statusa i društvenog sloja porodice. Statistika pokazuje da su najčešće žrtve žene i deca, a nasilnici mahom muškarci. Ovo nije privatni problem porodice, i ne treba kao takav da bude tretiran ni u jednoj državi. Ovo je pitanje od javnog interesa koje mora biti rešavano na državnom nivou. Iako se dešava u porodici, najčešće iza zatvorenih vrata, ovaj problem utiče na čitavo društvo.
Poslednjih meseci u Srbiji mediji su aktuelizovali temu porodičnog nasilja. Javnost je potresena objavljivanjem stravičnih pojedinosti porodičnih tragedija koje su se desile u poslednje vreme. Tema je pogrešno predstavljena na senzacionalistički način, bez poštovanja zaštite ličnih podataka i uz zloupotrebu žrtve, iz perspektive isključivo humanističkog i socijalnog problema. Ono što nije preispitivano u ovim objavama je javna i državna odgovornost. Predstavnici Autonomnog ženskog centra zameraju vlastima što još uvek ne postoje nacionalne kampanje protiv nasilja nad ženama, uključujući porodično nasilje, a kampanje sa nacionalnom pokrivenošću još uvek organizuju mreže ženskih organizacija. Sistematska istraživanja i statističke analize na reprezentativnom uzorku još uvek su retke i sporadične.
Pored teorijskog objašnjenja sintagme nasilje u porodici, rad se osvrće i na istoriju nasilja, nasilno ponašanje u porodici, navode se i tipovi nasilnika, poreklo i priroda nasiljničkog ponašanja, kao i motivi za takvo ponašanje, a povrh svega i vrste pojedinih oblika vršnjačkog nasilja. Rad osim teorijskog dela, sadrži i istraživački deo, pod naslovom Metodologija istraživanja, sa projektom istraživanja, analizom i interpretacijom rezultata i prilozima korišćenim u ovom istraživanju.. Nasilje u ?koli, istra?iva?ki rad
Metodologija pedagoskog istrazivanja
Broj strana: 25

Podmazivanje - prezentacija

Prezentacija na temu podmazivanje iz predmeta tribologija. Prezentacija, tribologija, podmazivanje, funkcionisanje opreme, tribomehanicki sistem, mazivo, sloj maziva, sustina podmazivanja, stepen razdvajanja povrsine, srednje aritmeticko odstupanje, vrednost, potpuno podmazivanje, nepotpuno podmazivanje, gasno-stati?ko podmazivanje, hidrostaticko podmazivanje, hidrodinamicko podmazivanje, elasto-hidrodinamicko podmazivanje, gasno-dinamicko podmazivanje, granicno podmazivanje, mesovito podmazivanje, stribec-ova kriva, fizicka priroda, hemijska priroda, adsorpcija, hemosorbcija, hemiejske reakcije, ulje
Tribologija
Broj strana: 17

Orientacia v prirode, plan mesta

. |
Priroda i drustvo
Broj strana: 11

Biznis plan

Celokupan biznis plan preduzeća, priroda posla (proizvod, kupci, promocija, distribucija), ključni ljudi, plan prodaje, obrazac potražnje, politika obrazovanja cena, kako stići do kupca, prognoza dobiti, finansijska osnova, upravljački informacioni sistem, prognoza novčanih tokova za prvu godinu, prognoza dobiti/gubitka, isplate po mesecima . Biznis plan, plan, biznis, preduze?e, priroda posla, proizvod, kupci, promocija, distribucija, ljudi, plan prodaje, prodaja, obrazac, potra?nja, obrazac potra?nje, obrazovanje cena, cene, dobit, finansijska osnova, informacioni sistem, nov?ani tokovi, gubitak, isplate
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 16

Ugovor o spediciji - seminarski rad

. Spedicija, privredno pravo, ugovor o spediciji, znacaj spedicije, otpremanje, pravna priroda ugovora o spediciji, zakljucenje ugovora, obaveze speditera, prava speditera, spediter, odgovornost-speditera
Privredno pravo
Broj strana: 14

Ustav Švajcarske seminarski rad

LITERATURA I IZVORI

1. Festić, Ibrahim, Upravna vlast zakonitost, Svjetlost, Sarajevo, 1982.
2. Otajagić, Ferid, Državna javna subjektivna prava s posebnim osvrtom na unutrašnja prava države, Studentska štamparija Univerziteta Sarajevo, Sarajevo 2005.
3. Sinanović, Faruk, Pojam i pravna priroda izvršne vlasti, Grin Gračanica, Gračanica, 2010.
4. Trnka, Kasim, Ustavno pravo, Fakultet za javnu upravu, Sarajevo, 2006.
. Ustav svajcarske, seminarski rad, ustavno pravo, pravo, svajcarska, ustav, uticaj francuske revolucije, federalizam, kantoni, suverenost kantona
Ustavno Pravo
Broj strana: 17

Boj na Kosovu prezentacija

priroda i društvo za 4.razred, Prezentacija za čas. Boj na kosovu, car lazar, carica milica, milos obilic, jefimija, boj na kosovu prezentacija |
Priroda i drustvo
Broj strana: 15

Izazovi ekonomske nauke u uslovima globalne ekonomske krize seminarski rad

. Izazovi ekonomske nauke u uslovima globalne ekonomske krize, nacionalna ekonomija, ekonomska kriza, globalna ekonomska kriza, seminarski rad, recesija, priroda i uzroci ekonomske krize, ekonomska politika, kejns
Nacionalana ekonomija
Broj strana: 22

Kako se priroda upoznaje

Beleske sa casa iz biologije, Kako se priroda upoznaje


Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, priroda, kako se priroda upoznaje, upoznavanje prirode, rad u prirodi
Biologija
Broj strana: 1

Test iz prirode i drustva

. |
Priroda i drustvo
Broj strana: 2

Kruzenje kiseonika i vode

. Kruzenje, kiseonik, voda, priroda |
Ekologija
Broj strana: 10

Kultura življenja

Power Point prezentacija na temu "Kultura zivljenja" iz predmeta Cuvari prirode za osnovnu skolu. Ekologija, kultura, priroda, ocuvanje prirode, kultura zivljenja, zagadjivanje vode, zagadjivanje vazduha, zemljiste, kultura ishrane, kultura stanovanja, kultura odevanja
Čuvari prirode
Broj strana: 10

Proleće, godišnje doba priprema za čas

Nastavna priprema za ogledni čas iz predmeta Moja okolina ( priroda i društvo), nastavna jedinica "Proljeće". Karakteristike godišnjeg doba, ponašanja ljudi, biljaka i životinja u proljeće, proljeće u raznim životnim zajednicama.. Godisnja doba, igrokaz, suma, skec, proljecno cvece, ptice - laste, rode, vocnjak, vrt, njiva, ljudi, biljke i zivotinje u prolece
Priroda i drustvo
Broj strana: 11

Neobnovljivi izvori energije priprema za čas

. Priprema za cas, priroda i drustvo, neobnovljivi izvori eergije priprema za cas, priprema, energija, nastavna sredstva, oblici rada |
Priroda i drustvo
Broj strana: 11

Životne zajednice na oranicama

priroda i društvo za 3. - 4. razred osnovne škole.. priroda i dru?tvo, osnovna ?kola, prezentacija za ?as, ?ivotne zajednice |
Priroda i drustvo
Broj strana: 13

Zima priprema za čas

Наставни предмет
Наставна јединица
Разред
Тип часа
Наставна средства
Циљ часа
Облици наставниг рада
Методе наставног рада
Задаци:
а) Образовни
б) Функционални
ц) Васпитни
Организација, ток и структура часа
Увод
Главни дио
Завршни дио
Литература
План записа на табли
. Pripreme za cas, organizacija tok, struktura casa, zima, zima priprema za cas, priroda i drustvo
Priroda i drustvo
Broj strana: 2

Operativni plan za četvrti razred, oktobar, ZUNS

Operativni plan rada nastavnika, ZUNS, za mesec oktobar školske 2013/2014. Operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, priroda i drustvo, fizicko vaspitanje, muzicka kultura, nastavni plan rada oktobar, operativni plan rada za cetvrti razred, tip casa, oblik rada, metod rada, obrazovni standardi, nastavna tema, nastavna jedinica
Nastavni planovi
Broj strana: 8

Operativni plan za četvrti razred, novembar, ZUNS

Operativni plan rada nastavnika, ZUNS, za mesec novembar školske 2013/2014. Operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, priroda i drustvo, fizicko vaspitanje, muzicka kultura, nastavni plan rada novembar, operativni plan rada za cetvrti razred, tip casa, oblik rada, metod rada, obrazovni standardi, nastavna tema, nastavna jedinica
Nastavni planovi
Broj strana: 8

Gde čovek živi priprema za čas

. Gde covek zivi, priprema, priprema za cas, svet oko nas, svet oko nas priprema za cas, obrada novog gradiva |
Priroda i drustvo
Broj strana: 6

Likovna kultura priprema za čas

. Priprema, priprema za cas, likovna kultura, slikanje, mrtva priroda, |
Likovna kultura
Broj strana: 6

Operativni plan za četvrti razred, septembar, ZUNS

Operativni plan rada nastavnika, ZUNS, za mesec septembar školske 2013/2014. Operativni plan rada nastavnika, nastavni plan, srpski jezik, matematika, priroda i drustvo, fizicko vaspitanje, muzicka kultura, nastavni plan rada septembar, operativni plan rada za cetvrti razred, tip casa, oblik rada, metod rada, obrazovni standardi, nastavna tema, nastavna jedinica
Nastavni planovi
Broj strana: 8

Populacija, biocenoza

Beleske sa casa iz biologije, Populacija, biocenoza

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, populacija, biocenoza, prirodna biocenoza, vestacka biocenoza, priroda
Biologija
Broj strana: 3

Sunce izvor svetlosti i toplote priprema za čas

. Sunce, izvor, svetlost, toplota, priprema, priprema, priprema za cas, sunce, sunce izvor svetlosti priprema za cas, priprema priroda i drustvo |
Priroda i drustvo
Broj strana: 6

Organi za disanje - priprema za čas

. |
Priroda i drustvo
Broj strana: 5

Sistematizacija biljaka - 4.razred

Биљке

Биљке расту у различитим животним срединама (у сеоским пределима, у градовима, на планинама, уз морску обалу, под водом, у пустињи и сл.). Сва жива бића па и биљке имају неке заједничке особине: рађају се, дишу, хране се, расту и дају потомство. Ботаничари сматрају да биљно царство на Земљи чини око 500 000 врста. Биљке се разликују по станишту у коме живе, спољашњој и унутрашњој грађи, по дужини живота, величини... Све биљке се деле на: ниже и више биљке. Основна разлика између виших и нижих биљака је што ниже биљке немају лишће, корен, стабло, цвет и друге делове који су карактеристични за више биљке.
У ниже биљке убрајамо: алге и лишајеве. Алге живе у влажним стаништима или у води. Лишајеви су изграђени од два члана: алге и гљиве. Живе на стенама, земљишту или кори дрвећа.
Више биљке се деле на: бесцветнице (папрат и маховина) и цветнице (зељасте биљке и дрвенасте биљке). Папрати припадају једној од најстаријих група виших биљака. Већина папрати расте на тлу, на влажним и стеновитим местима. Углавном су копнене биљке, али има и папратњача које живе у води. Маховине представљају групу копнених биљака. Најчешће су у питању јако мале биљке које се у већој бројности могу наћи у влажним срединама, попут северних страна стена и коре дрвећа, или у виду зеленог покривача шумског тла(„ тепих маховина“). Зељасте биљке (висибаба, кукурек, јагорчевина, љубичица и др.) ниско расту и имају меко и зељасто стабло. Дрвенасте биљке високо расту и имају тврдо и дрвенасто стабло. Дрвенасте биљке делимо на: лишћаре (буква, храст, бреза, топола и др.) и четинаре ( јела, смрча, бор, оморика и др.)
. Zivi svet, 4 razred, osnovna skola, sistematizacija biljaka, zeljaste biljke, lisajevi, cetinari, biljke
Priroda i drustvo
Broj strana: 9

Kontrolna vežba iz čuvara prirode

. Cuvari prirode, kontrolna vezba, kontrolna vezba cuvari prirode, planinarska staza, planinarski dom, pravac kretanja, salata od maslacka, priroda, samonikle biljke |
Čuvari prirode
Broj strana: 2

Ekosistem, jedinstvo žive i nežive prirode

Beleske sa casa iz biologije, Ekosistem

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, ekosistem, ziva priroda, neziva priroda, jedinstvo zive nezive prirode, populacija, biocenoza
Biologija
Broj strana: 3

Multimedijalna primena računara u nastavi priprema za čas

Cas je posvecen pocetnom ucenju rada na racunaru dece.. Multimedijalna, primena, racunar, nastava, cas, ugledni, ucenici, priprema |
Priroda i drustvo
Broj strana: 7

Klima Srbije

Sta je klima, od cega zavisi klima, kakva je klima u ravnicarskom kraju, kakva je klima u brdsko-planinskom kraju, pitanja sa odgovorima iz predmeta svet oko nas. Klima srbije, klima srbije, klima srbije, klima srbije, srpska klima, srpka klima, srpsa klima, sta je klima, svet oko nas, pid, priroda i drustvo,
Svet oko nas
Broj strana: 1

Podela živog sveta na carstva

. |
Priroda i drustvo
Broj strana:

Dinastija Nemanjica

Domaci zadatak za pet. Nemanjici, loza nemanjica |
Priroda i drustvo
Broj strana: 15

Cvrčak i mravi - Ezop

Ezopova basna Cvrčak i mravi, o piscu i delu. Cvrcak, mravi, ezop, basna, zima, zimsko doba, leto, zito, hrana, marljivost, rad, nerad, pesma, zivot, priroda, zivotinje, drustvo, ljudi, umetnik
Srpski jezik
Broj strana: 1

Ваздух - саставни део Земљине атмосфере

. |
Priroda i drustvo
Broj strana: 4


"priroda" pronađeni su rezultati pretrage 35