Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

promene

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:



"promene" pronađeni su rezultati pretrage 68

[1] [1]


Antropogeni ekosistemi - seminarski rad

Antropogeni ekosistemi, seminarski rad. Antropogeni ekosistemi, ekosistem, vegetacijacija, segetalna vegetacija, ruderalna vegetacija, nitrofilna vegetacija, klima, geografija balkana, klimatske promene, zivotinje, antropogene sume, gajenje kulture
Ekologija
Broj strana: 49

Investicije, privredni rast i problem zaposlenosti

INVESTICIJE, PRIVREDNI RAST I PROBLEM ZAPOSLENOSTI U KRAGUJEVCU U PERIODU 1999. – 2000. GODINE. Pojam i značaj investicija, njihova podela, struktura investicija u Kragujevcu, Ostvarene investicije u društvenom sektoru u Kragujevcu, faktori privrednog rasta, PRIVREDNI RAST i ODNOS INVESTICIJA i POTROŠNJE, kretanje društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka, akumulativna i reproduktivna sposobnost privrede, uticaj zaposlenosti na privredni rast, promene u strukturi stanovništva, uzroci i rešavanje problema nezaposlenosti, . Investicije, privreda, privredni rast, problem zaposlenosti, zaposlenost, kragujevac, zna?aj investicija, podela, struktura, dru?tveni sektor, faktori, potro?nja, odnos investicija i potro?nje, nezaposlenost, sposobnost privrede, akumulativna i reproduktivna, privredni rast, promene u strukturi stanovni?tva, uzroci, re?avanje problema nezaposlenosti
Nacionalana ekonomija
Broj strana: 36

Greške obrade usled toplotnih deformacija obradnog sistema

. Greske, toplotna deformacija, obradni sistem, zagrevanje sistema, faktori, temperaturne promene, generatori toplote, proces rezanja, kinematicki parovi, elektromotor, pumpa, lezajevi, vodjice, toplotna energija, zagrevanje, hladjenje, kompenzacija, habanje, kinematske greske, geometrijske greske, regulisanje alata, staticke metode, dinamicke metode, proracun vrednosti, radne mere
Upravljanje kvalitetom
Broj strana: 32

Glasovne promene

. Sibilarizacija, palatalizacija, jednacenje suglasnika po zvucnosti, jednacenje suglasnika po mestu tvorbe, nepostojano a, jotovanje, gubljenje suglasnika, prelazak l u o, sazimanje, asimilacija samoglasnika
Srpski jezik
Broj strana: 3

Glasovne promene

Glasovne promene, primeri, izuzeci. Palatalizacija, sibilarizacija, nepostojano a, prelzak l u o, jotovanje, jedna?enje po zvu?nosti, mesto tvorbe, gubljenje, asimilacija |
Srpski jezik
Broj strana: 5

Izborni predmet : Konstruisanje (pitanja i odgovori)

Pitanja za teorijski deo maturskog ispita iz predmeta Konstruisanje
smer: Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. Maturski, izborni, predmet, konstruisanje, pitanja, odgovori, srednja, skola, masinski, tehnicar, kompjutersko, konstruisanje, izrada, projekta, konstruktor, masinski, sistemi, pouzdanost, masinskih, sistema, standardni, brojevi, nozovi, velicina, r5, r10, r20, unifikacija, tipizacija, tolerancija, kvaliteti, it, 1-4, it, 5-7, it, 8-11, it, 12-18, cena, izrade, izbor, naleganja, vrsta, naleganja, stvarna, mera, funkcionalne, mere, montazne, mere, tehnoloske, mere, slobodne, mere, kvalitativna, metoda, kontrole, kvaliteta, kvantitativna, metoda, kontrole, kvaliteta, tolerancija, oblika, tolerancija, polozaja, cvrstoca, masinskih, delova, napadno, opterecenje, naponsko, stanje, krutost, masinskih, delova, konstrukcija, odlivka, zavarivanje, nominalni, napon, stvarni, napon, slozena, naprezanja, ekvivalentni, napon, srednji, napon, amplituda, dijagram, promene, napona, granicni, naponi, kriticni, naponi, reh, rel, rp, rm, konvencionalni, napon,
Konstruisanje
Broj strana: 20

Klimatske promene prezentacija

. Efekat staklene baste, zagadjenje, uzroci i posledice, biologija, prezentacija, globano zagrevanje, gasovi staklene baste, posledice efekta staklene baste |
Biologija
Broj strana: 11

Glasovne promene

Primeri i pravila iz srpskog jezika iz oblasti glasovne promene, nepostojano A, palatalizacija, sibilarizacija i dr.. Glagolske promene, nepostojano a, palatalizacija, sibilarizacija, jotovanje, gubljenje suglasnika, asimilacija
Srpski jezik
Broj strana: 7

Devizni kurs - seminarski rad

Seminarski rad na temu devizni kurs, teorije o deviznom kursu, podela i promene deviznog kursa. Seminarski rad, devizni kurs, meo, medjunarodni ekonomski odnosi, fiksni devizni kurs, fluktuirajuci devizni kurs, mnogostruki devizni kurs, devalvacija, revavacija, paritet, teorije o deviznom kursu, kurs ravnoteze, grafici, funkcije deviznog kursa, devizna kontrola
Međunarodni ekonomski odnosi
Broj strana: 18

Porodicna pedagogija, predmet i zadaci

Skripta skolske i porodicne pedagogije. Skolska i porodicna pedagogija, skripta, porodicna pedagogija, predmet i zadaci porodicne pedagogije, pogledi i shvatanja pojedinih mislioca, pogledi na porodicu i njenu funkciju, deca, savremena porodica i problemi vaspitanja, promene u nasoj savremenoj porodici
Skolska i porodicna pedagogija
Broj strana: 17

Vežbanje glasovne promene

Vežbanje glasovne promene

Napomena rad je rucno pisan. Srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, srpski, glasovne promene, vezbanje glasovne promene, vezbanje srpski jezik
Srpski jezik
Broj strana: 4

Glasovne promene, vežbanje

Glasovne promene, vezbanje srpski jezik

Napomena rad je rucno pisan. Glasovne promene, ve?banje, srpski jezik, knjizevnost, osnovna skola, srpski, vezbanje glasovne promene, vezbanje srpski jezik, oblici reci, imenice
Srpski jezik
Broj strana: 4

Vibraciona bolest prezentacija

. Medicina rada, medicinski fakultet, vibraciona bolest, bolesti, vibracije, vrste vibracija, bioloska dejstva viracija, patogeneza, angiospasticne promene, ocena radne sposobnosti |
Medicina rada
Broj strana: 14

Vrste glagola jake promene

. Vrste, glagola, jake, promene, glagol, glagoli, jaka, promena, podela, samoglasnik, samoglasnici, suglasnik, suglasnici |
Lingvistika
Broj strana: 3

Glasovne promene vezbanje

Srpski jezik, Glasovne promene


Napomena: rad je rucno pisan. Srpski jezik, osnovna skola, srednja skola, srpski jezik i knjizevnost, glasovne promene, vezbanje glasovne promene, srpski jezik glasovne promene
Srpski jezik
Broj strana: 2

Termodinamički procesi

Skripta termodinamika, promene stanja, termodinamicki procesi. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, promena stanja, termodinamicki procesi, kvazistatisticka promena stanja, jednacine kvazistatisticke promene stanja, specificna toplota, politropska promena stanja
Termodinamika
Broj strana: 10

Periodičnost promene strukture atoma

Skripta hemija, Periodičnost promene strukture atoma. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, atom, struktura atoma, promene strukture atoma
Hemija
Broj strana: 6

Promene stanja idealnog gasa

. Promene, stanja, idealnog, gasa, idealni, gas, termodinami?ki, proces, jedna?ina, boyle-mariotte, gay-lussacov, zakon, clapeyron |
Termodinamika
Broj strana: 2

Projektovanje likvidnosti

. Projektovanje, likvidnosti, likvidnost, depozit, zajam, bazi?ni, trend, sezonske, promene, cikli?ne, stabilni, nestabilni, depoziti, agresivni, mend?ment, sekundarni, rezervni, aktiv, rezerve, primarne, sekundarne, tercijalne
Bankarstvo
Broj strana: 2

Elektronski platni promet

. Elektronski, platni, promet, pristup, bankarski, informacioni, sistem, platne, kartice, debitne, kreditne, standardne, inteligentne, smart, distribucioni, sistemi, pla?anje, na malo, atm, pos, eftpos, minitel, ku?no, bankarstvo, mre?a, elektronski, novac, promene, struktura, virmansko, ?ekovno, papirni, instrumenti
Bankarstvo
Broj strana: 5

Promene stanja u ravanskim dijagramima

Skripta termodinamika, promene stanja u ravanskim dijagramima. Termodinamika, skripta termodinamika, dijagram, ravanski dijagrami, promene stanja u ravanskim dijagramima, stanje ravanski dijagram, izoterme, izobare, kriticne izoterme izobare, kondenzacija, isparavanje
Termodinamika
Broj strana: 5

Računovodstvena načela

Skenirano. Ra?unovodstvena, na?ela, dvostrano, obuhvatanje, poslovne, promene, na?elo, dvostranog, obuhvatanja, poslovnih, promena, poslovne, jedinice, poslovna, jedinica, kontinuiteta, poslovanja, kontinuitet, poslovanje, nov?anog, merila, nov?ano, merilo, istorijskog, tro?ka, istorijski, tro?ak, uzro?nosti, uzro?nost, opreznosti, opreznost, konzervativizam
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

Pribavljanje sredstava preduzeca

Skenirana skripta. Pribavljanje, sredstava, preduze?a, sredstva, preduze?e, sopstveni, pozajmljeni, tu?i, kapital, inokosna, pojedina?na, dru?tva, lica, orta?ka, kapitala, formiranje, promene, akcije, redovne, obi?ne, prioritetne, povla??ene, dugoro?ni, kratkoro?ni, krediti, krediti, kamata, kamate, emitovanje, obveznica, obveznice
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 10

Promene u finansijskoj strukturi

. Promene, finansijskoj, strukturi, finansijska, struktura, tr?i?na, ekonomija, savremena, informaciona, tehnologija |
Bankarstvo
Broj strana: 2

Društvene promene i razvitak porodice

. Dru?tvene promene, razvitak porodice, porodica, jugoslovenska savremenost, pretpostavke porodice jugoslovenskoj savremenosti putevima dru?tvene integracije porodice menljivost (promena) unutar porodi?nih odnosa dobitnici gubitnici procesu tranzicije iz ugla porodi?ne svakodnevnice (1991-2001) polazni teorijski okvir tranzicija i slu?aj srbije osnovni pokazatelji bilansnih kretanja nastanak ciklusa savremene porodice porodica kao zajednica u razvoju postojanost i promene u sastavu uticaji na porodi?an ?ivot; odlazak ?lanova prodice iz doma?instva pove?ana intimnost kao mogu?i razlog psiholo?kih poreme?aja
Sociologija porodice
Broj strana: 4

Uticaj sredine na nasledne promene

Beleske sa casa iz biologije, Uticaj sredine na nasledne promene

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, nasledjivanje, uticaj sredine na nasledne promene, nasledne promene
Biologija
Broj strana: 2

Sibilarizacija, glasovna promena

Glasovne promene vezbanje, srpski jezik. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, glasovne promene, srpski jezik glasovne promene, sibilarizacija
Srpski jezik
Broj strana: 4

Palatalizacija,glasovna promena

Glasovne promene vezbanje, srpski jezik. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, glasovne promene, srpski jezik glasovne promene, palatalizacija, glasovna promena
Srpski jezik
Broj strana: 3

Glasovne promene, ukratko, obnavljanje

. Srpski jezik, glasovne promene, jotovanje, sibilarizacija, palatalizacija, jednacenje suglasnika po zvucnosti, jednacenje suglasnika po mestu tvorbe, nepostojano a, prelazak l u o, sazimanje vokala, gubljenje suglasnika
Srpski jezik
Broj strana: 2

Uticaj ekonomskih promena na imovinu preduzeća

Skenirana skripta. Uticaj, ekonomskih, promena, imovinu, preduze?a, ekonomske, promene, imovina, poslovne, aktiva, pasiva, tipovi, sopstveni, kapital, bilans, uspeh, uspeha |
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

Zaposlenost i zaposljavanje

. Zaposlenost, zaposljavanje, proizvodnja, nezaposlenost, artur, okum, promene, agragatna, traznja |
Makroekonomija
Broj strana: 2

Drugi zakon termodinamike

Skripta termodinamika, drugi zakon termodinamike, povratne promene stanja, cornetov ciklus, definicija drugog zakona termodinamike. Termodinamika, skripta termodinamika, drugi zakon termodinamike, povratne promene stanja, cornetov zakon, masinski fakultet, entropija, pogled na entropiju
Termodinamika
Broj strana: 4

Obračun troškova i rashoda

Skenirana skripta. Obra?un, tro?kova, rashoda, tro?kovi, rashodi, rashod, poreklo, funkcionalno, podru?je, na?in, kvalifikovanje, reagovanje, promene, zarade, plate, li?ni, dohodak, nabavka, proizvodnja, prodaja, uprava, finansiranje, uprave, direktne, pojedina?ne, indirektne, op?te, varijabilni, fiksni, finansijski, vanredni, kjnigovodstveno, obuhvatanje, otpisa, otpis, amortizacije, amortiyacija, materijala, proizvodnih, usluga, zarada, neproizvodnih, usluga, nabavna, vrednost, ostali, otpisivanje, vremensko, funkcionalno, linearno, konstantno, degresivno, obrasci, obrazac
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 10

Hemijske reakcije

Skripta hemija, hemijske reakcije. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, hemijska ravnoteza, energetske promene pri hemijskim reakcijama
Hemija
Broj strana: 3

Poslovne promene i knjigovodstvena dokumenta

Skripta racunovodstvo, Poslovne promene i knjigovodstvena dokumenta. Racunovodstvo, knjigovodstvo, srednja skola, racunovodstvo i knjigovodstvo, skripta racunovodstvo, poslovne promene, knjigovodstvena dokumenta
Računovodstvo
Broj strana: 2

Pitanja i odgovori-I oblast

Pitanja i odgovori za pripremu prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi ekonomije. Ekonomija, mikroekonomija, makroekonomija, normativni iskaz, pozitivni iskaz, ekonomisanje, ekonomska dobra, tro?kovi, oportunitetni tro?ak, grani?ne promene, tr?i?na privreda, inflacija, poslovni ciklus
Osnovi ekonomije
Broj strana: 6

Fonetika i fonologija

Fonetika i fonologija

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Fonetika i fonologija, srpski jezik, srednja skola, fonetika, fonologija, glasovi, glasovne promene, amplituda |
Srpski jezik
Broj strana: 4

Pojam, vrste i paradigme organizacionih promena

Skenirano. Pojam, vrste, paradigme, pradigma, organizacionih, promena, organizacione, promene, ?irina, dubina, vremenska, dimenzija, voljnost, sprovo?enje, klasifikacija, teorije, deskriptivna, voluntaristi?ka, deterministi?ka, implementacija, individualna, grupna, organizacioni, nivoi
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Pribavljanje sredstava preduzeca

. Pribavljanje, sredstava, preduzeca, sredstva, sopstveni, kapital, formiranje, promene, inoksna, preduzeca, drustva, lica, kapitala |
Racunovodstvo
Broj strana: 4

Povezivanje privrednih društava, promena pravne forme

Skripta obligaciono pravo: povezivanje privrednih drustava, statusne promene privrednih drustava, promena pravne forme privrednih drustava. Obligaciono pravo, obligaciono pravo skripta, privredna drustva, statusne promene privrednih drustava, povezivanje privrednih drustava, pravne forme, promene pravnih formi privrednih drustava, kapital, osnivacki kapital, ugovor, spajanje pripajanje
Obligaciono pravo
Broj strana: 2

Prilagodjavanje knjigovodstva i poslovni ciklusi

Skenirana skripta. Prilagodjavanje, knjigovodstva, poslovni, ciklusi, knjigovodstvo, dvojno, obuhvatanje, knjigovodstveno, poslovnih, promena, poslovne, promene, principi, vrednovanja, vrednovanje, sredstava, obaveza, kapitala, kapital, obaveze
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

Pojam i cilj registrovanja poslovnih promena u hotelu

. Registrovanje u hotelu, poslovne promene, recepcijska, zurnal, masina, dnevna, obrada, automatsko, produzenje, racuna, pojedinacno, produzenje, racuna, zastita, podataka, kraj, rada, |
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 1

Prilagodjavanje knjigovodstva i poslovni bilans

. Prilagodjavanje, knjigovodstva, poslovni, bilans, sistem, dvojnog, dvojno, knjigovodstvo, poslvne, promene, princip, vrednovanje, sredtva, kapital, obaveza |
Racunovodstvo
Broj strana: 2

Zadaci - hemijske reakcije

Primeri hemijske reakcije. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, atom, struktura atoma, promene strukture atoma, zadaci hemijske reakcije
Hemija
Broj strana: 2

Uticaji faktora na brzinu hemijske reakcije

Skripta hemija, uticaji faktora na brzinu hemijske reakcije. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, atom, struktura atoma, promene strukture atoma, brzina hemijske reakcije, uticaj faktora na brzinu hemijske reakcije
Hemija
Broj strana: 2

Jednačenje suglasnika po zvučnosti

Glasovne promene vezbanje, srpski jezik. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, glasovne promene, srpski jezik glasovne promene, jednacenje suglasnika po zvucnosti, glasovne promene u srpskom jeziku
Srpski jezik
Broj strana: 3

Zadaci za vezbanje - hemijske reakcije

Zadaci za vezbanje hemijske reakcije. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, atom, struktura atoma, promene strukture atoma, zadaci hemijske reakcije, zadaci za vezbanje
Hemija
Broj strana: 2

Jezicki sistem

. Jezicki, sistem, morfologija, podela, morfem, rec, fleksija, promene, vokala, analiticki, oblici, rod, reakcija, valentnost, konverzija |
Lingvistika
Broj strana: 2

Glasovne promene - zadaci sa resenjima

. Glasovne promene, vezbanje |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Zadaci za vezbanje hemija

Zadaci za vezbanje hemija. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, atom, struktura atoma, promene strukture atoma, zadaci hemija, zadaci za vezbanje hemija
Hemija
Broj strana: 3

[1] [1]


"promene" pronađeni su rezultati pretrage 68