Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

rasta

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"rasta" pronađeni su rezultati pretrage 32


Investicije, privredni rast i problem zaposlenosti

INVESTICIJE, PRIVREDNI RAST I PROBLEM ZAPOSLENOSTI U KRAGUJEVCU U PERIODU 1999. – 2000. GODINE. Pojam i značaj investicija, njihova podela, struktura investicija u Kragujevcu, Ostvarene investicije u društvenom sektoru u Kragujevcu, faktori privrednog rasta, PRIVREDNI RAST i ODNOS INVESTICIJA i POTROŠNJE, kretanje društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka, akumulativna i reproduktivna sposobnost privrede, uticaj zaposlenosti na privredni rast, promene u strukturi stanovništva, uzroci i rešavanje problema nezaposlenosti, . Investicije, privreda, privredni rast, problem zaposlenosti, zaposlenost, kragujevac, zna?aj investicija, podela, struktura, dru?tveni sektor, faktori, potro?nja, odnos investicija i potro?nje, nezaposlenost, sposobnost privrede, akumulativna i reproduktivna, privredni rast, promene u strukturi stanovni?tva, uzroci, re?avanje problema nezaposlenosti
Nacionalana ekonomija
Broj strana: 36

Srednje vrednosti, mere disperzije, oblik rasporeda

Zadaci sa rešenjima iz oblasti srednje vrednosti, oblik rasporeda, mere disperzije odnosno određivanje stope rasta, aritmetičke i geometrijske sredine, modusa, medijane, kvartila. Srednja vrednost, medijana, modus, aritmeti?ka sredina, geometrijska sredina, sredina, grafik, mere disperzije
Statistika
Broj strana: 26

Telesni rast i razvoj

Uopstena tema telesnog rasta i razvoja. |
TJELESNI ODGOJ
Broj strana: 14

Humanisticka teorija

Sta je humanisticka psihologija? ko je autor ove teorije? sta je samoaktualizacija? covek kao integrisano i stvaralacko bice, teorija o hijerarhiji motiva, motivi nedostatka i motivi rasta.. Humanizam, maslow, teorija, hijerarhija motiva
Pravci u psihologiji
Broj strana: 10

Ljubavni rastanak priprema za čas

. Ljubavni rastanak, simbolika, metafora, alegorija, priprema, priprema za cas, srpski jezik, knjizevnost |
Srpski jezik
Broj strana: 10

Bodljokosci - prezentacija

Bodljokosci - prezentacija. Bodljokosci, prezentacija, biologija, morska zvezda, larve, morski krastavci, morski jezevi |
Biologija
Broj strana: 12

Pojam i nastanak države seminarski rad

Država je organ vladajuće klase za ostvarenje njenih klasnih interesa. U XVI veku termin je prvi put upotrebio Makijaveli. Država je istorijska kategorija, što znači da je jednom nastala i da će iščeznuti. U prvobitnoj zajednici, društvu sa gentilnim uređenjem, nije postojala još nikakva organizovana vlast. Razvojem materijalnih proizvodnih snaga, podelom rada, proširenjem razmene i formiranjem tržišta u okviru gensa i izvan njega, pojavom privatnog vlasništva i cepanjem plemenskih organizacija na vlasnike (bogate) i nevlasnike (siromašne), propada gentilno uređenje. Na ruševinama starih plemenskih zajednica izrasta nova društvena organizacija sa postojanje mantagonističkih klasa. Kao rezultat nepomirljivosti klasa nastaje država. . Pojam drzave, karakteristike drzave, elementi drzave, nastanak drzave, teorija drzave, seminarski rad, gradjansko pravo
Gradjansko Pravo
Broj strana: 11

Paprati, rastavići, prečice

Paprati, rastavici, precice, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, biljke, beleske sa casa, paprati, rastavici, precice, pojam paprati, pojam rastavica, pojam precice
Biologija
Broj strana: 5

Broj stanovnika i gustina naseljenosti

Power point prezentacija na temu "Broj stanovnika i gustina naseljenosti". Stanovnistvo faktori oblasti velika gustina, naseljenost, stanovnik, prirodni prirastaj, mehanicki prirastaj, imigracija, migracija, migracija stanovnistva, prenaseljenost, glad,
Geografija
Broj strana: 10

Pojam rasta kod zivotinja

Pojam rasta kod zivotinja - beleske sa predavanja. Pojam rasta kod zivotinja, rast, ekologija, ekofiziologija, beleske, predavanja, organi, povecanje organa, sigmoidna kriva, intracelijski nivo rasta, razgradnja, enzimi
Ekofiziologija
Broj strana: 2

Procenjivanje i ocenjivanje znanja u nastavi seminarski rad

Ocjenjivanje učenika
Vrste ocjenjivanja
Ocjena
Praćenje i vrednovanje vaspitno-obrazovnog rada
Vrednovanje rada škole
Tipične greške nastavnika pri ocjenjivanju
Izvod iz Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Načini provjere znanja i stručne osposobljen
Dokimologija i dokimološki pojmovi. Numeri?ko, slovno, opisno poensko ocjenjivanje, kombinovano ocjenjivanje halo efekat, logi?ke gre?ke, li?na jedna?ina, gre?ka centralne tendencije, gre?ka diferencijacije, gre?ka kontrasta, gre?ka blizine, dare?ljivosti, tendencija prilago?avanja kriterijuma kvalitetu obrazovne grupe
Didaktika
Broj strana: 10

ŠTEDNJA, INVESTICIJE U FUNKCIJI RAZVOJA NACIONALNE EKONOMIJE

Obja[njeni su pojmovi privredni rast i rayvoj, detaljno su objasnjeni stednja domacinstava i privrede, stednja drzave, odnos stednje i privrednog rasta, investicije njihova struktura i vrste, takodje je objasnjeno finansiranje privrednog razvoja stranom stednjom. . Stednja, investicije, privredni razvoj, drzavna stednja, stednja domacinstva
Nacionalana ekonomija
Broj strana: 13

Ljubavni rastanak - analiza

Analiza ovog dela. Definicija, knji?evni rod, knji?evna vrsta, tema, osnovno ose?anje, motivi, stilske figure, stih forma pripovedanja, poruke |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 2

Funkcije bankarskog sistema

. Bankarstvo, elementarna funkcija bankarskog kapitala, zastita deponenata, drzavni mehanizam osiguranja, ogranicavanje rasta aktive, akcionarski kapital, subordinirane obveznice, opste rezerve za pokrice gubitaka banaka, kratkorocni aspekt, dugorocni aspekt
Bankarstvo
Broj strana: 4

Pribavljanje svojine i odrzaj

. Traditio, svojina, probavljanje svojine, prirastaj, prerada, presuda, derivatni nacini, pravni osnov, savesnost, odrzaj, legat, kauzalni, originarni |
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Sastavljeno i rastavljeno pisanje zamenica

Sastavljeno i rastavljeno pisanje zamjenica. Zamenice, priprema, bosanski jezik, priprema za cas, pisanje zamenica |
Bosanski jezik
Broj strana: 6

Branislav Nusic, Autobiografija

. Branislav, nusic, autobiografija, zavor, diplomatija, dela, odrastanje, alkibijades |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Ljubavni rastanak, lirska pesma

Srpski jezik, analiza pesme ljubavni rastanak

Napomena: rad je rucno pisan. Srpski jezik, osnovna skola, srednja skola, srpski jezik i knjizevnost, ljubavni rastanak, analiza pesme ljubavni rastanak, lirska narodna pesma, lirska narodna pesma ljubavni rastanak
Srpski jezik
Broj strana: 2

Adam Smit seminarski rad

Zivot i rad Adama Smith-a.. Adam smit, smith, ekonomske doktrine, ekonomski fakultet, podela rada, smitove teorije, teorija vrednosti i cene, teorija privrednog rasta |
Ekonomske doktrine
Broj strana: 9

Fizičke karakteristike dece uzrasta od 4 do 5 godina seminarski rad

. Seminarski rad, fizicko vaspitanje, seminarski rad fizicko vaspitanje, igre za decu, karakteristike dece uzrasta 4 do 5 godina, karakteristike dece |
Fizicko vaspitanje
Broj strana: 9

Pesnici romantizma u srpskoj književnosti

. Pesnici romantizma, u srpskoj knjizevnosti, laza kostic, jovan jovanovic zmaj, branko radicevic, svetli grobovi, djacki rastanak, medju javom i med snom |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 6

Rastanak sa učiteljicom sastav

Sastav iz srpskog jezika rastanak sa uciteljicom. Srpski jezik, rastanak sa uciteljicom, rastanak sa uciteljicom sastav srpski jezik, sastav |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Na kraju staze duge osam godina

Kraj osnovne skole i rastnak. Osmi razred, kraj, osnovna skola, rastanak |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Lirska pesma u srpskom romantizmu

Srpski jezik i knjizevnost, Lirska pesma u srpskom romantizmu. Srpski jezik, knjizevnost, skripta srpski jezik, osnovna skola, srednja skola, lirske pesme, romantizam, srpski romantizam, branko radicevic, djulici, djura jaksic, jovan jovanovic zmaj, djacki rastanak, tuga
Srpski jezik
Broj strana: 3

Rastavne i gradacione rečenice priprema za čas

Metodička priprema nastavne jedinice rastavne i gradacione rečenice.. Rastavne, gradacione recenice, priprema, priprema za cas, knjizevnost |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 4

Bodljokošci, hordati, vodozemci, ptice

Beleske sa casa iz biologije, Bodljokošci, hordati, vodozemci, ptice


Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, hordati, bodljokosci, vodozemci, zabe, ptice, podela ptica, morska zvezda, morski jezevi, kicmenjaci, morski krastavci, bezrepi vodozemci
Biologija
Broj strana: 6

Pitanja i odgovori prvi kolokvijum

blic pitanja i odgovori za prvi kolokvijum iz predmeta Turizam i prostor. Kolokvijum, turizam i prostor, turisticki hotelijerski menadzment, prirodni prirastaj, zivotni vek, rast stanovnistva, depopulacija, migracije, urbanizacija, fertilitet, prostor, prostorni sistem, prirodna dobra, uredjenje prostora
Turizam i prostor
Broj strana: 7

Ishrana bakterija, izvori energije, rast i razmnozavanje

Skenirano (kucano). Ishrana, bakterija, bakterije, izvori, energije, rast, razmno?avanje, autotrofne, heterotrofne, spore, uslovi, in vitro, in, vitro, kriva, rasta |
Mikrobiologija i imunologija
Broj strana: 3

Upravljanje aktivom, pasivom i likvidnost

. Upravljanje aktivom, pasivom, likvidnost, aktiva, pasiva, faze, rasta, rast, nepovol, stok, pristup, likvidna, nelikvidna, tok, krediti, aran?mani, sertifikati |
Bankarstvo
Broj strana: 2

Gametogeneza i partenogeneza- osnovni pojmovi

Gametogeneza i partenogeneza - osnovni pojmovi. Gametogeneza, ekologija, ekofiziologija, beleske, predavanja, spermatogeneza, oogeneza, gameti, faza razmnozavanja, faza rasta, faza gametogeneze, faza sazrevanja, diploidne, 2n hromozom, partenogeneza, pedogeneza, fakultativna partenogeneza
Ekofiziologija
Broj strana: 2

Lirske narodne pesme analiza

Analiza lirskih pesama, Ljubavni rastanak, najveća je žalost za bratom, Ive jaše kroz Orašje, Srpska devojka, Pjevala bih al ne mogu sama, Momak i devojka, Dragi i nedragi, kujundžija i hitroprelja, Zadružna kuća, Majka sina u ružu rodila. Srpski jezik, knjizevnost, narodne lirske pesme, lirske pesme, narodne lirske pesme analiza, ljubavni rastanak analiza, srpska devojka analiza, najveca je zalost za bratom analiza, ive jase kroz orasje analiza, momak i devojka analiza, zadruzna kuca analiza, kujundzija i hitroprelja, majka sina u ruzi rodila analiza, pjevala bih al ne mogu sama analiza
Srpski jezik
Broj strana: 2

Љубавни растанак анализа песме

Анализа песме. Tema, pesni?ke slike, metafora, epitet, gradacija, hiperbola, alegorija, lirski deseterac, srpski jezik, analiza pesme ljubavni rastanak |
Srpski jezik
Broj strana: 1


"rasta" pronađeni su rezultati pretrage 32