Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

recenica

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"recenica" pronađeni su rezultati pretrage 31


Analiza rečenica

Vežbe iz kontrastivne analize, raščlanjavanje rečenica, analiza. Ve?be, kontrastivna, analiza, ve?banje, engleski, jezik, sent, np, ajdp, propp, vp |
Kontrastivna analiza
Broj strana: 15

Rečenice

. Vrste recenica |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Rečenica i njeni delovi

Pojam recenice i delovi recenice, subjekat, predikat.... Recenica, sprki jezik, reci, pojam recenice, delovi recenice, subjekat, predikat, objekat, atribut, apozicija, priloske odredbe, proste recenice, slozene recenice, predikatske recenice
Srpski jezik
Broj strana: 17

Zavisne rečenice vežba

-Zavisne recenice.
-Vrste zavisnih recenica
-Zadaci sa ponudjenim resenjem za nastavu iz gramatike srpskog jezika. Zavisne recenice, vrste, sintaksicke jedinice, srpski jezik, srpski jezik vezba, zavisne recenice srpski jezik vezbanje
Srpski jezik
Broj strana: 10

Recenica i njeni delovi

Ukratko i recenicama i njenim delovima. Recenice, srpski jezik, gramatika, delovi recenice, predikat, subjekat, objekat, atribut, apozicija |
Srpski jezik
Broj strana: 6

Recenica i komunikacija

. Recenica, komunikacija, informacija, vrste |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 4

Zavisne rečenice

Vrste zavisnih recenica. Zavisne recenice, izricne recnice, odnosne recenice, vremenske recenice, uzrocne recenice, uslovne recenice, namerne recenice, dopusne recenice |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Preduzetnistvo

Vrlo kratak opis preduzetnistva, u par recenica. Preduzetnistvo, ekonomija, preuzimanje rizika, poslovna moc, novac |
Ekonomija
Broj strana: 1

Kliptike i akcenat recenice

Kliptike i akcenat recenice, beleske sa casa, rad je pisan rucno. Kliptike, akcenat recenice, recenica, srpski jezik, beleske, srednja skola, enklitike, proklitike, akcenat |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Pocetno citanje i pisanje

Pismena priprema za realizaciju nastavnog casa iz Srpskog jezika. Recenica, rec, gas, slovo, pojedinacne reci, seminarski rad, filoloski fakultet, nastavni plan, srpski jezik, priprema za nastavu, skole
Metodička praksa
Broj strana: 5

Složena rečenica

Složena rečenica, vezbanje srpski jezik. Srpski jezik, osnovna skola, knjizevnost, srpski jezik knjizevnost, srpski, analiza dela, vezbanje srpski jezik, recenica, slozena recenica |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Odnosne rečenice priprema za čas

. Gramatika, zavisne recenice, odnosne re?enice, funkcija odnosnih recenica, gramaticki redosled, inverzija, priprema za cas, srpski jezik priprema za cas |
Srpski jezik
Broj strana: 2

"Necista krv" cjeline po recenicama

Napravljen plan procitanog tako sto su izdvojene pojedine sadrzajne celine i dat im je prigodan naslov.Pri odabiru naslova odabrana je neka pisceva recenica koja odlikuje odredjeni segment radnje.. Necista krv, bora stankovic, sofka, istrazivacki rad, srpski jezik, srednja skola, "necista krv", lektira, analiza, rad, naslov, naslovi
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 3

"Necista krv" cjeline po recenicama

Broj celina je sveden na minimum.. Necista krv, "necista krv", bora stankovic, srpski jezik, istrazivacki rad, zadatak, analiza dela, knjizevnost, sofka |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Evgenije Onjegin (prepiricano)

Nekoliko recenica. Evgenije onjegin, puskin |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Komunikativne rečenice priprema za čas

. Komunikativne recenice, srpski jezik, priprema za cas, gramatika, vrste recenica, oblici rada |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Komunikativna funkcija nezavisnih rečenica

Komunikativna funkcija nezavisnih rečenica, podela rečenica, primeri. Nezavisne re?enice, podela, obave?ta, uzvi?ne, upitne, zapovedne, ?el, primeri, pomo?ne re?i |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Složena rečenica - ponavljanje i utvrđivanje

. Recenice po sastavu, slozena recenica, nezavisnoslozena recenica, zavisnoslozena recenica |
Bosanski jezik i književnost
Broj strana: 3

Pronomen interrogativum quis, quid

Beleske sa casa iz latinskog jezika,Pronomen interrogativum quis, quid, upitne zamenice

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, pronomen nterrogativum quis quid, pronomen interrogativum, quis, quid, zamenice, upitne zamenice, ko, sta, primeri upitne zamenice, primeri recenica latinski jezik, primeri za que quid
Latinski jezik
Broj strana: 3

Priprema za čas, vrste rečenica i pravilna interpukcija

Nastavni plan srpski jezik, vrste recenica i pravilna interpukcija. Reci, recenice, srpski jezik, nastavni plan, pripreme za cas, pravilna interpukcija, srpski jezik knjizevnost, uzvicne recenice, upitne recenice
Srpski jezik
Broj strana: 4

Komunikativne vrste rečenica priprema za čas

Recenice. Komunikativne vrste recenica, srpski jezik, priprema za cas, priprema za cas srpski jezik, priprema, knjizevnost, srpski jezik i knjizevnost, recenice, vrste recenica |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Prosta recenica, subjekatski i predikatski skup riječi

Prosta recenica, subjekatski i predikatski skup rijeci. Prosta recenica, prosto prosirena recenica, slozena recenica, glagolski predikat, imenski predikat, subjekatski skup rijeci, predikatski skup rijeci
Srpski jezik gramatika
Broj strana: 2

Citajuci dobre pisce desavaju se pred nama cuda

Eticki i esteticki uticaj dobrih dela na nas u 10-ak recenica.. Knjiga, dobri pisci, odnos prema knjizi, uticaj knjige na nas |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Vezbanja iz engleskog

Prevod recenica (vremena) i prebacivanje iz direktnog u indirektni govor. Recenice, vezbanje, prevod, vremena, tenses, direktni, govor, indirektni, prebacivanje, engleski, jezik |
Engleski jezik
Broj strana: 3

Veliki Talas delo

Fabula,tema.ideja,likovi dela Veliki Talas u 10-ak recenica i osnovni podaci pisca Perl Bak-a. Veliki talas, perl, bak, likovi, kino, dzijo |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Red reči u rečenici

Beleske sa casa iz latinskog jezika, Red reči u rečenici

NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Latinski jezik, srednja skola, gimnazija, osnovna skola, beleske, beleske sa casa, beleske sa casa latinski jezik, latina, reci, recenica, red reci u recenici, red reci latinski jezik
Latinski jezik
Broj strana: 1

Vezbanje iz francuskog jezika - gramatika

Vezbanje od nekoliko recenica bez resenja.. Francuski, jezik, gramatika, vezbanje, srednja, skola |
Francuski jezik
Broj strana: 1

Jedro i hromozomi

Jedro i hromozomi - podsetnik u nekoliko recenica. Jedro, hromozomi, biologija, centromera, pore, endoplazmaticna mreza, membrana |
Biologija
Broj strana: 1

Sintaksa i komunikativna i predikatska recenica

Srpski jezik, Sintaksa i komunikativna i predikatska recenica. Srpski jezik, srednja skola, knjizevnost, sintaksa, komunikativna i predikatska recenica, sintakticke jedinice, gramatika
Srpski jezik
Broj strana: 2

Jovan Dučić - Jablanovi (analiza pesme)

JABLANOVI
Jovan Dučić
Pesmu „Jablanovi“ čine tri katrena, dakle, tri strofe od po četiri stiha; rima je obgrljena (abba, cddc, effe), vrsta stiha- paralelni dvanaesterac (6+6). Pesma u celini izgleda ovako:
Zašto noćas tako šume jablanovi,
Tako strasno, čudno? Zašto tako šume?
Žuti mesec sporo zalazi za hume,
Daleke i crne, ko slutnje; i snovi.

U toj mrtvoj noći pali su na vodu,
Ko olovo mirnu i sivu, u mraku.
Jablanovi samo visoko u zraku
Šume, šume, čudno, i drhću u svodu.

Sam, kraj mutne vode, u noći, ja stojim
Ko potonji čovek. Zemljom prema meni,
Leži moja senka. Ja se noćas bojim,
Sebe, i ja strepim sam od svoje seni.
Smisao pesme je egzistencijalni strah, strah od smrti. Pesma “Jablanovi” donosi subjektivni doživljaj prirode. Umetnički pejzaž izjednačava se sa stanjem u ljudskoj duši, a to je Dučić jasno eksplicirao u svojoj pesmi “Podne” : “ Sve je tako tiho. I u mojoj duši
produženo vidim ovo mirno more...”
Pejzaž čini slika u kojoj dominiraju jablanovi, iza kojih je mesec na zalasku sa obrisima brežuljakaza koje će zaći. Pozadinu pesme čini crna, mrtva noć, a u prvi plan izbija pored jablanova, prizor vode, olovno mirne i sive u čijoj se dubini nazire izvrnuta slika jablanova, sa mesecom, sivim nebom i čovekovom senkom. To je vizuelna slika koju bi slikar mogao sa mnogo uspeha nacrtati, a uz ovu vizuelnu sliku dao je Dučić I akustičnu sliku, u čijoj pozadini je tišina poentirana mrtvilom noći i mirnoćom vode, dok se u prvom planu nalazi šuštanje jablanova- 4 puta naglašeno u pesmi. Pesma započinje nizom upitnih rečenica koje predstavljaju pitanja bez odgovora I kojima se uvodi radoznalost, otkriva se da pesnika muči tajna, želja da tu tajnu odgonetne. Prilogom “tako” iz prvog stiha: ”Zašto noćas tako šume jablanovi”,
postiže se iluzija da jablanovi šume tu odmah pored nas , otuda će se ovaj prilog tri puta ponoviti tokom pesme. Na sličan način deluje i onomatopejski glagol – šume- Za šuštanje jablanova u pesmi se uporno pita. No, ne bi se tako uporno pitalo da je u pitanju obično šuštanje – dakle odgovor je u nekoj drugoj, skrivenoj, važnijoj pojavi koja pripada duhovnom svetu. Spoljašnji šum prekvalifikuje se u duševni nemir. Pesma je napisana u pripovedačkom prezentu- šume, drhću, stojim, strepim- time se sugeriše neposredno prisustvo čulnog sveta, i aktivno učešće lirskog subjekta u njegovom percipiranju. Pesma počinje subjektivnom intonacijom, a ubrzo sledi privid objektivne deskripcije- žuti mesec sporo zalazi za hume, a senka jablanova ogleda se u sivoj, mutnoj void- da bi kraj pesme bio ponovo subjektivno intoniran sa semantički naglašenim prvim licem- ja stojim, ja se noćas bojim itd... Središte pesme je, dakle depersonalizovano- slika noćnog pejzaža data je u trećem licu. Taj pejzaž kreće se od najudaljenije tačke – kosmičkih daljina, prizor meseca, ka crnim humovima na horizontu, do sive I mutne vode da bi se fiksirala senka pesničkog subjekta ove pesme, a onda se svela na njegovo duševno stanje. Duševno stanje tako je postal krajnje ishodište pesme, glavna poenta pesme. Čitav pejzaž podredjen je osnovnoj ideji straha od smrti, a jablanovi šume upravo zato što je pesnički subjekat usamljen i oseća strah pred životom.. Vrsta stiha, strofe, rime; tematika pesme, osnovni motivi pesme, stilsko- izra?ajna sredstva, detaljna analiza pesni?kih slika
Srpski jezik
Broj strana: 2

Реченице, речи и слова

Priprema za čas prvi razred . Recenica, reci, slova, priprema, priprema za cas |
Srpski jezik
Broj strana: 2


"recenica" pronađeni su rezultati pretrage 31