Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

redovne akcije

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"redovne akcije" pronađeni su rezultati pretrage 3


Hartije od vrednosti, akcije i obveznice - prezentacija

Prezentacija na temu hartije od vrednosti. Prezentacija, hartije od vrednosti, akcije, obveznice, akcionarska drustva, preferencijalne akcije, redovne akcije, dividenda, zamenljive obveznice, struktura kapitala, varant, seminarski rad, ekonomski fakultet
Organizacija preduzeća
Broj strana: 26

Pribavljanje sredstava preduzeca

Skenirana skripta. Pribavljanje, sredstava, preduze?a, sredstva, preduze?e, sopstveni, pozajmljeni, tu?i, kapital, inokosna, pojedina?na, dru?tva, lica, orta?ka, kapitala, formiranje, promene, akcije, redovne, obi?ne, prioritetne, povla??ene, dugoro?ni, kratkoro?ni, krediti, krediti, kamata, kamate, emitovanje, obveznica, obveznice
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 10

Akcije - pojam i vrste akcija

Obligaciono pravo skripta: akcije, pojam i vrste akcija, prava i obaveze akcionara, . Obligaciono pravo, skipra obligaciono pravo, akcije, akcionarsko drustvo, akcionari, prava akcionara, obaveze akcionara, pojam akcija, vrste akcija, dividenda, redovne akcije, prioritetne akcije
Obligaciono pravo
Broj strana: 4


"redovne akcije" pronađeni su rezultati pretrage 3