Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

saobracaj

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"saobracaj" pronađeni su rezultati pretrage 48


Fizicko-geografske odlike Donjeg Vakufa prezentacija

. Klima, reljef, vode, sume, stanovnistvo, obrazovanje, turizam, saobracaj, trgovina, geografske odlike donjeg vakufa prezentacija |
Geografija
Broj strana: 100

Geografija

Geografija celokupno gradivo za ispit. Geografija, geologija, geohemija, geodezija, geografska, sredina, geografski, omotac, atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera, geosfera, geomorfologija, geografija, usluga, politicka, geografija, deskripcija, klasifikacija, sistematizacija, generalizacija, naucno, otkrice, naucno, razumevanje, naucno, predvidjanje, kosmos, zemlja, sazvezdja, lanete, mlecni, put, galaksija, kosmos, kosmonautika, sunce, suncev, sistem, asteroidi, komete, meteori, sateliti, mesec, magelanova, ekspedicija, magelanov, prolaz, rotacija, revolucija, nikola, kopernik, dugodnevnica, ravnodnevnica, ekvator, obdanica, toplotni, pojas, orjentacija, globus, geografska, karta, pojam, razmer, kotline, doline, reka, jezero, more, okean, kopno, reljef, zemljina, kora, jezgro, omotac, jezgra, magmatske, stene, sedimentne, stene, metamorfne, stene, rasedanje, vulkani, etna, mauna, kea, mauna, loa, vazduh, vreme, pacifik, tihi, okean, atlantski, okean, indisjki, okean, severni, ledeni, okean, tropske, sume, savane, tundre, pustinja, ekumena, subekumena, anekumena, klima, naselja, stalna, naselja, urbana, naselja, demografkse, odlike, morfoloska, struktura, urbanizacija, aglomeracije, konurbacije, megalopolisi, suburbanizacija, pseudourbanizacija, privreda, primarni, sektor, sekundarni, sektor, tercijalni, sektor, saobracaj, trgovina, zanatstvo, industrija, poljoprivreda, sumarstvo, starovlasko, raska, visija, kosovo, metohija, juzno, pomoravlje, istocna, srbija, sumadija, pomoravlje, severozapadna, srbija, vojvodina,
Upoznavanje okoline
Broj strana: 54

Japan - Zemlja izlazeceg sunca

Prezentacija je klasicini fizicko geografski prikaz Japana urađen po skolskom pristupu, prirodne odlike, društvene odlike i ekonomske odlike države.. Reljef, klima, vode, morske struje, tlo, stanovnistvo, ainu, jit, poljoprivreda, industrija, saobracaj, japan, prezenacija
Geografija
Broj strana: 55

Drumski saobracaj

Urađen zadatak sa crtežima

* GRAFIČKI RAD
Za prikazanu šemu dvostepenog reduktora u H-H ravni, gde se pogon ostvaruje pomoću Elektromotora (EM), a prema datim podacima, potrebno je:
1. Odrediti snage, brojeve obrtaja I obrtne momente vratila I, 111111;
2. Proveriti stepen sigurnosti na bokovima I u podnožju zubaca zupčastih parova 1-2 i 3—4;
3. Nacrtati šemu opterećenja u dve ravni I proračunati vratilo II
4. Izabrati ležajeve na mestima C i D;
5. Nacrtati sklopni crtež vratila II sa svim pripadajućim elementima (zupčanici, klinovi, ležajevi, osigurači ...);
6. Nacrtati radionički crtež zupčanika 1.
. Drumski, saobracaj, osnove, ma?instva, grafi?ki, rad, dvostepeni, reduktor, pogon, elektromotor
Drumski saobracaj
Broj strana: 26

Zlatibor - seminarski rad

Seminarski rad na temu zlatibor. Zlatibor, terenska nastava, seminarski rad, zlatiborska visoravan, tornik, planina, srbija, saobracajna povezanost zlatibora, pecine zlatibora, klima zlatibora, hidroloske vrednosti zlatibora, biljni zivotinjski svet
Zastita zivotne sredine
Broj strana: 22

Saobracaj - power point prezentacija

Power Point prezentcija na temu saobracaj. Saobracaj, automobil, transportne masine, vagoni, voz, saobracajnice, saobracajne ustanove, saobracajna regulativa, fulton parobrod, parobrod, braca rajt
Tehničko obrazovanje
Broj strana: 13

Ciljevi i zadaci logistike u saobraćaju seminarski rad

. Seminarski rad, seminarski, logistika, ciljevi logistike u saobracaju, ciljevi i zadaci logistike u saobracaju |
Arhitektura računara
Broj strana: 20

Upravljacki sistem

Prezentacija na temu upravljacki sistem motornih vozila na engleskom jeziku. Upravljacki, sistem, motorno vozilo, steering, system, road, feel, steering, wheel, steering, shaft, steering, column, gearbox
Drumski saobracaj
Broj strana: 19

Kviz iz sistema racunara

. Kviz, tehnicko, racunarske mreze, primena racunara, sistem racunara, tastatura, mis, skener, stampac, medicina, saobracaj, skola, kablovi, ruter, hab, mrezna kartica, prezentacija |
Tehničko obrazovanje
Broj strana: 13

Troškovi u saobraćaju

. Tro?kovi, saobra?aju, saobra?aj, utovar, istovar, skladi?tenje, nov?ane, transakcije, administracija, pakovanje, transportni, ulje, osiguranje, amortizacija, materijal, gorivo, bruto, rad, neto, dinamika, tro?kova, reagibilnost, elasti?nost, likvidnost
Drumski saobraćaj
Broj strana: 5

Nacelo slobode saobracaja

Beleske sa predavanja. Nacelo, slobode, saobracaja, principi, plovidba, sloboda, mora, more, konvencija, teritorijalna, pravila, teritorijalno, moreuz, prolaz, kanal, resenje, bratislavski, sporazum, drumski, zeleznicki, saobracaj, vazdusni, prostor
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 4

Saobracaj i zivotna sredina

. Saobracaj, zagadjenje, zastita |
Prirodni resursi i zaštita
Broj strana: 5

Saobracajna delikvencija - seminarski rad

. Saobracaj, saobracajni kriminalitet |
Kriminologija
Broj strana: 12

Održavanje i nega motora prezentacija

. Odrzavanje motora, nega motora, prezentacija, saobracaj prezentacija, saobracaj, motor, motorno ulje, precistac ulja, precistaci vazduha |
Saobracaj
Broj strana: 16

ETS zadaci

. Zadaci, ets, drumski saobracaj, zadaci ets, zadaci sa resenjima ets, zadaci za vezbanje |
Drumski saobraćaj
Broj strana: 7

Prednosti recnog saobracaja

Skripta biologija, Prednosti recnog saobracaja

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, skripta biologija, recni saobracaj, prednosti recnog saobracaja, mane recnog saobracaja, prevoz, cena prevoza, reke, recni transport
Biologija
Broj strana: 2

Integralni sistem saobracaja

Skripta biologija, Integralni sistem saobracaja. Saobracaj, biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, integralni sistem saobracaja, sistem saobracaja, transport, integralni transport, zeleznica
Biologija
Broj strana: 3

Prednosti drumskog saobracaja

Skripta biologija, Prednosti drumskog saobracaja.

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, skripta biologija, drumski saobracaj, prednosti drumskog saobracaja, mane drumskog saobracaja, prevoz, cena prevoza
Biologija
Broj strana: 3

Ugovi o prevozu robe u drumskom saobraćaju seminarski rad

. Seminarski rad, saobracaj, ugovori o prevozu robe |
Saobracaj
Broj strana: 15

Prednost zeleznickog saobracaja

Skripta biologija, Prednost zeleznickog saobracaja.

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, skripta biologija, drumski saobracaj, zeleznicki saobracaj, prednosti zeleznickog saobracaja, mane zeleznickog saobracaja, prevoz, cena prevoza, cena zeleznickog prevoza, zeleznice
Biologija
Broj strana: 2

Prednosti vazdusnog saobracaja

Skripta biologija, Prednosti vazdusnog saobracaja

Napomena: rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, skripta biologija, vazdusni saobracaj, prednosti vazdusnog saobracaja, mane vazdusnog saobracaja, prevoz, cena prevoza, vazdusni transport, avion, potrosnja goriva
Biologija
Broj strana: 1

Osnovi nauke o saobraćaju

. Osnovi, nauke, saobra?aju, nauka, saobra?aj, proizvodnja, teorija, transport, transportno, sredstvo |
Drumski saobraćaj
Broj strana: 1

Troskovi u saobracaju - beleske sa casa

Troskovi u saobracaju, primeri i beleske sa casa. Troskovi, saobracaju, saobracaj, utovar, istovar, skladistenje, novcane, transakcije, administracija, pakovanje, transportni, ulje, osiguranje, amortizacija, materijal, gorivo, bruto, rad, neto, dinamika, troskova, reagibilnost, elasticnost, likvidnost
Drumski saobraćaj
Broj strana: 5

Saobracajna sredstva za prevoz robe

Beleske sa casa prakticne nastave, saobracajna sredstva za prevoz robe. Srednja skola, prakticna nastava, beleske sa casa, beleske sa casa prakticne nastave, skripta srednja skola, saobracajna sredstva, prevoz robe, roba, saobracajna sredstva za prevoz robe, vodeni transport, zeleznicki transport, avio transport, kamionski transport
Prakticna nastava
Broj strana: 1

Maturski rad- stanice za snabdijevanje gorivom

Maturski rad za srednju saobracajnu skolu - stanice za snabdijevanje gorivom . Maturski rad, seminarski rad, saobracaj, stanice za snadbevanje gorivom, gorivo, auto put |
Saobracaj
Broj strana: 10

Tezi saobracajni prekrsaji fizickih lica

Tezi saobracajni prekrsaji fizickih lica - nabrojani prekrsaji. Prekrsajno pravo, pravo, pravni fakultet, prekrsaji, fizicka lica, pravni sistem, beleske, saobracajni prekrsaji, saobracaj
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

TQM Total Quality Menagment - seminarski rad

Menadžment totalnim kvalitetom (TQM -Total Quality Management) je sveobuhvatan koncept, koji objedinjuje: tržišni, tehnološki, tehnički, organizacioni, ekonomski i etički aspekt funkcionisanja i poslovanja. To je nova poslovna filozofija usmjerena na kvalitet, zasnovana na aktivnom angažovanju svih učesnika, a u cilju zadovoljenja zahtjeva korisnika (eksternih i internih), zaposlenih i društva u cjelini. TQM se bazira na naučnim metodama i tehnikama upravljanja i unaprijeđenja kvaliteta, ali i na kulturi i timskom radu. U osnovi menadženta totalnim kvalitetom je postizanje tržišne konkurentnosti. Konkurentnost se postiže kroz: anticipaciju tržišnih faktora, kreiranje promjena, brzo prilagođavanje nastalim promjenama i mijenjanje načina poslovanja brže od promjena u okruženju. TQM je višedimezionalan i dinamičan koncept, koji uzima u obzir sve značajnije parametre poslovanja, a u cilju stalnog unaprijeđenja kvaliteta. U naučnoj i stručnoj literaturi se mogu naći različite definicije, jer sami tvorci i vodeći autori vrlo teško se slažu oko zajedničkog tumačenja.
Osnova TQM koncepta jeste menadžment u kompaniji sa orijentacijom na kvalitet. Prema autoru J. E. Rosu (Ross), TQM znači sposobnost za kvalitet u svim funkcijama kompanije i u svim dijelovima procesa od početka do kraja, uz istovremenu integraciju međusobno povezanih funkcija na svim nivoima. To je sistemski pristup koji ostvaruje veze između različitih elemenata organizacije, tako da je ukupna efektivnost sistema veća od zbira izlaza pojedinih elemenata. Evropska fondacija za menadžment kvalitetom TQM Upravljanje kvalitetom u logistici definiše kao metod menadžmenta u kompaniji za ostvarivanje poslovne izvršnosti baziran na: fokusu na kupca, partnerstvo sa dobavljačima, razvoju i uključivanju zaposlenih. Prema EOQ (European Organisation for Quality - Evropska organizacija za kvalitet): TQM – koncept je sveobuhvatan pristup kvalitetu i konkurentnosti, koji se razlikuje od standardizovanog opšte prihvaćenog modela. TQM je višedimenzionalan i dinamičan, uzima u obzir sve značajne parametre naglašavajući učešće ljudi i trajno poboljšanje. Prema ISO standardima TQM predstavlja pristup upravljanja u organizaciji usresređen na kvalitet, zasnovan na učešću svih njenih članova, usmjeren na dugoročan uspjeh putem zadovoljenja kupca, a u korist svih članova organizacije i društva. TQM zahtijeva menadžment na osnovu činjenica, tj. poslovne odluke moraju biti zasnovane na podacima, a ne samo na pretpostavkama ili mišljenjima.
Primjenu TQM-a u transportu prate problemi izazvani specifičnom tehnologijom realizacije usluga transporta.Brzina, složenost i kvalitet transportnog procesa zahtijevaju visok kvalitet sistema upravljanja transportnim procesom uz primjenu savremenih tehnologija i metoda, razvijenu organizaciju i visoku zastupljenost vrhunske informacione tehnologije. Gotovo cjelokupna savremena tehnologija koja se koristi u upravljanju transportnim sistemima počiva u manjoj ili većoj mjeri na najrazličitijim softverskim aplikacijama (npr. sistemi koji uključuju satelitsku navigaciju/komunikaciju, voice-input kompjuteri, roboti, on¬board kompjuteri, softver za planiranje zasnovan na vještačkoj inteligenciji, itd).
. Tqm, menadzment, upravljanje
Drumski saobracaj
Broj strana: 12

Tezi saobracajni prekrsaji pravnih lica

Tezi saobracajni prekrsaji pravnih lica - nabrojani prekrsaji. Pravo, pravni fakultet, prekrsajno pravo, pravno lice, prekrsaj pravnog lica, prekrsaj |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Analiza opasnosti i štetnosti rada na strugu

. Opasnosti, stetnosti, analiza opasnosti i stetnosti, drumski saobracaj, saobracaj, metalostrugar, licna zastita, radno odelo, rad na strugu |
Masinska obrada
Broj strana: 10

Laksi saobracajni prekrsaji fizickih lica

Laksi saobracajni prekrsaji fizickih lica - nabrojani prekrsaji. Prekrsajno pravo, pravo, pravni fakultet, prekrsaji, fizicka lica, pravni sistem, beleske, saobracajni prekrsaj, saobracaj
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Laksi saobracajni prekrsaji pravnih lica

Laksi saobracajni prekrsaji pravnih lica - nabrojani prekrsaji. Pravo, pravni fakultet, prekrsajno pravo, prekrsaj, beleske, saobracajni prekrsaji, pravno lice |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Organizovani politicki i saobracajni kriminalitet

Skripra iz kriminologije: kriminalitet belog okovratnika i kriminalitet korporacija, organizvani kriminalitet, politicki kriminalitet, saobracajni kriminalitet. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalitet belog okovratnika, kriminalitet korporacija, organizovani kriminalitet, politicki kriminalitet, saobracajni kriminalitet, korupcija, kompjuterski kriminal
Kriminologija
Broj strana: 3

Kočioni sistem viljuškara seminarski rad

. Seminarski rad, viljuskar, kocioni sistem viljuskara, saobracajna skola, prakticna nastava, kocenje viljuskara |
Prakticna nastava - saobracajna skola
Broj strana: 9

Specifičnosti saobraćajne usluge kao robe

. Specifi?nosti, saobra?a, usluge, robe, saobra?ajna, usluga, roba, saobra?aj, struktura, privreda, grana, slo?en, sistem, integrisanost, transport, teorija, praksa, podela, funkcije |
Drumski saobraćaj
Broj strana: 3

Grane u saobraćaju prema fleksibilnosti

. Grane, saobra?aju, prema, fleksibilnosti, saobra?aj, fleksibilnost, podela, ?eleznica, ptt, plinovodi, naftovodi, tramvajski, prevoz, drumski, avionski, pomorski, tehni?ki, sektor, ekonomski, op?ti, komercijalni
Drumski saobraćaj
Broj strana: 2

Kosnici i graničnici

Skripta tehnicko obrazovanje, Kosnici i granicnici. Tehnicko obrazovanje, skripta tehnicko obrazovanje, tehnicko crtanje, tehnicki crtezi, kosnici, granicnici, strelice, kosnik, granicnik, saobracaj, natpisi na kolovozu
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 5

Opste karakteristike saobracajnih prekrsaja

Opste karakteristike saobracajnih prekrsaja. Pravo, pravni fakultet, prekrsajno pravo, prekrsaji, saobracajni prekrsaji, javni saobracaj, kazna |
Prekrsajno pravo
Broj strana: 1

Ugovor o prevozu stvari drumskim saobraćajem

Skripta obligaciono pravo: ugovor o prevozu stvari drumskim saobracajem, obaveze prevozioca iz ugovora o prevozu . Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, ugovor, drumski saobracaj, ugovor o prevozu stvari drumskim saobracajem, prevozioc, obaveze prevozioca iz ugovora o prevozu, odgovornost prevozioca
Obligaciono pravo
Broj strana: 3

Dijagnostika i otklanjanje kvara u skučaju malog nedovoljnog pritiska u sistemu seminarski rad

. Seminarski rad, saobracajna skola, prakticna mastava, motor, ulje, podmazivanje motora, maturski rad, kvar, otklanjanje kvara, dijagnostika kbvara |
Prakticna nastava - saobracajna skola
Broj strana: 10

Znacaj, uloga i osnovna tehnoloska svojstva saobracaja

Skripta boilogija, Znacaj, uloga i osnovna tehnoloska svojstva saobracaja

napomena: rad je rucno pisan. Saobracaj, biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, integralni sistem saobracaja, sistem saobracaja, transport, integralni transport, zeleznica, znacaj uloga i osnovna tehnoloska svojstva saobracaja, tehnoloska svojstva saobracaja, znacaj saobracaja
Biologija
Broj strana: 2

Ekonomski principi reprodukcije

. Ekonomski, principi, reprodukcije, reprodukcija, produktivnost, faktori, eksterni, ekonomi?nost, interni, unutra?nji, rentabilnost, dobit, podela, akumulacija, potro?nja |
Drumski saobraćaj
Broj strana: 4

Definicija ekologije, predmet istrazivanja i znacaj

Skripta biologija, Definicija ekologije, predmet istrazivanja i znacaj. Saobracaj, biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, definicija ekologije, predmet istrazivanja i znacaj ekologije, ekologija, znacaj ekologije, pojam ekologije, zivotna sredina
Biologija
Broj strana: 3

Kritike saobraćaja kao složenosti tehničko-tehnološkog siste

. Kritike, saobra?aja, slo?enosti, tehni?ko-tehnolo?kog, sistema, tehni?ki, tehnolo?ki, sistem, slo?enost, saobra?aj, dejstvo, karakter |
Drumski saobraćaj
Broj strana: 2

Tehnoloska medjuzavisnost pogonskog i spoljneg transporta

Skripta biologija, Tehnoloska medjuzavisnost pogonskog i spoljneg industrijskog transporta. Saobracaj, biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, integralni sistem saobracaja, sistem saobracaja, transport, integralni transport, zeleznica, industrijski transport, tehnoloska medjuzavisnost pogonskog i spol g industrijskog transporta, pogonski transport
Biologija
Broj strana: 3

Klasifikacija zivotne forme

Skripta biologija, klasifikacija zivotne forme

napomena: rad je rucno pisan. Saobracaj, biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, adaptacija zivotne forme, predmet istrazivanja i znacaj ekologije, ekologija, znacaj ekologije, zivotna sreddina, zivotna forma, klasifikacija zivotne forme
Biologija
Broj strana: 1

Biološki resursi

Biološki resursi i njihova podela, šume i njihova podela, travni resursi, industrijske sirovine, resursi odmora i rekreacije, prirodni resurs, saobraćaj, sekundarne sirovine, ograničeni resursi, neobnovljivi resursi, ekonomija i ekologija resursa, defolijanti. Kopneni, vodeni, producenti, konzumenti, reducenti, biodiverzitet, sumski resursi, vrste suma, travni resursi, stocarstvo, industrijske sirovine, resursi odmora i rekreacije, prirodni resurs, saobracaj, sekundarne sirovine, ograniceni resursi, neobnovljivi resursi, ekonomija, ekologija, defolijanti
Prirodni resursi i zaštita
Broj strana: 4

Geneticka uslovljenost covekovog ponasanja

Skripta biologija, Geneticka uslovljenost covekovog ponasanja. Saobracaj, biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, geneticka uslovljenost covekovog ponasanja, sistem saobracaja, genetika, covekovo ponasanje, covek
Biologija
Broj strana: 2

Adaptacija i zivotna forma

Skripta biologija, adaptacija zivotne forme. Saobracaj, biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, adaptacija zivotne forme, predmet istrazivanja i znacaj ekologije, ekologija, znacaj ekologije, zivotna sreddina, zivotna forma
Biologija
Broj strana: 1


"saobracaj" pronađeni su rezultati pretrage 48