Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

savremeni

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"savremeni" pronađeni su rezultati pretrage 27


Porodično vaspitanje kroz istoriju razvoja pedagoških misli seminarski rad

. Vaspitanje, porodica, odnos roditelja i dece, klasici pedagogije o vaspitanju, vaspitanje i misli o vaspitanju kroy istoriju, marija montesori, jan amos komenski, dzon lok, tradicionalni koncept vaspitanja i obrayovanja, savremeni koncept roditeljstva
Pedagogija
Broj strana: 43

Načelo trajnosti u šumarstvu i njegov značaj u savremenim uslovima

. Planiranje gazdovanja sumama, sumarstvo, nacelo trajnosti u sumarstvu, uticaj nacela trajnosti u svremenim uslovima |
Tehnicar oblikovanja namestaja i enterijera
Broj strana: 30

Savremeni politicki sistemi

savremeni politicki sistemi. Politicki sistemi, savremeni politicki sistemi, izborna demokartija, izborna demokratija sad, javne funkcije, ustavni amandman, ustav, amandman, cenzus, izborna kampanja
Politicki sistemi
Broj strana: 14

Savremeni pristup

. Savremeni, sistemski, pristup, sistem, vrste, podela, karakteristike, tehnike, brainstorming |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Savremeni nemacki jezik

Beleske sa predavanja. Savremeni, nemacki, jezik, beleske, predavanja, uvod, teorija, sosir, lang, parol, strukturalizam, signifikant |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 3

Vrste reci

. Vrste, reci, imenice, glagoli, podela, vrste, pomocni, grupe, tempus, modali |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 3

Komparativna analiza finalnih i poslovnih kupaca primer jahorina osiguranje

Uopšte o kompaniji Jahorina osiguranje
Swot analiza za Jahorina osiguranje Predložene mere
Znacaj marketinga u osiguranju
savremeni marketing miks u osiguranju
Elementi marketing mix-a u osiguranju
Razvoj novih proizvoda u osiguranju
Tržišna pozicioniranost
.Konkurentska pozicija
Zaključak
. Marketing miks, swot analiza, konkurencija, pozicioniranost, razvoj novih proizvoda u osiguranju
Poslovni marketing
Broj strana: 21

Prevodjenje

. Prevodjenje, pojam, karakteristike, prevodilac, estetska, vrednost, adaptacije, translacija |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 6

Primena savremenih nastavnih sredstava u nastavi srpskog jezika

Tema rada je primena savremenih nastavnih sredstava u nastavi srpskog jezika. U pitanju je projekat radjen na predmetu Metodologija pedagoskih istrazivanja na master studijama. U radu su prilozi anketa koje su koriscene u projektu. . Nastava, srpski jezik, savremena nastavna sredstva, anketa, primena, predmet nastave srpskog jezika, didakticki principi, nastavni casovi, citanje, sistemi, nastavne metode, korelacija, predmet istrazivanja, cilj istrazivanja, zadaci istrazivanja, hipoteze, varijable, metode istrazivanja, statisticka obrada podataka, tabela
Metodologija pedagoskog istrazivanja
Broj strana: 12

Pismena komunikacija

. Komunikacija, sms, telegram, pismena, smetnje, polisemija, posredovana, interkulturalna |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 4

Morfema

Beleske sa predavanja. Morfem, morphem, morfema, fonema, simplex, tvorbene, gramaticke, tvorbena, gramaticka |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 3

TQM Total Quality Menagment - seminarski rad

Menadžment totalnim kvalitetom (TQM -Total Quality Management) je sveobuhvatan koncept, koji objedinjuje: tržišni, tehnološki, tehnički, organizacioni, ekonomski i etički aspekt funkcionisanja i poslovanja. To je nova poslovna filozofija usmjerena na kvalitet, zasnovana na aktivnom angažovanju svih učesnika, a u cilju zadovoljenja zahtjeva korisnika (eksternih i internih), zaposlenih i društva u cjelini. TQM se bazira na naučnim metodama i tehnikama upravljanja i unaprijeđenja kvaliteta, ali i na kulturi i timskom radu. U osnovi menadženta totalnim kvalitetom je postizanje tržišne konkurentnosti. Konkurentnost se postiže kroz: anticipaciju tržišnih faktora, kreiranje promjena, brzo prilagođavanje nastalim promjenama i mijenjanje načina poslovanja brže od promjena u okruženju. TQM je višedimezionalan i dinamičan koncept, koji uzima u obzir sve značajnije parametre poslovanja, a u cilju stalnog unaprijeđenja kvaliteta. U naučnoj i stručnoj literaturi se mogu naći različite definicije, jer sami tvorci i vodeći autori vrlo teško se slažu oko zajedničkog tumačenja.
Osnova TQM koncepta jeste menadžment u kompaniji sa orijentacijom na kvalitet. Prema autoru J. E. Rosu (Ross), TQM znači sposobnost za kvalitet u svim funkcijama kompanije i u svim dijelovima procesa od početka do kraja, uz istovremenu integraciju međusobno povezanih funkcija na svim nivoima. To je sistemski pristup koji ostvaruje veze između različitih elemenata organizacije, tako da je ukupna efektivnost sistema veća od zbira izlaza pojedinih elemenata. Evropska fondacija za menadžment kvalitetom TQM Upravljanje kvalitetom u logistici definiše kao metod menadžmenta u kompaniji za ostvarivanje poslovne izvršnosti baziran na: fokusu na kupca, partnerstvo sa dobavljačima, razvoju i uključivanju zaposlenih. Prema EOQ (European Organisation for Quality - Evropska organizacija za kvalitet): TQM – koncept je sveobuhvatan pristup kvalitetu i konkurentnosti, koji se razlikuje od standardizovanog opšte prihvaćenog modela. TQM je višedimenzionalan i dinamičan, uzima u obzir sve značajne parametre naglašavajući učešće ljudi i trajno poboljšanje. Prema ISO standardima TQM predstavlja pristup upravljanja u organizaciji usresređen na kvalitet, zasnovan na učešću svih njenih članova, usmjeren na dugoročan uspjeh putem zadovoljenja kupca, a u korist svih članova organizacije i društva. TQM zahtijeva menadžment na osnovu činjenica, tj. poslovne odluke moraju biti zasnovane na podacima, a ne samo na pretpostavkama ili mišljenjima.
Primjenu TQM-a u transportu prate problemi izazvani specifičnom tehnologijom realizacije usluga transporta.Brzina, složenost i kvalitet transportnog procesa zahtijevaju visok kvalitet sistema upravljanja transportnim procesom uz primjenu savremenih tehnologija i metoda, razvijenu organizaciju i visoku zastupljenost vrhunske informacione tehnologije. Gotovo cjelokupna savremena tehnologija koja se koristi u upravljanju transportnim sistemima počiva u manjoj ili većoj mjeri na najrazličitijim softverskim aplikacijama (npr. sistemi koji uključuju satelitsku navigaciju/komunikaciju, voice-input kompjuteri, roboti, on¬board kompjuteri, softver za planiranje zasnovan na vještačkoj inteligenciji, itd).
. Tqm, menadzment, upravljanje
Drumski saobracaj
Broj strana: 12

Recenica i komunikacija

. Recenica, komunikacija, informacija, vrste |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 4

Policija u zajednici˝ -savremeni koncepti i modeli

. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, policija u zajednici, savremeni koncepti policije u zajednici, savremeni modeli policije u zajednici
Policija u zajednici
Broj strana: 3

Formativ

. Formativ, jezicki, znak, oznaceno, predstava, pojmovi, noemi, kategorija, repetativnost, struktura |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 6

Kanal

. Kanal, komunikacija, protok, informacija, jezik |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 3

Klasična orjentacija u kriminologiji

Skripta iz kriminologije, Klasična orjentacija u kriminologiji, predstavnici, osnovna učenja, kritike i savremeni neoklasicizam, desni realizam, antropoloska, italijanska skola. Kriminologija, skripta, skripta kriminologija, klasicna orjentacija, savremeni neoklasicizam, desni realizam, neoklasicizam, zlocin, klasicna skola, antropoloska skola, italijanska skola
Kriminologija
Broj strana: 3

Modalni glagoli

Beleske sa predavanja. Modalni, glagoli, ponasanje |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 3

Sinhronija i dijahronija jezika

Beleske sa predavanja. Sinhronija, dijahronija, jezika, oblast, lingvistika, grupa, jezika, luter, komunikativna, situacija, varijanta |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 5

Metajezik-Metasprache

. Metajezik, metasprache, jezik, sistem, formativ, dijalekt, prirodni, podrustvljenost |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 4

Ekonomska efektivnost, kvalitet, poslovni uspeh, vrednovanje

- Ekononska efektivnost, efikasnost, kvalitet ekonomije i uspeh preduzeća
- Vrednovanje i vrednost preduzeća. Ekononska, efektivnost, efikasnost, kvalitet, ekonomije, uspeh, preduze?a, kriterijumi, indikatori, performanse, indikatori, kvantiteta, kvaliteta, pokazatelji, treadicionalni, savremeni, na?in, goodwill, vrednovanje, vrednost, metode, procena, metod supstance, prinosni metod, likvidacioni metod
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

Kategorijalno obelezje tempus

Beleske sa predavanja. Kategorijalno, obelezje, tempus, kategorija, vreme, 3, grupe, vremena, opis, karakteristike |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 2

Savremeni projekti i programi rada policije u susedstvu i nadzor nad susedstvom

savremeni projekti i programi rada policije u susedstvu i nadzor nad susedstvom skripta policija u susedstvu. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, savremeni projekti rada policije u susedstvu, savremeni programi rada policije u susedstvu
Policija u zajednici
Broj strana: 2

Preduzeće kao organizacioni sistem, vrste

Skenirana skrpita. Preduze?e, organizacioni, sistem, karakteristike, otvorenost, aktivnost, podsistem ulaza, podsistem izlaza, podsistem, poslovne, funkcije, nabavnka, proizvodnja, prodaja, finansije, ra?unovodstvo, savremeni, model, matri?ni, kombinovani, inovativna, struktura, strategijske, jedinice, vertikalna, horizontalna, podela, rada, upravljanje, rukovo?enje, izvr?enje, vrste, determinate, reduze?a, po veli?ini, veliko, srednje, malo, preduze?e
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

Interkulturalna komunikacija

. Interkulturalna, komunikacija |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 1

Preterito-prezentski, infinitvni glagoli

Beleske sa predavanja. Preterito-prezentski, infinitvni, glagoli, oblici, finitni, obelezja |
Savremeni nemacki jezik
Broj strana: 1

Međuzavisnost strategije i strukture

Skenirano. Me?uzavisnost, strategije, strukture, strategija, struktura, savremeni, koncept, situacioni, pristup, dinami?ki, model |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 2


"savremeni" pronađeni su rezultati pretrage 27