Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

seminarski rad

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"seminarski rad" pronađeni su rezultati pretrage 552

[1] [1]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12


Izrada web aplikacije korišćenjem ASP.NET tehnologije

Izrada web aplikacije korišćenjem ASP.NET tehnologije. Diplomski rad, seminarski rad, izrada web aplikacije koriscenjem asp, net tehnologije, aplikacije, asp, net, izrada web-a, web aplikacije, web forme, web servisi, datoteke, kreiranje klase, asp, ict, url, serverske kontrole, tipovi asp, net, e prodavnica, login stranica, kreiranje klase helper, kreiranje klase korisnik, referenciranje izmedju slojeva
Projektovanje aplikacija nad bazama podataka
Broj strana: 78

Alkoholi i fenoli seminarski rad

. Alkoholi, fenoli, fizicke osobine, kiselost, reakcije |
Hemija
Broj strana: 26

Greske obrade (metrologija) - seminarski rad

seminarski rad na temu greske obrade (metrologija), osnovni pojmovi, klasifikacija, metode. Metrologija, greske obrade, potrebni kvalitet, stvarne vrednosti, kvalitet izrade, metod obrade, sredstva proizvodnje, predmet obrade, operater, metod merenja, kontrola procesa, klasifikacija gresaka, norme ekonomske tacnosti, analiticko-ekperimentalne metode, statisticke metode, postupak krivih rasipanja, postupak kontrolnih karata, slucajna greska, simetricna raspodela, netacnost izrade, habanje elemenata masine, toplotne diletacije, seminarski rad, rasipanje dimenzija
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 30

Devizni kurs - seminarski rad

seminarski rad na temu devizni kurs, teorije o deviznom kursu, podela i promene deviznog kursa. seminarski rad, devizni kurs, meo, medjunarodni ekonomski odnosi, fiksni devizni kurs, fluktuirajuci devizni kurs, mnogostruki devizni kurs, devalvacija, revavacija, paritet, teorije o deviznom kursu, kurs ravnoteze, grafici, funkcije deviznog kursa, devizna kontrola
Međunarodni ekonomski odnosi
Broj strana: 18

Mašine i alatke - seminarski rad

seminarski rad na temu masine i alatke, osnovni ulazni i izlazni parametri, osnovni delovi masina, smetnje i otklanjanje, odrzavanje. Masine, alatke, obrtno kretanje, pravolinijsko kretanje, parametri, smetnje, delovi masina, kriticni elementi tehnickog sistema, odrzavanje, podmazivanje, pregled maziva, univerzalni strug, spojnica, zupcanik, sema pogona, suport, radno vreteno, zupcasta pumpa, plan odrzavanja
Mašine i alati u obradi metala deformisanjem
Broj strana: 19

Komparateri - seminarski rad

. Merenje, komparateri |
Merenje i kontrola
Broj strana: 15

Jezicki oblici - seminarski rad

Jezicki oblici, pesnicka leksika, pesnicka sintaksa i eufonija, seminarski rad. Jezicki oblici, pesnickta sintaksa, seminarski rad, knjizevnost, seminarski rad srpski jezik, eufonija, pesnicka leksika, varvarizmi, dijalektizmi, arhaizmi, neologizmi, prozaizmi, metafora, epiteti, alegorija, perifraza, antiteza, ponavljanje, hiperbola
Knjizevnost
Broj strana: 15

Termicka obrada zupcanika - seminarski rad

. Termicka obrada, zupcanica, zupcanik, termicka obrada, zupcanici |
Termicka obrada
Broj strana: 20

Mobilna telefonija - seminarski rad

seminarski rad na temu mobilna telefonija. seminarski rad, mobilna telefonija, nastanak i razvoj mobilne telefonije, mobilne komunikacione mreze, komunikacija, gsm, sim, sim kartica, bss, bts, gprs, edge, umts, 3g tehnologija, mreza
Upravljanje i nadzor distributivnih sistemima
Broj strana: 16

Modeliranje alata - seminarski rad

. Diplomski - modeliranje alata |
MASINSKI ELEMENTI
Broj strana: 15

Stil i stilistika - seminarski rad

seminarski rad iz teorije knjizevnosti. Opisani su stil i stilistika, istrazivanje stila pod uticajem nauke o umetnosti, pojava stilistike, teorije stila, stara poetika i retorika, pojam figure, figure dikcije, figure reci, figure misli, opisna stilistika, zastarela i normativna stilistika, . De sosir, vilhelm fon humbolt, razgovorni stil, znanstveni stil, administrativni stil, opsina stilistika, oksimoron, paradoks, ironija, gradacija, litota, hiperbola, antiteza, poredjenje, komparacija, figure misli, polisindeton, asidenton, elipsa, retoricko pitanje, inverzija, figure konstrukcije, simbol, alegorija, epitet, eufemizam, sinegdoha, metonimija, personifikacija, metafora, figure reci, figure tropi, anadiploza, epifora, anafora, aliteracija, onomatopeja, asonancija, figure dikcije, pojam figure, poetika, retorika, teroja stila, lingvistika, stil, stilistika
Knjizevnost
Broj strana: 14

Seminarski rad-Neparametarski testovi u slučaju jednog uzork

seminarski rad na temu "Neparametarski testovi u slučaju jednog uzorka na primeru rezultata merenja zagađenja u Pančevu" iz predmeta osnovi statistike.. seminarski rad, seminarski, statistika, neparametarski testovi, uzorak, rezultati merenja, osnovi statistike, statisticka analiza, neparametarska statistika, ronald fiser, vicoxonov test, test, rang sa znakom, empirijsko istrazivanje, komparacija testa, karl gustav gaus, skup, uzorak, modus, medijana, hipoteza, standardna devijacija, skup, aritmeticka sredina, elementi
Statistika
Broj strana: 24

Digitalna obrada signala - seminarski rad

seminarski rad na temu digitalna obrada signala. Digitalni prijemnik, seminarski rad, digitalna obrada signala, digitalni telekomunikacijski sistemi, gprs, edge, umts, sta je obrada signala, analogna obrada signala, dsp, dsp tehnologija, ad pretvarac, tipovi modulacije signala, amplitudna modulacija, frekvencijska modulacija
Upravljanje i nadzor distributivnih sistemima
Broj strana: 17

Digitalni telekomunikacijski sistemi - seminarski rad

seminarski rad na temu digitalni telekomunikacijski sistemi. Digitalni telekomunikacijski sistemi, seminarski rad, telekomunikacija, razvoj digitalnih telekomunikacijskigh sistema, antonio meucci, alexander graham bell, telefon, digitalna mreza, tehnologija komutacije, medijumi za prenos informacija, koaksijalni kablovi, opticka vlakna, tehnologija prenosenja, sonet, atm, adsl, wireless, kablovski distributivni sistemi, kds
Upravljanje i nadzor distributivnih sistemima
Broj strana: 21

Kako motivisati zaposlene za najbolji doprinos firmi - seminarski rad

Kako motivisati zaposlene za najbolji doprinos firmi. Kako motivisati zaposlene za najbolji doprinos firmi, motivacija, zaposleni, firma, zaposlenost, doprinos, najbolji doprinos u firmi, seminarski rad, mikroekonoija, ekonomika preduzeca, ekonomija
Mikroekonomija
Broj strana: 25

Sestrinske intervencije kod novorođenčeta

Prezentacija sestrinske intervencije kod novorođenčeta na mehaničkoj ventilaciji. Prezentacija, seminarski rad, intervencija, medicinski fakultet, novorodjence, mehanicka ventilacija, sestrinske intervencije kod novorodjenceta, sestrinska dijagnoza, umerena tahikardija, samnolenentno, diureza, gasne analize, program nege
Pedijatrija
Broj strana: 24

GPS - Global Positioning System - seminarski rad

seminarski rad na temu GPS (Global Positioning System). seminarski rad, gps, global positioning system, sta je gps, globalni pozicioni sistem, kako radi gps, segmenti gps-a, upotreba gps-a, gps pracenje osoba, gps pracenje vozila, pasivno gps pracenje, aktivno gps pracenje, prenosni gps uredjaj, koordinisano pracenje, gps pracenje brodova, gps pracenje zivotinja, buducnost gps-a
Upravljanje i nadzor distributivnih sistemima
Broj strana: 18

Kablovski distributivni sistemi (KDS) - seminarski rad

seminarski rad na temu kablovski distributivni sistemi. seminarski rad, kablovski distributivni sistemi, kds, kds mreza, digitalna televizija, ntsc, pal, secam, osnovni principi digitalne televizije, tv, hdtv, high definition television, standardi za emitovanje digitalne televizije, digitalni prijemnik, kablovski internet, kablovski modem
Upravljanje i nadzor distributivnih sistemima
Broj strana: 20

Serijski Port

1. Sta je serijski port
2. Raspored pinova serijskog porta
3. Signali serijskog porta
4. Serijske komunikacije
5. Bazne adrese portova. Serijski port, arhitektura racunara, visoka tehnicka skola, power point, prezentacija, seminarski, rad
Arhitektura računara
Broj strana: 10

Vrste komunikacija u organizaciji - seminarski rad

Vrste komunikacija u organizaciji. Vrste komunikacija u organizaciji, komunikacija, organizacija, vrste komunikacija |
Sociologija
Broj strana: 17

Motivacija za rad

. Motivacija, motiv, rad, mehanizam, pojam motiva, pojam motivacije, potreba, seminarski rad, hijerarhija motiva, frustracija, simptomi frustracije na radu, motivatori |
Ljudski resursi
Broj strana: 13

Odrzavanje masina i alata - seminarski rad

seminarski rad na temu odrzavanje masina i alata, predlog metode odrzavanja, predlog tehnologije odrzavanja, dijagnostički parametri. Masine, alati, odrzavanje, odrzavanje masina, korektivno odrzavanje, preventivno odrzavanje, dijagnosticki parametri, kriticni nivo, predlog opreme, spm metod, termicko stanje, kontaktne metode, bezkontaktne metode, linijski skener, infracrveni termometar, uputstvo, bezbedan rad, transport struga, postavljanje struga, elektricna mreza
Mašine i alati u obradi metala deformisanjem
Broj strana: 13

Životni ciklus proizvoda - seminarski rad

seminarski rad na temu životni ciklus proizvoda iz proizvodnog masinstva

NAPOMENA: rad je pisan cirilicom. Seminarski, seminarski rad, proizvod, zivotni ciklus, zivotni ciklus proizvoda, alat, masina, masinski sistem, cep za centriranje, upravljanje, kreiranje modula, modelske forme, relacije, roditelj-dete, asocijativnost modela, vizuelna komunikacija, zicani model, povrsinski model, zapreminski model, geometrijske forme, inzinjerske forme, zapreminske forme, modelske forme znanja, skeletni modeli, ravanski projekat, ravanska projekcija, parametarsko modeliranje, sad, sistemsko, direktno, indirektno, knowledgeware tehnologije, familije delova
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 12

Projektovanje informacionih sistema - seminarski rad

seminarski rad na temu projektovanje informacionog sistema za konkretno preduzece. seminarski rad, projektovanje informacionih sistema, projektovanje info sistema, preduzece, dobavljac, reklamacija, uplata, otpremnica, faktura, ponuda, zahtev za ponudu, dijagram konteksta, klijent, dijagram toka, interfejs, skladista podataka, tokovi-podata, funkcije, root dijagram, nabavka, racun, hijerarhijski dekomponovan informacioni sistem, obracun reklamacije, matrica, dijagram prethodjenja, opis primitivnih procesa, generisanje narudzbenice, narudzbenica, provera proizvoda, pravljenje kataloga, katalog, modeliranje podataka, entiteti, atributi, sifra proizvoda, sifra dobavljaca, postanski broj, sifra zahteva, sifra uplate, dijagram zavisnosti entiteta, relacioni model podataka, specifikacija
Projektovanje Informacionih sistema
Broj strana: 16

Metod interpretacije - seminarski rad

Referat iz teorije knjizevnosti, metod interpretacije. Metod interpretacije, teorija knjizevnosti, knjizevnost, semanticka autonomija, semanticka promenljivost, rekognitivno tumacenje, humanizam, pozitivizam, ruski formalizam, strukturalizam, semiotika, nova kritika, hermeneuticki krug
Knjizevnost
Broj strana: 10

Računarska oprema, nabavka, prijem, skladištenje - sem. rad

Prezentacija, power point, Proces nabavke računarske opreme, prijem u magacin, skladištenje i izdavanje opreme iz magacina. Prezentacija, seminarski rad, racunarska oprema, nabavka, prijem, magacin, skladistenje, izdavanje opreme, procedura nabavke, priprema, veza sa standardima, sistem kvaliteta, planiranje procesa, rukovodstvo, plan nabavke, sastavnica proizvoda, proizvod, upravljanje zalihama, ugovor, sef nabavke, zaposleni, motivacija zaposlenih, odgovornosti, dijagram toka, zapisi, dokumentacija, uputstva, obrasci, faktura, izbor dobavljaca, dobavljaci, ugovaranje, isporucivanje, otpremnica
Kontrola kvaliteta u izradi softvera
Broj strana: 21

Aspiracija i Inhalacija

Prezentacija na temu aspiracija i inhalacija iz pedijatrije. Prezentacija, seminarski rad, medicinski fakultet, pedijatrija, aspiracija, inhalacija, aspiracija i inhalacija, nazalno, oralno, tubus, inkubirano dete, aspirator, aspiracioni kateter, sterilne rukavice, sterilna pelena, ambu balon sa ventilom, respirator, nos, usna duplja
Pedijatrija
Broj strana: 19

Oblik koji pesma stvara - Robert Frost

seminarski rad o poznatom američkom pesniku Robertu Frostu i pesmi "Oblik koji pesma stvara". Govori o piščevom pogledu na svet oko sebe i detaljnoj analizi pomenute pesme.. Robert frost, pisac, oblik koji pesma stvara, pesma, oblik, inauguracija predsednika kendija, the pasture, pa?njak, spring pools, prole?ne lokve
Engleska književnost II
Broj strana: 22

Plan nege novorđenčeta sa respiratornim distres sindromom

Prezentacija na temu Plan nege novorđenčeta sa respiratornim distres sindromomom
. Prezentacija, seminarski rad, medicinski fakultet, pedijatrija, novorodjence, plan nege novor?en?eta sa respiratornim distres sindromomom, distres sindrom, rds, aspiracioni sindrom, apneja, pneumonija, asfiksija, prematuritet, hipotermija, malnutricija majke, tahipneja, cijanoza, silverman skor, broj raspiracija
Pedijatrija
Broj strana: 23

Izrada kalkulacija i trebovanje namirnica - maturski rad

. Kalukalacija, kuharstvo, trebovanje, namirnica, seminarski, rad |
Kuvarstvo
Broj strana: 12

Kritika i istorija knjizevnosti - seminarski rad

Kritika i istorija knjizevnosti, seminarski rad . Kritika i istorija knjizevnosti, knjizevnost, seminarski rad, knjizevna kritika, vrste kritickih dela, pravci knjizevne kritike, istorija knjizevnosti, estetska kritika
Knjizevnost
Broj strana: 8

Razvoj tehnologije Wi-Fi - seminarski rad

Razvoj tehnologije WiFi, istorijat razvoja tehnologije, wi-fi u buducnosti. seminarski rad, istorijat razvoja tehnologije, racunarske mreze, wi-fi, istorijat razvoja wifi, wavelan, vic hayes, agere systems, wi fi mobilni, sta je to wifi, wifi je tehnologija koja dozvoljava transfer podataka preko specifi?nih radio frekvenci, wi-fi u buducnosti, institute of electrical and electronics engineers, wi fi standard, ieee, instituta za elektriku i elektronske in?injere, wlan, bluetooth
Računarske mreže
Broj strana: 5

Monopolistička konkurencija - seminarski rad

seminarski rad na temu monopilistička konkurencija iz mikroekonomije. seminarski rad, mikroekonomija, monopol, monopolisticka konkurencija, trziste, nepotpuna konkurencija, nesavrsena konkurencija, oligopol, duopol, price-makeri, konkurencijaseminarski rad mikroekonomija, seminarski rad monopolisticka konkurencija
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 6

Industrijska merila za merenje i kontrolu duzina - sem. rad

seminarski rad na temu industrijska merila za merenje i kontrolu duzine. Industrijska merija, merenje kontrola, jednostruka merila, visestruka merila, ploce, sabloni, kalibri, lenjiri bez skale, granicna merila, merila sa nonijusom, lenjiri sa skalom, tolerancijska merila, mikrometarska merila, komparatori, masine za merenje, merni mikroskopi, pgm, paralelna granicna merila, radionicka merila, prijemna merila, reviziona merila, kontrolnici
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 18

Impulsna kodna modulacija

Prezentacija power point. Ikm, impulsna kodna modulacija, prezentacija, seminarski rad, istorijat, kodovanje, kvantovanje, odmeravanje, podela pcm kodera, modulator, demodulator, prednosti i mane ikm, primena
Telekomunikacije
Broj strana: 13

Nega ugroženog novorođenčeta primenom CPAP

ZDRAVSTVENA NEGA UGROŽENOG NOVOROĐENČETA PRIMENOM KONTINUIRANOG POZITIVNOG PRITISKA – CPAP, metodom BUBBLE CPAP-a, prezentacija. Prezentacija, medicinski fakultet, seminarski rad, pedijatrija, novorodjence, zdravstvena nega ugrozenog novorodjenceta primenom kontinuiranog pozitivnog pritiska cpap, metoda bubble cpap, raspiratorni distres sindrom, plucni edem, aspiracioni sindrom, traheobronhomalacija, nega pacijenta
Pedijatrija
Broj strana: 21

Značaj obrazovanja za budućnost zajednice-države - seminarski rad

Značaj obrazovanja za budućnost zajednice-države. Zna?aj obrazovanja za budu?nost zajednice-dr?ave |
Metode i tehnike izrade istrazivackog rada
Broj strana: 10

Zaboravljanje i pamcenje

seminarski rad. Zaboravljanje, pamcenje, psihologija, senzorno, kratkotrajno, dugotrajno, paznja, kodiranje, ponavljanje, dosecanje, stupnjevi, obrada, informacije, senzorni, registar, radno, podela, pamcenja, tragovi, teorija, teorije, represija, interferencija, ebbinghaus, kriva, krivulja, vreme
Psihologija
Broj strana: 15

Baze podataka, DATA SET - prezentacija

Prezentacija u power point-u, na temu baze podataka iz predmeta projektovanje aplikacija nad bazama podataka. Prezentacija, seminarski rad, baze podataka, podaci, aplikacije, projektovanje, skladiste podataka, diskonektovan pristup bazi podataka, dbms, ado, net, konektovanje, arhitektura podataka, update, insert, delete, data set, data columns, constraint, rows, alat, sortiranje podataka, data relation, racunar, vizuelni prikaz, parametri, dodavanje parametara, data provider, server, data reader, zivotni ciklus aplikacija, proizvodjaci
Projektovanje aplikacija nad bazama podataka
Broj strana: 19

Nastanak novca i njegova uloga u savremenoj privredi - seminarski rad

Nastanak novca i njegova uloga u savremenoj privredi. Nastanak novca i njegova uloga u savremenoj privredi |
Makroekonomija
Broj strana: 10

Wi-Fi mrežna tehnologija - prezentacija

Prezentacija u power point-u na temu Wi-Fi mrežna tehnologija. seminarski rad, wi-fi mrezna tehnologija, istorijat razvoja tehnologije, racunarske mreze, wi-fi, istorijat razvoja wifi, wavelan, vic hayes, agere systems, wi fi mobilni, sta je to wifi, wifi je tehnologija koja dozvoljava transfer podataka preko specificnih radio frekvenci, wlan, wireless fidelity, spread spectrum, wireless
Računarske mreže
Broj strana: 14

Torakalna drenaža

Prezentacija na temu TORAKALNA DRENAŽA iz pedijatrije, medicinski fakultet. Prezentacija, seminarski rad, medicinski fakultet, torakalna drena?a, pneumotorax, disajni putevi, tenziona komplikacija, rendgen, inkubator, hiruski uslovi, makaze, pincete sa kukicama, prave pincete, sterilna pelena, vadjenje drena
Pedijatrija
Broj strana: 10

Intubacija novorođenčeta - prezentacija

Prezentacija na temu Intubacija novorodjenceta iz pedijatrije. Prezentacija, medicinski fakultet, seminarski rad, intubacija, intubacija novorodjenceta, novorodjence, beba, plasiranje tubusa kroz nos, mehanicka ventilacija, respirator, peep, inspiratorni pritisak
Pedijatrija
Broj strana: 11

Kreiranje Extended kontrola i Dialog Box-ova

Kreiranje Extended kontrola i Dialog Box-ova, Modalni i nemodalni Dialog Box-evi, seminarski rad. seminarski rad, kreiranje extended kontrola i dialog box-ova, dialog box, modalni i nemodalni dialog box, extended kontrola, dialog box template, prikazivanje dialog box-ova, setovanje, setovanje parent form, parent forme, overriding metode
Projektovanje Informacionih sistema
Broj strana: 9

Tenzija kod prematurusa - prezentacija

Prezentacija na temu Tenzija kod prematurusa iz pedijatrije. Prezentacija, seminarski rad, medicinski fakultet, tenzija kod prematurusa, tenzija, prematurus, stefan hales, krvni pritisak, merenje krvnog pritiska, arterijski pritisak, manzetna, postupak merenja krvnog pritiska
Pedijatrija
Broj strana: 13

Diureza - prezentacija

Prezentacija na temu diureza iz predmeta pedijatrija. Prezentacija, seminarski rad, diureza, medicinski fakultet, pedijatrija, novorodjence, beba, merenje izlucene tecnosti, urin, sterilna gaza, fekalije, kateter, postupak plasiranja katetera, reanimaciona lista, nesterilni postupak
Pedijatrija
Broj strana: 12

Arhitektura CPU - prezentacija

Prezentacija u power pointu, na temu arhitektura CPU iz predmeta arhitektura racunara. Prezentacija, seminarski rad, arhitektura, arhitektura racunara, cpu, sabirnica, bus, magistrala, memorija, ram, rom, ulazne jedinice, mis, tastatura, izlazne jedinice, monitor, stampac, konzolni terminal, papirna traka, logicka sema, mikroprocesor, regbistarsko polje, markeri, bafer podataka, opfetch, masinski ciklus pripreme naredbe, izvrsenje naredbe, naredba, execution
Arhitektura računara
Broj strana: 8

Jutarnja toaleta novorođenčeta u inkubatoru pod kiseonikom

Prezentacija na temu Jutarnja toaleta novorođenčeta u inkubatoru pod kiseonikom iz predmeta pedijatrija. Prezentacija, medicinski fakultet, pedijatrija, seminarski rad, novorodjence, beba, inkubator, izoleta, infekcija, vitalno ugrozena beba, foto terapija, dezinfekcija, sterilne pelene, sterilna gaza, vata, rukavice, acidi borici, alkohl, providon jod, nazograsticna sonda, nega ociju, nega nosa, aspiriranje deteta, merenje vitalnih funkcija
Pedijatrija
Broj strana: 15

Nega novorođenčeta kod ETS-a - prezentacija

Prezentacija na temu Nega novorođenčeta kod ETS-a iz pedijatrije. Prezentacija, seminarski rad, medicinski fakultet, novorodjence, nega novoro?en?eta kod ets-a, nega, menjanje krvi, priprema prostorije, priprema materijala, intervencija, lekar, inkubator
Pedijatrija
Broj strana: 12

Organizovanje preduzeća

seminarski rad iz predmeta Ekonomika preduzeća sa temom Organizovanje preduzeća. Seminarski, organizacija preduzeca, preduze?a, inokosna, dru?tva, lica, dru?tva, kapitala, zadruga, trgova?ko, orta?ko, komanditno, javno, orta?ko, tajno, orta?ko, akcionarska, dru?tva, ograni?ena, odgovornost, skup?tina, upravni, odbor, nadzorni, odbor, direktor
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

[1] [1]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12


"seminarski rad" pronađeni su rezultati pretrage 552