Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

sile

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"sile" pronađeni su rezultati pretrage 20


Nasilje u školi

Nasilje u porodici je fenomen koji se javlja svuda u svetu, u svim kulturama i nezavisno od ekonomskog statusa i društvenog sloja porodice. Statistika pokazuje da su najčešće žrtve žene i deca, a nasilnici mahom muškarci. Ovo nije privatni problem porodice, i ne treba kao takav da bude tretiran ni u jednoj državi. Ovo je pitanje od javnog interesa koje mora biti rešavano na državnom nivou. Iako se dešava u porodici, najčešće iza zatvorenih vrata, ovaj problem utiče na čitavo društvo.
Poslednjih meseci u Srbiji mediji su aktuelizovali temu porodičnog nasilja. Javnost je potresena objavljivanjem stravičnih pojedinosti porodičnih tragedija koje su se desile u poslednje vreme. Tema je pogrešno predstavljena na senzacionalistički način, bez poštovanja zaštite ličnih podataka i uz zloupotrebu žrtve, iz perspektive isključivo humanističkog i socijalnog problema. Ono što nije preispitivano u ovim objavama je javna i državna odgovornost. Predstavnici Autonomnog ženskog centra zameraju vlastima što još uvek ne postoje nacionalne kampanje protiv nasilja nad ženama, uključujući porodično nasilje, a kampanje sa nacionalnom pokrivenošću još uvek organizuju mreže ženskih organizacija. Sistematska istraživanja i statističke analize na reprezentativnom uzorku još uvek su retke i sporadične.
Pored teorijskog objašnjenja sintagme nasilje u porodici, rad se osvrće i na istoriju nasilja, nasilno ponašanje u porodici, navode se i tipovi nasilnika, poreklo i priroda nasiljničkog ponašanja, kao i motivi za takvo ponašanje, a povrh svega i vrste pojedinih oblika vršnjačkog nasilja. Rad osim teorijskog dela, sadrži i istraživački deo, pod naslovom Metodologija istraživanja, sa projektom istraživanja, analizom i interpretacijom rezultata i prilozima korišćenim u ovom istraživanju.. Nasilje u ?koli, istra?iva?ki rad
Metodologija pedagoskog istrazivanja
Broj strana: 25

Sile u kaišu

. Sile, kai?u, kai?, prenos, snage, preno?enje, obrtni, momenat |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 3

Njutnovi zakoni sile

Definicije mase, dinamike, osnovni zakoni merenja, neki tipovi sila u mehanici, tezina i sila trenja, sila zatezanja, intenzitet sile reakacije podloge. Tezina, sila trenja, fizika, njutnovi zakoni, masa, dinamika, zakoni merenja, sile u mehanici, mehanika, sila, sila zatezanja, intenzitet sile reakcije podloge, gravitacija
Fizika i merenja
Broj strana: 4

Moment sile za tacku

Moment sile za tacku, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Moment sile, tacka, mehanika, beleske, srednja skola, nepokretna tacka tela, obrtaj |
Mehanika
Broj strana: 2

Prikaz obicaja na sceni

Obradjena je rekonstrukcija obreda iz bosilegradskog kraja. Obredna igra, tradicionalna igra, filozofija sa etikom, obicaji, obicaju na sceni, seminarski rad |
Filozofija sa etikom
Broj strana: 12

Sile kod zupčanika

. Sile, zup?anika, sila, zup?anici, obrtni, moment |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 1

Elektricitet - seminarski rad

Seminarski rad iz fizike, elektricitet. Linije sile, elektricni dipol, potencijal, napon, fluks, elektricno polje, seminarski rad, fizika, sila, elektricni dipol, generator, napon |
Fizika
Broj strana: 11

Spreg sila i moment sprega

Spreg sila i moment sprega, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Spreg sila, moment sprega, moment sile, sila, mehanika, srednja skola, beleske, rezultanta |
Mehanika
Broj strana: 2

Pojam i vrste sila

Skripta fizika, Pojam i vrste sila. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, sila, pojam sile, vrste sila, oznaka sile, f, uzajamno dejstvo dva tela, magnetna sila, elektricna sila |
Fizika
Broj strana: 3

Graficko predstavljanje sile

Graficko predstavljanje sile, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!
. Graficko predstavljanje sile, mehanika, grafikon, sila, predstavljanje, duzina vektora, vektor, intenzitet sile, razmera za silu
Mehanika
Broj strana: 2

Opterecenja masinskih delova - power point prezentacija

Power Point prezentacija na temu "Ponasanje masinskih delova pod dejstvom opterecenja". Prezentacija, vrste opterecenja, naponi, naprezanja, delovi, masinski delovi, kinemtaske velicine, nosivost, provera cvrstoce, masinski elementi, moment sile, moment sprega, sila, staticka opterecenost, dinamicka opterecenost, napon, deformacija, plasticna deformacija, elasticna deformacija, izvijanje, kontaktno naprezanje
MASINSKI ELEMENTI
Broj strana: 8

Analiticki nacini predstavljanja i slaganja sile

Analiticki nacini predstavljanja i slaganja sile, zadaci i beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Analitika, mehanika, srednja skola, slaganje sile, predstavljanje sile, rezultanta, beleske sa casa
Mehanika
Broj strana: 5

Faktor dinamičkih sila i raspodele opterečenja

. Faktor, dinami?kih, sila, raspodele, optere?enja, dinami?ke, sile, optere?enje, dodir, zupci, zup?anici, povr?ina, dodira |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 3

Kretanje tela pod dejstvom sile zemljine teze i sila trenja - prezentacija

Prezentacija Kretanje tela pod dejstvom sile zemljine teze i sila trenja. Hitac Navise,hitac hanize,slobodan pad. Fizika, prezentacija, sila, trenja, sila zemljine teze, hitac navise, hitac nanize, slobodan pad, padanje tela, visina, vertikalni hitac, formula
Fizika
Broj strana: 5

Unutrasnja energija

Unutrasnja energija iz fizike za srednju skolu.
NAPOMENA: Rad je rucno pisan!. Unutrasnja energija, fizika, srednja skola, spol sile |
Fizika
Broj strana: 1

Kulonov zakon

Kulonov zakon, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Kulonov zakon, sila trenja klizanja, intenzitet sile, horizontalna ravan, strma ravan, mehanika, beleske, primeri |
Mehanika
Broj strana: 3

Njutnov zakon gravitacije

Skripta fizika, Njutnov zakon gravitacije. Fizika, skripta fizika, srednja skola, njutan, njutnov zakon, njutnov zakon gravitacije, gravitacija, sila, intenzitet sile |
Fizika
Broj strana: 1

Otpornost materijala

Otpornost materijala, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Otpornost materijala, mehanika, deformacija tela, elasticna defomracija, spoljasne sile, unutrasnje sile |
Mehanika
Broj strana: 2

Pojam i vrste sila zadaci za vežbanje

Pojam i vrste sila vezbanje, zadaci. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, zadaci fizika, pojam sile, vrste sile, zadaci pojam vrste sila, vezbanje pojam i vrste sila |
Fizika
Broj strana: 4

Kulanov zakon

Skripta fizika, Kulanov zakon. Fizika, skripta fizika, srednja skola, kulanov zakon, sila, masa, intenzitet sile, naelektrisanje, vakum, elektrostaticka sila |
Fizika
Broj strana: 2


"sile" pronađeni su rezultati pretrage 20