Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

skripta fizika

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"skripta fizika" pronađeni su rezultati pretrage 57

[1] [1]


Test fizika, pitanja i odgovori

10 pitanja i odgovora. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, test fizika, pitanja odgovori fizika, uzajamno dejstvo tela |
Fizika
Broj strana: 7

Skalarni proizvod vektora

skripta fizika, skalarni proizvod vektora. Fizika, skripta fizika, srednja skola, vektori, skalarni proizvod vektora, proizvod vektora, skalar, intenzitet vektora, projekcija vektora
Fizika
Broj strana: 2

Pojam fizičkih veličina

skripta fizika, pojam fizickih velicina. Fizika, skripta fizika, pojam fizikcke velicine, fizicke velicine, pojam fizickih velicina, duzina, masa, vreme, oznaka, jedinice, vrednosti
Fizika
Broj strana: 2

Električna struja

skripta fizika, Električna struja i slobodni nosioci naelektrisanja, merenje elektricne struje, jacina elektricne struje

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, elektricna struja, naelektrisanje, elektricitet, jacina elektricne struje, merenje elektricne struje
Fizika
Broj strana: 6

Pojam i vrste fizičkih polja

skripta fizika, Pojam i vrste fizičkih polja. Fizika, skripta fizika, srednja skola, fizicko polje, pojam fizickog polja, vrste fizickog polja, vidovi fizickg polja |
Fizika
Broj strana: 2

Električni izvori

skripta fizika, Električni izvori

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, elektricni izvori, baterije, akumulatori, naelektrisanje, elektricni izvor
Fizika
Broj strana: 1

Električna kapacitivnost

skripta fizika, Električna kapacitivnost

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, elektricna kapacitivnost, elektricitet, energija, naelektrisanje, provodnik, zadaci fizika
Fizika
Broj strana: 4

Električna otpornost provodnika

skripta fizika, Električna otpornost provodnika

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, provodnici, elektricna otpornost provodnika, poprecni presek, elektricna struja, zadaci fizika
Fizika
Broj strana: 4

Kretanje u svakodnevnom životu i brzina kretanja

skripta fizika, Kretanje u svakodnevnom životu i brzina kretanja. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, brzina, kretanje, kretanje u svakodnevnom zivotu, referentno telo, putanja, put, brzina kretanja
Fizika
Broj strana: 5

Vektorski proizvod vektora

skripta fizika, vektorski proizvod vektora. Fizika, srednja skola, skripta fizika, masa, brzia, energija, vektori, vektorski proizvod vektora, intenzitet vektora, projekcija vektora
Fizika
Broj strana: 2

Merila i instrumenti

skripta fizika, Merila i instrumenti. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, merila, instrumenti, fizicke velicine, uredjaji za merenje |
Fizika
Broj strana: 2

Kontrakcija dužine

skripta fizika, Kontrakcija dužine. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, srednja skola, kretanje, energija, kontrakcija du?ine, duzina, duzina tela, skracivanje duzine
Fizika
Broj strana: 1

Vezivanje otpornika

skripta fizika, Vezivanje otpornika

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, otpornici, vezivanje otpornika, elektricna otpornost, zadaci otpornost
Fizika
Broj strana: 7

Zadaci pređeni put i vreme

4 zadataka za vezbanje. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, zadaci fizika, predjeni put, vreme, kretanje, zadaci za vezbanje fizika |
Fizika
Broj strana: 4

Jačina gravitacionog i elektrostatičkog polja

skripta fizika, Jačina gravitacionog i elektrostatičkog polja. Fizika, skripta fizika, srednja skola, ja?ina gravitacionog i elektrostati?kog polja, gravitaciono polje, elektrostaticko polje, sila, telo, masa
Fizika
Broj strana: 3

Test fizika, blic pitanja i zadaci sa rešenjem

Test fizika, blic pitanja i zadaci sa resenjem

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, zadaci fizika, test fizika, zadaci sa resenjem iz fizike, elektricitet, naelektrisanje
Fizika
Broj strana: 3

Potencijal gravitacionog polja

skripta fizika, Potencijal gravitacionog polja. Fizika, skripta fizika, srednja skola, gravitaciono polje, potencijal gravitacionog polja, energija, masa, masa tela, primeri, zadatak potencijal gravitacionog polja
Fizika
Broj strana: 3

Sila zemljine teže i težina tela

skripta fizika, Sila zemljine teze i tezina tela. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, zemljina teza, telo, tezina tela, sila zemljine teze |
Fizika
Broj strana: 2

Njutnov zakon gravitacije

skripta fizika, Njutnov zakon gravitacije. Fizika, skripta fizika, srednja skola, njutan, njutnov zakon, njutnov zakon gravitacije, gravitacija, sila, intenzitet sile |
Fizika
Broj strana: 1

Pojam ubrzanja

skripta fizika, pojam ubrzanja. Fizika, srednja skola, skripta fizika, brzina, ubrzanje, ubrzanje tela, intenzitet brzine, vremenski interval, promena brzine |
Fizika
Broj strana: 5

Polilejev princip relativnosti

skripta fizika, Polilejev princip relativnosti i klasičan zakon sabiranja brzine. Fizika, skripta fizika, srednja skola, princip relativnosti, polilejev princip relativnosti, brzina, sabiranje brzina, brzina tela, brzina pokretnog sistema
Fizika
Broj strana: 2

Brzina kretanja tela i podela prema pređenom putu

skripta fizika, Brzina kretanja tela i podela prema pređenom putu. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, brzina, brzinakretanja tela, podela prema predjenom putu, fizicka velicina, vektorska velicina, pojam brzine
Fizika
Broj strana: 5

Zadaci sa rešenjima električno polje

Zadaci sa resenjima električno polje

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, elektricno polje, zadaci fizika, zadaci elektricno polje, naelektrisanje, sila
Fizika
Broj strana: 6

Pojam vektora

skripta fizika, pojam vektora. Fizika, srednja skola, skripta fizika, vektori, pojam vektora, vektorske velicine, skalarne veliccine, fizicke velicine, graficko predstavljanje vektora
Fizika
Broj strana: 4

Ravnomerno pravolinijsko kretanje

skripta fizika, Ravnomerno pravolinijsko kretanje. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, kretanje, pravolinijsko kretanje, ravnomerno pravolinijsko kretanje, brzina, predjeni put, izracunavanje predjenog puta
Fizika
Broj strana: 4

Promenljivo pravolinijsko kretanje

skripta fizika, Promenljivo pravolinijsko kretanje. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, kretanje, pravolinijsko kretanje, promenljivo pravolinijsko kretanje, brzina, predjeni put
Fizika
Broj strana: 4

Zavisnost mase od brzine i veza mase i energije

skripta fizika, Zavisnost mase od brzine i veza mase i energije. Fizika, srednja skola, skripta fizika, masa, brzia, energija, zavisnost mase od brzine, veza mase i energije, brzina tela, brzina svetlosti, masa tela, telo
Fizika
Broj strana: 2

Metode izučavanja fizičkih pojmova i fizički zakoni, princip

skripta fizika, Metode izučavanja fizičkih pojmova i fizički zakoni i principi. skripta fizika, fizika, srednja skola, fizicki pojmovi, fizicki zakoni, fizicki principi, fizicki eksperiment, fizicke velicine
Fizika
Broj strana: 2

Energija elektrostatičkog polja

skripta fizika, Energija elektrostatičkog polja. Fizika, skripta fizika, srednja skola, energija, energija elektrostati?kog polja, elektrostati?kog polja, sila, kondenzator, naelektrisanje, provodnik
Fizika
Broj strana: 3

Rad u električnom polju

skripta fizika, Rad u elektricnom polju

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, elektricno polje, rad u elektricnom polju, energija, potencijalna energija, elektricna sila
Fizika
Broj strana: 3

Mehanički rad

skripta fizika, Mehanički rad. Fizika, skripta fizika, srednja skola, mehani?ki rad, telo, pravolinijsko kretanje, kretanje, skalarni proizvod, skalar, skalarna velicina |
Fizika
Broj strana: 2

Fizika - fundamentalna prirodna nauka

skripta fizika, fizika - fundamentalna prirodna nauka. Fizika, skripta fizika, srednja skola, pojam fizike, fizika kao nauka, fizika kao fundamentalna nauka, supstanca, fizicko polje, fizika fundamentalna prirodna nauka, kretanje, izucavanje fizike
Fizika
Broj strana: 1

Kinematika i dinamika rotacionog kretanja

skripta fizika, Kinematika i dinamika rotacionog kretanja. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, srednja skola, kretanje, diamika kretanja, kinematika kretanja, rotaciono kretanje, kinematika i dinamika rotacionog kretanja, obrtno kretanje
Fizika
Broj strana: 2

Istezanje i sabijanje elasticne opruge

skripta fizika, Istezanje i sabijanje elasticne opruge. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, elasticna opruga, istezanje elasticne opruge, sabijanje elasticne opruge, vezbanje sabijanje elasticne opruge, zadaci elasticna opruga
Fizika
Broj strana: 9

Moment inercije i dinamika kružnog kretanja

skripta fizika, Moment inercije, dinamika kruznog kretanja. Fizika, skripta fizika, srednja skola, inercija, moment inercije, rotacija, dinamicka rotacija, dinamika kruznog kretanja
Fizika
Broj strana: 2

Impuls i sila

skripta fizika, Impuls i sila. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, srednja skola, kretanje, impuls, sila, trenje, kretanje tela, dimenzija tela, oblik tela, proizvod mase i ubzanja
Fizika
Broj strana: 1

Pojam i vrste sila

skripta fizika, Pojam i vrste sila. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, sila, pojam sile, vrste sila, oznaka sile, f, uzajamno dejstvo dva tela, magnetna sila, elektricna sila
Fizika
Broj strana: 3

Oduzimanje i množenje vektora

skripta fizika, Oduzimanje i mnozenje vektora. Fizika, skripta fizika, srednja skola, vektori, oduzimanje vektora, mnozenje vektora, proizvod vektora |
Fizika
Broj strana: 2

Kulanov zakon

skripta fizika, Kulanov zakon. Fizika, skripta fizika, srednja skola, kulanov zakon, sila, masa, intenzitet sile, naelektrisanje, vakum, elektrostaticka sila |
Fizika
Broj strana: 2

Krivolinijsko i ravnomerno kružno kretanje

skripta fizika, Krivolinijsko i ravnomerno kružno kretanje. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, srednja skola, kretanje, kruzno kretanje, krivolinijsko kretanje, ravnomerno kruzno kretanje, ubrzanje, tangenciono ubrzanje, normalno ubrzanje
Fizika
Broj strana: 2

Pojam mehaničke energije

skripta fizika, Mehanička energija. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, srednja skola, kretanje, energija, mehanicka energija, pojam mehanicke energije, kineticka energija, potencijalna energija, ugaona brzina, moment inercije
Fizika
Broj strana: 3

Merenje dužine i površine

skripta fizika, Merenje duzine i povrsine. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, duzina, povrsina, merenje duzine, merenje povrsine, osnavna jedinica duzine |
Fizika
Broj strana: 1

Pojam brzine i ravnomerno pravolinijsko kretanje

skripta fizika, pojam brzine, ravnomerno pravolinijsko kretanje. Fizika, skripta fizika, pojam fizike, brzina, pojam brzine, ubrzanje, vektor, vektorska velicina brzina, smer, kretanje, pravolinijsko kretanje
Fizika
Broj strana: 2

Uzajamno delovanje tela pri neposrednom dodiru

skripta fizika, Uzajamno delovanje tela pri neposrednom dodiru. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, tela, delovanje tela, uzajamno delovanje tela, uzajamno delovanje tela pri dodiru, dodir tela
Fizika
Broj strana: 1

Uzajamno delovanje tela koja nisu u neposrednom dodiru

skripta fizika, Uzajamno delovanje tela koja nisu u neposrednom dodiru. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, delovanje tela, uzajamno delovanje tela, uzajamno delovanje tela koja nisu u neposrednom dodiru, magnetno delovanje
Fizika
Broj strana: 2

Provodnici i izolometri

skripta fizika, Provodnici i izolometri

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, provodnici, izolometri, kulanov zakon, poluprovodnici, naelektrisanje, elektricitet, elektricno polje
Fizika
Broj strana: 4

Omov zakon

skripta fizika, Omov zakon

Napomena: rad je rucno pisan. Fizika, osnovna skola, skripta fizika, omov zakon, jacina struje, provodnik, elektricni otpor, elektricno kolo, struja, grananje struje
Fizika
Broj strana: 5

Treci Njutnov zakon - zakon inercije

skripta fizika, treci Njutnov zakon, zakon inercije. Fizika, srednja skola, skripta fizika, njutnov zakon, treci njutnov zakon, zakon inercije, inercija, inercijalni sistem, neinercijalni sistem, sila
Fizika
Broj strana: 2

Treći Njutnov zakon - zakon akcije i reakcije

skripta fizika, treci Njutnov zakon, zakon akcije i reakcije. Fizika, srednja skola, skripta fizika, njutnov zakon, treci njutnov zakon, zakon akcije i reakcije, sila akcije, sila reakcije
Fizika
Broj strana: 2

Pojam i vrste sila zadaci za vežbanje

Pojam i vrste sila vezbanje, zadaci. Fizika, skripta fizika, osnovna skola, zadaci fizika, pojam sile, vrste sile, zadaci pojam vrste sila, vezbanje pojam i vrste sila |
Fizika
Broj strana: 4

[1] [1]


"skripta fizika" pronađeni su rezultati pretrage 57