Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

skup

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"skup" pronađeni su rezultati pretrage 39


Pojam skupa

Pojam skupa matematika zadaci. Pojam skupa, skup, matematika, zadaci, zadaci matematika, zadaci skup matematika |
Matematika
Broj strana: 4

Revolucije i ratovi - seminarski rad

Revolucije i ratovi - seminarski rad. Revolucije, ratovi, revolucije i ratovi, seminarski rad, sociologija, francuska revolucija, pad bastilje, zakonodavna skupstina, ustavna kriza, konvent, direktorijum, utopijski realizam, ruska revolucija, februarska revolucija, lenjin, ruski gradjanski rat, pobeda crvenih, slabosti belih
Sociologija
Broj strana: 25

Seminarski rad-Neparametarski testovi u slučaju jednog uzork

Seminarski rad na temu "Neparametarski testovi u slučaju jednog uzorka na primeru rezultata merenja zagađenja u Pančevu" iz predmeta osnovi statistike.. Seminarski rad, seminarski, statistika, neparametarski testovi, uzorak, rezultati merenja, osnovi statistike, statisticka analiza, neparametarska statistika, ronald fiser, vicoxonov test, test, rang sa znakom, empirijsko istrazivanje, komparacija testa, karl gustav gaus, skup, uzorak, modus, medijana, hipoteza, standardna devijacija, skup, aritmeticka sredina, elementi
Statistika
Broj strana: 24

Unija skupa

. Unija skupa, skup, matematika, zadaci matematika, zadaci skup, zadaci unija skupa |
Matematika
Broj strana: 2

Zadaci skupovi

. Zadaci skupovi, skup, matematika, srednja skola, zadaci matematika, matematika zadaci za vezbu, zadaci |
Matematika
Broj strana: 4

Pripadnost skupu - Priprema

. |
Matematika
Broj strana: 9

X test i test homogenosti skupa

Skripta iz statistike u ekonomiji, teorija i zadaci sa resenjem

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, x test, test homogenosti, pareto dijagram, kumuativna frekvencija, atributivne serije, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima, frekvencije, skup, homogenost skupa
Statistika
Broj strana: 10

SKUPOVI 5 razred

. |
Matematika
Broj strana: 1

Pojam statistike

. Pojam statistike, obelezja, skup, analiza skupa, statistika, definicija statistike, turisticki i hotelijarski menadzment |
Statistika
Broj strana: 7

Skupovi - zadaci sa casa 1

Zadaci iz matematike sa casa iz oblasti skupovi. Matematika, zadaci, srednja skola, resenja zadataka, skupovi |
Matematika
Broj strana: 4

Skupovi - zadaci sa casa 2

Zadaci sa casa sa resenjima na temu skupovi. Matematika, skupovi, zadaci, resenja zadataka, beleske ca casa |
Matematika
Broj strana: 4

Deljivost u skupu No

. Deljivost, skup prirodnih brojeva, deljenik, delilac |
Matematika
Broj strana:

Testiranje hipoteze o jednakosti varijanse dva skupa

Skenirano
sa urađenim primerima. Testiranje, hipoteze, jednakosti, varijanse, dva, skupa, jednakost, skupovi, varijansa, primeri, prag, testa, test |
Statistika
Broj strana: 9

Lema Bernsajda (Burnisde) i Polijeva teorema

. Kona?na grupa, primijenjena matematika, teorije grupa, paqb teorema, permutacija, kombinatorika, niz, ciklus, transpozicija, simetri?na grupa, elementi, skup, lema, ekvivalencija |
Matemtika
Broj strana: 10

Skupovi - zadaci sa casa 3

Zadaci sa casa sa resenjima na temu skupovi. Skupovi, matematika, zadaci, resenja zadataka, srednja skola |
Matematika
Broj strana: 2

Pravci analize statistickog skupa

Skripta iz statistike u ekonomiji

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, pravci analize statistickog skupa, pareto dijagram, aritmeticka sredina, modus, medijana, zadaci iz statistike sa resenjima, analiza disperzije
Statistika
Broj strana: 4

Skupovi - zadaci sa časa

Skupovi - zadaci sa casa. Skupovi, zadaci, zadaci sa casa, matematika, beleske sa casa |
Matematika
Broj strana: 1

Skupovi - zadaci sa časa

Skupovi - zadaci sa casa. Skupovi, zadaci sa casa, matematika, beleske sa casa, resenje zadataka, zadaci iz matematike |
Matematika
Broj strana: 1

Analiza disperzije

Skripta iz statistike u ekonomiji

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, analiza disperzije, pareto dijagram, kumuativna frekvencija, atributivne serije, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima, mere disperzije, varijansa, standardna devijacija, negrupisani podaci, skup, analiza oblika
Statistika
Broj strana: 5

Testiranje hipoteze o jednakosti 2 skupa

Skenirano. Testiranje, hipoteze, jednakosti, aritmeti?ke, sredine, dva, skupa, aritmeti?ka, sredina, skupovi, model, primer, varijanta, proporcija |
Statistika
Broj strana: 5

Preslikavanje, funkcija skupa

Preslikavanje skupa, funkcija skupa. Preslikavanje skupa, funkcija skupa, matematika, zadaci, zadaci matematika, srednja skola, zadaci preslikavanje skupa |
Matematika
Broj strana: 2

Rešavanje jednačina u skupu racionalnih brojeva prezentacija

Resavanje jednacina u skupu racionalnih brojeva. Jednacine, resavanje jednacina u skupu racionalnih brojeva, matematika, priprema za cas, priprema za cas matematika, jednacine priprema za cas
Matematika
Broj strana: 8

Lokalna samouprava Austrije-seminarski rad

Seinarski rad na temu "Lokalna samouprava Austrije". Lokalna, saouprava, austrija, opstina, vlada, predsednik vlade, ministartstvo, evropski parlament, politicke podele, skupstina, seminarski rad, pravo
Pravo
Broj strana: 10

Rad i dela Pabla Pikasa

. Biografija, najskuplje slike, razdoblja, njegov rad, njegova dela |
Istorija umetnosti
Broj strana: 10

Vrste preduzeća i društava

Skenirano. Preduze?e, inoksna, inoksno, preduze?a, zahtev, karakteristike, prednosti, nedostaci, dru?tva, lica, neograni?ena, solidarna, odgovornost, komanditno, dru?tvo, nso, komplementari, dru?tva, kapitala, ograni?enom, ogovorno??u, ograni?ena, odgovornost, doo, akcionarsko, ad, organi, upravljanja, skup?tina, upravni, odbor, interni, revizor, akcije, osnivanje, formiranje, osniva?ki, dividenda, u?e??e
Organizacija preduzeća
Broj strana: 6

Životinjska tkiva

. Zivotinje, zivotinjska tkiva, biologija, srednja skola, beskicmenjaci, skup celija, celije, tkiva, oblik celija, vezivna tkiva, misicna tkiva |
Biologija
Broj strana: 3

Instrumenti monetarne politike

Monetarna politika je skup pravila, propisa, mera i instrumenata kojima se u monetarnoj oblasti društvene reprodukcije reguliše nivo, struktura i dinamika novčane mase i cirkulacija novca u prometnim kanalima.
Monetarnu politiku utvrđuje i sprovodi Centralna banka, odnosno Narodna banka Srbije u našoj zemlji.
Kao što smo već rekli, zadatak monetarne politike jeste kontrola ponude novca u ekonomiji, u daljem tekstu ćemo objasniti na koji način se vrši kontrolu novca.
. Ekontna stopa, operacije na otvorenom tr?i?tu, obavezna rezerva, intervencije na deviznom tr?i?tu
Makroekonomija
Broj strana: 6

Teorijske osnove zaključivanja o proporciji skupa

Skenirano. Teorijske, osnove, zaklju?ivanja, proporciji, skupa, proporcija, skup, relativno, u?e??e, postulat, primer, parametri, faktor, poverenja, standardna, devijacija, korektivni, popravni
Statistika
Broj strana: 4

Jednakost preslikavanja

Jednakost preslikavanja zadaci matematika. Matematika, zadaci matematika, srednja skola, preslikavanje skupa, jednakost preslikavanja, zadaci skupovi |
Matematika
Broj strana: 4

Pravo u doba kraljeva i republika

Sazeto opisane lekcije iz sadrzaja.. Leges regiae, patrijarhalna porodica, porodicna zadruga, consortium, nexum, presuda, odgovornost, provocatio ad populum, zatvorena kucna privreda, patrijarhalno ropstvo, sukob patricija i plebejaca, zavadi pa vladaj, divide et impera, res publica, magistrature, konzuli, pretori, cenzori, diktatori, potestas, senat, kvestor, plebejski tribun, kurulski edili, pravo intercesije, kurijatsa skupstina, comitia curiata, plebisciti, hortenzijev zakon, publikani, nobili, ekvestri, gradski plebs, slobodni seljaci, latini, peregrini, ropstvo, ius civile, honorarium, gentium
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Slatkovodni makro - beskicmenjaci

Slatkovodni makrobeskicmenjaci - skripta. Biologija, skripta, srednja skola, slatkovodni, beskicmenjaci, makro beskicmenjaci, akvaticna sredina, klizaci, plankton, plivaci, priljubljivaci, puzaci, penjaci, kopaci, sekaci, skupljaci
Biologija
Broj strana: 5

Zadaci za pismeni zadatak

Date su dve grupe. Materijal se štampa dvostrano.. Zadaci, matematika, zadaci matematika, zadaci za pismeni matematika, zadaci za vezbanje, pismeni zadatak iz matematike, dati su skupovi, skupovi, zadaci skup
Matematika
Broj strana: 2

Prosta recenica, subjekatski i predikatski skup riječi

Prosta recenica, subjekatski i predikatski skup rijeci. Prosta recenica, prosto prosirena recenica, slozena recenica, glagolski predikat, imenski predikat, subjekatski skup rijeci, predikatski skup rijeci
Srpski jezik gramatika
Broj strana: 2

Organizovanje preduzeća

Seminarski rad iz predmeta Ekonomika preduzeća sa temom Organizovanje preduzeća. Seminarski, organizacija preduzeca, preduze?a, inokosna, dru?tva, lica, dru?tva, kapitala, zadruga, trgova?ko, orta?ko, komanditno, javno, orta?ko, tajno, orta?ko, akcionarska, dru?tva, ograni?ena, odgovornost, skup?tina, upravni, odbor, nadzorni, odbor, direktor
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

Dečaci Pavlove Ulice-Ferenc Molnar

Dečaci pavlove ulice
U Pavlovoj ulici živela je grupa dečaka čije je najveći neprijatelj bila ratnička grupa crvenih košulja iz botaničke bašte. Povod za sukob ove dve grupe je zaplena klikera malom plavokosom dečaku Nemačeku iz Pavlove ulice od strane braće Pastor, članova protivničke grupe.
Jednog dana, prilično dosadan čas hemije prekionuo je iznenadni zvuk muzike. Bila je to vesela mađarka melodija koja je imala ritam marša. Dečji pogledi su sa eksperimenta odlutali kroz otvoren prozor, tražeći izvor muzike i dok je profesor uzalud pokušavao da povrati njihovu pažnju, dečaci iz Pavlove ulice su se krišom dopisivali. Između njih je kružila poruka: "Posle podne u tri glavna skupština. Biranje predsednika na gradilištu. Obnarodovati".
Gradilište u Pavlovoj ulici bilo je centar sveta za ove dečake. Ono je bilo domovina, grad, šuma, stenovit brdski kraj, jednom rečju sve ono za šta su ga proglasili. Na njemu su svi bili oficiri, a samo je mali Nemeček bio redov. Njega su svi dečaci potcenjivali. Smatrali su ga plašljivim i nedovoljno zrelim za njihovo društvo, ali nisu znali da taj mali plavi dečak nije ni nezreo ni plašljiv, već izuzetno hrabar i uvek spreman da sve učini za svoju družinu.
Kad se čas završio, dečaci su bila veseli, i njihovu razdraganost nije mogla pomuti ni činjenica što je prodavac slatkiša tog dana povećo cene. Našli su se na gradilištu i na skupštini su izabrali vođu, Janoša Boku koji je sa jedanaest glasova pobedio svog druga Gereba. Sutradan popodne vođa dečaka iz Pavlove ulice sa Nemačekom i još jednim dečakom otišlo je u botaničku baštu, na "teren" crvenih košulja. Odlučili su da prodru na njihovo ostrvo, a da bi to ostvarili, morali su da prođu kroz razne prepreke i opasnosti. Kad su prodrli u protivničku teritoriju iznenadili su se kad su među svojim neprijateljima videli Gereba. Boki je to palo najteže, jer mu je Gereb bio njegov drug, imao je poverenja u njega, a ovaj ga je izdao.
Nekoliko dana posle toga Nemaček je odlučio da sam ode na teritoriju crvenih košulja po zastavu svoje grupe koju su crvenokošuljaši zaplenili. Dok je sedeo na drvetu i čekao da mu se oslobodi prolaz čuo je Gereba koji kaže da niko od njegovih drugova nije hrabar, To ga je mnogo povredilo, pa nije mogao da izdrži, a da se ne suprostavi takvom mišljenju. Kada je Feri Ač, vođa crvenih košulja video da je Nemačak sam došao po zastavu zadiviila ga je njegova hrabrost, pa ga je pozvao u svoju družinu, ali mališa ga je ponosno odbio. Kaznili su ga tako što su ga zagnjurili u plitko jezero, a on je ćutke sve podneo, iako je bio prehlađen.
Pred glavnu bitku za odbranu gradilišta družina Pavlove ulice ostala je bez jedinog svog redova, jer mali Nemeček razboleo. Uzrok njegove bolesti je bilo kupanje u haldnoj vodi, prvi put za domovinu, drugi put slučajno i treći put skad su ga crvenokošuljaši na to primorali. U međuvremenu Gereb poslao je pismo komandantu i generalu Boki u kojem priznaje grešku za izdaju, moli ga za oproštaj i traži da se vrati u družinu kao običan redov i učestvuje u borbi za spas gradilišta. Boka i njegovi oficiri primaju Gereba, a Boka još naređuje da sa o Gerebovoj grešci ne govori. Dečaci obe ratničke družine prihvataju objavu rata, a time i pravila ratovanja. Neće biti tuče, biće upotrebljen samo peščane bombe, pravilno rvanje i borba kopljem. Presudan momenat za ishod bitke bio je kad je pred Ača stao Nemeček, koji je za čitavu glavu bio niži od njega. Taj mali plavi i bolesni dečak oborio je na zemlju Feri Ača, a onda i sam pao preko njega pri čemu se onesvestio. To je bila njegova poslednja borba u životu u kojoj je dobio čin kapetana.
Dečaci Pavlove ulice su pobedili, a veliku radost pobede pomutila je činjenica da se Nemeček smrtno razboleo. Obilazili su ga drugovi iz družine, čak i Fren Ač i članovi njegove grupe. Dečaci su bili mnogo tužni znog bolesti svoga malog drugara. Divili su mu se jer je on za svoju družinu učinio više od ostalih. Dok je veter tresao prozore sobe u kojoj se mali kapetan mučio u groznicu, čule su se njegove reči izgovorene šapatom: "Sa gradilišta duva. S dragog gradilišta duva".To pokazuje koliku je ljubav ovaj dečak imao prema svom igralištu.
Ubrzo, posle Nemečekove smrti, na gradilište su došli radnici da ga prekopaju. Zajedno sa Nemačekom nestali su dečja igra i bezbrižni dečji dani.
Boske, januar 2011
Roman Dečaci Pavlove ulice Autor Fernec Molnar Tema
Nemirno detinjstvo dečaka iz Pavlove ulice koje su oni provodili u ratnim igrama, kopirajući junake iz pročitanih avanturističkih romana
Mesto i vreme radnje
Budimpešta, krajem 19. veka
Glavni likovi
Nemaček, Janoš Boka, Gereb, Feri Ač, braća Poter
Poruka
"Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka"
Čovek se meri delima koje čini. Fizički slabije od sebe ne treba da maltretiramo i da ih ponižavamo, jer pravo jačeg vlada među životinjama, ali i ne među ljudima ljude.
Glavni negativci romana:
Braća Poter
U braći Poter nema nimalo dečačke topline. Uvek su skloni nasilju, naročito prema malim i nejakim dečacima. Pisac za njih kaže: "Oni su uvek išli opuštene glave, mrko i namrgođeno su gledali, bili su crni, suncem opaljeni momci i još ih niko nikad nije video da se smeju. Njih se valjalo bojati".

. Glavni, likovi, analiza dela, nemecek, gereb, fren, ac, fernec, molnar, decaci, pavlove, ulice, bra?a, poter, decaci pavlove ulice analiza dela, ferenc molnar decaci pavlove ulice
Srpski jezik
Broj strana: 4

Znacaj prava i izvori saznanja

. Rimsko pravo, izvori saznanja, vojna demokratija, demokratija, politicki poreda, pravni poredak, podela stvari, zastita svojine, drzavina, sluzbenost, klasifikacija ugovora, robovlasnicko, rimljani, robovi, pravne, vanpravne, zbornici, zakoni, dela pravnika, spisi istoricara, knjizevna dela, justinijanova kodifikacija, gajeve institucije, zakon 12 tablica, tarent, neapolis, sirakuza, tit livije, tacit, apian, principat, comitia curiata, bratstvenicka, skupstina, ticiji, luceri, ramni, senat, reks
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Praktični deo ispita iz numeričke analize

. Numericka aaliza, sistem jednacina, prakticni deo ispita iz numericke analize, skup vrednosti funkcije |
Numerička analiza
Broj strana: 2

Evidencioni list o stručnom usavršavanju tokom školske godine

. Evidencioni list, evidencioni list o strucnom usavrsavanju tokom skolske godine, akreditovani programi, strucni skupovi, strucna studija |
Nastavni planovi
Broj strana: 3

Napoleon Bonaparta

U međuvremenu je Carska Rusija sve teže podnosila ekonomske posljedice napoleonove Kontinentalne blokade pa ju je počela kršiti i dozvoljavati britanskim brodovima da uplovljavaju u luku Sankt Peterburg, zbog tog ju je Napoleon 1812. napao s najvećom vojnom silom dotada skupljenom. Pohod se krajem godine pretvorio u katastrofu tojekom koje je izgubljen veći dio Napoleonove Velike Armije. U proljeće 1813. Napoleon se suočio sa svenarodnim ustankom u Njemačkoj i dotadašnjim saveznicima koji su se okrenuli protiv njega. U odlučnoj bitci kod Leipziga Napoleon je poražen i prisiljen na povlačenje u Francusku gdje je morao abdicirati i otići u progonstvo na otok Elbu gdje je postavljen za formalnog vladara.. Napoleon, rusija
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 1


"skup" pronađeni su rezultati pretrage 39