Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

snage

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"snage" pronađeni su rezultati pretrage 9


Drumski saobracaj

Urađen zadatak sa crtežima

* GRAFIČKI RAD
Za prikazanu šemu dvostepenog reduktora u H-H ravni, gde se pogon ostvaruje pomoću Elektromotora (EM), a prema datim podacima, potrebno je:
1. Odrediti snage, brojeve obrtaja I obrtne momente vratila I, 111111;
2. Proveriti stepen sigurnosti na bokovima I u podnožju zubaca zupčastih parova 1-2 i 3—4;
3. Nacrtati šemu opterećenja u dve ravni I proračunati vratilo II
4. Izabrati ležajeve na mestima C i D;
5. Nacrtati sklopni crtež vratila II sa svim pripadajućim elementima (zupčanici, klinovi, ležajevi, osigurači ...);
6. Nacrtati radionički crtež zupčanika 1.
. Drumski, saobracaj, osnove, ma?instva, grafi?ki, rad, dvostepeni, reduktor, pogon, elektromotor
Drumski saobracaj
Broj strana: 26

Inflacija i nezaposlenost

U ovom radu obradićemo osnovne probleme inflacije i nezaposlenosti, kao i njihovu međusobnu vezu.

U prvom delu rada govorićemo o pojmu i vrstama inflacije, troškovima koje ona izaziva, a zatim ćemo razmotriti različite uzroke inflacije kroz analizu dva najčešće obrađivana modela inflacije- inflacija tražnje i inflacije troškova.

Drugi deo rada posvećen je problemu nezapsolenosti. Poseban akcenat ćemo staviti na analizu agregatne ponude i tražnje radne snage i ravnoteže na agregatnom tržištu rada.

U trećem delu rada obradićemo međuzavisnost inflacije i nezaposlenosti kroz model kratkoročne i dugoročne Filipsove krive.

. Inflacija, nezaposlenost, medjuzavisnost inflacije i nezaposlenosti, pojam inflacije, vrste inflacije, pojam nezaposlenosti, vrste nezaposlenosti, trziste radne snage, kratkorocna filipsova kriva, dugorocna filipsova kriva
Osnovi ekonomije
Broj strana: 16

Energetski resursi

Energetski resursi, vrste resursa, podele, nastanak i sastav, nalazišta, ekološki problemi, elektrane. Mineralna goriva, vodne snage, sun?eva energija, plima, oseka, vetar, potro?nja, fosilna goriva, ugalj, nafta, zemni gas, uljani skriljci, treset, kameni ugalj, mrki ugalj, sapropel, prabitumen, nalazi?ta, problemi, ekolo?ke posledice, drvo, alkohol, biogas, hidroelektrane, elektrane, nuklearne elektrane
Prirodni resursi i zaštita
Broj strana: 8

Projektovanje tehnoloških procesa CAD-CAM - grafički rad

Grafički rad na temu projektovanje tehnoloskih procesa. Graficki rad, tehnoloski proces, projektovanje, delovi, program proizvodnje, tehnoloski element, tehnoloske linije, rezim rada, broj operacija, ritam tehnoloskog postupka, oprimalne velicine, ritam serije, prosecan intenzitet toka, tehnoloska oprema, uravnotezenje toka linije, ukupan broj radnika, broj radnika, normativni elementi, proracun potrebne radne snage, radna snaga, broj masina, smene, automatizacija, mehanizacija, izbor sredstava, tehnoloska osnova, sveden program
RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE TEHNOLOGIJA
Broj strana: 12

Maziva i njegove funkcije

Maziva, osnovne i ostale funkcije maziva. Mazivo, funkcije maziva, materijal, sila trenja, podmazivanje, habanje, ostecenje, klizne povrsine, smanjenje trenja i habanja, hladjenje, komponente sistema, zastita, korozija sistema, amortizacija, vibracija, prenos snage, kretanje, elektroizolacija, kontrola procesa, funkcionisanje sistema
Tribologija
Broj strana: 5

Klasifikacija troškova

Skenirana skripta. Klasifikacija, tro?kova, tro?kovi, vrste, kategorije, su?tinske, metodolo?ke, kapacitet, proizvodni, potencijal, dinamika, tro?kova, kapacitet materijala, kapacitet, radne snage, organizacije, maksimalni, minimalni, optimalni, fiksni, tro?kovi, primer, proporcionalni, jedini?ni, relativno fiksni
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 7

Sile u kaišu

. Sile, kai?u, kai?, prenos, snage, preno?enje, obrtni, momenat |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 3

Pojačavač sa komplementarnim parom tranzistora

. Pojacavac, klasa b, komplementarni par tranzistora, pojacavac snage, elektronika, pojacavac sa komplementarnim parom tranzistora |
Elektronika 1
Broj strana: 2

Fuzija i akvizicija

. Fuzija, akvizicija, ciljevi, determinante, pove?anje, snage, smanjenje, tro?kovi, mega, fuzije, kontrolisani, izlazak, analiti?ko, projektovanje, struktura, pona?anje, performanse, hhi, indeks
Bankarstvo
Broj strana: 3


"snage" pronađeni su rezultati pretrage 9