Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

stilske figure

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"stilske figure" pronađeni su rezultati pretrage 16


Stilske figure

Sve stilske figure sa primerima. stilske figure, primeri, metafora, simbol, anadiploza, anafora, epifora, asonanca, retoricko pitanje, poredjenje, kontrast, perosnifikacija, hiperbola, alegorija, epitet, ironija, metonimija, simbol, paradoks, gradacija, tautologija, apostrofa, elipsa, simploha, palilogija
Srpski jezik
Broj strana: 8

Stilske figure

. Stilska izrazajna sredstva, stilske figure, srpski jezik, metafora, personifikacija, eufemizam, alegorija, simbol, retoricko pitanje |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 4

Stilistika kao nauka i stilske figure

Srpski jezik i knjizevnost, Stilistika kao nauka i stilske figure. Srpski jezik, knjizevnost, skripta srpski jezik, osnovna skola, stilistika, stilistika kao nauka, stilske figure, epitet, poredjenje, antiteza, metafora, personifikacija, alegorija, ironija, perifraza
Srpski jezik
Broj strana: 3

Jevtaš kad dođe zima, Đuro Damjanović

. Atmosfera, ambijent, tema, ideja, deskripcija, stilske figure, priprema, priprema za cas |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 8

POP ĆIRA I POP SPIRA - Stevan Sremac

Analiza, likovi, stilske figure, jezik. Pop ?ira, pop spira, stevan sremac, analiza, likovi, jezik, humor, stilske figure, kompozicija |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Simonida, Milan Rakić

. Analiza dela: knjizevni rod, knjizevna vrsta, tema, motivi, pesnicke slike, stilske figure, rima, strofa, stih, poruka |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 2

Simonida, Milan Rakić

Detaljna analiza dela sa nekoliko poruka. Knjizevni rod, knji?evna vrsta, tema, glavni motiv, pesni?ke slike, stilske figure, broj strofa, stihova, vrsta rime, poruke |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 2

Biserne oči - Sima Pandurovic

Jako kratka obelezja pesme Biserne oci. Rad je besplatan. Biserne oci, sima pandurovic, epiteti, knjizevni, rod, stilske figure |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 1

Analiza pesme Dioba Jakšića

. Analiza pesme dioba jak?i?a; glavni likovi;stilske figure; |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Knjizevnost kao umetnost

Knjizevnost kao umetnost. Knjiezvnost, srpski jezik, knjizevnost kao umetnost, knjizevnik, slikati recima, stilske figure |
Knjizevnost
Broj strana: 2

Jablanova moba, narodna lirska pjesma

Obrađuje se lirska, narodna pjesma "Jablanova moba"; kompletna priprema za čas. Posleni?ke pjesme, stilske figure |
Crnogorski jezik
Broj strana: 2

Ljubavni rastanak - analiza

Analiza ovog dela. Definicija, knji?evni rod, knji?evna vrsta, tema, osnovno ose?anje, motivi, stilske figure, stih forma pripovedanja, poruke |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 2

Zlatna jabuka i devet paunica, narodna bajka - analiza

Detaljna analiza dela. Knji?evni rod, knji?evna vrsta, tema, likovi, osobine likova, realisti?ni i fantasti?ni motivi, stilske figure, poruka, bajka |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 2

Prvi put s ocem na jutrenje - analiza

Kratka analiza dela prvi put s ocem na jutrenje. Laza lazarevic, prvi put s ocem na jutrenje, biljeske o piscu, analiza pripovjetke, motivi, stilske figure, ideja dela prvi put s ocem na jutrenje, tema dela, lik marice
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Podne Jovan Ducic (analiza)

. Kakva je kompozicija pesme? koje su stilske figure? kakva je rima? sve to i jos po nesto saznacete ovde, ancholino |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Ciklus hajdučkih pesama, Mali Radojica, Stari Vujadin

Hajdučke pesme, Mali Radojica, Stari Vujadin, kratka analiza. Ciklus hajdu?kih pesama, hajduci, mali radojica, stari vujadin, stilske figure, stereotip, slovenska antiteza, gradacija, hiperbola, tema, poruka, motiv, metafora, epiteti
Srpski jezik
Broj strana: 2


"stilske figure" pronađeni su rezultati pretrage 16