Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

stilske figure

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"stilske figure" pronađeni su rezultati pretrage 17


Stilske figure

Sve stilske figure sa primerima. stilske figure, primeri, metafora, simbol, anadiploza, anafora, epifora, asonanca, retoricko pitanje, poredjenje, kontrast, perosnifikacija, hiperbola, alegorija, epitet, ironija, metonimija, simbol, paradoks, gradacija, tautologija, apostrofa, elipsa, simploha, palilogija
Srpski jezik
Broj strana: 8

Stilske figure

. Stilska izrazajna sredstva, stilske figure, srpski jezik, metafora, personifikacija, eufemizam, alegorija, simbol, retoricko pitanje |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 4

Vila zida grad

Pjesma "Vila zida grad" je po književnom rodu lirska pjesma,a po svojoj vrsti mitološka narodna pjesma.Ova pjesma pored lirskih elemenata ne sadrži nikakve druge epske niti dramske elemente.Vrsta stihova su osmerci.U pjesmi se nalaze mnoge stilske figure:Epiteti(b'jela vila.mila sestrica),Gradacija(Jedna vrata sva od zlata,Druga vrata od bisera,Treća vrata od škerleta).Tema pesme Vila zida grad data je u naslovu. Tako narodni pevač kaže: "Grad gradila b'jela vila ni na nebu ni na zemlju, no na granu od oblaka." Dvor koji gradi ima troja vrata: od zlata, od bisera, od skerleta. Na vrata od zlata, vila ženi sina, na vrata od bisera, udaje kćer. Na vratima od skerleta ona sedi sama, gleda i iščekuje. Ima tumačenja da su vrata od zlata namenjena dušama muškaraca, vrata od bisera dušama žena, a vrata od skerleta dušama velikodostojnika, vladara i visokih sveštenih lica. Na kraju pesme narodni pevač slika nadmetanja između žene i muškarca, u kojima pobeđuje žena. Tumači se i da je vila koja sama sedi Hera-Junona slovenskog panteona. Dok ona sedi, njen muž je sunce koje putuje i povremeno pretvara nebesku vatru u gromove, a sebi daje dostojanstvo Gromovnika.Tema pesme Vila zida grad data je u naslovu. Tako narodni pevač kaže: "Grad gradila b'jela vila ni na nebu ni na zemlju, no na granu od oblaka." Dvor koji gradi ima troja vrata: od zlata, od bisera, od skerleta. Na vrata od zlata, vila ženi sina, na vrata od bisera, udaje kćer. Na vratima od skerleta ona sedi sama, gleda i iščekuje. Ima tumačenja da su vrata od zlata namenjena dušama muškaraca, vrata od bisera dušama žena, a vrata od skerleta dušama velikodostojnika, vladara i visokih sveštenih lica. Na kraju pesme narodni pevač slika nadmetanja između žene i muškarca, u kojima pobeđuje žena. Tumači se i da je vila koja sama sedi Hera-Junona slovenskog panteona. Dok ona sedi, njen muž je sunce koje putuje i povremeno pretvara nebesku vatru u gromove, a sebi daje dostojanstvo Gromovnika.. Pjesma "vila zida grad" je po knji?evnom rodu lirska pjesma, a po svojoj vrsti mitolo?ka narodna pjesma, ova pjesma pored lirskih elemenata ne sadr?i nikakve druge epske niti dramske elemente, vrsta stihova su osmerci, u pjesmi se nalaze mnoge stilske figure:epiteti(b jela vila, mila sestrica), gradacija(jedna vrata sva od zlata, druga vrata od bisera, tre?a vrata od ?kerleta), tema pesme vila zida grad data je u naslovu, tako narodni peva? ka?e: "grad gradila b jela vila ni na nebu ni na zemlju, no na granu od oblaka, " dvor koji gradi ima troja vrata: od zlata, od bisera, od skerleta, na vrata od zlata, vila ?eni sina, na vrata od bisera, udaje k?er, na vratima od skerleta ona sedi sama, gleda i i??ekuje, ima tuma?enja da su vrata od zlata namenjena du?ama mu?karaca, vrata od bisera du?ama ?ena, a vrata od skerleta du?ama velikodostojnika, vladara i visokih sve?tenih lica, na kraju pesme narodni peva? slika nadmetanja izme?u ?ene i mu?karca, u kojima pobe?uje ?ena, tuma?i se i da je vila koja sama sedi hera-junona slovenskog panteona, dok ona sedi, njen mu? je sunce koje putuje i povremeno pretvara nebesku vatru u gromove, a sebi daje dostojanstvo gromovnika, tema pesme vila zida grad data je u naslovu, tako narodni peva? ka?e: "grad gradila b jela vila ni na nebu ni na zemlju, no na granu od oblaka, " dvor koji gradi ima troja vrata: od zlata, od bisera, od skerleta, na vrata od zlata, vila ?eni sina, na vrata od bisera, udaje k?er, na vratima od skerleta ona sedi sama, gleda i i??ekuje, ima tuma?enja da su vrata od zlata namenjena du?ama mu?karaca, vrata od bisera du?ama ?ena, a vrata od skerleta du?ama velikodostojnika, vladara i visokih sve?tenih lica, na kraju pesme narodni peva? slika nadmetanja izme?u ?ene i mu?karca, u kojima pobe?uje ?ena, tuma?i se i da je vila koja sama sedi hera-junona slovenskog panteona, dok ona sedi, njen mu? je sunce koje putuje i povremeno pretvara nebesku vatru u gromove, a sebi daje dostojanstvo gromovnika
Bosanski jezik i književnost
Broj strana: 30

Stilistika kao nauka i stilske figure

Srpski jezik i knjizevnost, Stilistika kao nauka i stilske figure. Srpski jezik, knjizevnost, skripta srpski jezik, osnovna skola, stilistika, stilistika kao nauka, stilske figure, epitet, poredjenje, antiteza, metafora, personifikacija, alegorija, ironija, perifraza
Srpski jezik
Broj strana: 3

Jevtaš kad dođe zima, Đuro Damjanović

. Atmosfera, ambijent, tema, ideja, deskripcija, stilske figure, priprema, priprema za cas |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 8

POP ĆIRA I POP SPIRA - Stevan Sremac

Analiza, likovi, stilske figure, jezik. Pop ?ira, pop spira, stevan sremac, analiza, likovi, jezik, humor, stilske figure, kompozicija |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Simonida, Milan Rakić

. Analiza dela: knjizevni rod, knjizevna vrsta, tema, motivi, pesnicke slike, stilske figure, rima, strofa, stih, poruka |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 2

Simonida, Milan Rakić

Detaljna analiza dela sa nekoliko poruka. Knjizevni rod, knji?evna vrsta, tema, glavni motiv, pesni?ke slike, stilske figure, broj strofa, stihova, vrsta rime, poruke |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 2

Biserne oči - Sima Pandurovic

Jako kratka obelezja pesme Biserne oci. Rad je besplatan. Biserne oci, sima pandurovic, epiteti, knjizevni, rod, stilske figure |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 1

Analiza pesme Dioba Jakšića

. Analiza pesme dioba jak?i?a; glavni likovi;stilske figure; |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Knjizevnost kao umetnost

Knjizevnost kao umetnost. Knjiezvnost, srpski jezik, knjizevnost kao umetnost, knjizevnik, slikati recima, stilske figure |
Knjizevnost
Broj strana: 2

Jablanova moba, narodna lirska pjesma

Obrađuje se lirska, narodna pjesma "Jablanova moba"; kompletna priprema za čas. Posleni?ke pjesme, stilske figure |
Crnogorski jezik
Broj strana: 2

Ljubavni rastanak - analiza

Analiza ovog dela. Definicija, knji?evni rod, knji?evna vrsta, tema, osnovno ose?anje, motivi, stilske figure, stih forma pripovedanja, poruke |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 2

Zlatna jabuka i devet paunica, narodna bajka - analiza

Detaljna analiza dela. Knji?evni rod, knji?evna vrsta, tema, likovi, osobine likova, realisti?ni i fantasti?ni motivi, stilske figure, poruka, bajka |
Srpski jezik i književnost
Broj strana: 2

Prvi put s ocem na jutrenje - analiza

Kratka analiza dela prvi put s ocem na jutrenje. Laza lazarevic, prvi put s ocem na jutrenje, biljeske o piscu, analiza pripovjetke, motivi, stilske figure, ideja dela prvi put s ocem na jutrenje, tema dela, lik marice
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 2

Podne Jovan Ducic (analiza)

. Kakva je kompozicija pesme? koje su stilske figure? kakva je rima? sve to i jos po nesto saznacete ovde, ancholino |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Ciklus hajdučkih pesama, Mali Radojica, Stari Vujadin

Hajdučke pesme, Mali Radojica, Stari Vujadin, kratka analiza. Ciklus hajdu?kih pesama, hajduci, mali radojica, stari vujadin, stilske figure, stereotip, slovenska antiteza, gradacija, hiperbola, tema, poruka, motiv, metafora, epiteti
Srpski jezik
Broj strana: 2


"stilske figure" pronađeni su rezultati pretrage 17