Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

supstance

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"supstance" pronađeni su rezultati pretrage 21


Psihoaktivne supstance

Da li su ljudi dovoljno edukovani o uticaju psihoaktivnih supstanci na ljudski organizam i da li znaju kako da se zastite od toga? Kako spreciti da dodjete u kontakt sa psihoaktivnim supstancama i kako ga resiti . Psihoaktivne supstance, anketa, ispitanici, istrazivanje, resavanje problema
Biohemija
Broj strana: 11

Hemijske zagadjujuce supstance u vodi - prezentacija

Jedinjenja azota, fosfora, nafta i njeni derivati, polihlorovani bifenili, policiklicni aromaticni ugljovodonici, pesticidi, fenoli, teski metali i zakljucak... Prezentacija zagadjujucic supstanci u vodi
Hemija
Broj strana: 10

Materija, hemijske supstance i jedinjenja

. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, hemijska ravnoteza, materija, hemijske supstance, hemijska jedinjenja
Hemija
Broj strana: 1

Zagadjivanje vazduha

Zagadjivanje vazduha, zagadjujuce supstance u vazduhu, efekat staklene baste, ozon i ozonske rupe. Vazduh, zagadjivanje, ozonske rupe, ozon, staklena basta, oksidi sumpora, oksidi azota, ugljovodonici, ugljenik monoksid, atmosfera
Biologija
Broj strana: 8

Hemijske reakcije

Skripta hemija, hemijske reakcije. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, hemijska ravnoteza, energetske promene pri hemijskim reakcijama
Hemija
Broj strana: 3

Periodičnost promene strukture atoma

Skripta hemija, Periodičnost promene strukture atoma. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, atom, struktura atoma, promene strukture atoma
Hemija
Broj strana: 6

Kratka pitanja i odgovori hemija

Kratka pitanja i odgovori hemija. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese |
Hemija
Broj strana: 2

Hemijska ravnoteza

Skripta hemija, hemijska ravnoteza. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, hemijska ravnoteza |
Hemija
Broj strana: 3

Zagadjivanje prirodnih voda

Zagadjivanje prirodnih voda, zagadjujuce stupstance u otpadnoj vodi i njihov uticaj na ekosistem recipijenta. Prirodne vode, zagadjenje, biologija, supstance, ekosistem, recipijent, hemijska industrija, organske materije, suspendovane cestice, patogeni organizmi, nutrijenti, teski metali, suva materija, boja, miris, temperatura
Biologija
Broj strana: 5

Zadaci - hemijske reakcije

Primeri hemijske reakcije. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, atom, struktura atoma, promene strukture atoma, zadaci hemijske reakcije
Hemija
Broj strana: 2

Ekonomska efektivnost, kvalitet, poslovni uspeh, vrednovanje

- Ekononska efektivnost, efikasnost, kvalitet ekonomije i uspeh preduzeća
- Vrednovanje i vrednost preduzeća. Ekononska, efektivnost, efikasnost, kvalitet, ekonomije, uspeh, preduze?a, kriterijumi, indikatori, performanse, indikatori, kvantiteta, kvaliteta, pokazatelji, treadicionalni, savremeni, na?in, goodwill, vrednovanje, vrednost, metode, procena, metod supstance, prinosni metod, likvidacioni metod
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

Račun raspodele i mešanja

Primeri računa raspodele i mešanja. Racun raspodele i mesanja, primer racuna raspodele i mesanja, racun raspodele, racun mesanja, matematika, osnovna skola, srednja skola, zadaci matematika, racun mesanja sa dve supstance
Matematika
Broj strana: 9

Zadaci za vezbanje hemija

Zadaci za vezbanje hemija. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, atom, struktura atoma, promene strukture atoma, zadaci hemija, zadaci za vezbanje hemija
Hemija
Broj strana: 3

Relativna atomska i molekulska masa

Skripta hemija, relativna atomska i molekulska masa. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, hemijska ravnoteza, atomska masa, molekulska masa, relativna atomska i molekulska masa
Hemija
Broj strana: 2

Ćelijska organizovanost

Beleske sa casa iz biologije, celijska organizovanost. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, celije, celijska organizovanost, materije, razmena supstance, jednocelijska ziva bica
Biologija
Broj strana: 2

Zadaci za vezbanje - hemijske reakcije

Zadaci za vezbanje hemijske reakcije. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, atom, struktura atoma, promene strukture atoma, zadaci hemijske reakcije, zadaci za vezbanje
Hemija
Broj strana: 2

Energetski nivoi i podnivoi

Skripta hemija, energetski nivoi i podnivoi. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, energetski nivoi i podnivoi
Hemija
Broj strana: 2

Uticaji faktora na brzinu hemijske reakcije

Skripta hemija, uticaji faktora na brzinu hemijske reakcije. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, atom, struktura atoma, promene strukture atoma, brzina hemijske reakcije, uticaj faktora na brzinu hemijske reakcije
Hemija
Broj strana: 2

Hemijski elementi, simboli i formule

Skripta hemija, hemijski elementi, simboli i formule. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, hemijska ravnoteza, hemijski elementi, simboli i formule
Hemija
Broj strana: 1

Vezivno tkivo

Vezivno tkivo - skripta. Vezivno tkivo, skripta, genetika, hrskavicavo tkivo, celije, supstancec, vlakna, glikoproteini, proteoglikoni |
Genetika
Broj strana: 1

Rastvori i sastav rastvora

Skripta hemija, rastvori i sastav rastvora. Hemija, srednja skola, skripta hemija, hemijske formule, hemijski simboli, supstance, hemijske reakcije, hemijske smese, hemijska ravnoteza, materija, hemijske supstance, hemijska jedinjenja, rastvori, sastav rastvora
Hemija
Broj strana: 3


"supstance" pronađeni su rezultati pretrage 21