Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

svojstva

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"svojstva" pronađeni su rezultati pretrage 23


Interakcije među genima - prezentacija

Interakcije medju genima, prezentacija. Genetika, prezentacija, geni, interakcije medju genima, alelni geni, nealelni geni, dominantnost, recesivnost, autozovno dominantno nasledjivanje, patoloska svojstva, brahidaktilija, juvenilna katarakta
Genetika
Broj strana: 36

Obrada drveta - seminarski rad

Seminarski rad iz masinske obrade, obrada drveta. Obrada drveta, drvo, tehnologija masinske obrade, seminarski rad, masinstvo, finoca dveta, fizicka svojstva drveta |
Tehnologije masinske obrade
Broj strana: 30

Svojstva i pokazatelji kvaliteta robe - seminarski rad

svojstva i pokazatelji kvaliteta robe - seminarski rad. Kvalitet robe, seminarski rad, menadzment preduzeca, preduzece, menadzment, ekonomicnost |
Menadžment preduzeća
Broj strana: 16

Fizička i hemijska svojstva soli

. |
Hemija
Broj strana: 6

Osnovna svojstva obveznica

Osnovna svojstva obveznica, lekcija. Obveznice, osnovna svojstva obveznica, hartije od vrednosti, rok dospeca, kamatna stopa, nominalni iznos, ekonomski fakultet |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 1

Hemijske karakteristike akvatičnih sistema

Hemijske karakteristike akvaticnih sistema, oksido-redukcioni procesi, redoks potencijal, prostorna i vremenska distribucija mineralnih soli u akvatičnim sistemima, hemijska svojstva vode. Akvati?ni sistemi, saturacija, hipersaturacija, redoks potencijal, oksido-redukcioni procesi, kiseonik, azot, gvo??e, fosfor, distribucija mineralnih soli, voda, alkalitet, elektroprovodljivost
Hidrobiologija
Broj strana: 14

Drvo u gradjevinarstvu

Mehanička svojstva, greške građe drveta, sušenje drveta, drvena građa, građevinska galanterija, šper ploče, panel ploče, iverice, lesonit ploče, lamelirano drvo, trajnost drveta, uzroci truljenja i zaštita,

NAPOMENA: Materijal je rucno pisan!. Svojstva, greske gradje, susenje, galanterija, sper ploce, iverica, lesonit, truljenje, zastita
Gradilisna i finansijska dokumetnacija
Broj strana: 3

Algoritmi, definicija, svojstva, osobine

U ovom radu je rec o algoritmima. Algoritmi su niz preciznih uputstava koji nas, korak po korak, vode do rešenja nekog problema.
Cilj je da ovim radom približim značaj algoritna jer se u svakodnevnom životu srećemo sa njima, a često i postupamo po algoritmima da toga nismo ni svesni.
. Algoritmi, zapis algoritama, struktura algoritama, slozeni algoritmi, zapis algoritama, zadaci, arhitektura racunara, pisnje programa, testiranje programa, programi
Arhitektura računara
Broj strana: 5

Prezentacija - Oksigen

Power Point prezentacija - svojstva oksigena, struktura, veza, fotosinteza. Oksigen, koristenje, svojstva oksigena, kiseonik, svojstva kiseonika, fotosinteza, zemljina kora, voda, gradja kiseonika, periodni sistem elemenata
Hemija
Broj strana: 18

Biljke indikatori svojstva zemljista

Skripta biologija, Biljke indikatori svojstva zemljista. Biologija skripta biologija srednja skola biologija srednja skola ekosistem, biljke indikatori svojstva zemljista, biljke, zemljiste, svojstva zemljista, reljef, klima, podzemne vode, vegetacija
Biologija
Broj strana: 1

Osnovno pojmovi o jeziku

-razvoj jezika u ljudskom drustvu
-pojam komunikacije
-nastanak jezika. Komunikacija, osnovni pojmovi o jeziku, srpski jezik, srpski, lingvistika, teorija komunikacije, semiotika, teorija informacije, bitna svojstva jezika
Srpski jezik
Broj strana: 3

Plodnost zemljista

Skripta biologija, Plodnost zemljista. Biologija skripta biologija srednja skola biologija srednja skola ekosistem, primarna plodnost, prirosna plodnost, tradicionalna plodnost, tehnoloska plodnost biljke indikatori svojstva zemljista, biljke, zemljiste, svojstva zemljista, plodnost zemljista, plodna zemljista
Biologija
Broj strana: 1

Tipovi kiselosti zemljista

Skripta biologija, Tipovi kiselosti zemljista. Biologija skripta biologija srednja skola biologija srednja skola ekosistem, zemljiste, svojstva zemljista, tipovi kiselosti zemljista, kiselost zemljista, potencijalna kiselost, hidroliticka kiselost
Biologija
Broj strana: 1

Jezik kao sredstvo komunikacije

Materijal moze biti koristan za 1. razred srednjih strucnih skola.. Jezik kao sredstvo komunikacije, funkcije jezika, mesto jezika u ljudskom drustvu, bitna svojstva jezika |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 3

Vazdusne, toplotne i vodne osobine zemljista

Skripta biologija, Vazdusne, toplotne i vodne osobine zemljista. Biologija skripta biologija srednja skola biologija srednja skola ekosistem, biljke indikatori svojstva zemljista, biljke, zemljiste, svojstva zemljista, reljef, klima, podzemne vode, vegetacija, vazdusne toplotne i vodne osobine zemljista, osobine zemljista
Biologija
Broj strana: 2

Znacaj, uloga i osnovna tehnoloska svojstva saobracaja

Skripta boilogija, Znacaj, uloga i osnovna tehnoloska svojstva saobracaja

napomena: rad je rucno pisan. Saobracaj, biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, integralni sistem saobracaja, sistem saobracaja, transport, integralni transport, zeleznica, znacaj uloga i osnovna tehnoloska svojstva saobracaja, tehnoloska svojstva saobracaja, znacaj saobracaja
Biologija
Broj strana: 2

Proucavanje zemljista na terenu

Skripta biologija, Proucavanje zemljista na terenu. Biologija skripta biologija srednja skola biologija srednja skola ekosistem, zemljiste, svojstva zemljista, proucavanje zemljista na terenu, rekognostiranje zemljista, pribor za proucavanje zemljista
Biologija
Broj strana: 2

Dubina i ocednost zemljista

Skripta biologija, Dubina i ocednost zemljista. Biologija skripta biologija srednja skola biologija srednja skola ekosistem, biljke indikatori svojstva zemljista, biljke, zemljiste, svojstva zemljista, dubina i ocednost zemljista, dubina zemljista
Biologija
Broj strana: 2

Uzimanje uzoraka zemljista za analize

Skripta biologija, Uzimanje uzoraka zemljista za analize. Biologija skripta biologija srednja skola biologija srednja skola ekosistem, zemljiste, svojstva zemljista, uzimanje uzoraka zemljista za analize, analiza zemljista, uzorak zemljista, ispitivanje zemljista, sitne frakcije, prosejavanje zemljista
Biologija
Broj strana: 2

Energija jonizacije i afinitet prema elektronu

Dokument predstavlja materijal za čas obnavljanja periodičnih svojstava elemenata, s akcentom na energiju jonizacije i afinitet prema elektronu. Materijal sadrži i domaći zadatak.
Tip časa: obnavljanje
Metod rada: rad na tekstu
Oblik rada: grupni, frontalni. Periodicna svojstva elemenata, energija jonizacije, afinitet prema elektronu, hemija, zadaci za vezbu hemija
Hemija
Broj strana: 6

Zemljisni profili

Skripta biologija, Zemljisni profili. Biologija skripta biologija srednja skola biologija srednja skola ekosistem, zemljiste, svojstva zemljista, zemljisni profili, profili zemljista, cernozem tip zemljista, podzolasti tip zemljista, mocvarni tip zemljista, tip solonjeca
Biologija
Broj strana: 2

Algebarski izrazi

Mnozenje svojstva eksponenata sa jednostavnim primerima. Algebra, matematika, srednja skola, irazi, stepenovanje, mnozenje |
Matematika
Broj strana: 2

Edafon - zemljisni uslovi

Skripta biologija, Edafon - zemljisni uslovi. Biologija skripta biologija srednja skola biologija srednja skola ekosistem, biljke indikatori svojstva zemljista, biljke, zemljiste, svojstva zemljista, edafon, zemljisni uslovi, mehanicki sastav zemljista
Biologija
Broj strana: 2


"svojstva" pronađeni su rezultati pretrage 23