Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

tacka

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"tacka" pronađeni su rezultati pretrage 27


Akumulacije vestacka jezera prezentacija

. Agroekologija, prezentacija, vestacka jezera, vestacka jezera prezentacija, limnoloske razlike izmedju akumulacije i jezera |
Agroekologija
Broj strana: 63

Montaža robotima

. Roboti, montaza, montaza robotima, seminarski rad, vestacka inteligencija, masinstvo, tehnoloski proces |
Mašinstvo
Broj strana: 15

Kinematika

Vektori, zbir dva vektora, vektor polozaja, put i pomeraj, brzina materijalne tacke, brzina u Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu, formule i primeri. Kinematika, vektori, fizika, skola, merenja, paralelogram, ugao, mehanika, dimenzije, materijalna tacka, vektor polozaja, jednacina kretanja, lucna koordinata, put i pomeraj, vektor polozaja
Fizika i merenja
Broj strana: 5

Prava i tacka - zadaci sa casa 3

Zadaci sa casa sa resenjima na temu Prava i tacka. Prava, tacka, matematika, srednja skola, zadaci sa casa, resenja zadataka |
Matematika
Broj strana: 9

Moment sile za tacku

Moment sile za tacku, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Moment sile, tacka, mehanika, beleske, srednja skola, nepokretna tacka tela, obrtaj |
Mehanika
Broj strana: 2

Osobine vestackih ljubriva

Osobine vestackih ljubriva. Bilogija, djubriva, vestacka djubriva, agregatno stanje, cvrsta, gasovita, tecna, rastvorljivost, gradja, kristalna, amorfna, higroskopnost, reakcija djubriva, neutralna, alkalna, kisela, ekologija
Biologija
Broj strana: 2

Projiciranje tacki

Skripta tehnicko obrazovanje, Projiciranje tacki. Tehnicko obrazovanje, srednja skola, osnovna skola, skripta tehnicko obrazovanje, tehnicko crtanje, tehnicki crtezi, tacka, projiciranje tacki, ravan
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 1

Prava i tacka - zadaci sa casa

Zadaci sa casa sa resenjima na temu Prava i tacka. Prava i tacka, prava, tacka, zadaci, srednja skola, matematika, resenja zadataka |
Matematika
Broj strana: 4

Stabilizacija radne tacke

Zadatak za vezbu bez resenja. Radna tacka stabilizacija, pojacivac, emiter, tranistor, maketa, rc, pojacavaca, |
Elektronika 1
Broj strana: 2

Vrste veza

Vrste veza, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Vrste veza, mehanika, veze, srednja skola, tacka vesanja, cilindricni zglob |
Mehanika
Broj strana: 3

Geometijsko mesto tačaka

Geometijsko mesto tačaka zadaci matematika. Matematika, zadaci matematika, srednja skola, zadaci matematika srednja skola, geometrijsko mesto tacaka, tacka |
Matematika
Broj strana: 3

Kolizione norme

1. SADRŽAJ 2
2. UVOD 3
3. STRUKTURA KOLIZIONIH NORMI 4
4. PRAVNA KATEGORIJA 5
5. TAČKA VEZIVANJA 6
6. VRSTE KOLIZIONIH NORMI 7
6.1. JEDNOSTRANE I VIŠESTRANE KOLIZIONE NORME 7
6.2. SAMOSTALNE I NESAMOSTALNE KOLIZIONE NORME 8
7. O PRAVNOJ PRIRODI KOLIZIONIH NORMI 9
8. KOLIZIONE NORME ZA STVARNOPRAVNE ODNOSE 10
8.1. STVARNA PRAVA NA NEKRETNINAMA 10
9. KOLIZIONE NORME ZA UGOVORE U ODSUSTVU AUTONOMIJE VOLJE 11
10. ZAKLJUČAK 13
11. LITERATURA 14

. Kolizione norme
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 11

Teorija ravnoteze

. Teorija, ravnoteze, ravnoteza, bernard, sajmon, faktor, nulta, tacka, zadovoljstvo |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 1

Populacija, biocenoza

Beleske sa casa iz biologije, Populacija, biocenoza

Rad je rucno pisan. Biologija, osnovna skola, srednja skola, skripta biologija, beleske sa casa biologija, populacija, biocenoza, prirodna biocenoza, vestacka biocenoza, priroda
Biologija
Broj strana: 3

Prava i tacka - zadaci sa casa 2

Zadaci sa casa sa resenjima na temu Prava i tacka. Prava, tacka, zadaci, resenja zadataka, matematika, srednja skola |
Matematika
Broj strana: 1

Tačka, prava, ravan priprema za čas

. Tacka, prava, ravan, odnos tacke prave i ravni, obrazovni zadaci, priprema za cas, obrazovni standardi, matematika, priprema za cas matematika |
Matematika
Broj strana: 5

Adobe Flash Pro Kreiranje kompozicije

Adobe Flash Professional je alat koji se koristi za kreiranje prezentacija, aplikacija ili drugih sadržaja koji odgovaraju na interakcije korisnika. Projekti krairani ovim alatom sadrže jednostavne animacije, video sardžaje, složene korisničke interfejse, aplikacije i kombinacije svega zajedno. Generalno, projekat napravljen u Flash-u može biti medijski bogata aplikacija koja u sebi sadrži slike, zvuk, video, specijalne efekte.
Format fajla koji se kreira pomoću Flash-a je .swf format. On je veoma pogodan za isporuku preko Interneta, jer zbog svoje male veličine zahtjevaju veoma malo vrijeme procesiranja. Ovo je posljedica činjenice da Flash pri kreiranju projekata u velikoj mjeri koristi vektorsku grafiku koja zahtjeva manje memorije i prostora na disku od rasterske (bitmap) grafike. Vektorska grafika prikazuje slike pomoću geometrijskih oblika kao što su tačka, linije, krive ili poligoni, a temelji se na matematičkim jednačinama. Korištenje bitmap grafike u projektima rezultuje datotekama većih veličina, jer u ovom slučaju svaki pojedinačni piksel na slici predstavlja zaseban podatak. Odabirom grafičkih elemenata i pretvaranjem istih u simbole omogućava njihovo ponovno korištenje, te dodatno poboljšanje performansi kada se .swf fajlovi koriste online.
. Adobe flash professional
Kompijuterska grafika
Broj strana: 10

Zadaci tačka, ravan, tetraedar

Zadaci tačka, ravan, tetraedar matematika. Matematika, zadaci matematika, srednja skola, zadaci matematika srednja skola, tacka, prava, ravan, zadaci tacka, zadaci prava, zadaci ravan, zadaci tetraedar
Matematika
Broj strana: 2

Elementi putanje zrna

. Zrno, putanja zrna, elementi putanje zrna, horizont oruzja, pruzje, linija cilja, polazna tacka, odskok projektila |
Naoružanje
Broj strana: 1

Osnovni pojmovi statike i aksiome statike

Osnovni pojmovi statike i aksiome statike, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Statika, aksiona statika, mehanika, materijalna tacka, srednja skola, smer |
Mehanika
Broj strana: 2

Redukcija proizvoljnog sistema na tacku

Redukcija proizvoljnog sistema na tacku, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Redukcija proizvoljnog sistema, tacka, mehanika, srednja skola, beleske, metoda poligona, slaganje sila |
Mehanika
Broj strana: 2

Struktura softvera i hardvera

Skripta informatika, Struktura softvera i hardvera

Rad je rucno pisan. Hardver, softver, sistemski programi, program, informatika, skripta informatika, srednja skola, racunarstvo, vestacka inteligencija
Informatika
Broj strana: 2

Fizicke karakteristike vode - gustina

Fizicke karakteristike vode - gustina, kripta iz biologije. Biologija, skripta, srednja skola, karakteristike vode, gustina vode, gustoca, viskoznost, mrznjenje, tacka kljucanja, toplota isparavanje, topljenje
Biologija
Broj strana: 3

Nišanske sprave i pojam nišanjenja

. Nisanske sprave, pojam nisanjenja, nisanjenje, nisanska ravan, nisanska tacka, nisanska daljina, nisanski ugao, greske nisanjenja, gadjanje |
Naoružanje
Broj strana: 3

Određivanje položaja stajne tačke

. Topografija, policijska topografija, skripta policijska topografija, topografska karta, kriminalisticko policijska akademija, odredjivanje polozaja sta tacke, stajna tacka |
Policijska topografija
Broj strana: 2

Projiciranje

Skripta tehnicko obrazovanje, Projiciranje. Tehnicko obrazovanje, srednja skola, osnovna skola, skripta tehnicko obrazovanje, tehnicko crtanje, tehnicki crtezi, projiciranje, tacka, ravan, kordinatni sistem
Tehnicko obrazovanje
Broj strana: 2

Fizicke karakteristike vode-povrsinski napon,svetlost i boja

Skripta biologija, fizicke karakteristike vode - povrsinski napon, svetlost i boja. Bilogija, skripta biologija, voda, fizicke karakteristike vode - povrsinski napon, svetlost i boja, boja, svetlost, viskoznost, gustoca, tacka kljucanja, toplota topljenja, povrsinski napon
Biologija
Broj strana: 2


"tacka" pronađeni su rezultati pretrage 27