Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

termi

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"termi" pronađeni su rezultati pretrage 42


Cinkovanje seminarski rad

. Termicka obrada, cinkovanje, cinkovanje seminarski rad, seminarski rad, cink, termicka obrada seminarski rad |
Termicka obrada
Broj strana: 27

Socijalni licni determinanti za maloletnica delikvencija seminarski rad

Diplomska rabota

NAPOMENA: RAD JE NA MAKEDONSKOM JEZIKU. Maloletnik, socijalani determinanti, siromastija, ekonomija, semejstvo, maloletnicki grupi, bandi, mas mediumi, slobodno vreme, urbanizacija i migracija, uciliste
Kriminologija
Broj strana: 30

Termidinamika

Zadaci iz termidinamike. Termodinamika, zadaci, ciklusi, para |
Termodinamika
Broj strana: 5

SQL baze podataka seminarski rad

. Sql, informatika, baze podataka, naredbe sql, karakteristike sql, terminologija sql, manipulacija bazom podataka |
Informatika
Broj strana: 21

Termicka obrada zupcanika - seminarski rad

. Termicka obrada, zupcanica, zupcanik, termicka obrada, zupcanici |
Termicka obrada
Broj strana: 20

Plan nege novorđenčeta sa respiratornim distres sindromom

Prezentacija na temu Plan nege novorđenčeta sa respiratornim distres sindromomom
. Prezentacija, seminarski rad, medicinski fakultet, pedijatrija, novorodjence, plan nege novor?en?eta sa respiratornim distres sindromomom, distres sindrom, rds, aspiracioni sindrom, apneja, pneumonija, asfiksija, prematuritet, hipotermija, malnutricija majke, tahipneja, cijanoza, silverman skor, broj raspiracija
Pedijatrija
Broj strana: 23

Priprema metalne povrsine

Kako se cisti i priprema povrsina metala, da bi zatim mogli da premazemo zastitnim mazivima.. Ciscenje, kondicioniranje, mehanicko, hemijsko, termicko ciscenje, veziva, pigmenti, punila, rastvaraci, razredjivaci, plastifikatori, ocvrscivaci, dodaci
Mašinstvo
Broj strana: 16

Termicka obrada brzoreznog celika

. |
Termicka obrada
Broj strana: 13

Sociologija obrazovanja

Društvene i teorijske determinante nastanka sociologije obrazovanja, nastanak i razvoj sociologije obrazovanja u svetu i kod nas, sociologija obrazovanja i druge nauke. Sociologija, obrazovanje, sociologija obrazovanja, determinante, definicija sociologije obrazovanja, teorijsko metodolo?ki pristup, marksizam, socijalizacija, stadijumi socijalizacije, vaspitanje, faktori, ?kola, dru?tvena ustanova, obrazovanje, znanje, ve?tine, navike, permanentno obrazovanje, formalno, neformalno, spontano, artikulacija, institucionalizacija, diferencijacija, petrifikacija, scientizacija, justifikacija, demokratizacija, visoko obrazovanje, neposredne funkcije, dru?tvene funkcije, inovacija, kvalifikacija, legitimacija, reprodukcija, unesco, maks veber, bouls, ginkis, obrazovna privilegija, obrazovni kapitalizam, mehanizmi socijalne selekcije u obrazovanju, javni jezik, formalni jezik, nauka, kultura, religija
Sociologija
Broj strana: 20

Podno grejanje - seminarski rad

Opis podnog grejanja. Podno grejanje |
Termicka obrada
Broj strana: 15

Deiksa, mjesto i vrijeme

termin 'deixis' (koji dolazi od grčke riječi koja znači ukazivanje ili označavanje) se sada koristi u lingvistici da se ukaže na funkcije ličnih i pokaznih zamjenica, vremena i raznih drugih gramatičkih i leksičkih obilježja, koja se odnose na iskaze prostorno-vremenskih koordinata od radnje iskaza. . Deiksa, anafora, polje diskursa
Sintaksa srpskog jezika
Broj strana: 13

Sepsa

. U skladu sa aktuelnim shvatanjima generalizovane infekcije, u savremenoj medicinskoj terminologiji upotrebljavaju se slede?i pojmovi: bakterijemija ozna?ava prisustvo ?ivih bakterija u krvi, ?to se dokazuje pozitivnim nalazom hemo kulture (pri ?emu, izuzev eventualnog prolaznog povi?enja telesne temperature, nema drugih znakova generalizovanog sistemskog oboljenja), bakterijemija mo?e biti prolazna (tranzitorna), ali se mo?e i ponavljati, ?ak i u pravilnim vremenskim intervalima (intermitentna), izazvana istom ili razli?itim bakterijama, septikemija je sistemska bolest izazvana ?irenjem mikroorganizama i njihovih toksina krvlju, sepsa je ?iri pojam od septikemije i ozna?ava sistemski inflamatorni odgovor izazvan mikroorganizmima, bez obzira da li se oni raznose krvlju (?to se naj?e??e de?ava) ili ostaju u lokalnom ?ari?tu
Bolnicke infekcije
Broj strana: 12

Odrzavanje masina i alata - seminarski rad

Seminarski rad na temu odrzavanje masina i alata, predlog metode odrzavanja, predlog tehnologije odrzavanja, dijagnostički parametri. Masine, alati, odrzavanje, odrzavanje masina, korektivno odrzavanje, preventivno odrzavanje, dijagnosticki parametri, kriticni nivo, predlog opreme, spm metod, termicko stanje, kontaktne metode, bezkontaktne metode, linijski skener, infracrveni termometar, uputstvo, bezbedan rad, transport struga, postavljanje struga, elektricna mreza
Mašine i alati u obradi metala deformisanjem
Broj strana: 13

Gerund

Gerund, upotreba, funkcije, primeri. Gerund, ing, sadasnji, perfektivni, progresivni, pasivni, bear, need, require, stand, take, want, worth, subjekat, for, imenica, mnozina, genitiv, determinatori, modifikatori, koordinacija, glagol, objekat
Kontrastivna analiza
Broj strana: 3

Merenje protoka tecnosti

Seminarski rad na temu "Merenje protoka tecnosti" iz predmeta Merenje fizickih velicina.. Uopsteno o senzorima protoka, gde se koriste, podela, tlacne, sonde, stapne, prigusnica, merna, krilca, merne, komore, lebdeca, tela, termicki, meraci, cd, postupak, ctd, postupak, opticki, meraci, ultrazvucni, meraci, magnetno, induktivni, meraci, radarski, merac, ultrazvucni, merac, moblini, merac, postojni, volumi,
Merenje fizickih velicina
Broj strana: 20

Pojam i nastanak države seminarski rad

Država je organ vladajuće klase za ostvarenje njenih klasnih interesa. U XVI veku termin je prvi put upotrebio Makijaveli. Država je istorijska kategorija, što znači da je jednom nastala i da će iščeznuti. U prvobitnoj zajednici, društvu sa gentilnim uređenjem, nije postojala još nikakva organizovana vlast. Razvojem materijalnih proizvodnih snaga, podelom rada, proširenjem razmene i formiranjem tržišta u okviru gensa i izvan njega, pojavom privatnog vlasništva i cepanjem plemenskih organizacija na vlasnike (bogate) i nevlasnike (siromašne), propada gentilno uređenje. Na ruševinama starih plemenskih zajednica izrasta nova društvena organizacija sa postojanje mantagonističkih klasa. Kao rezultat nepomirljivosti klasa nastaje država. . Pojam drzave, karakteristike drzave, elementi drzave, nastanak drzave, teorija drzave, seminarski rad, gradjansko pravo
Gradjansko Pravo
Broj strana: 11

Fizičke i hemijske osobine akvatičnih sistema

Fizičke i hemijske osobine akvatičnih sistema sa vežbama. Pokretne vode, struje, plima, oseka, kretanje, vodostaj, vodostanje, proticaj, klima, reljef, geolo?ka podloga, vegetacija, antropogeni faktori, brzina vode, talasi, svetlost, providnost, boja, transmisija, temperatura, epilimnion, metalimnion, termi?ka klasifikacija
Hidrobiologija
Broj strana: 14

Arhitektura CPU - prezentacija

Prezentacija u power pointu, na temu arhitektura CPU iz predmeta arhitektura racunara. Prezentacija, seminarski rad, arhitektura, arhitektura racunara, cpu, sabirnica, bus, magistrala, memorija, ram, rom, ulazne jedinice, mis, tastatura, izlazne jedinice, monitor, stampac, konzolni terminal, papirna traka, logicka sema, mikroprocesor, regbistarsko polje, markeri, bafer podataka, opfetch, masinski ciklus pripreme naredbe, izvrsenje naredbe, naredba, execution
Arhitektura računara
Broj strana: 8

Stanje radne materije

Skripta termodinamika, stanje radne materije. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, radna materija, stanje radne materije, termodinamicka ravnoteza, mehanicka ravnoteza, hemijska ravnoteza, termicka ravnoteza, entalpija
Termodinamika
Broj strana: 3

Zračenje lekcija termodinamika

Skripta termodinamika, zracenje, razmena toplote zracenjem izmedju dva tela, stefan boltzmanov zakon, refleksija, apsorpcija, dijatermija. Termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, zracenje, refleksija, apsorpcija, dijatermija, toplota, razmena toplote zracenjem, stefan boltzmanov zakon
Termodinamika
Broj strana: 4

Kategorije i klase glagola

Klase i kategorije glagola, podela i primeri. Klase, kategorije, glagola, glagoli, vreme, tense, aspekt, aspect, nacin, mood, imperativ, konjuktiv, kondicional, modalni, lice, person, broj, number, prelaznost, neprelaznost, transitivity, intransitivity, stanje, voice, finitnost, nefinitnost, finitude, non-finitude, leksicki, glavni, prelazni, pomocni, kopulativni, dinamicki, staticni, trajni, trenutni, ingresivni, pocetni, terminativni, zavrsni, iterativni, ucestali, konkluzivni, svrseni, privatni, nekonkluzivni, intelektualni, emotivni, perceptivni, telesni, prosti, frazni, predloski, sinteticki, analiticki, grupni
Kontrastivna analiza
Broj strana: 4

Sistem, preduzeće kao sistem

Skenirano. Sistem, pojam, vrste, sistema, ros, e?bi, rudolf, deniker, oskar, lange, kenet, boulding, podela, broj, podsistemi, slo?enost, interakcija, organizacioni, karakteristike, slo?en, dinami?an, nedeterminisan, otvoren, diferencijacija, sinergijski, efekat, negativna, entropija, fleksibilan, delovi, struktira, funcionisanje, preduze?e, podsistem, ulaza, ulaz, adaptivni, izlaza, izlaz, upravljanja, upravljanje, ciljevi, brainstorming, delpay, delegiranje, stimulisanje, koordinacija, informisanje, inoviranje, kontrolisanje
Organizacija preduzeća
Broj strana: 5

Idealni gas

Skripta termodinamika, idealni gas. Idealni gas, termodinamika, skripta termodinamika, masinski fakultet, gas, termicke jednacine stanja idealnog gasa, kaloricne jednacine stanja idealnog gasa, majerova relacija, specificne toplote
Termodinamika
Broj strana: 4

Transkripcija prezentacija

. Biologija, transkripcija, pdf, transkripcija kod prokariota, inicijacija transkripcije, elongacija, terminacija transkripcije |
Biologija
Broj strana: 7

Osnovni pojmovi iz Kuvarstva

Krupan inventar za kuvanje, sredstva za rad u kuhinji, kuhinjsko osoblje, higijenska i tehnicka zastita na radu.
Napomena:materijal je pisan rucno.. Kuvarstvo, kuhinja, krupan inventar, elektricni stednjak, elektricna pecnica, friteza, rostilj, razanj, parni kazan, elektricni tiganj, rashladni uredjaj, mesoreznica, topli pult, hladni pult, vaga, kuhinjska prostorija, topla kuhinja, hladna kuhinja, topla poslasticarnica, hladna poslasticarnica, kabina za sefa, sredstva za rad, noz, vrste nozeva, satara, francuski noz, noz za sunku, kutlaca, oklagija, kuhinjsko osoblje, kuvar, kafe kuvar, poslasticar, perac sudja, higijenicar, zastita na radu, opekotine, padovi, istegnuca, razvoj kuvarstva, balanzer, francuski kuvari, august eskofije, kulinarski vodic, kulinarstvo, terminologija u kuvarstvu, jelovnik, meni, trebovanje
Kuvarstvo
Broj strana: 13

Evropski i američki koncept andragogije esej

U tekstu su prikazana analize dva različita gledišta andragogije, nauke koja se bavi obrazovanjem odraslih. Glavni predstavnik humanističkog stanovišta i ujedno najuticajnija ličnost u Americi koja se bavila obrazovanjem odraslih je Malcolm Knowles. S druge strane, predstavnik jugoslovenske andragoške scene Dušan Savićević ima velike zasluge za razvoj andragogije kao nauke, kao u za utemeljenje i širenje ovog termina.. Andragogija, obrazovanje odraslih, noules, savicevic, andragoske koncepcije, andragogija, esej, evropski koncept andragogije, americki koncept andragogije
Andragogija
Broj strana: 10

Terminalne anestezije pojam i podela

Termialna anestezija pojam, podela. Terminalna anestezija, terminalna anestezija zavrsnih grana zubnog spleta, zubi, zubni splet, terminalna anestezija gingive obraznog zivca, terminalna anestezija jezicnog zivca
Oralna hirurgija
Broj strana: 2

Koncept i struktura kreditnog rizika

. Koncept, struktura, kreditnog, rizika, kreditni, rizik, o?ekivani, neo?ekivani, gubitak, streni, za?tita, trendovi, trend, selekcija, zahtev, diversifikacija, sistem, limit, klauzule, trendovi, revizija, kamatna, stopa, cilj, restriktivna, monetarna, politika, ekspazivna, upravljanje, valutni, rizik, depresijacija, terminske, transakcije, fju?ersi, opcije, valutne
Bankarstvo
Broj strana: 4

Atomi, atomisti, Epistemologija

. Epistemologija, atomi, atomisti, determinizam, parmenid |
Automatsko upravljanje
Broj strana: 2

Pojam, vrste i paradigme organizacionih promena

Skenirano. Pojam, vrste, paradigme, pradigma, organizacionih, promena, organizacione, promene, ?irina, dubina, vremenska, dimenzija, voljnost, sprovo?enje, klasifikacija, teorije, deskriptivna, voluntaristi?ka, deterministi?ka, implementacija, individualna, grupna, organizacioni, nivoi
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Orijentacija pomoću vibracija kod pustinjske škorpije semijnarski rad

Seminarski rad sadrži osnovne anatomske karakteristike pustinjske škorpije, njenu fiziologiju ponašanja u prostoru, a koja se odnosi na aktivan noćni lov plena pomoću vibracija u podlozi.. ?uta pustinjska ?korpija, androctonus australis, orijentacija, mehanorecepcija, prijem dra?i, hvatanje plena, ishrana, glavena ganglija, multiterminalni mi?i?i, uloga bodlje, neurotoksi?ni otrov
Fiziologija ponašanja
Broj strana: 6

Ekoloski znacaj temperature vode

Ekoloski znacaj temperature vode, termicki rezim stanista, ekoloski znacaj vode i vlaznosti, ekoloske grupe biljaka u odnosu na vodu. Biologija, ekologija, biljke, stanoviste, voda, temperatura vode, termicki rezzim, ekoloske grupe, atmosfera, radijacija, propustljivost atmosfere, provodljivost toplote, sterotermni organizmi, euritermni organizmi, frigorifilne, termofilne
Biologija
Broj strana: 4

Karakteristike modela kvantifikacije angažovanja i finansijs

Skenirana skripta. Karakteristike, modela, kvantifikacije, anga?ovanja, finansijskih, sredstava, model, kvantifikacija, anga?ovanje, sredstva, finansijska, determinanta, suma, ulo?ena, osnovna |
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

Osnovne karakteristike stonoga i insekata

Osnovne akrakteristike insekata i stonoga - zglavkari. Beleske sa casa.. Biologija, srednja skola, beleske, zglavkari, insekti, stnoge, glava, trup, traheje, larva, leptiri, pcele, trbusni rog, izlucivanje, razmnozavanje, vodeni cvetovi, vilin konjic, termiti, stenice, vasi, buve, opnokrilci, tvrdokrilci, dvokrilci, leptiri, pravokrilci, juvenulni hormon
Biologija
Broj strana: 3

Berzansko poslovanje

Lekcije napisane u obliku odgovora na pitanja
Pitanja u okviru ovog materijala: 1-19

* Pitanja možete besplatno preuzeti na našem sajtu pod nazivom "Pitanja za berzansko poslovanje". Berza, globex, standardizacija, arbitra?a, broker, diler, promptna, terminska, trgovina, berza, likvidnost, tr?i?te, osniva?, vlasnik, trgovac, posrednik, institucionalizacija, poverenje, sigurnost, berza, dr?ava, uloga, podela, funkcija, listing
Berzansko poslovanje
Broj strana: 3

Ciklusi klipnih motora

. Ciklusi, klipnih, motora, klipni, motori, otoov, ciklus, otto, slika, kretanja, toplota, koli?ina, dizelov, disel, termi?ki, stepen, sabatov, sabathe, kombinovani, kru?ni, proces |
Termodinamika
Broj strana: 4

Berzansko poslovanje4

Lekcije napisane u obliku odgovora na pitanja
Pitanja u okviru ovog materijala: 70-86

* Pitanja možete besplatno preuzeti na našem sajtu pod nazivom "Pitanja za berzansko poslovanje". Berzansko poslovanje crni oktobar knjiga akccionara dimenzije funkcije informisanje u?esnici elektronsko tradicionalno trgovanje berzanski poslovi karakteristike terminski hed?er spekulant finansijski derivati robni sertifikat brodski konosman forvard ugovor opcija kupovna prodajna
Berzansko poslovanje
Broj strana: 3

Ekonomska aktivnost i organizacioni oblici ekonomije

Skenirana skripta. Determinante, preduze?a, preduze?e, ekonomska, aktivnost, organizacioni, organizacija, oblici, ekonomije, ekonomija, pojam, aktivnost, proizvodnja, razmena, raspodela, potro?nja, reprodukcija, makroekonomija, mikroekonomija, mezoekonomija, zadovoljenje, potreba, metode, organizovanja, organizovanje, principi, funkcionisanja, dejstvo, tr?i?na, privreda, normativna, regulativa
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 3

Preduzeće kao organizacioni sistem, vrste

Skenirana skrpita. Preduze?e, organizacioni, sistem, karakteristike, otvorenost, aktivnost, podsistem ulaza, podsistem izlaza, podsistem, poslovne, funkcije, nabavnka, proizvodnja, prodaja, finansije, ra?unovodstvo, savremeni, model, matri?ni, kombinovani, inovativna, struktura, strategijske, jedinice, vertikalna, horizontalna, podela, rada, upravljanje, rukovo?enje, izvr?enje, vrste, determinate, reduze?a, po veli?ini, veliko, srednje, malo, preduze?e
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

Diferencijacija - efekat embrionalne indukcije

Diferencijacija - efekat embrionalne indukcije - beleske sa casa. Diferencijacija, efekat embrionalne indukcije, embrionalna indukcija, ekologija, ekofiziologija, predavanja, beleske, determinacija, jajna celija, brazdanje, oplodjenje, hemijska diferencijacija, histoloska diferencijacija, histogeneza
Ekofiziologija
Broj strana: 2

Fuzija i akvizicija

. Fuzija, akvizicija, ciljevi, determinante, pove?anje, snage, smanjenje, tro?kovi, mega, fuzije, kontrolisani, izlazak, analiti?ko, projektovanje, struktura, pona?anje, performanse, hhi, indeks |
Bankarstvo
Broj strana: 3

Gvožđe i metal

Sirovo gvožđe, liveno gvožđe, termička i termohemijska obrada čelika, korozija metala.

NAPOMENA:Materijal je rucno pisan!. Sirovo gvo??e, liveno gvo??e, termi?ka obrda, termohemijska obrada, zagrevanje ?elika, ?arenje, cementacija, nitriranje, korozija
Gradjevinski materijali
Broj strana: 2


"termi" pronađeni su rezultati pretrage 42