Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

test

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"test" pronađeni su rezultati pretrage 100

[1] [1]


Principi genetičke toksikologije - prezentacija

Prezentacija principi genetičke toksikologije, odlicna prezentacija na 58 slajdova.. Genetika, prezentacija, geneticka toksikologija, principi geneticke toksikologije, toksikologija, nasledni materijal, mutageni, mutagen efekat, mutacija, bakterija, test za genske mutacije, aneuploidija
Genetika
Broj strana: 58

Etest - seminarski rad

Seminarski rad na temu Etest. Etest, baza podataka, postavljanje zadatka, nacin testiranja, kreiranje predmeta, kreiranje pitanja, kreiranje testa, php, matlab, softver, softver etest, mysql, phptest, seminarski rad, programski jezik
Arhitektura računara
Broj strana: 43

Amesov test i testovi na kvascima - prezentacija

Amesov test i testovi na kvascima, test za detekciju reverznih mutacija, prezentacija. Amesov test, mutacija, testovi na kvascima, detekcija reverznih mutacija, prezentacija, ekologija, genotoksikologija, histidin, bakterije, mikrozomi, mitoticka rekombinacija
Genotoksikologija
Broj strana: 23

Seminarski rad-Neparametarski testovi u slučaju jednog uzork

Seminarski rad na temu "Neparametarski testovi u slučaju jednog uzorka na primeru rezultata merenja zagađenja u Pančevu" iz predmeta osnovi statistike.. Seminarski rad, seminarski, statistika, neparametarski testovi, uzorak, rezultati merenja, osnovi statistike, statisticka analiza, neparametarska statistika, ronald fiser, vicoxonov test, test, rang sa znakom, empirijsko istrazivanje, komparacija testa, karl gustav gaus, skup, uzorak, modus, medijana, hipoteza, standardna devijacija, skup, aritmeticka sredina, elementi
Statistika
Broj strana: 24

Sociometrijski test

. Sociometrija istrazivanja, sredstvo za proucavanje drustvene strukture, sociometrija, sociologija, sociologija rada, drustvena struktura, proucavanje drustvene strukture, sociometrijski test |
Sociologija radaa
Broj strana: 13

Test iz engleskog 1

test iz engleskog, urađen
4 grupe
Prevod (simple present, to be- simple past, present continuous)
Glagol u zagradi (simple present, to be- simple past, present continuous)
Pravljenje upitnog i odričnog oblika
6. razred. Simple, present, to be, past, present, continuous, was, were, glagol, u zagradi, kontrolni, test, engleski, jezik, osnovna, ?kola, ?esti, 6, razred
Engleski jezik
Broj strana: 5

Tehnike u humanoj citogenetici - prezentacija

Tehnike u humanoj citogenetici, prezentacija. Citogenetika, testovi humana citogenetika, celije, hromozom, prezentacija, ekologija, tehnike traka, jedro, kultivacija celija, kostana srz, gonadno tkivo, celije gonadnog tkiva, venska periferna krv, hromzomske aberacije
Genetika
Broj strana: 20

Dominantno - letalni test - prezentacija

Dominantno-letalni test, prezentacija. Dominantno letalni test, prezentacija, genske mutacije, hromozomi, geni, hromozomske aberacije, mola, diciduum, dlm, monozomija, abortivna mesta, implamtacija, prg, embrionalno uginuce
Genotoksikologija
Broj strana: 15

Testovi u genotoksikologiji, podela testova - prezentacija

Testovi u genotoksikologiji, podela testova, prezentacija. Testovi genotoksikologija, podela testova, prezentacija, genotoksikologija, ekologija, eksperimentalni model organizma, geneticka toksikologija, evaluacija, genske mutacije, hromozomska aberacija, mikronukleus test, matriksni pristup
Genotoksikologija
Broj strana: 16

SPOT test - prezentacija

SPOT test, prezentacija. Spot test, prezentacija, genotoksikologija, ekologija, recesivna alela, melanociti, pigmentacija, mutacije, gensko mutacioni test, agens, misevi |
Genotoksikologija
Broj strana: 8

Mikronukleus test - prezentacija

Mikronukleus test, prezentacija. Mikronukleus test, prezentacija, hromozomi, celije, hromozomska aberacija, citoplazma, jedro, ostecenje hromozoma, mehanizam nastanka mikronukleusa, mutagen, fish tehnike
Genotoksikologija
Broj strana: 11

X test i test homogenosti skupa

Skripta iz statistike u ekonomiji, teorija i zadaci sa resenjem

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Statistika, zadaci iz statistike, x test, test homogenosti, pareto dijagram, kumuativna frekvencija, atributivne serije, tip greske, zadaci iz statistike sa resenjima, frekvencije, skup, homogenost skupa
Statistika
Broj strana: 10

Verovatnoca, Statistika testa

Skenirano
sa primerima. Verovatnoca, statistika, testa, tabela, prag, kriterijum, binarni, teorijska, verovatno?a, stablo, dijagram, primeri, ura?eni |
Statistika
Broj strana: 9

Test razmene sestrinskih hromatida - prezentacija

test razmene sestrinskih hromatida, prezentacija. test razmene sestrinskih hromatida, hrimatidi, test, prezentacija, genetika, geotoksikologija, ekologija, dnk, mitoza, timin, sce, frekvenca, celije, deoba celije, blumov sindrom
Genotoksikologija
Broj strana: 13

Prijemni iz matematike 2011 - 16.deo

Primeri za deo testa na zavrsnom ispitu koji ce sadrzati nove, neobjavljene zadatke
. Prijemni, ispit, 2011, matematika, novi, neobjavljeni, zadaci |
Matematika
Broj strana: 12

First Written test - VII

First Written test, priprema za prvi pismeni zadatak, VII razred. First, written test, prvi, pismeni zadatak, engleski, priprema, sedmi razred |
Engleski jezik
Broj strana: 3

Second Written test - VII

Priprema za drugi pismeni zadatak za sedmi razred (question tags, gerund, relative pronouns, conditional, modals, vocabulary, passive, tenses). Written, test, priprema, pismeni, zadatak, sedmi razred
Engleski jezik
Broj strana: 3

Test polno vezanih recesivnih letalnih mutacija - prezent

test polno vezanih recesivnih letalnih mutacija, prezentacija. Mutacije, test polno vezanih recesivnih letalnih mutacija, prezentacija, ekologija, geotoksikologija, hromozomi, metabolizam, procedura testa, testiranje na genotoksicnost, potomci
Genotoksikologija
Broj strana: 11

Test iz SRPSKOG JEZIKA

. Test, znanje i tacnost |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Testament - pojam i sadrzina

. Fideikomisi, ogranicenja legata, legati, testamenti factio, rimsko pravo, skripta, pravni fakultet, formalno nuzno nasledno pravo, principi oblatum, mancipatio familiae, suspstitucija, ostale odredbe, mortis causa
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Test za engleski jezik

. Test, engleski, jezik |
Engleski jezik
Broj strana: 1

Testiranje hipoteze o jednakosti varijanse dva skupa

Skenirano
sa urađenim primerima. Testiranje, hipoteze, jednakosti, varijanse, dva, skupa, jednakost, skupovi, varijansa, primeri, prag, testa, test |
Statistika
Broj strana: 9

Test naslednih translokacija - prezentacija

test naslednih translokacija, prezentacija. Translokacija, test naslednih translokacija, prezentacija, germinativne celije, geni, mutacija, fertilitet, sisari, celije, heterozigoti, potomci, hromozomi, analiza hromozoma
Genotoksikologija
Broj strana: 7

Testiranje hipoteze o jednakosti 2 skupa

Skenirano. Testiranje, hipoteze, jednakosti, aritmeti?ke, sredine, dva, skupa, aritmeti?ka, sredina, skupovi, model, primer, varijanta, proporcija |
Statistika
Broj strana: 5

Informacione tehnologije - test

6. grupa, 2009god. Informacione, tehnologije, test, ispit, primer, zadatak, zadaci |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test1

8. grupa, 2009 god. Informacione, tehnologije, test, ispit, primer, zadatak, zadaci |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test2

10. grupa, 2009 god. Informacione, tehnologije, test, ispit, primer, zadatak, zadaci |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test3

13. grupa, 2009 god. Informacione, tehnologije, test, ispit, primer, zadatak, zadaci |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test4

1. grupa, 2009 god. Informacione, tehnologije, test, ispit, primer, zadatak, zadaci |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test5

2. grupa, 2009 god. Informacione, tehnologije, test, ispit, primer, zadatak, zadaci, windows, word, power, point |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test6

2. grupa, 2009 god. Informacione, tehnologije, test, ispit, primer, zadatak, zadaci, windows, word, power, point |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test7

3. grupa, 2009. Informacione, tehnologije, test, ispit, primer, zadatak, zadaci, windows, word, power, point |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test9

Pismeni ispit, 2. grupa. Zadatak, excel, pismeni, ispit, informacione, tehnologije |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Staratelji nad stranim državljanima

Skripta porodicno pravo: staratelji nad stranim drzavljanima, starateljstvo nad licima nepoznatog boravista, kolizijski staratelj, voljni staratelj. Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, staratelji, starateljstvo, starateljstvo nad stranim drzavljanima, staratestvo nad licima nepoznatog boravista, kolizijski staratelj, voljni staratelj
Porodično pravo
Broj strana: 3

Test genskih mutacija u kulturi sisarskih ćelija - prezent

test genskih mutacija u kulturi sisarskih ćelija, prezentacija. test genskih mutacija kulturi sisarskih ?elija, prezentacija, ekologija, genotoksikologija, in vitro test, genske mutacije, mutacija, mutageni geni, fotoreakctivacija, dnk, selektivni medijum
Genotoksikologija
Broj strana: 7

Present Simple i Present Continuous

Vezbanje upotrebe Present Simple i Present Continuous vremena. Present simple, present continuous, sadasnje vreme, vezbanje, vezba, vremena, test |
Engleski jezik
Broj strana: 2

Informacione tehnologije - test10

Pismeni ispit iz informacionih tehnologija, 2. grupa. Zadatak, excel, pismeni, ispit, informacione, tehnologije |
Informacione tehnologije
Broj strana: 2

Test iz engleskog

test iz engleskog jezika, dve grupe
Passive/active (simple present, simple past)
Tenses (simple past, past continuous)
WH-questions
8. razdred. Test, engleski, jezik, pasiv, aktiv, passive, active, simple, past, present, continuous, tense, wh, questions, wh-questions, pitanja
Engleski jezik
Broj strana: 3

Informacione tehnologije - test8

Pismeni ispit. Zadatak, excel, pismeni, ispit, informacione, tehnologije |
Informacione tehnologije
Broj strana: 1

Informacione tehnologije - test11

Pismeni ispit iz informacionih tehnologija, 4. grupa. Zadatak, excel, pismeni, ispit, informacione, tehnologije |
Informacione tehnologije
Broj strana: 1

Formiranje radnog kolektiva-selekcija kandidata

. Formiranje, radnog, kolektiva, selekcija, kandidata, kandidat, podaci, koraci, biografija, test, testovi, intervju, intervjui |
Organizacija preduzeća
Broj strana: 6

Ček - pojam i vrste čekova

Skripta obligaciono pravo: pojam i vrste cekova, elementi cekova, cekovne radnje, . Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, cek, cekovne radnje, pojam ceka, vrste cekova, elementi cekova, informacije na cekovima, regres, regres zbog neisplate, opoziv ceka, protest, aval
Obligaciono pravo
Broj strana: 5

Test hromozomskih aberacija u sisarskoj ćeliji - prezentacij

test hromozomskih aberacija u sisarskoj ćeliji, prezentacija genotoksikologija. test hromozomskih aberacija u sisarskoj ?eliji, genotoksikologija, prezentacija, celije, sisari, limfociti, limfociti periferne krvi, sno linija, hromozomski preparati, citostatik, metafaza, hromozomi, geni
Genotoksikologija
Broj strana: 5

Metode i tehnike psiholoskih istrazivanja

Metode i tehnike psiholoskih istrazivanja, ekperiment i sistematsko istraživanje kao i tehnike psiholoških istraživanja (upitnik, intervju, testovi itd.). Metode psiholoskih istrazivanja, metode, istrazivanja, psiholoska, introspekcija, sistematsko istrazivanje, sistematsko, upitnik, intervju, skale procene, skale, procene, test, testovi, sociometrijski postupak, projektivne tehnike, anketa, rorsahov test, rorsah, diferencijalna dijagnoza
Psihologija
Broj strana: 2

Statisticko zakljucivanje

Skenirano. Statisticko, zakljucivanje, intervali, poverenja, testiranje, statisti?kih, hipoteza, standardna, gre?ka, aritmeti?ka, sredina |
Statistika
Broj strana: 3

Kontrolni rad iz srpskog za takmicenje

Ovo je jedan kontrolni sa opstinskog takmicenja iz Srpskog Jezika za sedmi razred. Srpski jezik, test, kontrolni, takmicenje, sedmi razred, osnovna skola |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Pravo u doba kraljeva i republika

Sazeto opisane lekcije iz sadrzaja.. Leges regiae, patrijarhalna porodica, porodicna zadruga, consortium, nexum, presuda, odgovornost, provocatio ad populum, zatvorena kucna privreda, patrijarhalno ropstvo, sukob patricija i plebejaca, zavadi pa vladaj, divide et impera, res publica, magistrature, konzuli, pretori, cenzori, diktatori, potestas, senat, kvestor, plebejski tribun, kurulski edili, pravo intercesije, kurijatsa skupstina, comitia curiata, plebisciti, hortenzijev zakon, publikani, nobili, ekvestri, gradski plebs, slobodni seljaci, latini, peregrini, ropstvo, ius civile, honorarium, gentium
Rimsko pravo
Broj strana: 5

Test za engleski jezik 2

. Engleski, jezik, test |
Engleski jezik
Broj strana: 1

Тест из енглеског језика

Тест: gerund, realtive pronouns, used to, modals. Test, vezbanje, recenice, modali, used to, relativne, zamenice, relative, pronouns, modals, gerund |
Engleski jezik
Broj strana: 2

Test iz srpskog jezika Školsko takmičenje 5. razred

. Srpski, test, vrste reci, padezi |
Srpski jezik
Broj strana: 2

[1] [1]


"test" pronađeni su rezultati pretrage 100