Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

trag

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"trag" pronađeni su rezultati pretrage 27


Istraga pred stalnim Medjunarodnim krivicnim sudom - seminarski rad

Istraga pred stalnim Medjunarodnim krivicnim sudom - seminarski rad. Medjunarodni krivicni sud, medjunarodni sud, krivicno pravo, pravo, istraga, tuzilac, predpretresno vece, krivicno gonjenje, krivicno delo
KRIVICNO PRAVO
Broj strana: 42

Nasilje u školi

Nasilje u porodici je fenomen koji se javlja svuda u svetu, u svim kulturama i nezavisno od ekonomskog statusa i društvenog sloja porodice. Statistika pokazuje da su najčešće žrtve žene i deca, a nasilnici mahom muškarci. Ovo nije privatni problem porodice, i ne treba kao takav da bude tretiran ni u jednoj državi. Ovo je pitanje od javnog interesa koje mora biti rešavano na državnom nivou. Iako se dešava u porodici, najčešće iza zatvorenih vrata, ovaj problem utiče na čitavo društvo.
Poslednjih meseci u Srbiji mediji su aktuelizovali temu porodičnog nasilja. Javnost je potresena objavljivanjem stravičnih pojedinosti porodičnih tragedija koje su se desile u poslednje vreme. Tema je pogrešno predstavljena na senzacionalistički način, bez poštovanja zaštite ličnih podataka i uz zloupotrebu žrtve, iz perspektive isključivo humanističkog i socijalnog problema. Ono što nije preispitivano u ovim objavama je javna i državna odgovornost. Predstavnici Autonomnog ženskog centra zameraju vlastima što još uvek ne postoje nacionalne kampanje protiv nasilja nad ženama, uključujući porodično nasilje, a kampanje sa nacionalnom pokrivenošću još uvek organizuju mreže ženskih organizacija. Sistematska istraživanja i statističke analize na reprezentativnom uzorku još uvek su retke i sporadične.
Pored teorijskog objašnjenja sintagme nasilje u porodici, rad se osvrće i na istoriju nasilja, nasilno ponašanje u porodici, navode se i tipovi nasilnika, poreklo i priroda nasiljničkog ponašanja, kao i motivi za takvo ponašanje, a povrh svega i vrste pojedinih oblika vršnjačkog nasilja. Rad osim teorijskog dela, sadrži i istraživački deo, pod naslovom Metodologija istraživanja, sa projektom istraživanja, analizom i interpretacijom rezultata i prilozima korišćenim u ovom istraživanju.. Nasilje u ?koli, istra?iva?ki rad
Metodologija pedagoskog istrazivanja
Broj strana: 25

R trees

. Petlja, ?vor, algoritam, pretraga, b-stabla, grafik r-stabla |
Principi programiranja
Broj strana: 10

Grcka tragedija

NAPOMENA: rad je rucno pisan. Grcka tragedija, srpski jezik, srednja skola, tragedija, aristotel, platon |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Zaboravljanje i pamcenje

Seminarski rad. Zaboravljanje, pamcenje, psihologija, senzorno, kratkotrajno, dugotrajno, paznja, kodiranje, ponavljanje, dosecanje, stupnjevi, obrada, informacije, senzorni, registar, radno, podela, pamcenja, tragovi, teorija, teorije, represija, interferencija, ebbinghaus, kriva, krivulja, vreme
Psihologija
Broj strana: 15

Antigona

Prepričano delo po činovima. Antigona, prepri?avanje, preprilano, ukratko, sadr?aj, sofokle, izmena, kreont, edip, teba, hemon, tragedija |
Srpski jezik
Broj strana: 2

KNJIŽEVNOST

Podela književnosti, osobine, primeri. Knji?evnost, narodna knji?evnost, umetni?ka knji?evnost, poezija, proza, lirika, epika, drama, epsko-lirska, mitolo?ke pesme, obredne pesme, obi?a pesme, ljubavne pesme, porodi?ne pesme, posleni?ke pesme, ?aljive pesme, rodoljubive pesme, neistorijski ciklus, pretkosovski ciklus, kosovski ciklus, pokosovski ciklus, o marku kraljevi?u, oslobo?enje srbije, oslobo?enje crne gore, balade, romanse, bajke, novele, legende, basne, pri?e o ?ivotinjama, ?aljive pri?e, poslovice, izreke, zagonetke, pitalice, brzalice, opisne pesme, rodoljubive pesme, ljubavne pesme, misoane pesme, socijalne pesme, elegije, satiri?ne pesme, pesme u prozi, idile, poema, ep, epopeja, epska pesme, komedija, tragedija, drama u u?em smislu, pripovetka, satira, novela, putopis, biografija, autobiografija, dnevnik, memoari
Srpski jezik
Broj strana: 9

Antigona - Sofokle

Sofokleova tragedija Antigona, kratki sadrzaj, radnja po cinovima, analiza likova i beleska o piscu. Antigona, sofokle, kralj edip, edip, kreont, ismena, polinik, eteokle, hemen, euridika, teba
Srpski jezik
Broj strana: 4

Čekajući Godoa

O delu, likovi, sadržaj činova prepričan. ?ekaju?i, godoa, godo, semjuel, beket, pozori?te, apsurda, likovi, vladimir, estragon, poco, liki, prepri?avanje, ?inovi, sa?etak, prepri?ano |
Srpski jezik
Broj strana: 6

Romeo i Julija

. Romeo, julija, viljem, ?ekspir, tragedija, ljubav, kratak sadr?aj, prepri?ano, prepri?avanje, uvod, po?etak, zaplet, rasplet, kraj, ideja, tema, likovi |
Srpski jezik
Broj strana: 3

Hamlet sastav

. Tragedija, moral, tradicionalne norme, trenutak odluke |
Srpski jezik
Broj strana: 1

Antigona- Sofokle

. Antigona, grcka tragedi?a |
Svetska književnost
Broj strana: 5

Tragedija - nastanak i razvoj

Nastanak i razvoj tragedije kao dramskog dela. Tragedija, dramsko delo, nastanak i razvoj tagedije, sofokle, dionis, aristotel, delovi tragedije, karakteristike tragedije |
Knjizevnost
Broj strana: 2

Excel 2003 - 04 - Sortiranje

Materijal je namenjen učenicima srednjih stručnih škola i gimnazija koji u nastavnom programu predmeta Informatika, Poslovna informatika i Primena računara u elektrotehnici imaju nastavnu oblast rad sa tabelama. . Sortiranje, lista, liste, pretraga, excel, 2003, create list
Racunarstvo i informatika
Broj strana: 4

Zadaci

. Zadaci, putnicko, vozilo, brzina, kocenje, trag, usporavanje |
Mašinstvo
Broj strana: 2

Zadaci1

. Zadaci, zadaci, putnicko, vozilo, brzina, kocenje, trag, usporavanje, sudarna |
Mašinstvo
Broj strana: 3

Romeo i julija prepricano

ROMEO I JULIJA


Vilijem Šekspir (1564-1616) je bio jedan od najboljih dramatičara i pesnika Engleske, i smatra se jednim od najtalentovanijih pisaca svih vremena. Napisao je 36 drama, 154 soneta i 2 narativne pesme. Od toga su najpoznatija dela: Kralj Lir, Otelo, Hamlet, Romeo i Julija, Makbet.

Delo Romeo i Julija je tragedija napisana od strane Vilijema Šekspira u njegovoj ranoj karijeri. Radnja je smeštena u Veroni, Italiji i opisuje istinit događaj o dvoje mladih ljubavnika čije su se zvezde razdvojile.

Već u uvodu se otkriva kako su dve ugledne porodice: Montegijevi i Kapuleti u svađi. Tako na glavnom veronskom trgu izbija svađa između pojedinih članova ove dve porodice, koja se završava upozorenjem kneza Eskala. Naslućuje se da je Romeo iz porodice Montagi zaljubljen u Rosalinu, devojku iz porodice Kapuletija.
Glava porodice Kapuleti organizuje zabavu, a Romeova ljubav prema Rosalini navodi ga da dođe na to slavlje.
Na zabavi maskirani Romeo susreće Juliju, koja je takođe iz porodice Kapuleti. Između njih se javlja ljubav, bez ograničenja koje nameće mržnja između njihovih porodica. Romeo tek tada shvata pravi smisao života.

Nakon veoma kratkog međusobnog pokazivanja ljubavi, u jednoj svađi, Tibaldo, Kapuletijev sinovac, ubija Merkuzija, Romeovog prijatelja. Želeći da osveti smrt svog dobrog prijatelja, Romeo ubija Tibalda. Zatim mora pobeći, jer uskoro dolazi knez. Zgrožen prizorom, knez osuđuje Romea na prognanstvo u Mantovu, ali njegovi osećaji prema Juliji sprečavaju ga da ode i on se skriva kod monaha Lorenca.

Otac i majka žele Juliju udati za Parisa, uglednog, bogatog i mladog plemića. Zbog večne ljubavi na koju se zavetovala Romeu, Julija radije bira smrt nego udaju za Parisa. Monah Lorenco, želeći da spreči tragediju, daje Juliji napitak koji bi trebalo da je uspava, kako bi svi mislili da je zapravo mrtva, a potom šalje poruku Romeu da je ona ustvari živa. Međutim, glasnik ne stiže na vreme da kaže Romeu istinu. On odlazi u grobnicu Kapuletija i misleći da mu život bez Julije više nema smisla, ispija otrov i umire. Neposredno nakon toga Julija se budi i videvši da joj se muž ubio zbog tuge uzima bodež i oduzima i sebi život.

Nakon tragedije, u grobnicu dolaze ostali članovi obe porodice. Nad mrtvim telima njihove dece oni se mire jer shvataju da je uzrok njihove smrti nerazumna mržnja koja je nametnula granice istinskoj i velikoj ljubavi i time donela svima veliku nesreću.

Smrt Romea i Julije možda čak i ne predstavlja njihov kraj, već krajnje ispunjenje njihove ljubavi. Iz sveta koji ne bi mogao da ih razume čak i kada bi to hteo, oni su otišli tamo gde jedino mogu biti zajedno.
. Romeo, julija, sekspir, analiza dela, romeo i julija analiza, romeo i julija, 50 poena analiza, prepricavanje, analiza, prepricavanje i analiza, srednja skola
Srpski jezik
Broj strana: 2

Geometrija upravljajućih točkova

. Geometrija, upravljaju?ih, to?kova, upravljaju?i, to?kovi, polo?aj, trag, kotrljanja, ugao, nagib, konvergencija |
Mašinstvo
Broj strana: 3

The Six Elements of tragedy in The God of Small Things

Analiza dela "The Six Elements of tragedy in The God of Small Things"
NAPOMENA:RAD JE NA ENGLESKOM JEZIKU. Engleska knjizevnost, engleski jezk, filoloski fakultet, tragedy, aristotle, modern novel, arundhaty roy
Engleska književnost
Broj strana: 4

Drama i njena struktura, tragedija i komedija

Srpski jezik i knjizevnost, Drama i njena struktura, tragedija i komedija. Srpski jezik, knjizevnost, skripta srpski jezik, osnovna skola, drama, komedija, tragedija, struktura drame, drama i njena struktura
Srpski jezik
Broj strana: 2

Kaskader Bratislav Petković, analiza

. Kaskader, tragedija, braca petkovic, bratislav petkovic, srpski jezik, knjizevnost, drama kaskader |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 3

Opis lika, Hamlet - Vilijam Šekspir

Opis lika Hamleta is istoimene Šekpirove tragedije. . Hamlet, opis lika, sekspir, tragedija, vilijam, vilijam ?ekspir, pismeni zadaci, srpski jezik, knjizevnost, srednja skola, hamlet viljem sekspir
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 1

Petar Petrovic Njegos, Gorski vijenac

Petar Petrovic Njegos, strukturna analiza "Gorskog vijenca", isticanje gledista naroda (kola) i glavara na "istragu poturica", opsteljudski smisao dela. . Struktura \"gorskog vijenca\", analiza dela, pojam \"cojstva i junastva\"
Srpski jezik
Broj strana: 5

Kosovka devojka analiza

Kosovka devojka analiza. Srpski jezik, knjizevnost, srpski jezik i knjizevnost, srednja skola, osnovna skola, analiza dela, kosovka devojka analiza, kosovka devojka, tragedija, kosovski boj, toplica milan, orlovic pavle, kosancic ivan
Srpski jezik
Broj strana: 1

Devojka brža od konja motiv lepote

Motiv lepote,pripovetka "Devojka brza od konja",ljudska potraga za lepotom. Motiv, lepo, beskrajno, idealna, apsulutna, savrsena, lepota, covek, zivot, put, istina, potraga, savrsenstvo, ideali, umetnost, tajna, nedostizna, nedokuziva, devojka brza od konja, motiv lepote devojka brza od konja
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 1

Antigona - analiza dela

Analiza dela Antigona. Antigona, analiza dela antigona, srpski jezik, srednja skola, antigona tragicna heroina |
Srpski jezik
Broj strana: 2

Romeo i Julija - Viljem Šekspir

Ukratko prepričana tragedija, Viljem Šekspir, Romeo i Julija, ukratko o delu i piscu.. Romeo, julija, šekspir, mantova, verona, monte?i, capuleti, samson, grgur, benvolio, paris, grof paris, rozalinda, fra lovre, tebaldo, mercuzi, otrov, grobnica, bode?, romeo i julija, baltazar, tragedija, tragi?na smrt
Srpski jezik
Broj strana: 3


"trag" pronađeni su rezultati pretrage 27