Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

transformacioni

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"transformacioni" pronađeni su rezultati pretrage 4


Transformacioni procesi u preduzeću

Skenirana skripta. Transformacioni, procesi, preduze?u, preduze?e, poslovni, vlasni?ki, privatizacija, modeli, vau?erski, model, insajderski, prodaja, kapitala, kapital, aukcija, tender, prenos |
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 2

Ekonomika preduzeća-kratke teze

Pitanja koja mogu biti od velike pomoći za spremanje kolokvijuma iz predmeta Ekonomika preduzeća. Oblasti su: resursi preduzeća, Leontijeva proizvodna funkcija, tehnički koeficijenti, podela rada, koeficijenti konverzije i elastičnosti, sredstva za rad, predmeti rada, podela preduzeća, ekonomska dobra, transformacioni procesi i modeli svojinske transformacije, osnivački akt, biznis plan, ekonosmka efikasnost, proizvodni potencijal preduzeća, predmet i cilj izučavanja ekonomike preduzeća, princip reprodukcije, primarni ciljevi preduzeća, kalkulacija. Resursi, preduze?e, leontijeva proizvodna funkcija, koeficijent, podela, rad, podela rada, konverzija, elasti?nost, sredstva rada, predmeti rada, podela, ekonomija, dobra, transformacioni procesi, svojinska transformacija, osniva?ki akt, akt, biznis plan, efikasnost, ekonomska efikasnost, potencijal preduze?a, ekonomika preduze?a, predmet, cilj, reprodukcija, kalkulacija, diviziona kalkulacija, naknadna kalkulacija, me?ufazna kalkulacija, direct cosping
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 20

Karl Marks - ekonomske teorije

UVOD 3
MARKS I KLASIČNA POLITICKA EKONOMIJA 4
MARKSOVE EKONOMSKE TEORIJE 5
TEORIJA VREDNOSTI I CENA 6
transformacioni PROBLEM – VREDNOST I CENA PROZVODNJE 8
MARKSOV ZNAČAJ U RAZVOJU EKONOMSKE MISLI 10
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14
. Karl, marks, ekonomske, teorije, doktrine, teorija, vrednosti, cena
Ekonomske doktrine
Broj strana: 14

Preduzeće kao ekonomski i poslovni sistem

Skenirana skripta, delovi koji su bili slabo vidljivi su otkucani. Preduze?e, poslovni, ekonomski, sistem, ekonomska, aktivnost, preduze?e, transformacioni, procesi, cilj, ciljevi, poslovna, samostalnost, pravna, preduzetni?ka, funkcija, ekonomika
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 2


"transformacioni" pronađeni su rezultati pretrage 4