Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

uloga

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"uloga" pronađeni su rezultati pretrage 37


Značaj i uloga matematičkih igara u predškolskim ustanovama

Методолошки концепт теоријског прочавања важности и улоге математичких игара у предшколским установама обухвата дефинисање проблема и предмета истраживања, значај истраживања, дефинисање циља истраживања, задатака и метода истраживања.. Pred?kolska ustanova, matemati?ke igre, uloga vaspita?a, geometrjski pojmovi, orjentacija u prostoru, pojam vremena, broj
Metodika
Broj strana: 40

Razvoj pisma

Zasnivanje nauke o pismu i definisanje njenog predmeta, mesto i uloga pisma u ljudskom društvu, tipološka klasifikacija pismenih sistema.. Razvoj pisma, pismeni, sistemi, tipoloska, klasifikacija, pojmovno, pismo, glasovno, pismo, crtezno, pismo, piktografija, logografija, hijeroglifika, slovno, pismo, alfabet, egipatska, pismenost, de?ifrovanje, hieragramata, demotikagramata, nubijski, alfabet, meroitsko, pismo, akadski, kinesko, pismo,
Razvoj pisma
Broj strana: 23

Uloga i značaj javnih preduzeća - seminarski rad

. Javna preduzeca, uloga, znacaj |
Ekonomija
Broj strana: 22

Uloga hora u Antigoni

. Antigona, antigona analiza dela, srpski jezik, knjizevnost, edip, edipovi sinovi, uloga hora u antigoni |
Srpski jezik
Broj strana: 8

Polozaj zena u globalnoj ekonomiji - seminarski rad

Polozaj zena u globalnoj ekonomiji - seminarski rad. Polozaj zena u globalnoj ekonomiji, ekonomija, globalizacija, drustvo, diskriminacija, zenska uloga, ulaga lidera, zaposlene zene, nezaposlene zene
Globalna ekonomija
Broj strana: 16

Drzavljanstvo

Obuhvacen problem apatridije,uloga UNHCR-a, Kako se UNHCR uključio u rešavanje pitanja apatridije?. Seminarski rad, drzavljanstvo, apatridija, pravo, ljudska prava, deklaracija o ljudskim pravima
Pravo
Broj strana: 12

Mesto i uloga ekologije u životima građana Srbije - prez

Prezentacija na temu, mesto i uloga ekologije u životima građana Srbije. Ekologija, prezentacija, zivot, gradjani, srbija, uloga ekologije, ekoloska svest, stanje zivotne sredine, zivotna sredina, ekoloski problemi
Ekologija
Broj strana: 14

Položaj i uloga top menadžera seminarski rad

. Top menadzment, seminarski rad, polozaj i uloga top menadzmenta seminarski rad, menadzment, osnove menadzmenta |
Osnove menadzmenta
Broj strana: 12

Nervni sistem i žlezde sa unutrašnjim lučenjem

Prezentacija odradjena na temu nervni sistem za trecu godinu srednje strucne skole. uloga nervnog sistema, centralni nervni sistem, zlezde sa unutrasnjim lucenjem, zlezde, nervi, talamus, hipotalamus, limbicki sistem, mozak, leva hemisfera, desna hemisfera
Psihologija
Broj strana: 17

Uloga i resinteza ATP

Skripta fiziologija, uloga i resinteza ATP. Fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, atp, uloga i resinteza atp, resinteza atp |
Fiziologija
Broj strana: 1

Uloga države u privredi, neposredna kontrola cena seminarski rad

. Seminarski rad, cena, mikroekonomija, privreda, uloga drzave u privredi, kontrola cena |
Mikroekonomija
Broj strana: 13

Umetnost kao stvaralacka moc coveka

Materijal je o umetnosti kao fenomenu, kao socioloskom pitanju i kako u sadasnjici umetnost utice ili ne utice na mlade. Umetnost, pojam umetnosti, funkcija umetnosti, uloga, podela umetnosti, povezanost umetnosti i nauke, fridrih nice i stanislavski o umetnosti
Sociologija
Broj strana: 10

Lizozomi, pojam i uloga

Skripta biologija, lizozomi. Celija, citoplazma, jedro, nukleus, membrana, nauka o celiji, celija zivotinja, celija biljaka, biologija, srednja skola, citologija, lizozomi, organele, heterofagija |
Biologija
Broj strana: 2

Uloga matičnih ćelija

. uloga maticnih celija, maticne celije, celije, gene delivery, bone, adipose, cartilage, pmf, biologija |
Biologija
Broj strana: 2

Mikroorganizmi u atmosferi i pedosferi seminarski rad

Mikroorganizmi
3.Klasifikacija mikroorganizama
4.Istorija mikroorganizama
5.Ekološki faktori
6.Rasprostranjenost i značaj mikroorganizama
7.Svijet mikroorganizama
8.Mikroorganizmi u atmosferi
8.1.Zajednice mikroorganizama u vazduhu
8.1.1.Mikroorganizmi otvorenih prostora
8.1.2.Mikroorganizmi zatvorenih prostora
9.Mikroorganizmi u pedosferi
9.1.uloga mikroorganizama u zemljištu
9.1.1.Transformacija biljnih ostataka i humifikacija
9.1.2.Mikrobiološko razlaganje humusnih materija-dehumifikacija
9.1.3.Mikrobiološko razaranje matičnog supstrata
10.Zaključak
11.Literatura
. Mikroorganizmi, ekologija, ekologija mikroorganizma, klasifikacija mikroorganizma, ekoloski faktori, znacaj mikroorganizma, virusi, sastav vazduha
Ekologija mikroorganizama
Broj strana: 14

Cement, kreč, malter i beton

-oblik, izlged, površina zrna agregata, štetne primese u agregatu, vrste i gipsa i primena u građevinarstvu, gašenje kreča, proces korišćenja gašenog kreča, hidraulični kreč, vodokrečni faktor i njegovo određivanje
-vrste cementa, osobine i primena, standardna cementna kaša, vreme vezivanja, lažno vezivanje elemenata, mehanička čvrstoća cementa,
-agregat za izradu maltera, čvrstoća maltera, otpornost,
-izbor cementa za beton, uloga vode u betonu, aditivi za beton, konsistencija betona, faktori koji utiču na ugradljivost i obradivost betonske smeše, zakoni čvrstoće, vodonepropustljivost, ugradjivanje, oplate ze beton, plan betoniranja, program kontrolnih ispitivanja, nega, očvršćavanje betona, lakorazgradivi beton, jednozrni, ćelijasti beton, teški betoni.

NAPOMENA:Materijal je rucno pisan!. -oblik, izlged, povr?ina zrna agregata, gipsa, ga?enje kre?a, hidrauli?ni kre?, vodokre?ni faktor, cement, cementna ka?a, vezivanje, la?no vezivanje, ?vrsto?a, malter, agregat, otpornost, aditivi, konsistencija betona, faktori, ugradljivost, obradivost, zakoni ?vrsto?e, vodonepropustljivost, ugradjivanje, oplate, betoniranje, kontrolna ispitivanja, nega, o?vr??avanje, lakorazgradivi beton, jednozrni, ?elijasti beton, te?ki betoni
Betonske konstrukcije
Broj strana: 12

Proteozomi, osnovna uloga

Skripta biologija, proteozomi. Proteozomi, uloga proteozoma, celije, membrana, celija, membranski sistem celija, sreddnja skola, plazmalema, organele, eukaritske celije, lipidni dvosloj, lipidi, glikokaliksa, proteini, peptidi
Biologija
Broj strana: 1

Nastanak novca i njegova uloga u savremenoj privredi - seminarski rad

Nastanak novca i njegova uloga u savremenoj privredi. Nastanak novca i njegova uloga u savremenoj privredi |
Makroekonomija
Broj strana: 10

Priprema za čas računovodstvo (sa materijalom) - osnovna sredstva

Obradjene teme - pojam, vrste i znacaj osnovnih sredstava
- evidencija osnovnih sredstava (knjiga o.s. i analiticka kartoteka)

Primenjene su metode aktivno orjentisane nastave - oluja ideja, igra uloga, igra asocijacija. Pojam, uloga, podela, poslovne knjige osnovnih sredstava, racunovodstvo, priprema za cas, priprema racunovodstvo, nastavni plan
Računovodstvo
Broj strana: 11

Berzansko poslovanje2

Lekcije napisane u obliku odgovora na pitanja
Pitanja u okviru ovog materijala: 30-54

* Pitanja možete besplatno preuzeti na našem sajtu pod nazivom "Pitanja za berzansko poslovanje". Berzansko poslovanje intervent uloga trgovanje pokrivenost nalog vrste metod proporcionalna prodaja kontinuirana preovla?uju?a cena homogenizacija zona fluktuacija minimalna blok zloupotrebe insajderi centralni registri registar integracija
Berzansko poslovanje
Broj strana: 4

Berzansko poslovanje

Lekcije napisane u obliku odgovora na pitanja
Pitanja u okviru ovog materijala: 1-19

* Pitanja možete besplatno preuzeti na našem sajtu pod nazivom "Pitanja za berzansko poslovanje". Berza, globex, standardizacija, arbitra?a, broker, diler, promptna, terminska, trgovina, berza, likvidnost, tr?i?te, osniva?, vlasnik, trgovac, posrednik, institucionalizacija, poverenje, sigurnost, berza, dr?ava, uloga, podela, funkcija, listing
Berzansko poslovanje
Broj strana: 3

Pojam, uloga i zadaci policije

Pojam, uloga i zadaci policije skripta policija u zajednici. Kriminalisticko policijska akademija, policija, skripta policija u zajednici, policija u zajednici, pojam policije, zadaci policije, uloga policije
Policija u zajednici
Broj strana: 1

Organizacione kulture

Skenirano. Tipologija, organizacione, kulture, mo?i, uloga, zadatka, podr?ke, mo?, zadatak, uloga, podr?ka, subkulture, vertikalne, horizontalne, dijagonalne, podra?avaju?a, ortogonalna, kontrakultura, nastanak, promena, erozija, strategija, nacionalne, kulture, nacionalna, podela, vrste
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 6

Književnost kao umetnost i njen odnos sa drugim umetnostima

Književnost kao umetnost i njen odnos sa drugim vrstama umetnosti, vrste umetnosti, književnost kao umetnost reči, uloga književnosti.. Knji?evnost, umetnost, ivo andri?, ples, film, vajarstvo, slikartstvo, arhitektura, muzika
Srpski jezik
Broj strana: 7

T sistem i njegova uloga u kontrakciji

Skripta fiziologija, T sistem i njegova uloga u kontrakciji. Fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, t sistem, kontrakcija, t sistem i njegova uloga u kontrakciji
Fiziologija
Broj strana: 1

Menadžerske uloge, ponašanje i prilagođavanje

Skenirano. Menad?er, menad?erske, uloge, uloga, pristup, teroija, pona?anja, pona?anje, prilago?avanja, prilago?avanje, inerpersonalne, informativne, donosilac, odluke, maslou, potreba, za uspehom, za afilijacijom, afilijacija, uspeh, reakcija
Organizacija preduzeća
Broj strana: 3

Socijalno osiguranje

2. kolokvijum. Socijalno, osiguranje, na?ela, osiguranici, prava, za?tita, sprovodioci, pio, uloga, penziono, zakon, obaveze, faktori |
Rizik i osiguranje
Broj strana: 2

Potklasicno pravo, Justinijanova kodifikacija

Rimsko pravo skripta. Rimsko pravo, skripta rimsko pravo, pravni fakultet, potklasicno pravo, pravnici, nova uloga ucenih pravnika, zbornici, zbornici pre justinijana, justinijanova kodifikacija, kodifikacija, recepcija rimskog prava
Rimsko pravo
Broj strana: 4

Znacaj, uloga i osnovna tehnoloska svojstva saobracaja

Skripta boilogija, Znacaj, uloga i osnovna tehnoloska svojstva saobracaja

napomena: rad je rucno pisan. Saobracaj, biologija, srednja skola, skripta biologija, biologija srednja skola, integralni sistem saobracaja, sistem saobracaja, transport, integralni transport, zeleznica, znacaj uloga i osnovna tehnoloska svojstva saobracaja, tehnoloska svojstva saobracaja, znacaj saobracaja
Biologija
Broj strana: 2

Orijentacija pomoću vibracija kod pustinjske škorpije semijnarski rad

Seminarski rad sadrži osnovne anatomske karakteristike pustinjske škorpije, njenu fiziologiju ponašanja u prostoru, a koja se odnosi na aktivan noćni lov plena pomoću vibracija u podlozi.. ?uta pustinjska ?korpija, androctonus australis, orijentacija, mehanorecepcija, prijem dra?i, hvatanje plena, ishrana, glavena ganglija, multiterminalni mi?i?i, uloga bodlje, neurotoksi?ni otrov
Fiziologija ponašanja
Broj strana: 6

Pitanja i odgovori(ELEKTRICNI UREDJAJI)

25.Koje su vrste elektromotora?

Kolektrorski i asninhroni elektromotori i sinhrone26.navedite glavne delove elektromotora?

Stator rotor i kolektor27.KOje se vrste elektromotora koriste u domacinstvu?

28.Kako se odrzavaju aparati i uredjaji u domacinstvu?

nzm29.Kakve zastitne mere treba predvideti pri rukovanju apratima u domacinstvu?

bla bla30.Nabrojte elektricne uredjaje na motornom vozilu.

glavna,dodatna svetla,akumulator,generator,uredjaj za paljenje,motor brisaca stakla,radio.... 31, kakva je uloga akumulatora? akumulator je vrsta punjive baterije, potrebna za pogon vozila 32, objasnite rad generatora tj alternatora, nzm 33, kakvu ulogu ima svecica i koji su njeni delovi? nzm 34, u cemu se sastoji uloga reglera napona na motornim vozilima? 35, generator usled neispravnosti ne daje elektricnu energiju, moze li automobil dalje da se krece? 36, koje se vrste aparata i uredjaja koriste u domacinstvu? 37, opisite nacin na koji masina sa bubnjem pere rublje, 38, cemu sluzi klima uredjaj? da rashladi
TEXNICKO I INFORMATICKO OBRAZOVANJE
Broj strana: 5

List biljke

List biljke, beleske sa casa iz biologije

Rad je rucno pisan. Biologija, srednja skola, osnovna skola, list biljke, pojam gradja lista biljke, biljke, fotosinteza, transpiracija, uloga lista biljke
Biologija
Broj strana: 3

Vidovi mišićne kontrakcije

Skripta fiziologija, Vidovi misicne kontrakcije. Fiziologija skripta fiziologija srednja skola fakultet skripta iz fiziologije, misicna kontrakcija, vidovi misicne kontrakcije, uloga misicne kontrakcije, duzina misica
Fiziologija
Broj strana: 3

Pismena priprema za čas

Čovjekove aktivnosti vezane za godišnja doba- povrtnjak/uloga biljaka- proizođači kisika i hrane. U?enici ?e upoznati razne vrste povr?a, razli?ite na?ine sijanja / u?enici ?e ponoviti znanje o biljkama, proizvo?a?ima kisika i hrane;
Moja okolina
Broj strana: 6

KRALJEVIĆ I PROSJAK – Mark Twen

Bajka Mark Twena, Kraljević i prosjak, ukratko o delu i piscu, analiza likova. Bajka, mark twen, kraljevic, prosjak, americki knjizevnik, porodica, tom, edward, raskosan zivot, dvor, siromah, sirotinjska cetvrt, london, zivotne uloge, drustvena uloga
Srpski jezik
Broj strana: 1

Pušenje među decom i mladima tema za roditeljski sastanak

PUŠENJE MEĐU DJECOM I MLADIMA
OVISNOST O PUŠENJU
ŠTETNOST PUŠENJA PO ZDRAVLJE MLADIH
uloga PORODICE I ŠKOLE UPREVENCIJI PUŠENJA . Pusenje, pusenje medju decom i mladima, pusenjemedju decom, zavisnost od pusenja, tema za rditeljski sastanak, roditeljski sastanak
Odjeljenska zajednica
Broj strana: 2

Investicije

. Investicije, egzogena, varijabla, uloga, podela, realne, finansijske, faktori |
Makroekonomija
Broj strana: 3


"uloga" pronađeni su rezultati pretrage 37