Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

upravni

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"upravni" pronađeni su rezultati pretrage 6


Vrste preduzeća i društava

Skenirano. Preduze?e, inoksna, inoksno, preduze?a, zahtev, karakteristike, prednosti, nedostaci, dru?tva, lica, neograni?ena, solidarna, odgovornost, komanditno, dru?tvo, nso, komplementari, dru?tva, kapitala, ograni?enom, ogovorno??u, ograni?ena, odgovornost, doo, akcionarsko, ad, organi, upravljanja, skup?tina, upravni, odbor, interni, revizor, akcije, osnivanje, formiranje, osniva?ki, dividenda, u?e??e
Organizacija preduzeća
Broj strana: 6

Organizovanje preduzeća

Seminarski rad iz predmeta Ekonomika preduzeća sa temom Organizovanje preduzeća. Seminarski, organizacija preduzeca, preduze?a, inokosna, dru?tva, lica, dru?tva, kapitala, zadruga, trgova?ko, orta?ko, komanditno, javno, orta?ko, tajno, orta?ko, akcionarska, dru?tva, ograni?ena, odgovornost, skup?tina, upravni, odbor, nadzorni, odbor, direktor
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 4

Reported Speech

Reported Speech (Neupravni govor), primena, pravila, primeri, vezbanja. Reported, direct, speech, upravni, neupravni, govor, orders, naredbe, request, molbe, suggestion, predlozi, practice, vezbanje, recenice, primeri
Engleski jezik
Broj strana: 4

Zastupanje i zastupnici privrednog društva

Beleške sa predavanja. Zastupanje, zastupnici, privrednog, dru?tva, privredno, dru?tvo, direktor, upravni, odbor, ortak, likvidacioni, upravnik, izvor, prava, pravo, likvidacija, ste?aj, zakon, reorganizacija, ste?ajni, postupak, faze
Međunarodno privredno pravo
Broj strana: 3

Poslovne knjige, kontrola cena

Skripta obligaciono pravo: kontrola poslovanja privrednih subjekata, kontrola cena, kontrola knjiga, nadzor nad radom privrednih subjekata. Obligaciono pravo, obligaciono pravo skripta, poslovne knjige, kontrola poslovanja, privredni subjekti, kontrola poslovanja privrednih subjekata, kontrola cena, nadzor nad radom privrednih subjekata, vrste nadzora, upravni organi
Obligaciono pravo
Broj strana: 2

Dominat i Deoklecijanova reforma

. Dominat, deoklecijan, novac, reforma, prefektire, prefekt, dieceze, provincije, prefekt pretorijanske garde, edikt o cenama, capitatioiugatio, gradski prefekt, konsantinove reforme, upravnici, vojvode
Rimsko pravo
Broj strana: 2


"upravni" pronađeni su rezultati pretrage 6