Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

usluge

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"usluge" pronađeni su rezultati pretrage 9


Organiyacija rada na hirur[kom odjelu

Zbog sve učestalijih društvenih promjena zahtjevi prema hirurškoj struci su sve veći i obimniji, pa samim tim traže i stalnu edukaciju medicinskih sestara i ljekara, a i opremljenost hirurškog odjela vrhunskom opremom. Pored toga, kod ove oblasti liječenja najbitnija je higijena i održavanje sanitarnih uslova jer to dovodi do boljih ishoda liječenja, a time i kvalitetnije usluge hirurškog odjela. Sve to je veoma važno zbog velike upotrebe antibiotika u ovoj medicinskoj oblasti i prisutnosti bolničkih infekcija kojima su hirurški bolesnici zbog prirode liječenja naročito izloženi. Hirurgija, odjel blok, operacija
Hirurgija
Broj strana: 17

Ugovor o turističkim uslugama

Skripta obligaciono pravo: ugovor o turistickim uslugama. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, turisticke usluge, ugovor, ugovor o turistickim uslugama, turisticka putovanja, organizovanje putovanja, ugovarac, ugovarac osiguranja
Obligaciono pravo
Broj strana: 4

Prezentacija proizvoda ili usluge

. Prezentacija, proizvod, usluge |
Pripreme za čas srpskog jezika i književnosti
Broj strana: 2

Specifičnosti saobraćajne usluge kao robe

. Specifi?nosti, saobra?a, usluge, robe, saobra?ajna, usluga, roba, saobra?aj, struktura, privreda, grana, slo?en, sistem, integrisanost, transport, teorija, praksa, podela, funkcije |
Drumski saobraćaj
Broj strana: 3

AS-AD model, Dobijanje AD krive

. As-ad, model, dobijanje, ad, krive, as, kriva, dobra, usluga, usluge, grafik |
Monetarna
Broj strana: 5

Finansijsko poslovanje-osnovno

. Bankarska garancija bankarska doznaka inkaso naplata akreditiv instrumenti platnog prometa blagajna, dnevnica, putarina, taxi, usluge, blagajnicki, dnevnik, klirinski, nacin, placanja, narodna, banka, srbije, nostro, akreditiv, loro, akreditiv, opozivi, akreditiv, neopozivi, akreditiv, potvrdjeni, nepotvrdjeni, akreditiv, prenosivi, neprenosivi, akreditiv, domicilirani, akreditiv, inostranstvo, konvertibilna, doznaka, obicna, garancija, solidarna, garancija, uslovna, garancija, supergarancija
Finansijsko poslovanje
Broj strana: 3

Ugostiteljski objekat lekcija

Pojam i karakteristike ugostiteljskog objekta. Ugostiteljski objekat, hotel, motel, glavni, ulaz, apartmansko, naselje, restoran, hostel, objekti, ugostiteljstvo, usluge, smestaj, karakteristike hotela
Agencijsko i hotelijersko poslovanje
Broj strana: 2

Troškovi

Skenirano. Tro?kovi, proizvodnih, prouzvodne, usluga, usluge, neproizvosnih, neproizvodne, zarada, zarade |
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 4

POTRAŽIVANJA OD KUPACA

UVOD

Potraživanja od kupaca su dažbine prema kupcima i ostalima za novcem, dobrima ili uslugama. Za potrebe finansijskih izvještaja potraživanja se grupišu kao kratkoročna ili dugoročna. Kratkoročna potraživanja od kupaca su ona za koje se očekuje da će biti naplaćena u roku godine dana ili tokom tekućeg poslovnog ciklusa, zavisno o tome koje je razdoblje duže. Sva druga potraživanja svrstavaju se u dugoročna. Potraživanja se u bilansu nadalje dele na trgovinska i netrgovinska potraživanja. Trgovinska potraživanja su iznosi koje duguju kupci za prodatu robu i pružene usluge kao deo uobičajenih poslovnih aktivnosti.
Potraživanja od kupaca, usmeno obećanje kupca da će platiti kupljenu robu i pružene usluge, uobičajeno su naplativa u roku 30 do 60 dana te predstavljaju “otvorene račun”. Primljene zadužnice od kupaca su pisana obećanja izdavatelja zadužnice da će platiti određeni novčani iznos na određeni datum u budućnosti, a mogu nastati kao rezultat prodaje, financiranja ili drugih poslovnih događaja. Netrgovinska potraživanja mogu proizaći iz različitih poslovnih događaja, a mogu biti pismena obećanja kako plaćanja tako i isporuke. Neki primeri ovakvih potraživanja jesu: predujmovi službenicima i zaposlenima; predujmovi društvu-kćeri; depoziti za pokrivanje potencijalnih šteta i gubitaka; depoziti koji služe kao jamstvo izvedbe ili plaćanja; potraživanja za dividende i kamate i sl. Zbog svojih osobitih svojstava, netrgovinska se potraživanja općenito klasificiraju i iskazuju kao posebne stavke bilance
. Potra?ivanja od kupaca
Organizacija preduzeca
Broj strana: 8


"usluge" pronađeni su rezultati pretrage 9