Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

usmeno

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"usmeno" pronađeni su rezultati pretrage 8


Skripta iz narodne knjizevnosti

Osnovne odlike narodne knjizevnosti, epske pesme, lerske pesme, pripovetka, basna, bajka, novela, prica o zivotinjama, saljiva prica, zagonetka, poslovica, pitalicam hajducki ciklus, vukovi pevaci, marko kraljevic, mrnjavcevici, nemanjici, prvi kosovski boj, drugi kososvki boj, uskocki ciklus, elementi fantastike u usmenoj knjizevnosti. Skripta, narodna, knjizevnost, srpksi, jezik, fakultet, srednja, skola, epske, pesme, lerske, pesme, pripovetka, basna, bajka, novela, prica, o, zivotinjama, saljiva, prica, zagonetka, poslovica, pitalicam, hajducki, ciklus, vukovi, pevaci, marko, kraljevic, mrnjavcevici, nemanjici, prvi, kosovski, boj, drugi, kososvki, boj, uskocki, ciklus, elementi, fantastike, u, usmenoj, knjizevnosti
Knjizevnost
Broj strana: 114

Vrednovanje rad učenika

. Ocenjivanje, vrednovalje, pedologija, vrednovanje rada ucenika, ucenici, greske u ocenjivanju, kompleksno vrednovanje rezultata, pismeno proveravanje, usmeno proveravanje, princip autonomnosti ucenika
Pedologija
Broj strana: 38

Ženidba Maksima Crnojevića seminarski rad

. Srpski jezik, zenidba maksima crnojevica, seminarski rad, zenidba maksima crnojevica u usmenoj poeziji, zenidba maksima crnojevica kao drama laze kostica |
Srpski jezik i knjizevnost
Broj strana: 19

Ispitna pitanja iz Medjunarodne ekonomije

Materijal sadrzi sva ispitna pitanja sa usmenog dela ispita od juna 2010. do februara 2011. godine. Ispitna pitanja, usmeni deo ispita, medjunarodna ekonomija, dominiko salvatore, danica popovic
Medjunarodna ekonomija
Broj strana: 6

Usmeno izražavanje i slušanje- Zeki kućica

Priprema za čas, usmeno izražavanje i slušanje, Razumijevanje i saradnja, Zekina kućica, narodna priča, prvi razred
. Priprema za ?as, usmeno izra?avanje i slu?anje, razumijevanje i saradnja, zekina ku?ica, narodna pri?a, prvi razred
Bosanski jezik
Broj strana: 3

Translation

Beleske sa predavanja. Translation, prevod, prevodjenje, prevodilac, pismeno, usmeno, komunikacija, verbalna, neverbalna, semantika, agens |
Lingvistika
Broj strana: 1

Analiza pjesme Rekvijem Miodraga Pavlovića

Kompletna analiza pjesme "Rekvijem" Miodraga Pavlovića - IV razred srednje škole.. 87 pesama, rekvijem, miodrag pavlovic, srpski jezik, usmeno, izlaganje, priprema za, cas, analiza |
Pripreme za čas srpskog jezika i književnosti
Broj strana: 2

POTRAŽIVANJA OD KUPACA

UVOD

Potraživanja od kupaca su dažbine prema kupcima i ostalima za novcem, dobrima ili uslugama. Za potrebe finansijskih izvještaja potraživanja se grupišu kao kratkoročna ili dugoročna. Kratkoročna potraživanja od kupaca su ona za koje se očekuje da će biti naplaćena u roku godine dana ili tokom tekućeg poslovnog ciklusa, zavisno o tome koje je razdoblje duže. Sva druga potraživanja svrstavaju se u dugoročna. Potraživanja se u bilansu nadalje dele na trgovinska i netrgovinska potraživanja. Trgovinska potraživanja su iznosi koje duguju kupci za prodatu robu i pružene usluge kao deo uobičajenih poslovnih aktivnosti.
Potraživanja od kupaca, usmeno obećanje kupca da će platiti kupljenu robu i pružene usluge, uobičajeno su naplativa u roku 30 do 60 dana te predstavljaju “otvorene račun”. Primljene zadužnice od kupaca su pisana obećanja izdavatelja zadužnice da će platiti određeni novčani iznos na određeni datum u budućnosti, a mogu nastati kao rezultat prodaje, financiranja ili drugih poslovnih događaja. Netrgovinska potraživanja mogu proizaći iz različitih poslovnih događaja, a mogu biti pismena obećanja kako plaćanja tako i isporuke. Neki primeri ovakvih potraživanja jesu: predujmovi službenicima i zaposlenima; predujmovi društvu-kćeri; depoziti za pokrivanje potencijalnih šteta i gubitaka; depoziti koji služe kao jamstvo izvedbe ili plaćanja; potraživanja za dividende i kamate i sl. Zbog svojih osobitih svojstava, netrgovinska se potraživanja općenito klasificiraju i iskazuju kao posebne stavke bilance
. Potra?ivanja od kupaca
Organizacija preduzeca
Broj strana: 8


"usmeno" pronađeni su rezultati pretrage 8