Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

uzorak

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"uzorak" pronađeni su rezultati pretrage 10


Metodi planova prijema za atributivne karakterist. kvaliteta

Prezentacija na temu Metodi planova prijema za atributivne karakteristike kvaliteta.. Metodi, planovi, prijem, kvalitet, atributivne karakteristike, klasifikacija planova, jednostruki planovi prijema, uzorak, primanje serije, odbijanje serije, bp, l, lp, interval, dvostruki plan prijema, sekvencijalni planovi prijema, mil std 105 d, aql, dodz romigov sistem
Upravljanje kvalitetom
Broj strana: 44

Koeficijent pouzdanosti, simetrija niza, oblik rasporeda

Zadaci i rešenja iz oblasti koeficijent poverenja, relativni varijabilitet, pozicione srednje vrednosti, relativne mere disperzije, simetrija niza podataka, grafički prikazi poligona frekvencije, linijskog dijagrama, poligona kumulativa, određivanje modusa, medijane i srednje vrednosti, oblik rasporeda, grafički prikaz pozicionih srednjih vrednosti,određivanje potebne veličine uzorka.. Koeficijent poverenja, koeficijent, relativni, varijabilitet, pozicione, srednje vrednosti, vrednosti, mere, disperzija, mere disperzije, simetrija, niz, podaci, grafici, prikaz, poligon, frekvencija, linijski, dijagram, kumulativ, modus, medijana, oblik rasporeda, raspored, veli?ina uzorka, uzorak
Statistika
Broj strana: 29

Seminarski rad-Neparametarski testovi u slučaju jednog uzork

Seminarski rad na temu "Neparametarski testovi u slučaju jednog uzorka na primeru rezultata merenja zagađenja u Pančevu" iz predmeta osnovi statistike.. Seminarski rad, seminarski, statistika, neparametarski testovi, uzorak, rezultati merenja, osnovi statistike, statisticka analiza, neparametarska statistika, ronald fiser, vicoxonov test, test, rang sa znakom, empirijsko istrazivanje, komparacija testa, karl gustav gaus, skup, uzorak, modus, medijana, hipoteza, standardna devijacija, skup, aritmeticka sredina, elementi
Statistika
Broj strana: 24

Statistička istraživanja na osnovu uzorka seminarski rad

. Uzorak, istrazivanje na osnovu uzorka, statistika, istrazivanje, osnove statistike, namerni uzorak, slucajni uzorak |
Osnove menadžmenta
Broj strana: 16

Uzimanje uzoraka zemljista za analize

Skripta biologija, Uzimanje uzoraka zemljista za analize. Biologija skripta biologija srednja skola biologija srednja skola ekosistem, zemljiste, svojstva zemljista, uzimanje uzoraka zemljista za analize, analiza zemljista, uzorak zemljista, ispitivanje zemljista, sitne frakcije, prosejavanje zemljista
Biologija
Broj strana: 2

Metode za laboratorijsku obradu prikupljanih uzoraka

Metode za laboratorijsku obraduprikupljanih uzoraka. Bilogija, srednja skola, laboratorijska obrada, uzorci, obrada uzoraka, usporavanje kretanja, identifikacija, zooplanktoni, biomasa uzorka
Biologija
Broj strana: 4

Metode ispitivanja sastava i strukture zajednica bentosa

Metode ispitivanja sastava i strukture zajednica bentosa, prikupljanje uzoraka, metode laboratorijskih ispitivanja i obrada podataka. Zajednica, bentosi, uzorci, biologija, laboratorijska ispitivanja, fundamentalna istrazivanja, stajace vode, tekuce vode, plitke tekucice
Biologija
Broj strana: 3

Klinicki metod, prognoza kriminalnog ponasanja

Skripta iz kriminologije, Klinicki metod, prognoza kriminalnog ponasanja, anamnesticki metod, posmatranje sa ucestvovanjem, longituditalna ispitivanja. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalno ponasanje, prognoza kriminalnog ponasanja, longituditalna ispitivanja, posmatranje s ucestvovanjem, eksperiment, kontrolisani eksperiment, uzorak, stratifikovani uzorak
Kriminologija
Broj strana: 3

Statistika zadaci za vezbanje

. Aritmeticka sredina, proporcija, statistika, statistika zadaci za vezbanje, statistika zadaci, uzorak, slucajni uzorak, interval, serija |
Statistika
Broj strana: 2

Ispitivanje kriminaliteta kao društvenog fenomena

Skripta kriminologija, Ispitivanje kriminaliteta kao društvenog fenomena. Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalisticka akademija, kriminalisticko policijska akademija, kriminalitet, ispitivanje kriminaliteta, kriminalitet kao drustveni fenomen, uzorak, metod srednjeg obima, slucajan uzorak
Kriminologija
Broj strana: 2


"uzorak" pronađeni su rezultati pretrage 10