Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

vene

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"vene" pronađeni su rezultati pretrage 30


Japan - Zemlja izlazeceg sunca

Prezentacija je klasicini fizicko geografski prikaz Japana urađen po skolskom pristupu, prirodne odlike, društvene odlike i ekonomske odlike države.. Reljef, klima, vode, morske struje, tlo, stanovnistvo, ainu, jit, poljoprivreda, industrija, saobracaj, japan, prezenacija
Geografija
Broj strana: 55

Veneova zbirka-zadaci

Zadaci iz veneove zbirke od broja 609 do 682.. Vene, zadaci, veneova zbirka |
Matematika
Broj strana: 34

Biologija-Alge

Prezentacija iz biologije o algama. Zivot zelene, mrke i crvene alge, grdja alge i poreklo, biologija, prezentacija, koncaste granaste alge, koncaste alge, vrsta algi, podela algi |
Biologija
Broj strana: 26

Crvene alge

Crvene alge, beleske sa casa. Rad je rucno pisan.. Crvene alge, biologija, srednja skola, beleske, pektin, celija, celijski zid, krupna vakuola |
Biologija
Broj strana: 2

Sociologija obrazovanja

Društvene i teorijske determinante nastanka sociologije obrazovanja, nastanak i razvoj sociologije obrazovanja u svetu i kod nas, sociologija obrazovanja i druge nauke. Sociologija, obrazovanje, sociologija obrazovanja, determinante, definicija sociologije obrazovanja, teorijsko metodolo?ki pristup, marksizam, socijalizacija, stadijumi socijalizacije, vaspitanje, faktori, ?kola, dru?tvena ustanova, obrazovanje, znanje, ve?tine, navike, permanentno obrazovanje, formalno, neformalno, spontano, artikulacija, institucionalizacija, diferencijacija, petrifikacija, scientizacija, justifikacija, demokratizacija, visoko obrazovanje, neposredne funkcije, dru?tvene funkcije, inovacija, kvalifikacija, legitimacija, reprodukcija, unesco, maks veber, bouls, ginkis, obrazovna privilegija, obrazovni kapitalizam, mehanizmi socijalne selekcije u obrazovanju, javni jezik, formalni jezik, nauka, kultura, religija
Sociologija
Broj strana: 20

Kulturne znamenitosti Egipta

Egipat, piramide. Geografski polozaj egipta, klimatske karakteristike, drustvene odlike, privreda, piramide |
Geografija
Broj strana: 16

Sociometrijski test

. Sociometrija istrazivanja, sredstvo za proucavanje drustvene strukture, sociometrija, sociologija, sociologija rada, drustvena struktura, proucavanje drustvene strukture, sociometrijski test
Sociologija radaa
Broj strana: 13

Nivoi menadzmenta u kompaniji - seminarski rad

Obim odgovornosti jednog menadžera određuje nivo na kojem on deluje. Što je nivo viši, veće su i menadžerske odgovornosti za integrisanje aktivnosti organizacije i njihovo vođenje ka krajnjem cilju organizacije.

Da bi se ostvarili ciljevi i zadaci na svim nivoima menadžmenta potrebna su odgovarajića znanja, sposobnosti i veštine uz odgovarajuće iskustvo. Stručna znanja podrazumevaju znanja i sposobnosti za pripremu metoda i tehnika u specifičnim oblastima, kao što su finansije, marketing,...


Menadžeri su potrebni svakom razvijenom društvu, ali su značajni i za najrazvijenija društva. Ta potreba je evidentna, jer je nužno regulisati ekonomske, ali i sve druge društvene procese. Da bi se to ostvarilo, moraju da postoje menadžeri kao potrebna društvena grupa kako bi preuzeli tu složenu funkciju upravljanja kao svoju isključenu delatnost.

“TAJNA SVAKOG MENADŽERA JE U TOME DA ZNA NEŠTO STO DRUGI NE ZNAJU….”
Aristotel Onasis
. Menadzment znanja, nivoi menad?menta u kompaniji, menadzment u kompaniji, kompanija, menazment, nivoi, preduzetnistvo, odnos, zakljucak, pojam i definicija menedzmenta, internet marketing, ppt, prodaja
Menadzment
Broj strana: 13

Krvni pigmenti

Skripta biologija, Krvni pigmenti. Biologija, skripta biologija, srednja skola, krv, krvotok, kapilari, arterije, vene, krvna plazma, krvni pigmenti, hemoglobin, hemeritrin |
Biologija
Broj strana: 3

Ravnopravnost polova seminarski rad

. Ravnopravnost polova, seminarski rad, seminarski, ravnopravnost polova seminarski rad, sociologija, sociologija poslovanja, drustvene krize i konflikti |
Socilogija poslovanja
Broj strana: 11

Operacije sa racionalnim algebarskim izrazima

Operacije sa racionalnim algebarskim izrazima, skraćivanje razlomaka, zadaci i primeri iz veneove zbirke 2. Algebarski, operacije, izrazi, vene, skra?ivanje, razlomci |
Matematika
Broj strana: 12

Knjigovodstvene evidencije osnovnih sredstava

Skenirano. Knjigovodstvene, evidencije, osnovnih, sredstava, osnovna, sredstva, glavna, knjiga, invevtara, inventar, analiti?ke, kartice, ulaganja, kupovina, nova, novih, upotrebljavana, upotrebljavanih, izgradnja, izvo?a?, radova, sopstvena, sopstvenoj, re?ija, zajedni?ka, prijem, bez, naknade, naknada
Dvojno knjigovodstvo
Broj strana: 10

Slicnost trouglova vezbanje

Ako neko ima vene neka se javi. Sli?nost, trouglova, trouglovi, zadaci, ve?banje |
Matematika
Broj strana: 4

Krv - osnovne informacije

Skripta biologija, osnovne informacije o krvi. Biologija, skripta biologija, srednja skola, krv, krvotok, kapilari, kapilarni krvotok, arterije, arterijski pritisak, vene, venski pritisak, osnovne informacije o krvi, krvna plazma, krvni pigmenti
Biologija
Broj strana: 5

Jezik i druge društvene kategorije seminarski rad

. Seminarski rad, jezik, lingvistika, jezik i druge drustvene kategorije, uvod u opstu lingvistiku, rasa, kultura, nacija, drzava |
Metodika srpskog jezika i knjizevnosti
Broj strana: 8

Struktura i razvoj društvene svijesti

Materijal obrađuje strukturu i razvoj društvene svijesti, kroz objašnjavanje pojmova, razvoja i djelovanje segmenata (Filozofije, Umjetnosti, Religije, Morala, Nauke i ideologije) koji su bitno utjecali na sam nastanak i razvoj te današnju strukturu društvene svijesti.. Filozofija, umjetnost, religija, moral, nauka, ideologija, diogen iz sinope
Sociologija
Broj strana: 5

Instrumenti monetarne politike

Monetarna politika je skup pravila, propisa, mera i instrumenata kojima se u monetarnoj oblasti društvene reprodukcije reguliše nivo, struktura i dinamika novčane mase i cirkulacija novca u prometnim kanalima.
Monetarnu politiku utvrđuje i sprovodi Centralna banka, odnosno Narodna banka Srbije u našoj zemlji.
Kao što smo već rekli, zadatak monetarne politike jeste kontrola ponude novca u ekonomiji, u daljem tekstu ćemo objasniti na koji način se vrši kontrolu novca.
. Ekontna stopa, operacije na otvorenom tr?i?tu, obavezna rezerva, intervencije na deviznom tr?i?tu
Makroekonomija
Broj strana: 6

Teorija o ucenju i druge teorije

Skripta kriminologija: skola drustvene sredine, teorija o ucenju, teorija istorijskog materijalizma i ticaj na kriminalitet, rane americke socioloske teorije, ekoloska teorija, teorija kulturnog konflikta i raskoraka, teorija drustvenog pritiska.... Kriminologija, skripta kriminologija, kriminalitet, skola drustvene sredine, teorija ucenja, teorija istorijskog materijalizma, teorija drustvenog pritiska, teorija kulturnog konflikta raskoraka, americke socioloske teorije, nova drustvena odbrana, teorija etiketiranja, interakcionizam, radikalna kriminologija, feministicki pristup u kriminologiji
Kriminologija
Broj strana: 6

Krvni pritisak

Krvni pritisak, skripta biologija. Biologija, skripta biologija, srednja skola, krv, krvotok, kapilari, arterije, vene, krvna plazma, krvni pigmenti, krvni pritisak, arterijski pritisak, dijastolni krvni pritisak
Biologija
Broj strana: 3

Društvene promene i razvitak porodice

. Dru?tvene promene, razvitak porodice, porodica, jugoslovenska savremenost, pretpostavke porodice jugoslovenskoj savremenosti putevima dru?tvene integracije porodice menljivost (promena) unutar porodi?nih odnosa dobitnici gubitnici procesu tranzicije iz ugla porodi?ne svakodnevnice (1991-2001) polazni teorijski okvir tranzicija i slu?aj srbije osnovni pokazatelji bilansnih kretanja nastanak ciklusa savremene porodice porodica kao zajednica u razvoju postojanost i promene u sastavu uticaji na porodi?an ?ivot; odlazak ?lanova prodice iz doma?instva pove?ana intimnost kao mogu?i razlog psiholo?kih poreme?aja
Sociologija porodice
Broj strana: 4

Sistem jednačina

Zadaci veneova zbirka, sistem jednacina. Sistem jednacina, zadaci, matematika, zadaci matematika, veneova zbirka, linearne jednacine, sistem linearnih jednacina, zadaci sa resenjem iz matematike, zadaci za vezbu matematika
Matematika
Broj strana: 3

Pojam i oblici društvene reprodukcije

Skripta osnovi ekonomije za srednju skolu, pojam i oblici društvene reprodukcije

Napomena: rad je rucno pisan. Osnovi ekonomije, ekonomija, drustvo, srednja skola, skripta osnovi ekonomije, drustvena reprodukcija, pojam drustvene reprodukcije, oblici drustvene reprodukcije, proizvodnja, robna proizvodnja
Osnovi ekonomije
Broj strana: 3

Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori

Sopstvene vrednosti i sopstveni vektori zadaci matematika. Matematika, zadaci, zadaci matematika, sopstvene vrednosti, sopstveni vektori, zadaci sopstvene vrednosti, zadaci sopstveni vektori
Matematika
Broj strana: 3

Društvene uloge i kulturna raznovrsnost

Skripta iz sociologije za srednju skolu i fakultet, Drustvene uloge i kulturna raznovrsnost. Sociologija, pojam sociologije, skripta sociologija, srednja skola, drustvene uloge, kultura, kulturna raznovrsnost
Sociologija
Broj strana: 2

Kamatni račun

Zadacai iz veneove zbirke 1, iz oblasti kamatnog računa. Zadaci, vene, zbirka, kamatni ra?un, ra?un, kamatni |
Matematika
Broj strana: 5

Pedagoške teorije

Pedagogija “esencije” Pedagogija “egzistencije
pedologija * socijalna pedagogija
individualna pedagogija * pedagogija radne škole
personalistička pedagogija * socijaldemokratska ped.
funkcionalna pedagogija * sovjetska pedagogija
progresivistička pedagogija * fašistička pedagogija
pedocentrizam * rekonstruktivistička
pedag. slobod. vaspitanja pedagogija

Pokušaj premošćivanja, jedinstvene pedagogije
“esencije” i “egzistencije”
kulturna pedagogija
pragmatistička Djuijeva pedagogija
“treća” pedagogija B. Suhodolskog. Pedagogija esencije, pedagogija egzistencije, pokusaj premoscivanja, jedinstvene pedagogije, pedagodija, skolska i porodicna pedagogija, individualna pedagogijam, funkcionalna pedagogija, progresivisti?ka, pedagogija, kulturna pedagogija, seminarsk rad
Školska i porodična pedagogija
Broj strana: 1

Kapilarni krvotok

Skripta biologija, Kapilarni krvotok. Biologija, skripta biologija, srednja skola, krv, krvotok, kapilari, kapilarni krvotok, arterije, arterijski pritisak, vene, venski pritisak |
Biologija
Broj strana: 4

Privredne prestupi protiv zdravstvene ispravnosti i privredn

Skripta prekrsajno pravo. Pravo, pravni fakultet, skripta pravo, prekrsajno pravo, prekrsajno pravo skripta, privredni prestupi protiv zdravstvene ispravnosti, privredni prestupi u vezi sa oruzjem i municijom
Prekrsajno pravo
Broj strana: 2

Bankarska garancija - pojam i načela

Skripta obligaciono pravo: bankarska garancija, pojam i nacela bankarske garancije, vrste garancija. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, garancija, bankarska garancija, vrste garancija, pojam bankarske garancije, nacela bankarske garancije, licitacione garancije, uslovne garancije, supergarancije, pokrivene garancije, nepokrivene garancije
Obligaciono pravo
Broj strana: 2

Celularni - celijski imuni odgovor

Skripta genetika, Celularni imuni odgovor. Genetika, biologija, skripta genetika, srednja skola, celija, celularni celijski imuni odgovor, krvene grupe, odredjivanje krvne grupe, alkohol, vata |
Genetika
Broj strana: 1


"vene" pronađeni su rezultati pretrage 30