Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

voda

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"voda" pronađeni su rezultati pretrage 81

[1] [1]


Vlaznost sredine

Power point prezentacija na temu Vlaznost sredine za srednje skole i fakultete. Ekologija, srednja skola, fakultet, prezentacija, vlaznost sredine, sredina, temperatura, vlaga vazduha, ocedljiva voda, opnena voda, vlaznost
Ekologija
Broj strana: 49

Voda

Podela prirodnih voda, podela voda po sastavu.

NAPOMENA: Materijal je rucno pisan!. Atmosferske, tekuce, stajace, podzemne, tvrde vode, zagadjene, morska voda, slatke vode, geotermalne vode, lekovite vode, mineralne vode, reke, pitka voda
Hidrobiologija
Broj strana: 5

Investicije, privredni rast i problem zaposlenosti

INVESTICIJE, PRIVREDNI RAST I PROBLEM ZAPOSLENOSTI U KRAGUJEVCU U PERIODU 1999. – 2000. GODINE. Pojam i značaj investicija, njihova podela, struktura investicija u Kragujevcu, Ostvarene investicije u društvenom sektoru u Kragujevcu, faktori privrednog rasta, PRIVREDNI RAST i ODNOS INVESTICIJA i POTROŠNJE, kretanje društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka, akumulativna i reproduktivna sposobnost privrede, uticaj zaposlenosti na privredni rast, promene u strukturi stanovništva, uzroci i rešavanje problema nezaposlenosti, . Investicije, privreda, privredni rast, problem zaposlenosti, zaposlenost, kragujevac, zna?aj investicija, podela, struktura, dru?tveni sektor, faktori, potro?nja, odnos investicija i potro?nje, nezaposlenost, sposobnost privrede, akumulativna i reproduktivna, privredni rast, promene u strukturi stanovni?tva, uzroci, re?avanje problema nezaposlenosti
Nacionalana ekonomija
Broj strana: 36

Bela kuga - prezentacija

Prezentacija na temu bela kuga, odlicna prezentacija na 28 slajdova. Bela kuga, prezentacija, humani resursi, demografija, demografija svetske populacije, svet, zagadjenje vode, stanovnistvo, prirodno kretanje stanovnistva, urbanizacija, populacija voda, kruzenje vode, vazduh, zdravlje
Humani resursi
Broj strana: 28

Projektovanje tehnoloških procesa

Prezentacija na temu Projektovanje tehnoloških procesa. Projektovanje, tehnoloski proces, proizvodnji sistemi, organizacija, ekonomija proizvodnje, tehnologija, tehnika, priprema, obrada, montaza, sistemi, podsistemi, funkcije, elementarni procesi, kontrola kvaliteta, transport, preventivna zastita, energija, fluidi, uredjaji, instalacije, radna organizacija, podela rada, rezimi rada, normativi vremena, vrsta proizvoda, asortiman proizvoda, radna snaga, tehnicka dokumentacija, specijalni alati, merenje, kontrola, mtm, bmt
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 21

Proizvodni oblici

Prezentacija na temu Proizvodni oblici, iz predmeta Proizvodno mašinstvo. Proizvodni oblici, proizvodno masinstvo, tehnoloska oprema, kretanje proizvoda, prekidni tok, neprekidni tok, paralelno, kombinovano, uzastopno, m, tpzi, q, ti, toi, predmet obrade, skladiste, bunker, blok linija, linija sa nezavisnim tehnolosikm jedinicama, tehnoloske jedinice, uredjaji, skladistenje
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 14

Računarska oprema, nabavka, prijem, skladištenje - sem. rad

Prezentacija, power point, Proces nabavke računarske opreme, prijem u magacin, skladištenje i izdavanje opreme iz magacina. Prezentacija, seminarski rad, racunarska oprema, nabavka, prijem, magacin, skladistenje, izdavanje opreme, procedura nabavke, priprema, veza sa standardima, sistem kvaliteta, planiranje procesa, rukovodstvo, plan nabavke, sastavnica proizvoda, proizvod, upravljanje zalihama, ugovor, sef nabavke, zaposleni, motivacija zaposlenih, odgovornosti, dijagram toka, zapisi, dokumentacija, uputstva, obrasci, faktura, izbor dobavljaca, dobavljaci, ugovaranje, isporucivanje, otpremnica
Kontrola kvaliteta u izradi softvera
Broj strana: 21

Podela metoda upravljanja kvalitetom - prezentacija

Prezentacija na temu Podela metoda upravljanja kvalitetom . Prezentacija, podela, upravljanje kvalitetom, metoda, metod regulisanja, metod selekcija, analiticki metod, metod adaptivnog upravljanja kvalitetom, metod statisticke kontrole, metod potpune kontrole kvaliteta, klasifikacija metoda, kvalitet proizvoda, metod regulisanja, merenje, uporedjenje, funkcija indetifikacije, funkcija modifikacije, komparacija, modifikacija, odlucivanje, elementarne greske, ukupne greske, adaptivno upravljanje, zahtev, obradni proces, projektovanje, promena upravljackih dejstva, kiberneticki koncept, program, programsko upravlajnje, upravljacki mehanizam, mehanicki parametri procesa rezanja, termodinamicki parametri, triboloski parametri, tehnoekonomske karakteristike, troskovi, produktivnost, rentabilnost, ekonomicnost
Upravljanje kvalitetom
Broj strana: 21

Solarno grijanje

Maturski rad. Solarno grijanje, seminarski rad, solarno grejanje, tehnologija grejanja, klimatizacija, topla voda, solarni kolektori, solarne pumpe |
Tehnologija grijanja i klimatizacije
Broj strana: 16

Zagađenje voda - seminarski rad

. Voda, zagadjenje, biogeografija, zagadjenje vode, seminarski rad, zagadjenje mora, izvori zagadjenja |
Biogeografija
Broj strana: 13

Voda kao supstanca

. Voda, op?te karakteristike, gustina, viskozitet, povr?inski napon, kapacitet, kru?enje, oblici, teku?e vode, izvor, tok, u??e, pritoke, re?ni sliv, proticaj, korito, ritron, potamon, morfometrija |
Hidrobiologija
Broj strana: 5

Seminarski rad- Potražnja i ponašanje potrošača

Tema ovog seminarskog rada jeste potražnja i ponašanje potrošača. U nastavku, objašnjeno je cjelokupno ponašanje potrošača kao i sve sto utiče na ponašanje ili eventualne promjene ponašanja. Zatim obradili smo i teoriju potražnje odnosno osnove potražnje, počevši od samog pojma potražnje koji se odnosi na ukupnu količinu proizvoda ili usluga koju su potencijalni kupci spremni i u mogućnosti kupiti pri korespondirajućim cijenama. Na osnovu potražnje pojavljuje se i krivulja potražnje koja predstavlja grafičku ilustraciju ukupne potražnje sa cijenama na ordinati i količini na apcisi. Zatim naveli smo ono što utiče na pomijeranje krivulje potražnje kao što je : dohodak, cijene povezanih dobara, ukusi, očekivanja i broj kupaca. I na kraju izlaganja o potražnji spomenuli smo i elastičnost potražnje i njene vrste. Pod elastičnosti podrazumjevamo indikator stepena reagovanja, odnosno mjera jačine međusobnog uticaja i djelovanja varijabli koje nemaju istu jedinicu mjere. Vrste elastičnosti: cjenovna i dohodovna. Cjenovna elastičnost izražava osjetljivost tražene količine neke robe na promjenu njene cijene. Dohodovna elastičnost mjeri se istim koeficijentom kao i cjenovna elastičnost, osim što je u nazivniku umjesto cijene dohodak.. Mikroekonomija prou?ava: tr?i?ta savr?ene konkurencije na kojima niti jedan kupac ili prodavac nema uticaja na cijenu i zato ?to oni moraju prihvatiti cijenu koju odredi tr?i?te nazivaju se prihvatiocima cijena, tr?i?ta nesavr?ene konkurencije na kojima pojedini subjekti mogu uticati na cijenu ? monopoli, oligopoli, monopolisti?ka konkurencija
Mikroekonomija
Broj strana: 19

Vodeni ekosistem prezentacija

Prezentacija na temu vodeni ekosiste iz biologije. Biologija, prezentacija, voda, vodeni ekosistem, reke, jezera, recna obala, gornji tok reke, donji tok reke |
Biologija
Broj strana: 10

Neophodni hranljivi sastojci

Prezentacija u Power Pointu.
Može poslužiti i ja druge predmete sa sličnom tematikom. Ishrana, hranljive materije, sastojci, magnezijum, kalcijum, voda, natrijum, masne kiseline, masti, soli, joni, zasi?ene, nezasi?ene
Hemija
Broj strana: 13

Molekul vode

Molekul vode - skripta iz biologije. Melokul, voda, molekul vode, biologija, srednja skola, skripta, agregatna voda, rastvarac |
Biologija
Broj strana: 3

Projektovanje informacionih sistema - seminarski rad

Seminarski rad na temu projektovanje informacionog sistema za konkretno preduzece. Seminarski rad, projektovanje informacionih sistema, projektovanje info sistema, preduzece, dobavljac, reklamacija, uplata, otpremnica, faktura, ponuda, zahtev za ponudu, dijagram konteksta, klijent, dijagram toka, interfejs, skladista podataka, tokovi-podata, funkcije, root dijagram, nabavka, racun, hijerarhijski dekomponovan informacioni sistem, obracun reklamacije, matrica, dijagram prethodjenja, opis primitivnih procesa, generisanje narudzbenice, narudzbenica, provera proizvoda, pravljenje kataloga, katalog, modeliranje podataka, entiteti, atributi, sifra proizvoda, sifra dobavljaca, postanski broj, sifra zahteva, sifra uplate, dijagram zavisnosti entiteta, relacioni model podataka, specifikacija
Projektovanje Informacionih sistema
Broj strana: 16

Voda i minerali u organizmu - seminarski rad

voda i minerali u organizmu, seminarski rad. Voda, minerali, organizam, ljudski organizam, telo, procenat vode u organizmu, natrijum, gvozdje, telesna voda, gubici vode, apsorpcija minerala, kalcijum, visak minerala, poremecaj zbog viska minerala, poremecaj zbog manjka minerala, manjak minerala
Opsta fiziologija sa biofizikom
Broj strana: 13

Životni ciklus proizvoda - seminarski rad

Seminarski rad na temu životni ciklus proizvoda iz proizvodnog masinstva

NAPOMENA: rad je pisan cirilicom. Seminarski, seminarski rad, proizvod, zivotni ciklus, zivotni ciklus proizvoda, alat, masina, masinski sistem, cep za centriranje, upravljanje, kreiranje modula, modelske forme, relacije, roditelj-dete, asocijativnost modela, vizuelna komunikacija, zicani model, povrsinski model, zapreminski model, geometrijske forme, inzinjerske forme, zapreminske forme, modelske forme znanja, skeletni modeli, ravanski projekat, ravanska projekcija, parametarsko modeliranje, sad, sistemsko, direktno, indirektno, knowledgeware tehnologije, familije delova
Proizvodno mašinstvo
Broj strana: 12

Upotreba pesadijske cete u mirovnim operacijama - diplomski rad

Upotreba pesadijske cete-voda u mirovnim operacijama - diplomski rad. Pesadija, pesadijska, ceta, pesadijski vod, mirovne operacije, drustvo naroda, ujedinjene nacije, osnovne karakteristike mirovne operacije, konflikti, mirno resavanje konflikta
Školska i porodična pedagogija
Broj strana: 14

Pojam razvoda braka

Skripta porodicno pravo: pojam razvoda braka, sistemi razvoda braka, . Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, razvod braka, brak, pojam razvoda braka, sistemi razvoda braka, punovaznost braka, prestanak punovaznosti braka, mesoviti sistem razvoda braka, sistem sankcije razvoda braka
Porodično pravo
Broj strana: 2

Hemijske karakteristike akvatičnih sistema

Hemijske karakteristike akvaticnih sistema, oksido-redukcioni procesi, redoks potencijal, prostorna i vremenska distribucija mineralnih soli u akvatičnim sistemima, hemijska svojstva vode. Akvati?ni sistemi, saturacija, hipersaturacija, redoks potencijal, oksido-redukcioni procesi, kiseonik, azot, gvo??e, fosfor, distribucija mineralnih soli, voda, alkalitet, elektroprovodljivost
Hidrobiologija
Broj strana: 14

Organizmi slatkih voda

Skripta biologija, Organizmi slatkih voda. Organizmi slatkih voda, skripta biologija, biologija, organizmi, srednja skola, zooplantonski organizmi, pelagijal |
Biologija
Broj strana: 3

Zagadjivanje prirodnih voda

Zagadjivanje prirodnih voda, zagadjujuce stupstance u otpadnoj vodi i njihov uticaj na ekosistem recipijenta. Prirodne vode, zagadjenje, biologija, supstance, ekosistem, recipijent, hemijska industrija, organske materije, suspendovane cestice, patogeni organizmi, nutrijenti, teski metali, suva materija, boja, miris, temperatura
Biologija
Broj strana: 5

Graficki rad masinska obrada i masine

Proracun dela, operacije od pripremka do gotovog proizvoda.
. Zadatak 1, proracun, pripremak, gotov deo, operacije, deo, dimenzije, sirovog dela, zahvat, obrada, alat, rm, vreme |
Masinska obrada
Broj strana: 10

Telesne tečnosti i acidobazna ravnoteža

- Pojam acidobazne ravnoteže u novorođenčadi
- Metabolička i respiratorna acidoza i alkaloza
- Bilans vode i elektrolita
- Dehidracija i rehidracija. voda i elektroliti, acidobazna ravnoteza, acidoza, alkaloza, dehidracija, rehidracija, telesne tecnosti, voda, pedijatrija, elektroliti, acidoza
Pedijatrija
Broj strana: 9

Poreklo živog sveta u kopnenim vodama

Skripta biologija, poreklo zivog sveta u kopnenim vodama. Biologija, kopnene vode, zivi svet, zivotinje, biljke, srednja skola, more, organizmi, morske vode, slatke vode, gregorci, ribe |
Biologija
Broj strana: 5

Standardizacija proizvoda

Standardizacija proizvoda, skripta iz informatike. Informatika, srednja skola, standardizacija proizvoda, skripta informatika, racunarstvo, proizvod, standardizacija opreme, kompjuter |
Informatika
Broj strana: 1

Kombinovanje i supstitucija proizvodnih faktora, funkcije

Skenirana skripta. Kombinovanje, supstitucija, proizvodnih, faktora, limitativan, odnos, supstitutivan, stopa, supstitucija, prizvodne, funckije, proizvodna, funkcija, jednofaktorske, dvofaktorske, vi?efaktorske, linearne, kvadratne, eksponencijalne, logaritamske, tip a, tip b, proizvodne, grani?ni, proizvod, elasti?nost, proizvoda, primer, leontijeva, pretpostavke, gutenbergova, gutenberg, koeficijent
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 7

Voda - od jezera do naših usta

Ovde se opisuje prerada vode. Voda, prerada vode, prerada vode, prerada vode, prerada vode, svet oko nas, osnovna skola |
Svet oko nas
Broj strana: 1

Smrt vojvode Kajice analiza

Smrt vojvode Kajice analiza. Srpski jezik, knjizevnost, srpski jezik i knjizevnost, srednja skola, osnovna skola, analiza dela, epska pesma, smrt vojvode kajice analiza, smrt vojvode kajice, smrt vojvode kajice epska pesma, djuradj, 12 vojvoda
Srpski jezik
Broj strana: 1

Ekosistem

. Ekosistem, ekosistem kopnenih voda, ekosistem mora, biotop, biocenoza, populacija |
Biologija
Broj strana: 4

Sadržina roditeljskog prava

Skripta porodicno pravo: sadrzina roditeljskog prava, zastupanje deteta od strane roditelja, pravni polozaj roditelja kome dete nije povereno nakon razvoda, . Porodicno pravo, skripta porodicno pravo, roditeljsko pravo, sadrzina roditeljskog prava, zastupanje deteta, zastupanje deteta od strane roditelja, pravni polozaj roditelja kome dete nije povereno nakon razvoda, razvod
Porodično pravo
Broj strana: 4

Hemijske karakteristike vode

Hemijske karakteristike vode - skripta iz biologije. Biologija, skripta, srednja skola, hemijske karakteristike vode, karakteristike vode, voda, slatke vode, slabo zaslanjene vode, koeficijent rastvorljivosti, temperatura, parcijalni pritisak, koncentracija soli
Biologija
Broj strana: 4

Ekoloski znacaj temperature vode

Ekoloski znacaj temperature vode, termicki rezim stanista, ekoloski znacaj vode i vlaznosti, ekoloske grupe biljaka u odnosu na vodu. Biologija, ekologija, biljke, stanoviste, voda, temperatura vode, termicki rezzim, ekoloske grupe, atmosfera, radijacija, propustljivost atmosfere, provodljivost toplote, sterotermni organizmi, euritermni organizmi, frigorifilne, termofilne
Biologija
Broj strana: 4

Terenske motode ispitivanja slatkih voda

Terenske motode ispitivanja slatkih voda. Bilogija, srednja skola, terenske metode, ispitivanje, slatke vode |
Biologija
Broj strana: 3

Humani resursi

Humani resursi, statisticki podaci, uticaj, korelacija, vrste i kategorije migracija. Naseljenost, mortalitet, natalitet, preporuka, re?enje, pad nataliteta, stopa prira?taja, srbija, crna gora, migracije, izbeglice, neregistrovana lica, ruralno stanovni?tvo, urbano stanovni?tvo, naselja, voda, zaga?enje vazduha, nuklearne kontaminacije, reproduktivno zdravlje, zaga?iva?i, ftalati, polihlorovani bifenili, dioksid, petsticidi
Prirodni resursi i zaštita
Broj strana: 6

Ljudski organizam - prezentacija

Prezentacija ljudski organizam, u vidu ankete. Ljudski organizam, covek, voda, molekuli, dnk, mikroelementi, makroelementi, kalmodulin, kalcijum, ekstraceluralna tecnost, natrijum, intracelularna tecnost
Biohemija
Broj strana: 6

Hemijske analize vode i hemijsko talozenje

Hemijske analize vode i hemijsko talozenje. Biologija, hemijske karakteristike, voda, talozenje, analiza vode, preciscavanje vode, otpadne vode, teski metali |
Biologija
Broj strana: 3

Asteci, Maje i Inke - književnost, jezik i pismo

Posle uvoda o samom pojmu prehispanskih civilizacija slede tri dela. Svaka od tih celina obrađuje po jednu veliku civilizaciju: Asteke (Meksiko), Maje (Gvatemala i El Salvador) i Inke (Peru). Svaka od ovih oblasti podeljena je na poeziju, prozu i dramu (književne rodove) koji su u većoj ili manoj meri bili razvijeni u književnosti ovoh naroda.. Hispanoamericka knjizevnost, jezik, pismo, asteci, maje, inke, bibliografija, pismo asteka, pismo maja, pismo inka, knjizevnost maja, knjizevnos asteka, knjizevnost inka
Hispanoamerička književnost
Broj strana: 8

Kazna zatvora, rasporedjivanje osudjenih i odlaganje kazne

Skripta penologija, kriminologija: kazna zatvora, rasporedjivanje osudjenih i odlaganje kazne, stupanje osudjenih u zavod i rasporeddjivanje unutar zavoda, . Penologija, skripta penologija, kriminologija, skripta kriminologija, zatvor, osudjenik, kazna zatvora, rasporedjivanje osudjenih, odlaganje kazne, stupanje osudjenih u zavod, rasporedjivanje osudjenih unutar zavoda, zatvor, medicinski razlozi odlaganje izvrsenja kazne
Penologija
Broj strana: 5

Rezultati i ulaganja preduzeća

Skenirana skripta. Rezultati, ulaganja, preduze?a, ulaganje, reprodukcija, faktori, principi, kvalitet, naturalni, vrednosni, oblik, karakteristike, prouzvoda, sredstava, rad, tehnolo?kog, procesa, tehnolo?ki, proces, materijala, predmet, materijal, vida, vid, proizvodnje, proizvodnja, tehni?ke, opremljenosti, tehni?ka, opremnljenost, prirodni, faktori, ljudski, objektivni, subjektivni, dru?teveni, tr?i?ni, mere, dr?avne, intervencije, dr?avna, intervencija, tehni?ki, kulturne, op?teobrazovne, vrednosti, dispozitivni
Ekonomika preduzeća
Broj strana: 5

Osnovne statistike znacaja vode na zemlji

Osnovne statistike znacaja vode na zemlji - skripta. Biologija, skripta, srednja skola, znacaj vode, voda, distribucija vode, jezera, slatke vode, reke, mocvare, bioloska voda |
Biologija
Broj strana: 2

Krivične sankcije i uprava za njihovo izvršenje

Skripta penologija, kriminologija: krivicne sankcije, pojam, vrste i osnovne karakteristike, pravni okvir i osnovni principi izvrsenja krivicnih sankcija, medjunarodni standardi u izvrsenju krivicnih sankcija, uprava za izvrsenje krivicnih sankcija . Penologija, skripta penologija, kriminologija, skripta kriminologija, krivicne sankcije, pojam vrste karakteristike krivicnih sankcija, osnovni principi izvrsenja krivicnih sankcija, uprava za izvrsenje-krivicnih sankcija, vrste zavoda po stepenu obezbedjenja, pravni okvir
Penologija
Broj strana: 5

Pravni odnosi potrošača i proizvođača

Skripta obligaciono pravo: pravni odnosi potrosaca i proizvodjaca. Obligaciono pravo, skripta obligaciono pravo, proizvodjac, potrosac, pravni odnosi, pravni odnosi proizvodjaca i potrosaca, garancija, kvalitet, proizvod, garancija kvaliteta proizvoda, kupac, odgovornost proizvodjaca
Obligaciono pravo
Broj strana: 2

Obrasci za resavanje zadataka iz matematike

Obrasci za resavanje zadataka iz matematike, funkcije, matematika u ekonomiji, tablica integrala, tablica izvoda, slozeni kamatni racun. Obrasci matematika, matematika, obrasci iz matematike, obrasci iz matematike u ekonomiji, funkcije, funkcija traznje, funkcija ponude, funkcija troskova, funkcija dobiti, procentni racun, slozen kamatni racun, neprekidno kapitalisanje, tabliza izvoda, tablica integrala
Matematika
Broj strana: 2

Klasifikacija toksicnih materijala

Klasifikacija toksicnih materijala, ekotoksikologija, izvori i oblici zagadjivanja, . Toksicni, materijali, etoksikologija, zagadjivanje, biologija, ekologija, gasovite, lako isparljive, mineralne, bil, sintetske, zracenje, vibracije, buka, ostecenje ploda, vazduh, voda zemljiste, svetlosno zagadjenje, vizuelno zagadjivanje
Biologija
Broj strana: 3

Fizicke karakteristike vode-povrsinski napon,svetlost i boja

Skripta biologija, fizicke karakteristike vode - povrsinski napon, svetlost i boja. Bilogija, skripta biologija, voda, fizicke karakteristike vode - povrsinski napon, svetlost i boja, boja, svetlost, viskoznost, gustoca, tacka kljucanja, toplota topljenja, povrsinski napon
Biologija
Broj strana: 2

Fizicke karakteristike vode - provodljivost

Fizicke karakteristike vode - provodljivost, skripta iz biologije. Biologija, skripta, srednja skola, voda, karakteristik vode, provodljivost, viskoznost, toplotni kapacitet |
Biologija
Broj strana: 2

Ženidba Milića Barjaktara i Uroš i Mrnjavčevići analiza

Ženidba Milića Barjaktara i Uroš i Mrnjavčevići analize pesama. Srpski jezik, knjizevnost, srpski jezik i knjizevnost, srednja skola, osnovna skola, analiza dela, zenidba milica barjaktara, uros i mrnjavcevic, zenidba milica barjaktara analiza, uros i mrnjavcevic analiza, vukasin mrnjavcevic, despot ugljesa, vojvoda gojko, epske pesme
Srpski jezik
Broj strana: 1

Hemijski sastav ćelija

Skripta biologija, hemijski sastav celija. Celije, srednja skola, biologija, skripta biologija, ziva celija, hemijski sastav celija, voda, neorganske materije, organske materije, struktura vode, vodonicna veza
Hemija
Broj strana: 2

[1] [1]


"voda" pronađeni su rezultati pretrage 81