Registruj se | Zaboravili ste lozinku?

vratila

  

Izaberite uslove

Precizna pretraga:
Predmet:
Vrsta:
Format:"vratila" pronađeni su rezultati pretrage 12


Drumski saobracaj

Urađen zadatak sa crtežima

* GRAFIČKI RAD
Za prikazanu šemu dvostepenog reduktora u H-H ravni, gde se pogon ostvaruje pomoću Elektromotora (EM), a prema datim podacima, potrebno je:
1. Odrediti snage, brojeve obrtaja I obrtne momente vratila I, 111111;
2. Proveriti stepen sigurnosti na bokovima I u podnožju zubaca zupčastih parova 1-2 i 3—4;
3. Nacrtati šemu opterećenja u dve ravni I proračunati vratilo II
4. Izabrati ležajeve na mestima C i D;
5. Nacrtati sklopni crtež vratila II sa svim pripadajućim elementima (zupčanici, klinovi, ležajevi, osigurači ...);
6. Nacrtati radionički crtež zupčanika 1.
. Drumski, saobracaj, osnove, ma?instva, grafi?ki, rad, dvostepeni, reduktor, pogon, elektromotor
Drumski saobracaj
Broj strana: 26

Prenosna vratila

. Prenosna, vratila, prenos, snaga, obrtni, momenat, prenosno, vratilo, delovi, zadatak, kardanski, zglobovi, dijagram, vilju?ka, broj, obrtaja |
Arhitektura računara
Broj strana: 6

Osovine i vratila

. Osovine, vratila, vratilo, osovina, element, funkcija, konstrukcija, zadatak, optere?enje, savijanje, vrste, prava, kolenasta |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 3

Pogonska vratila

. Pogonska, vratila, pogonsko, vratilo, kruta, kruto, pogonski, most, ?ema |
Mašinstvo
Broj strana: 2

Proracun vratila

Proracun vratila, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Proracun vratila, nosaci, oblik stapa, zupcanik, kajisnik, uvijanje, savijanje, mehanika, beleske |
Mehanika
Broj strana: 2

Osovine i vratila prezentacija

. Osovine i vratila, proracun osovine, prezentacija, proracun vratila, masinski elementi |
MASINSKI ELEMENTI
Broj strana: 13

Proračun mera vratila

. Prora?un, mera, vratila, mere, vratilo, pre?nik, ra?unski, idealni, 12, koraka, koraci, postupak, torzija |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 5

Ožljebljena vratila

. O?ljebljena, vratila, vratilo, spojevi, obrtni, momenat, vrste, o?ljebljenja, tip, tipovi, profil, neprofilisano, naleganje |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 3

Mašina alatki - projektni zadatak

Projektni zadatak masina alatki. Masina, alatki, materijal, materijal predmeta obrade, valjkasto glodalo, glodalo, koturasto glodalo, karakteristike alata, ekstremne vrednosti, kvalitet obradjene povrsine, dozvoljeni ugib, proracun ekonomicne brzine, broj obrtaja, brzine pomocnog kretanja, snaga masine, strukturni dijagram glavnog prenosnika, kinematska sema prenosnika, slezingerov dijagarm, zub zubcanika, vratila, proracun modula, proracun stepena sigurnosti, proracun vratila
Mašine i alati u obradi metala deformisanjem
Broj strana: 18

Vrste vratila i nosećih elemenata

. Vrste, vratila, nose?i, elementi, obrtni, momenat, klinovi, podela, vrste, povr?inski, pritisak |
Osnovi mašinstva
Broj strana: 5

Dimenzionisanje lakih vratila

Dimenzionisanje lakih vratila, beleske sa casa. Rad je rucno pisan!. Laka vratila, mehanika, napon, moment uvijanja, uvijanje, materijal, defomracija, hukov zakon, broj obrtaja |
Mehanika
Broj strana: 2

Dimenzionisanje lakih vratila

Dimenzionisanje lakih vratila beleske sa casa iz mehanike. Mehanika, vratila, dimenzionisanje lakih vratila, srednja skola, skripta mehanika, beleske sa casa |
Mehanika
Broj strana: 2


"vratila" pronađeni su rezultati pretrage 12